Bibliographie de la numismatique belge 2000

Bibliografie van de Belgische numismatiek 2000

Voici la liste des publications concernant la numismatique belge, parues en 2000.  Veuillez nous contacter si vous connaissez des publications de cette année qui ne sont pas mentionnées dans cette liste. 

Hieronder vindt u de lijst van publicaties betreffende de Belgische numismatiek, verschenen in de loop van 2000.  Mocht u publicaties uit dat jaar kennen die nog niet in dit overzicht zijn opgenomen, gelieve dan contact op te nemen met :


De Heer Harry Dewit

Tervuurse Vest 21, Ap. 193

3001 Heverlee

Les publications sont classées dans les rubriques suivantes – De publicaties zijn onderverdeeld in de volgende rubrieken :


I.  Études générales – Algemene studies

II. Études particulières – Bijzondere studies

A. Monnaies : circulation et histoire monétaire – Munten : circulatie en monetaire geschiedenis

1. Antiquité – Oudheid

2. Moyen Âge – Middeleeuwen

3. Temps modernes – Moderne Tijden

4. Époque contemporaine – Hedendaagse Tijden

B. Médailles, jetons et méreaux – Medailles en penningen

C. Billets de banque ou de nécessité – Bankbiljetten en papieren noodgeld

D. Dénéraux et boîtes de poids – Muntgewichten en muntgewichtdozen

E. Législation monétaire – Monetaire wetgeving

F. Sigillographie – Zegelkunde

G. Ordres et décorations – Orden en eretekens

H. Méthodes, techniques, collections, cabinets, gistoire de la numismatique et varia – Methoden, technieken, verzamelingen, penningkabinetten, geschiedenis van de numismatiek en varia


Abréviations – Afkortingen

BCEN

Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques

JEGMP

Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde

NC

Numismatic Chronicle

RBN

Revue belge de Numismatique et de Sigillographie

RN

Revue Numismatique

VN

Vie Numismatique

I. ÉTUDES GÉNÉRALES – ALGEMENE STUDIES

1.

Abdy, R., Coin register 1999, in BNJ, 69, 1999 (2000), p. 227-241.
Signale: un esterlin de Herstal (1285-1309), un gros de Philippe le Bon (1433-67) et un poids monétaire d’un «lion d’or» de Brabant.

2.

Charles, L. en Laleman, M.-Chr., Geld en muntwezen in Gent, in Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 22-2, 1998 [2000], p. 6-32.
Algemeen overzicht.

3.

Coin Hoards, in NC, 160, 2000, p. 309-367.
Verschillende muntschatten met enkele munten uit de Zuidelijke Nederlanden.

4.

Darnis, J.-M., Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris (1492-1998), tome II, Paris, 1999, p. 405-697.

5.

De Wilde, G. en Verlaeckt, K., Munten uit de modder. Een staalkaart van 24 eeuwen monetaire geschiedenis uit de Schelde nabij Antwerpen, in Berichten en rapporten over het Antwerps bodemonderzoek en monumentenzorg, 3, 1999, p. 193-246.
914 munten, rekenpenningen en gewichten van de Gallo-Romeinse periode tot de 20ste eeuw gevonden in de Schelde nabij Antwerpen. Het artikel bevat een grondige bespreking van de vondsten alsook een beknopte inventaris van de stukken. Vermelden we onder de oudste stukken een Griekse munt uit Pydna, een Gallische Avaucia, een sceatta en een Karolingische denarius.

6.

Ehrend, H., Eligius auf Münzen, Medaillen und sonstigen Sammelobjekten (Speyerer Numismatische Beiträge, 15), Speyer, 2000, 584 p.
Concerne les monnaies, médailles, jetons, cachets et sceaux.

7.

Schuurmans, M., De geschiedenis van het muntstelsel in Grevenbroeker echo’s. Geschied- en heemkundige kring «De goede stede Hamont», nr. 31, 2000, p. 2-21 (ill.).

8.

Van Cauwenberghe, E., De antecedenten van de euro…? Een eeuwenlang streven naar munteenheid in Europa, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p. 123-134 (ill.).

9.

van Heesch, J., Bibliographie de la numismatique belge 1998-1999, dans RBN, 146, 2000, p. 253-270.

Retour/Terug

II. ÉTUDES PARTICULIÈRES –BIJZONDERE STUDIES

A. Monnaies : circulation et histoire monétaire
Munten : circulatie en monetaire geschiedenis

1. ANTIQUITÉ – OUDHEID

10.

Aerts, J., Coins or money ? Exploring the monetization and functions of Roman coinage in Belgic Gaul and Lower Germany 50 BC-AD 450, Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2000, xiv + 325 p.
Het gaat om de voorlopige uitgave van een proefschrift waarin onder meer de muntcirculatie in de civitas Tungrorum en in het Groothertogdom Luxemburg in detail besproken wordt.

11.

Dembski, G., Münzen der Kelten. Kunsthistorisches Museum Wien, Münzkabinett. Kataloge der Antiken Münzen Reihe A: Griechen. II: Massalia und Keltenstämme (Sammlungskataloge des Kunsthistorischen Museums, 1), Wien, 1998, 250 p.

12.

