Publications de – Publicaties van : Raf Van Laere (par ordre chronologique – in chronologische volgorde) :

   

 • Het munt- en penningkabinet van de Gentse Rijksuniversiteit, in RBN 119, 1973, p. 183-188 (ill.).
 • «Dobbel» een numismatische getuigenis van de regering van Gerard van Groesbeek, in RBN 120, 1974, p. 235-237 (ill.).
 • De larijnen: een handelsmunt in het Nabije en Midden Oosten (16de-19de eeuw), in RBN 121, 1975, p. 157-163.
 • Larins of Sultan Ali Adil Shah: an attempt to a die study, in Coin review, a quarterly bulletin of the Numismatic Society of India 2, 1976, p. 14-16 (ill.).
 • Moslim-numismatiek ten dienste van het wetenschappelijk onderzoek, in RBN 122, 1976, p. 171-172.
 • Note sur les larins du Cabinet des Médailles de Paris, in Revue numismatique 6e série 18, 1976, p. 142-146 (ill.).
 • The last native coinage of the Maldive Islands, in Oriental Numismatic Society Newsletter nr 52, 1977, p. 3-4.
 • Le monnayage circulaire des Iles Maldives, in RBN 123, 1977, p. 159-170 (Engelse vertaling Circular coinage of the Maldive Islands, in Numismatic Digest of the Numismatic Society of Bombay 3 nr 3, 1979, p. 48-57 (ill.).
 • Articles pertinent to oriental numismatics published in the Revue belge de numismatique et de sigillographie from 1967 onwards, in Oriental Numismatic Society Newsletter nr 55, 1978, p. 1.
 • De larijn, een status quaestionis, in Miscellanea Numismatica, jubileumalbum 1968-1978, uitgegeven door «Numismatica Tienen» bij zijn tienjarig bestaan, Tienen 1978, p. 293-302 (ill.).
 • Une monnaie maldivienne inconnue, in Bulletin du Cercle d’études numismatiques 15 nr 4, 1978, p. 73-77 (ill.).
 • Le monnayage des Iles Maldives (suite), in RBN 124, 1978, p. 181-184 (ill.).
 • A short note on toweelahs, in Oriental Numismatic Society Newsletter nr 56, 1978, p. 3 (ill.).
 • A coin of the Sultanate of Sambak (NW Borneo)? In Oriental Numismatic Society Newsletter nr 62/3, 1979, blz. 5 (ill.) & nr 64, 1980, p. 2 (ill.).
 • Zegelmatrijzen uit de verzamelingen van het Provinciaal Museum (Hasselt) en het Rijksarchief (Maastricht), in RBN 125, 1979, p. 127-164 (ill.).
 • The larin trade money of the Arabian Gulf, London 1980 (Oriental Numismatic Society Occasional Papers 15), 12 p. (ill.) (Duitse vertaling Ein internationales Handelsgeld: der Larin, in Der Primitivgeldsammler nr 21, 1984, p. 3-24 (ill.)).
 • Moslem numismatics and aesthetics, in RBN 126, 1980, p. 216-220 (ill.).
 • Muntschatten en de Wet van Gresham of een poging tot de analyse van de begrippen «goed» en «slecht» in de monetaire geschiedenis, in Tijdschrift voor numismatiek 30 nr 1, 1980, p. 180-191.
 • Zegelmatrijzen uit de Franse Tijd, bewaard te Tongeren, in RBN 126, 1980, p. 225-227 (ill.).
 • Munt in Limburg, Sint-Truiden 1981, p. 5-8 (ill.) (met C. Hombroux, R. Pieters en C. Vanthillo).
 • Munt in Limburg, Sint-Truiden 1981 (Kunst & Oudheden in Limburg 26), 158 p. (ill.) (met C. Hombroux, R. Pieters en C. Vanthillo).
 • Een muntschat en wat dan.., in Numismatische kring van Sint-Truiden, tweemaandelijks tijdschrift voor muntverzamelaars 1981 (sept.-okt.) p. 1-3.
 • De tentoonstelling «Munt in Limburg» - resultaten en vooruitzichten, in Limburgs genootschap voor munt- & penningkunde 4 nr 1, 1981, p. 2-4 (hernomen In Tijdschrift voor numismatiek 31, 1981, p. 230-232).
 • Die Geburt eines neuen Primitivgeldes, in Der Primitivgeldsammler 3 nr 3, 1982, p. 11-14 (ill.).
 • Kanttekeningen betreffende de betwisting van de heer A. Delahaye over de munten van Nijmegen, in Tijdschrift voor numismatiek 32, 1982, p. 155-160.
