Publications de – Publicaties van : René Waerzeggers (par ordre chronologique – in chronologische volgorde) :

 • Bedenkingen bij de numismatische tentoonstelling «Edele Brabant» te Brussel, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 4e jaargang, nr. 1 (januari 1977).
 • De nucleaire stralingen ontmaskeren de valsemunters, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 4e jaargang, nr. 4 (april 1977).
 • Schattenjacht : de electronica ten dienste van de muntverzamelaar, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 4e jaargang, nr. 9 (september 1977).
 • Huiselijk drama in verband met het Leuvens noodgeld van 1914-1918, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 4e jaargang, nr. 9 (september 1977).
 • Is de Belgische 2 frank van 1944 in zilver een aanmaakfout of een latere naslag ?, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 5e jaargang, nr. 6 (juni 1978).
 • De tentoonstelling van de verzameling V. De Munter in het Stedelijk Museum, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 5e jaargang, nr. 7 (juli 1978).
 • Het noodgeld uitgegeven door het Leuvens stadsbestuur 1914-1918, in RBN, 124, 1978, p. 105-180 & pl. III-XI.
 • Kostprijsvergelijking tussen het metalen noodgeld van de stad Gent en de papieren bons uitgegeven in vele andere gemeenten tijdens de Eerste Wereldoorlog, in Tijdschrift voor Numismatiek, 1979, p. 44-45.
 • Een Blanco van Navarra, ingestempeld met de Hollandse leeuw, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 6e jaargang, nr. 7 (juli 1979).
 • Muntschat van Holsbeek, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), Jubileumnummer, 1979 (met H. Vanhoudt).
 • Een weinig gekend Leuvens noodbriefje, in Tijdschrift voor Numismatiek, 1980, p. 322-323.
 • De eerste nikkelhoudende munten en de rol die België heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de moderne kopernikkelen pasmunt, in Tijdschrift voor Numismatiek, 1980, p. 192-212.
 • Jacht op de Lovenaars, koers met hindernissen, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 7e jaargang, nr. 6 (juni 1980).
 • Een interessant dokument betreffende de Luikse Sede Vacante munten, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 8e jaargang, nr. 2 (februari 1981).
 • Een belangrijke variante van de Robustusdaalder ontdekt in het British Museum, in Tijdschrift voor Numismatiek, 1981, p. 102-105.
 • Een Spaanse reaal, ingestempeld met het wapen van Zeeland, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 8e jaargang, nr. 11 (november 1981).
 • Een eigenaardige Brugse schelling van Albrecht en Isabella, in Tijdschrift voor Numismatiek, 1981, p. 180-181.
 • Identificatie van een koperstuk van Karel II, in RBN, 127, 1981, p. 127-141 (ill.).
 • Numismatiek en numismaten te Leuven, in Arca Lovaniensis artes atque historiae reserans documenta 9 (Jaarboek 1980 van de Vrienden van de Leuvense Stedelijke Musea), Leuven, 1982, p. 85-98 (met H. Dewit).
 • Museum Vanderkelen-Mertens – Inventaris van de numismatische verzameling – Deel 1. De antieke munten, Leuven, 1983 (met H. Dewit).
 • Enkele interessante vervalsingen uit de verzameling van het Stedelijk Museum te Leuven, in JEGMP, 1983, p. 195-197.
 • De penningen van het godshuis der arme blinden te Leuven, in RBN, 129, 1983, p. 133-196 (ill.).
 • Een speciaal numismatisch experiment, in Maandelijks tijdschrift voor numismatiek (Numismatica Leuven), 12e jaargang, nr. 7 (juli 1985).
 • Een muntschat afkomstig uit de Sint-Pieterskerk, in Museumstrip (Musea Leuven), 13, 1986, 2, p. 18-19.
 • Enkele Leuvense muntvondsten, in JEGMP, 1986, p. 195-199.
 • Een pion met het portret van keizer Maximiliaan van Oostenrijk in de verzamelingen van de Leuvense Stedelijke Musea, in Arca Lovaniensis artes atque historiae reserans documenta 15-16 (Jaarboek 1986-1987 van de Vrienden van de Leuvense Stedelijke Musea), Leuven, 1987, p. 139-144.
 • Recente numismatische aanwinsten, in Museumstrip (Musea Leuven), 13, 1986, 2, p. 27-29.
 • Recente numismatische aanwinsten, in Museumstrip (Musea Leuven), 14, 1987, 4, p. 62-64.
 • Een Romeinse munt, gevonden in de Mechelsestraat te Leuven, in Museumstrip (Musea Leuven), 14, 1987, p. 47-48 (ill.).
 • Het numismatisch œuvre van Paul Huybrechts (I), in JEGMP, 1989, p. 149-210 (met E. Moors).
 • De munten van Lundy, in JEGMP, 1989, p. 213-220.
 • Recente numismatische aanwinsten, in Museumstrip (Musea Leuven), 16, 1989, 1, p. 2-4.
 • De Leuvense kentekens voor bedelaars, in RBN, 135, 1989, p. 79-95 (ill.).
 • Veertig jaar EGMP, in JEGMP, 1990, p. 11-34.
 • Numismatica Leuven, in JEGMP, 1990, p. 60-67.
 • Leuven in metaal vereeuwigd. Leuvense of op Leuven betrekking hebbende munten en penningen. Deel 1. Ancien Régime (tot 1794), Leuven, Stedelijke Musea, 1990, vi + 160 p. (ill.) (met H. Dewit).
 • Merken op muntgewichten, in Merken opmerken. Merk- en meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Leuven, 1990, p. 215-226.
 • Het numismatisch œuvre van Paul Huybrechts (I) Erratum, in JEGMP, 1991, p. 115-116.
 • Antoine Jorissen (1884-1962), in JEGMP, 1991, p. 189-238.
 • Bemerkingen betreffende het Antwerps noodgeld van 1814, in JEGMP, 1992, p. 181-194.
 • Een onbekende noodmunt van het Beleg van Doornik (1709), in RBN, 141, 1995, p. 285-292.
 • Het numismatisch œuvre van Paul Huybrechts (II), in JEGMP, 1994, p. 141-227.
 • Een onbekende penning van Kamerijk, in JEGMP, 1995-1996, p. 89-92.
 • Atlas der munten van België van de Kelten tot heden, Herent, 1996 (met H. Vanhoudt).
 • Een Friese pasmunt van Karel V eindelijk teruggevonden, in JEGMP, 1999, p. 217-220 (met C. Van Leemput).
 • De naties en hun betaalpenningen, in JEGMP, 1997, p. 91-172.
 • Een onbekende prijsmedaille van het college van de Augustijnen te Brugge, in JEGMP, 2001, p. 217-220.
 • De Leuvense muntgewichten, in Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique, Liège, 2002 (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), p. 59-67.
 • De medailles van de graaf 1770-1827, Gent, 2004 (met H. Taymans).
 • Numismatische herrineringen aan Edouard Remy, een Leuvens industrieel en filantroop, in JEGMP, 2008, p. 183-216.

 

 

 

Fermer Sluiten Close
   

©  KBGN-SRNB, 2008-2019