Publications de – Publicaties van : Aimé Haeck (par ordre chronologique – in chronologische volgorde) :

 • Monnaies de nécessité frappées pendant la guerre 1914-1918 sur le territoire occupé + Monnaies fictives belges (als bijvoegsel aan Willy Herssens, Catalogue des Monnaies de Belgique, de l’Etat indépendant du Congo, du Congo Belge et de la Banque du Congo Belge), Alliance numismatique Européenne, Anvers 1958, p. 104-116.
 • Enkele varianten van Belgische munten, geslagen in de Munt van Brussel tijdens de regering van Leopold I (1821-1865), in Tijdschrift EGMP, 1959, p. 107.
 • Officiële noodmunten door het stadsbestuur van Gent geslagen tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918), in Tijdschrift EGMP 1959 en 1960.
 • Réalité ou fantaisie ? in Tijdschrift EGMP, 1962, p. 204-205.
 • Les monnaies de Baudouin IV (989-1036) et de Baudouin V (1036-1087), comtes de Flandre, in BCEN, 1965, 2, p. 24-26.
 • De munten van de graven van Vlaanderen, deel I, Numismatic Pockets, Brussel 1973.
 • De munten van de graven van Vlaanderen (1556-1754), deel III, Numismatic Pockets, Brussel 1979 (bekroond met de «Ereprijs Numismatica Tienen» in 1980).
 • Het muntwezen in het graafschap Vlaanderen tijdens de middeleeuwen en de muntvondsten in Zuid-Oost-Vlaanderen, in Geld uit de grond, p. 125-141 en p. 193-201 (ill.).
 • De muntslag in het graafschap Vlaanderen ten tijde van Boudewijn IV (989-1036) en Boudewijn V (1036-1067), in Miscelllanea Numismatica p. 131-148, Tienen 1978.
 • De munten van Clementia van Boergondië, goevernante van het graafschap Vlaanderen, tijdens de kruistochten van Robrecht II van Jeruzalem (1095-1099), in Tijdschrift voor Numismatiek XXX (1980), p.67-72.
 • Foutieve teksten op muntstukken van het graafschap Vlaanderen vanaf Filips II (1555-1598), in Tijdschrift voor Numismatiek XXXI (1981), p. 161-164.
 • Het stuk van «5 plaquetten» : het raadsel opgelost !, in Tijdschrift voor Numismatiek XXXII (1982), p. 11-13.
 • De goudaanmunting in Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers (1322-1346), in Jaarboek EGMP 1983, p. 49-60.
 • De aanmunting van zilveren en «zwarte» munten in Vlaanderen onder Lodewijk van Nevers (1322-1346), in Jaarboek EGMP 1985, p. 79-100.
 • Nog enkele beschouwingen bij de gouden engel van Lodewijk van Nevers, in Jaarboek EGMP 1986, p. 35-38.
 • Muntvondst te Aalst, in RBN, CXXXII, 1986, p. 174-175.
 • Muntvondst uit het midden van de 11e eeuw, in RBN, 134, 1988, p. 181-186.
 • C. Van Hengel, De munten van Holland in de 13e eeuw, Zeist Nederland 1986 in RBN, CXXXIV, 1988, p. 218-219.
 • Vlaamse munten van de Middeleeuwen in muntvondsten, in West-Vlaamse Archaeologica, 7, 1-2, 1991, p. 45-61.
 • Enkele (ongepubliceerde) vondsten van middeleeuwse munten in België, in RBN, 140, 1994, p. 105-115.
 • Les monnaies médiévales liégeoises et la circulation monétaire au Pays de Liège au Moyen Âge, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 221-230.
 • Les trésors monétaires médiévaux trouvés en Belgique, dans Congrès de Liège. 20-23/8/1992. Actes, 3 (LIe Congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique), Liège, 1995, p. 333-347.
 • Middeleeuwse muntschatten gevonden in België (750-1433) – Trésors monétaires médiévaux découverts en Belgique (Cercle d’Études numismatiques. Travaux, 13), Bruxelles, 1996, 287 p.
 • Jean Duplessy, Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France, Tome II (1223-1385), Paris 1995 in BCEN 33 (1996), p. 36-38.
 • De site Kluizenhof te Sint-Gillis-Waas (O.-Vl.). Studie van een uitzonderlijke muntvondst (vnl. 1140-1290/95) op de middeleeuwse begraafplaats van Kluise (Clusa) (Berichten van de Archeologische Dienst Waasland, 4), Sint-Niklaas, 1999, p. 445-540 (met R. Van Hove en R. Van Laere).
 • De munten van het graafschap Vlaanderen voor en na 1302, in JEGMP, 2001, p. 33-42.
 • Echt geld en rekengeld van 1500 tot 1800, in Jaarboek 2001-2002 van de Geschiedkundige Studiegroep «Ten Boome», p. 13-23.
 • De monetaire politiek van de Franse koningen en de muntslag in Vlaanderen voor en na 1302, in Maandblad Numismatica Brugge en het Vrije, 12e jg. nr.7 (augustus 2002), p. 128-137.
 • Alan M. Stahl, Zecca : The Mint of Venice in the Middle Ages, Baltimore & London 2001 in RBN CXLVIII (2002), p. 201-203.
 • Middeleeuwse muntvondst(en) gedaan te Brugge, in Koninklijke Maatschappij Brugge en het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 13-6, 2003, p. 113-116.
 • Jean Duplessy, Les monnaies françaises féodales, Tome I, Paris, Maison Platt, 2004 en RBN CLI (2004), p. 269-271.
 • Een depotvondst met onbekende XIIIe en XIVe-eeuwse munten te Halle (Vlaams-Brabant), in RBN, 150, 2004, p. 135-156.
 • José Diaz Talarnero, Ein Hortfund der Zeit um 1843 aus Sursee (Inventar der Fundmünzen der Schweiz, 7), Bern, 2003 in RBN CLI (2005), p. 271.
 • De monetaire politiek en de muntslag in Vlaanderen vóór en na 1302 en de beïnvloeding ervan door de Franse koningen, in De Leiegouw, 47, 2005, p. 75-91.
 • Middeleeuwse muntschatten gevonden in België (750-1433) - Aanvulling – Trésors monétaires médiévaux découverts en Belgique - Supplément (Cercle d’Études numismatiques. Travaux, 15), Bruxelles, 2010, XI + 85 p.
 • De leeuwengroten met het kruisje van Lodewijk van Male - Een proeve van (her)classificatie, in JEGMP, 2011, p.1-28
 • Middeleeuwse munten van de vroegere Belgische vorstendommen en heerlijkheden in vondsten (751-1433) - Les monnaies médiévales des anciennes principautés et seigneuries belges dans les trouvailles (751-1433) (uitgifte in eigen beheer), Dilbeek, 2012, VIII + 201 p.
 • De Brabantse kleine denieren van de dertiende eeuw (uitgifte in eigen beheer), Dilbeek, 2016, VIII + 272 p.
 • Review: Ron Churchill & Bob Thomas, The Brussels Hoard of 1908, The Long Cross Coinage of Henry III, A.H. Baldwin & Sons Ltd and The British Numismatic Society (BNS Special Publication No, 9, London 2012), in The Numismatic Chronicle, Volume 173 (2013), p. 560-565.
 • Review: Jean-Claude Martiny, Het munthuis in Gent van de Karolingers tot de Calvinistische Republiek 758-1584, in Bulletin du cercle d’études numismatiques Vol.52, n° 2 (mai-aoÛt 2015), p. 37-40.

 

 

 

©  KBGN-SRNB, 2008-2019