 • Stadszegel en stadswapen van Sint-Truiden, in Limburg 61, 1982, p. 97-111 (ill.). & p. 247-249 (ill.) (met G. Heynen).
 • Het zegel van de gemeente Membruggen (Limburg) uit de Franse Tijd, in RBN 128, 1982, p. 222-223 (ill.).
 • Analyse non-destructive de deux statères des Eburons acquis par le Musée provincial gallo-romain de Tongres, in RBN 130, 1984, p. 212-218 (ill.) (met G. Demortier).
 • Munt slaan: een katholiek iconografisch thema, in RBN 130, 1984, p. 218-221 (ill.).
 • Non-destructive analysis of a toweelah, in Oriental Numismatic Society newsletter 1984 nr 89, p. 3.
 • Karolingische munt te Tongeren gevonden, in RBN 131, 1985, p. 220-221 (ill.).
 • Limburgse zegelmatrijzen in de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek en van het Algemeen Rijksarchief te Brussel, in Limburg 64, 1985, p. 151-165 (ill.).
 • Muntheren, hagemunters en valsmunters in Limburg, enkele theoretische beschouwingen, in Limburg 64, 1985, p. 44-57.
 • Een nieuw Provinciaal munt- en penningkabinet te Tongeren, in RBN 131, 1985, p. 221-223 (ill.).
 • Reinigen van munten, in Limburgs genootschap voor munt- en penningkunde 5 nr 5/6, 1985, p. 17-24.
 • Het nieuw Belgisch stuk van 5 frank. Problematiek van een nieuw monetair type en van een nieuwe koninklijke beeldenaar, in RBN 132, 1986, p. 166-167.
 • Het Provinciaal Munt- en Penningkabinet, in Museumleven 13, 1986, p. 94-98 (ill.).
 • Recherches numismatiques en Inde, in RBN 132, 1986, p. 180.
 • A survey of numismatic research 1978-1984. Volume III, index, London 1986 (IAPN special publication 9, [3]), 46 p.
 • Vervalsingen van Kessenich (14de-15de eeuw), in RBN 132, 1986, p. 83-90 (ill.) (met L. Maes).
 • The Nicholas Lowick Memorial Fund for the promotion of Oriental numismatic research, in RBN 133, 1987, p. 203-204.
 • Tentoonstelling in de Nationale Bank te Hasselt, in RBN 133, 1987, p. 203.
 • Het zegel van de laatste abt, in Abdij en stad, sept. 1987, p. 12 (ill.).
 • Zegelmatrijzen bewaard in het Instituut voor Franciscaanse geschiedenis te Sint-Truiden, in Franciscana 42, 1987, p. 3-32 (ill.) (met J. Baetens).
 • Een keuze uit de medailles van Raf Verjans, Tongeren [1988] (Rond Munten s.n.), 11 p. (ill.) (met L. Raskin).
 • Op het spoor van Limburgse loodjes, in Jaarboek [van het] Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 6, 1988, p. 223-239 (ill.).
 • [Het Provinciaal Munt- en Penningkabinet te Tongeren], Tongeren [1988] (Rond Munten s.n.), 7 p. (ill.) (in het Frans vertaald en werd in beide talen in enkele tijdschriften overgenomen o.m. onder de misleidende titel Le musée provincial de l’État à Tongres, in La Vie Numismatique 39, 1989, p. 23-26).
 • Tongeren Provinciaal Munt- en Penningkabinet [aanwinsten], in Museumleven 15, 1988, p. 148-149 (ill.).
 • Twee nieuwe Limburgse medailles, in RBN 134, 1988, p. 177-179 (ill.).
 • Medailles 1988, Tongeren [1989], 22 p. (ill.) (Rond munten 5-6) (met R. Buchet).
 • Un atelier monétaire liégeois à Stokkem? In La Vie Numismatique, 1990, p. 287-304 (ill.) (Nederlandse vertaling Een Luiks muntatelier te Stokkem? In Jaarboek [van het] Europees Genootschap voor Munt- en penningkunde 15, 1998, p. 249-262 (ill.)).
 • Billon noir de Jean de Bavière, seigneur de Gorkum (1419-1425), in La Vie Numismatique 40, 1990, p. 226.
 • Un brûlé de Guillaume I d’Argenteau, in La Vie Numismatique 40, 1990, p. 224.
 • Maastrichter wijn te Gruitrode in de 18de eeuw, in Limburg 69, 1990, p. 245-247 (ill.).
 • Medailles 1989, Tongeren 1990 (Rond munten 7-10), 40 p. (ill.) (met R. Buchet).
 • Tables des tomes CXIII (1967) à CXXXV (1989) / Index van de delen CXIII (1967) tot CXXXV (1989), in RBN 136, 1990, p. 3-345 (tevens afzonderlijk gepubliceerd).
