Publications de – Publicaties van : Huguette Taymans (par ordre chronologique – in chronologische volgorde) :

 • Enkele numismatische herinneringen aan de familie Verbessem, in JEGMP, 1999, p. 155-173.
 • Oude Koninglyke Gilde Sint-Rochus, Inventaris en Historische achtergrond van de Negentiende eeuwse prijsmedailles van de Gilde, Gent, mei 2000.
 • Een medaille over het 50-jarig bestaan van Sint-Rochus, in Sint Rochus Gazette, 2001-2, p. 6.
 • Een standbeeld en medailles voor Lieven Bauwens, in JEGMP, 2001, p. 161-186; ook in Ghendtsche Tydinghen, 31, 2002, 6, p. 327-344.
 • De verzameling kunstmedailles uit het museum voor Schone Kunsten te Gent, in Echo numismatica (Tienen), 2002-12, p. 15-20.
 • De herinneringsplaket van de tentoonstelling «De gouden eeuw der grote steden», in JEGMP, 2002, p. 33-46.
 • De quelques événements durant les «Fêtes gantoises», dans Flash médailles, 3-21, 2003, p. [1-2].
 • Een numismatische herinnering aan Madrid, in Echo Numismatica, Numismatica Tienen 2003-11, p. 17-20.
 • De herinneringsplaket van de tentoonstelling «De Gouden eeuw der grote steden», in Ghendtsche Tydinghen, 32, 2003, p. 236-251.
 • Enkele belevenissen tijdens de «Gentse Feesten», in Flash médailles, 3-21, 2003, p. [1-2].
 • Kunstmedailles uit het Museum voor Schone Kunsten te Gent, in De Beeldenaar, 27-5, 2003, p. 179-185.
 • Quelques pièces uniques de la collection des médailles d’art du Musée des Beaux-Arts de Gand, dans Flash médailles, 2-20, 2003, p. [9-16].
 • Enkele unieke stukken uit de verzameling kunstmedailles van het Museum voor Schone Kunsten te Gent, in Flash Medailles, 2003, 2-20, s.p.
 • Het numismatisch œuvre van Jan Anteunis, in Koninklijke Maatschappij Brugge en het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 13-9, 2003, p. 169-178; 13-10, 2003, p. 194-2003; 14-1, 2004, p. 5-12; 14-2, 2004, p. 23-30; 14-3, p. 45-50; ook in Sint Rochus Gazette, 2004-1, p. 8-11; 2004-2, p. 8-11; 2004-3, p. 8-11, 2004-4, p. 8-11, 2005-1, p. 7-9; ook in JEGMP, 2003-2004, p. 107-154.
 • Een onbekende pater ?, in Echo Numismatica, Numismatica Tienen 2003-9, p. 7-13 en in Ghendtsche Tydinghen, 2004-3, p. 155-162.
 • De Medaillier van de Graaf 1770-1827, tentoonstellingscatalogus, Gent, 2004 (met René Waerzeggers).
 • Henri Liebaert en de inhuldiging van het «Blauw Huis», in Echo numismatica. Numismatica Tienen, 35-4, 2004, p. 4-7.
 • De «médaillier» van de graaf, 1770-1827, in Echo numismatica. Numismatica Tienen, 35-8, 2004, p. 8-11.
 • Enkele unieke stukken uit de verzameling kunstpenningen van het Museum voor Schone Kunsten te Gent, in De Beeldenaar, 28-1, 2004, p. 12-16; ook in Echo Numismatica, Numismatica Tienen, 2005-3, p. 8-14.
 • Gedenkpenning 400-jarig jubelfeest der Fonteyne, 1848, in Sint Rochus Gazette, 2005-2, p. 3.
 • De penningen van de Academie voor Schone Kunsten te Gent van 1748 tot 1830, in JEGMP, 2006, p. 185-236.
 • Spijbelaars aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten, in Archieflink, driemaandelijkse nieuwbrief van ’t Archief Gent on Files, 6, 2006, 3, p. 1-3, en (ingekort) in De Muntmeester, 1, 2006, 2, p. 20-23.
 • Replica van de Gouden Rijder van Lodewijk van Male, ontworpen door een gildebroeder van Sint-Rochus, in Sint Rochus Gazette, 2006-2, p. 9.
 • De Medailles uit het patrimonium van de Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van St-Michiel te Gent, 2006, 182 p.
 • Penningen als leidraad voor de geschiedenis van het kanaal Gent-Terneuzen en de Gentse haven, in JEGMP, 2008, p. 41-118.
 • De Nijverheidstentoonstelling van 1820 in Gent, in RBN CLVII (2011), p. 201-228.
 • De Tweede Duitse Luchtvloot op bezoek in het Gentse stadhuis, aanleiding tot de vervlaamsing van de Gentse stadsmedaille, in Flash medailles 15, (2011), p. 203-205.
 • De Wereldtentoonstelling te Gent in 1913, in jaarboek EGMP 2012, p. 177-198.
 • Geplaveid met munten, in het tijdschrift De Muntmeester, jaargang 9, nummer 2, juni 2014, p.13
 • De Gentse rederijkerskamer De Fonteine, in jaarboek EGMP 2014, p. 71-158
 • De tweede steenlegging van de kaaimuren van de Gentse Haven, in het tijdschrift De Muntmeester, jaargang 10, nummer 2, juni 2015, p.6-9
 • Het hergebruik van Gentse noodmunten, in jaarboek EGMP 2015, p. 133-150
 • Een gouden medaille op het driejaarlijks salon te Gent in 1880, in jaarboek EGMP 2015, p. 127-132
 • De prijspenningen van de Academie voor Schone Kunsten te Gent van 1830 tot 1914, in jaarboek EGMP 2016, p. 149-177
 • De aanwinst van een unieke penning in het Gentse stadsmuseum STAM, in het tijdschrift De Muntmeester, jaargang 11, nummer 4, december 2016, p.24-25 & 32-34

 

 

 

Fermer Sluiten Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2019