 • Tongeren Provinciaal Munt- en Penningkabinet. [Aanwinsten], in Museumleven, jaarboek van de Vlaamse museumvereniging 16, 1989-1990, p. 142 (ill.).
 • Variante du florin d’or de Ferdinand de Bavière pour Bouillon, in La Vie Numismatique 40, 1990, p. 205-206 (ill.).
 • L’atelier monétaire mérovingien d’Asenappio, in RBN 137, 1991, p. 95-99 (met J.A. Huisman).
 • Belangrijke aanwinsten voor het munt- en penningkabinet, in Personeelsblad Provincie Limburg 13 nr 2, 1991, p. 1-3 (ill.).
 • Belgische medailles belges 1990, Hasselt 1991, 54 p. (ill.) (met R. Buchet).
 • Liard à double face d’Ernest de Bavière (1581-1612), in La Vie Numismatique 41, 1991, p. 218-219 (ill.).
 • Liard inédit de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688), in La Vie Numismatique 41, 1991, p. 15.
 • Loodjes, in Archaeologia regionis, een publicatie van het Oudheidkundig Genootschap Testa v.z.w. 4 nr 4, 1991, p. 35-44 (ill.).
 • Tongeren Provinciaal Munt- en Penningkabinet. [Aanwinsten], in Museumleven 1989-1990, p. 142.
 • Twee Limburgse muntschatten, in Het Oude Land van Loon 46, 1991, p. 151-176 (ill.).
 • Uitmuntend goud. Catalogus gouden munten van het Munt- en Penningkabinet van de Provincie Limburg, Tongeren, Brussel 1991, 276 p. (ill.) (met S. Scheers, J. van Heesch en M. D’Olieslaeger) (Franse vertaling Franc comme l’or. Catalogue des monnaies d’or conservées au Cabinet des Monnaies et Médailles de la province du Limbourg, Tongres).
 • [Notities in] Encyclopedie van munten en bankbiljetten, Houten 1986 sqs [losbladig].
 • Belgische medailles belges 1991, Hasselt 1992, s.p. (ill.) (met A. Buchet en M. Willemans).
 • Loden zegels en verzegelingen, in Limburg 71, 1992, p. 85-102 (ill.).
 • Meeuwense muntschat, in De reengenoten Meeuwen 9 nr 1, 1992, p. 63-64 (ill.) (met G. Creemers).
 • Quelques pièces rares ou inédites, in La Vie Numismatique 42, 1992, p. 220-221 (ill.) [verbetering 43, 1993, p. 21 (ill.).]
 • Textiel- en andere loodjes, in Museumfax 1992, nr 1, p. [7-8] (ill.).
 • De tinnen pixis van Hamont. Een dateringsprobleem, in Limburg 71, 1992, p. 3-6 (ill.).
 • [Catalogusnotities in] Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa, Turnhout 1992.
 • [Catalogusnotities in] Spurenzicherung. Archäologische Denkmalpflege in der Euregio Maas-Rhein / Relevés d’empreintes. La protection des vestiges archéologiques dans l’Euregio Meuse-Rhin / Speurwerk. Archeologische monumentenzorg in de Euregio Maas-Rijn, Mainz am Rhein [1992], p. 569-572 (ill.).
 • Belgische medailles 1992 belges, Hasselt 1993, s.p. (ill.) (met A. Buchet en M. Willemans).
 • Boekbanden en medailles, een verkenning in de 19de en 20ste eeuw, in RBN 139, 1993, p. 310-320 (ill.).
 • Enkele 19de-eeuwse prijsmedailles van de Diestse tekenacademie, in RBAHA 62, 1993, p. 131-142 (ill.).
 • Maastrichter loodjes, in RBN 139, 1993, p. 328-332 (ill.).
 • Een 18de-eeuwse muntschat gevonden in de Sint-Pietersberg te Zichen, in RBN 140, 1994, p. 128-138.
 • Een 18de-eeuwse muntschat uit Lummen, Tongeren 1994, 33 p. (ill.) (met F. de Callataÿ).
 • Belgische medailles belges 1993, Hasselt & Mons 1994, 96 p. (ill.) (met A. Buchet en M. Willemans).
 • Les monnaies médiévales et modernes de la grotte de Han, in Amphore 75, septembre 1994, p. 29-48 (ill.).
 • Munten gevonden in de commanderij van Gruitrode, in Limburg 73, 1994, p. 83-99 (ill.) (met J. Geebelen).
 • Nieuwe aanwinst. Drie munten van de Duitse Orde, in Alden Biesen vroeger en nu nr 41, 1994, p. 3 (ill.).
 • Nieuwe aanwinsten, in Alden Biesen vroeger en nu nr 42, 1994, p. 4-5 (ill.).
 • Van de eenmaking door Filips de Goede tot Filips V, in M. Rogge & L. Beeckmans (eds), Geld uit de grond. Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen, Zottegem 1994 (Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Buitengewone reeks 2), p. 143-170 (ill.).
 • Van liefdadigheid naar inkomensverdeling, [Maaseik 1994], 10 p. (ill.) (met L. Romans en M. Vancleef).
 • Belgische medailles belges 1994, Tongeren 1995, 102 p. (ill.) (met A. Buchet, H. Renaers en M. Willemans).
 • Enkele recente post-middeleeuwse numismatische en aanverwante vondsten uit Tongeren, in Limburg 74, 1995, p. 31-35 (ill.).
 • Heropening van het Munt- en Penningkabinet van de Provincie Limburg op 1 juli 1995, in RBN 141, 1995, p. 326-332 (ill.).
 • De munten, in S. Degré, Brouwerijen in de Sint-Katelijnewijk, Brussel 1995 (Archeologie in Brussel 2), p. 122-124 (ill.).
 • Een religieuze medaille uit Luciendal (Sint-Truiden), in RBN 141, 1995, p. 320-321 (ill.).
 • Belgische medailles belges 1995, s.l. 1996, 86 p. (ill.) (met A. Buchet, H. Renaers en M. Willemans).
 • Belgische medailles belges 1996, s.l. 1997, 132 p. (ill.) (met A. Buchet, H. Renaers en M. Willemans).
 • Belgium and Luxemburg, in A survey of numismatic research 1990-1996, Berlin 1997, p. 371-377
 • Jodoigne/Dongelberg: un motif monétaire augustéen sur un plomb de marchandise du XVIIe-XVIIIe siècle, in Chronique de l’archéologie wallonne 4-5, 1996-1997, p. 8 (ill.) (met E. De Waele).
 • De Keltische goudschat van Beringen (Lb.), in Lunula. Archaeologica protohistorica 5, 1997, p. 21-23 (met G. Creemers, S. Scheers en L. Van Impe).
 • Muntvondst in een Maaslands offerblok uit de 16de eeuw, in RBAHA 66, 1997, p. 201-208 (ill.).
 • Numismatic collections of regional museums, in ICOMON Stavanger 95 - Vienna 96 Proceedings - Memoria, [Madrid 1997], p. 127-130.
 • [Catalogusnotities in] F. Seibt, U. Borsdorf & H.T. Grütter (eds.), Transit Brügge-Novgorod. Eine Strasse durch die europäische Geschichte, Essen 1997.
 • [Medewerking aan] I. Nachtergael, Sauvetage archéologique dans le quartier des Marolles à Bruxelles, rue des Chandeliers, n°s 12-16, Bruxelles (Vie archéologique n° 47, sup.).
 • [Medewerking aan] L. Van Impe, Godenmacht krijgerskracht, Tongeren 1997.
 • 18de-eeuwse muntschat uit Koersel, in RBN 144, 1998, p. 155-163.
 • Belgische medailles belges 1997, s.l. 1998, 137 p. (ill.) (met A. Buchet, H. Renaers en M. Willemans).
 • Een 18de-eeuwse muntschat te Hamont (prov. Limburg), in Archeologie in Vlaanderen 5, 1995/1996 (1999), p. 325-330 (ill.) (met L. Van de Sijpe).
 • Belgische medailles belges 1998, Tongeren 1999, 134 p. (ill.) (met A. Buchet, H. Renaers en M. Willemans).
 • Enkele Limburgse muntschatten, in Jaarboek [van het] Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 1999, p. 209-215.
 • Medailles van de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Rekem, in Jubileumboek en een greep uit het cultureel verleden van Rekem, [Rekem 1999], p. 28-34 (ill.).
 • Zegelmatrijs van Willem Petri/y of Pe(e)ters uit 1567, in Limburg - Het Oude Land van Loon 78, 1999, p. 160-162 (ill.).
 • [Medewerking aan] A. Haeck, De site Kluizenhof te Sint-Gillis-Waas (O.-Vl.). Studie van een uitzonderlijke muntvondst (vn. 1140-1290/95) op de middeleeuwse begraafplaats van Kluize (Clusa), in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 102, 1999, p. 445-540 (ill.) (= Berichten van de archeologische dienst Waasland 4).
 • Barbaarse nabootsing van een solidus van keizer Valentinianus III (425-455), in Nieuwsbrief archeologische opgravingen O.L.V.-basiliek nr. 3, 2000, p. 12 (ill.) (met H. Renaers).
 • Belgische medailles belges 1999, Tongeren 2000, 112 p. (ill.) (met A. Buchet en H. Renaers).
 • A hoard of 15th century forgeries from Rekem (B). A preliminary report, in B. Kluge & B. Weisser (eds), XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten - Proceedings - Actes II, Berlin, p. 1098-1102 (ill.).
 • Een muntdepot uit het begin van de 20ste eeuw aan het Vrijthof te Tongeren (prov. Limburg), in Archeologie in Vlaanderen 7 (1999/2000), p. 319-328.
 • Van economische groei tot monetaire explosie, 12de eeuw tot 1433, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Jaarboek 1998-1999 [Antwerpen 2000], p. 146-152.
 • [Notities in] R. Brulet & L. Verslyp (ed.), Saint Pierre de Tournai. L’archéologie d’un monument et d’un quartier, Louvain-la-Neuve 2000 (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain 99).
 • Een 15de-eeuws valsmuntersatelier van Rekem (Limburg), in RBN 147, 2001, p. 135-151 (ill.).
 • Belgische medailles belges, Tongeren 2001, 81 p. (ill.) (met M. Dupont en H. Renaers).
 • Counterfeiting Ancient and Modern, in De Beeldenaar 25, 2001, p. 19.
 • Dagboek ou Journal de Jacobus Herreyns, monnayeur à Anvers de 1742 à 1784, in RBN 147, 2001, p.153-166 (met M. Colaert).
 • De goudschat van Heers. Een muntvondst in Belgisch Limburg, in De Beeldenaar 25, 2001, p. 198-202 (ill.).
 • Muntcirculatie in de zestiende en zeventiende eeuw: drie Limburgse teksten, in Limburg & Het Oude Land van Loon 80, 2001, p. 267-282 (met R. Nijssen).
 • Van Romeins tot middeleeuws Tongeren. Twee losse vondsten, in Limburg & Het Oude Land van Loon 80, 2001, p. 379-382.
 • [Notities in] P. Blanquart, S. Demeter, A. De Poorter, C. Massart, S. Modrie, I. Nachtergael & Michel Siebrand, Autour de la première enceinte / Rond de eerste stadsomwalling, Bruxelles / Brussel 2001 (Archéologie à Bruxelles / Archeologie in Brussel 4).
 • 10de-eeuwse Maastrichtse munt uit Tongeren, in De Beeldenaar 26 (2002), p. 59-62 (ill.) (met P. Van den Hove).
 • Belgische medailles belges, Tongeren 2002, 73 p. (ill.) (met M. Dupont en H. Renaers).
 • De Keltische goudschat van Beringen (prov. Limburg), in Archeologie in Vlaanderen 6 (1997/1998), p. 9-132 (ill.) (met L. Van Impe, G. Creemers, S. Scheers, H. Wouters, B. Zieghaus, B. Cooremans en M. Pieters).
 • Schat van bankbiljetten uit Vechmaal, in Limburg & Het Oude Land van Loon 81, 2002, p. 167-174
 • Tongeren: loden verzegelingen uit het Ancien Régime, in RBN 148, 2002, p. 139-152 (ill.).
 • Belgische medailles belges, Tongeren 2003, 71 p. (ill.) (met M.-L. Dupont en H. Renaers).
 • Klinkende munt. Muntvaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1437-1552, Hasselt 2003, 320 p. (ill.) (Limburg - Het Oude land van Loon. Extranummer 3 / Limburgse studies 1) (met R. Nijssen).
 • Niet Rekem, maar Château-Regnault?, in De Beeldenaar 27, 2003, p. 235-242 (ill.).
 • Benedictusmedailles, in L. Indesteege & H. Clerinx, Lapsjesproef voor drie zussen. 100 artikelen over volkscultuur in Limburg, Hasselt 2004, p. 159-161 (ill.).
 • Lead seals. A typological approach, in R. Cunz, R. Polley & A. Röpcke (eds), Fundamenta historiae. Geschichte im Spiegel der Numismatik und ihrer Nachbarwissenschaften. Festschrift für Niklot Klüssendorf zum 60. Geburtstag am 10. Februar 2004, Hannover 2004 (Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover 51), p. 389-396 (ill.).
 • Belgique, in R.C. Ackermann & H.R. Derschka & C. Mages (eds), Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in der Fundmünzenbearbeidtung. Bilanz und Perspektiven am Beginn des 21. Jahrhunders I. Materialien = Regards croisés sur l’étude des trouvailles monétaires. Bilan et perspectives au début du XXIe siècle. I. Documents , Lausanne 2005 (Études de numismatique et d’histoire monétaire = Untersuchungen zu Numismatik und Geldgeschichte 6), p. 23-24.
 • Devotiemedaille van het Heilig Sacrament van Mirakel in de abdij van Herkenrode(Kuringen - Hasselt), in RBN 151, 2005, p. 247-249 (ill.).
 • De muntschat van Zuid-Limburg. Eerste indrukken, in Prospector Vlaanderen 2, 2004-2005, p. 21
 • Officiële munt - hagemunt - valse munt. Waar begint valsemunterij? In De Beeldenaar 29, 2005, p. 58-61 (ill.).
 • Penningen in boeken, in De Beeldenaar 29, 2005, p. 274-277 (ill.).
 • Twee Romeinse gemmen uit Limburg, in RBN 151, 2005, p. 249-250 (ill.).
 • André de Moffarts (1925-2004), ontwerper van medailles en insignes, in RBN 152, 2006, p. 167-175 (ill.) (met R. Nijssen).
 • Du nouveau sur la numismatique liégeoise, in RBN 152, 2006, p. 187-188.
 • Een 18de-eeuws muntdepot uit het Prinsenhof, in B. Hillewaert & E. Van Besien (red.), Het Prinsenhof in Brugge, Brugge 2007 , p 106-111 (ill.) (met L. Beeckmans).
 • 19de-eeuwse beurs uit Mol, in RBN 153, 2007, p. 173-174.
 • Avant-propos, in A. Buchet & J. Toussaint, Aperçu de la médaille en Belgique dans la première moitié du XXe siècle […]; Jambes 2007 (Centre d’Archéologie, d’Art & d’Histoire de Jambes. Mélanges 1), p. VII-VIII.
 • François de Callataÿ. Prestigieuze prijs voor numismatisch werk, in De Beeldenaar 31,5, 2007, p. 238
 • Nieuwe aanwezigheidspenning, in RBN 153, 2007, p. 174-175 (ill.).
 • Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd … Grootste koperschat van Vlaanderen uit de 18de eeuw gevonden te Nieuwerkerken, Wijer 2007 (Limburgse studies. Brochures 1) 47 p. (ill.) (met R. Nijssen).
 • Devotiemedaille van Notre-Dame de la Sarte (Hoei), in RBN 154, 2008, p. 203-205 (ill.) (met P. Van den Hove).
 • Drie losse vondsten van Merovingische munten, in RBN 154, 2008, p. 184-185 (ill.).
 • Klein 18de-eeuws muntdepot te Gelinden (Sint-Truiden, prov. Limburg), in RBN 154, 2008, p. 202-203.
 • Schat van bankbiljetten uit Vechmaal, in JEGMP 2009, p. 169-176 (met L. Vandamme).
 • Aanlegtekeningen op 14de- en 15de-eeuwse munten uit de Zuidelijke Nederlanden, in F. Daelemans & A. Kelders (eds.), Miscellanea in memoriam Pierre Cockshaw (1938-2008). Aspects de la vie culturelle dans les Pays-Bas méridionaux (XIVe - XVIIIe siècle) = Aspecten van het culturele leven in de Zuidelijke Nederlanden (14de - 18de eeuw) II, Brussel 2009 (Archives et bibliothèques de Belgique. Numéro spécial = Archief- en bibliotheekwezen in België. Extranummer 82) p. 571-586 (ill.).
 • Denier of emperor Otto II (967-983) and Notger (972-1008) for Tongeren?, in RBN 155, 2009, p. 224-226 (ill.) (met O. Trostyanskiy).
 • Keltische sensatie uit Maastricht, in De Beeldenaar 33, 1, 2009, p. 5-6 (ill.).
 • Medaillenieuws uit het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, in De Beeldenaar 33, 5, 2009, p. 229-230 (met C. Arnould).
 • Medieval models and piéforts of the Southern Low Countries kept in the coin cabinet of Brussels, in In Monte artium 2009, 2, p. 203-220.
 • Muntcirculatie te Tongeren tijdens de 17de en 18de eeuw, in A. Scheepers, Tussen brand en revolutie. De collegiale kerk en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Tongeren 1677-1797, Tongeren 2009, p. 357-360 (ill.).
 • Rekems geld, vals geld?, Lanaken 2010 (Historische documenten 6), 52 p. (ill.) (met G. Bongaers).
 • Een commentaar, in J. Welten, Met klinkende munt betaald. Muntcirculatie in beide Limburgen 1770-1839, Utrecht 2010 (Van Gelder-lezing 10), p. 63-69.
 • Medieval Flemish cloth seals from Saray al-Djadid (Russia), in RBN 156, 2010, p. 103-128, ill. (met O. Trostyanskiy).
 • Le saint Suaire de Besançon sur des médailles de saint Hubert, in RBN 157, 2011, p. 267-269, ill.
 • Een vroeg 17de-eeuwse muntschat uit Midden-Limburg, in JEGMP 2011, p. 57-63.
 • Geldmuseum, virtueel geen museum. Afdeling Collecties & Onderzoek onder vuur, in De Beeldenaar 36,2, 2012, p. 53-57, ill.
 • A la recherche d'un demi-gros jangelaer de Jean de Bavière, prince-évêque de Liège (1389-1418), in RBN 158, 2012, p. 300-303 (met H. De Bakker).
 • Musical Roman coins. An hypothesis, in RBN 158, 2012, p. 297-300 (met W. Neussel)
 • Quelques notices sur l'histoire monétaire du Moyen Âge (Xe-XIVe siècle), in Jacques Toussaint (dir.), Trésors numismatiques du Cabinet François Cajot à Namur, Namur 2012 (Monographies du Musée provincial des arts anciens du Namurois - Trésor d'Oignies 54), p. 131-163
 • Three unpublished Salian coins from Lotharingia in Russian private collections, in G. Dethlefs, A. Pol & S. Wittenbrink (eds.), Nummi docent! Münzen - Schätze - Funde. Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstag am 28. April 2012, Osnabrück 2012, p. 143-150 (met O. Trostyanskiy)
 • Twice fooled: a metallotherapeutic and a galvanotherapeutic medal analyzed, in RBN 158, 2012, p. 303-309 (met R. Lehmann)
 • Geldmuseum nadert zijn einde. Ideeën voor de toekomst, in De Beeldenaar 37,5, 2013, p. 201-203, ill.
 • Luc Smolderen, in RBAHA 82, 2013, p. 232-234.
 • Marit Hartman. Een monument kan zo groot zijn als een pink, [Wijer & Heusden-Zolder 2013] 84 p., ill. (met L. Vandamme).
 • The Nieuwerkerken hoard and the circulation of copper coins in the prince-bishopric of Liège during the late 18th century, in G. Depeyrot, C. Brégianni & M. Kovalchuk (eds), Three conferences on international monetary history, Wetteren 2013 (Moneta 156), p. 179-229, ill.
 • Bankbiljettenjuwelen, in De Beeldenaar 38,3, 2014, p. 127-129, ill.
 • A few rare or unpublished Salian coins from prince-bishopric of Liege in Russian private collections, in The Viking Era in Eastern Europe and numismatic objects of the 8th-11th centuries. The international conference. Saint-Petersburg, Staraya Ladoga 18-20 April 2014. Materials of the reports and messages, Saint-Petersburg 2014, p. 201-212, ill. (met O. Trostyanskiy)
 • Eine kupferne Barschaft aus Bad Pyrmont. Südniederländisches Kleingeld und die Anfänge der Küpferprägung an der Wende des Mittelalters und der Neuzeit.In: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 65, 2015, p. 101-146, ill. (met R. Cunz en O. Mecking)
 • A lead pattern for a denaro of pope Adrian III (884-885) or Stephen VI (V) (885-888)? In: RBN 161, 2015, p. 401-402, ill.
 • Loden gewichten: een verwaarloosd verzamel- en studieobject (= Les poids en plomb: objets négligés et peu étudiés). In: Mensurae ponderaque belgarum 48, juni 2015, p. 365-370, ill.; 49; september 2015, p. 381-382, ill.
 • Het muntschattencomplex van Nieuwerkerken uit het begin van de 19de eeuw. In: Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 2015, p. 21-80, ill.
 • 'Wis' en 'Cour' (= 'Wis' et 'Cour'). In: Mensurae ponderaque belgarum 47, maart 2015, p. 361-362, ill.
 • Zegelmatrijs van de beeckers en mulleners van Tongeren (15de eeuw). In: RBN 161, 2015, p. 402-405, ill. (met T. Ghys)
 • 175 jaar Belgisch genootschap. In: De Beeldenaar 40, 2, 2016, p. 61-62, ill.
 • Brabantse of Mechelse draken in een kleine muntschat van Borgloon uit de tweede helft van de 12de eeuw. In: Jaarboek van het Europees genootschap voor munt- en penningkunde 2016, p. 27-34, ill. (met H. De Backer)
 • Een laatmiddeleeuwse muntschat uit Jupille-sur-Meuse (ca. 1489/90). In: RBN 162, 2016, p. 414-415
 • Loden textielzegels opgegraven in de Verdronken Weide te Ieper (13de-14de eeuw). Een aanzet tot materiaalstudie. In: RBN 162, 2016, p. 256-322, ill.
 • Penningen of toch niet? In: De Beeldenaar 40,2, 2016, p. 279-281, ill.
 • Loden penningen en aanverwante objecten opgegraven in de Verdronken Weide te Ieper (14de eeuw). In: RBN 163, 2017, p. 269-364, ill.
 • Prijsmedailles van de architectenfamilie Stoop. In: Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde 2017, p. 69-78, ill. (met L. Vandamme)
 • Two 15th century cloth fragments with their seals from Bruges and Dordrecht. In: RBAHA 86, 2017, p. 49-61, ill. (met I. Vanden Berghe, M. Van Bos, F. Van Cleven, M. Boudin en H. Wouters)
 • Papieren gouden medailles. In: Flash medailles 22, 4 (= 75), oktober-november-december 2018, p. 9-14, ill.
 • Some Western and Central European cloth seals recently found in Eastern Europe. In: Pусь ЛствA. OPДA, Minsk 2018 (CФPAГИCTИУECКИЙ CБOPHИК 5) p. 205-209, ill. (met D. Huletski)
 • A denar of Tongeren of the 10th century. In: The Viking era in Eastern Europe and numismatic objects of the 8th-10th centuries. The IV international numismatic conference. Collected papers, Saint-Petersburg 2019, p. 152-154, ill. (in het Russisch, met O. Trostyanskiy)
 • Loden zegels & verzegelingen. Eerste hulp bij identificatie met voorbeelden uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en Spanje (15de-18de eeuw), Wijer & Voorburg 2019 (2 vol.; 429 p., ill. + 564 p., ill.]
 • Loden zegels en verzegelingen. In: Numismatica Herentals, nr. 171, sept. 2019, p. [6-14, ill.]; nr. 173, nov. 2019, p. [6-13, ill.]
 • Saïda Masseïda. In: Flash medailles 23, 3 (= 78), juli-augustus-september 2019, p. 9-12, ill.
 • Some rare or unpublished Salian coins from Lower Lorraine and Flanders; In: RBN 165, 2019, p. 429-459 (met O. Trostyanskiy)
 • 19th century British tourists and Belgian architectural heritage. Some watercolours by Lucy Caroline Cust. In: Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis = Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art 89, 2020, p. 173-183, ill.
 • Een bijzondere muntvondst uit Tienen. In: RBN 166, 2020, p. 487-493, ill. (met H. De Backer)
 • Le dépôt monétaire de Jupille-sur-Meuse, enfoui vers 1489/1490. In: RBN 166, 2020, p. 362-428, ill.
 • De gulden van Frans Gobert en Ferdinand Gobert d'Aspremont-Lynden, graven van Rekem. In: Jaarboek van het Europees genootschap voor munt- en penningkunde 2020, p. 186-190, ill.
 • Loden zegels en verzegelingen. In: Numismatica Herentals, nr. 176, feb.-mrt. 2010, p. 22-25, ill. & nr. 177, april-mei 2020, p. 8-15, ill. & nr. 178, jun.-jul.-aug. 2020, p. 4-9
 • Multiple choice. Denise Peeters, Wijer & Heusden-Zolder 2020, 95 p., ill. (met L. Vandamme)
 • Plumbosigeloj kaj aliaj sigeliloj. In: Esperanta Numismatiko 7, 1, 2020, p. 22-24, ill.; 7, 2, 2020, p. 15-18, ill.; 7, 3, 2020, p. 20-22
 • De Vlammende ster - een aanzet tot een andere benadering. In: Archè 6, 2020, p. 184-193, ill.
 • Finds of European lead seals of the late Jagellonian time in Druck and Novaharodak regions of the former Grand Duchy of Lithiania. In: Rus'. Lithiania. Horde in artifacts of numismatics and sigillography, 9, 2021, p. 164-172, ill. (met D. Huletski)
 • L'iconographie des sceaux des villes flamandes au Moyen Âge: cire et plomb. In: Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art 91, 2021, p. 170-185, ill.
 • Mittelalterliche Arenberger Münzen. In: NNB Numismatisches Nachrichtenblatt 70, 2021, p. 23-26, ill.
 • New 11th century denars from Lower Lotharingia and Flanders: Bastogne, Liège and some unidentified mints. In: RBN 167, 2021, p. 419-430, ill. (met O. Trostyanskiy)
 • Valse munten in Limburg tijdens het interbellum. In: Jaarboek EGMP 2021, p. 106-116, ill. (met R. Nijssen)
 • Een variant van de denieren van Hendrik I, hertog van Brabant (1190-1235) voor Herstal. In: RBN 167, 2021,p. 433-436, ill. (met H. De Backer)

 

 

 

 

 

 

Fermer Sluiten Close
   

   

©  KBGN-SRNB, 2008-2021