Dhénin, M., Une classe inédite de statères des Parisii, dans BSFN, 55-6, 2000, p. 101-103.
Lauteur mentionne trois statères des Parisii qui auraient été trouvés dans la région dAdinkerke (Fl. Occ.).

13.

Doyen, J.-M. e.a., Trouvailles, dans BCEN, 37, 2000, p. 9-14.
Monnaies gauloises et romaines provenant de : Braives (Liège), Clavier-Vervoz (Liège), Crisnée (Liège), Eprave (Namur), Fontaine-Valmont (Hainaut), Hollogne-sur-Geer (Liège), Havelange (Namur), Huy (Liège), Seneffe (Liège), Mons (région) (Hainaut), Saint-Gérard (Namur).

14.

Doyen, J.-M. e.a., Trouvailles, dans BCEN, 37, 2000, p. 31-35.
Monnaies gauloises et romaines provenant de : Baudecet (Namur), Clavier-Vervoz (Liège) (II), Eprave (Namur), Saint-Georges-sur-Meuse (Liège), Soignies (Hainaut), Taviers (Namur), Tournai (Hainaut, trésor de monnaies d’or et dargent du XVIIIe s.), Virginal (Brabant Wallon), Région de Dunquerque (France), Région de Valenciennes (France).

15.

Doyen, J.-M. e.a., Trouvailles, dans BCEN, 37, 2000, p. 69.
Monnaies gauloises et romaines provenant de : Ciney (Namur), Mons (environs) (Hainaut) (II).

16.

Gäumann, A., Potinmünzen der Kelten. Eine systematische Zusammenstellung der bekannten Typen mit Referenzangaben, 4e uitgave, Bij de auteur, Bern, 35 p.

17.

Gruel, K. et Morin, E., Les monnaies celtes du Musée de Bretagne, Musée de Bretagne – Maison Florange, Paris, 1999, 206 p.

18.

Haselgrove, C., Archaeological dating of Iron Âge coinage in northern France, dans B. Kluge e.a. (eds.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997, Akten I, Berlin, 2000, p. 409-417.

19.

Lallemand, J. et van Heesch, J., Les monnaies, dans R. Brulet et L. Verslyp (éds), Saint Pierre de Tournai. L’archéologie d’un monument et d’un quartier (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain, 99), Louvain-la-Neuve, 1999 [2000], p. 41-56.
Catalogue de 266 monnaies romaines, essentiellement du Bas Empire.

20.

Leblois, E., Saint-Ghislain/Baudour : monnaie romaine au lieu-dit « Couture de Roudelet », dans Chronique de l’archéologie wallonne. Activités 1997, 6, Namur, 1998, p. 27.
Sesterce de Sévère Alexandre pour Julia Mamaea (RIC 708).

21.

Renaers, H. en Van Laere, R., Barbaarse nabootsing van een solidus van keizer Valentinianus III (425-455), in Nieuwsbrief archeologische opgravingen O.L.V.-Basiliek, 3, Tongeren, 2000, p. 12 (ill. van de keerzijde).
Sou d’or (4.42g, 6h) avec marques de Ravenne pour Valentinien III. Selon les auteurs il sagit dune imitation fabriquée à Arles vers 439-455.

22.

van Heesch, J. en Deschieter, J., De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke II. Een muntschat uit de tijd van keizer Postumus, Zottegem, 2000, 84 p.

23.

van Heesch, J., Some considerations on the circulation of Augustan and Tiberian bronze coins in Gaul, dans R. Wiegels (ed.), Die Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, 3), Möhnesee, 2000, p. 153-170.

24.

van Heesch, J., La «Tessère» mithriaque de Liberchies, dans RBN, 146, 2000, p. 9-13.

25.

van Heesch, J., Les trouvailles monétaires de la villa romaine de la «Haute Éloge» à Bruyelle (H.), dans RBN, 146, 2000, p. 197-217.
Contient aussi le catalogue d’un trésor monétaire dimitations radiées du IIIe siècle.

Retour/Terug

2. MOYEN ÂGE – MIDDELEEUWEN

26.

Beeckmans, L., Een 12de-eeuwse omloopschat op de korenmarkt te Gent, in Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 22-2, 1998 [2000], p. 33-41.
18 munten uit Anjou (Fulco IV of V, 1060-1129), 2 denarii van het Sint-Martinusklooster van Tours en 1 denarius van het bisdom Puy.

27.

Berghaus, P., Denar Sterling Goldgulden. Ausgewählte Schriften zur Numismatik, Osnabrück 1999, 484 p.

28.

Billiauw, S., Vreemde invloeden en hun betekenis in de beginnende goudaanmunting in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 14de eeuw, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor numismatiek, 10-2, 2000, p. 27-30, 46-49, 72-74, 88-92, 104-107, 127-132 en 143-147.

29.

Boffa, S., Liste provisoire des sources éditées de l’histoire monétaire brabançonne jusqu’en 1430, dans RBN, 146, 2000, p. 31-137.

30.

Boffa, S., Numismatique et diplomatique. Réflexions à propos d’une monnaie prétenduement frappée par Godefroid Ier, duc de Lotharingie et comte de Louvain (1095-1139), in NC, 160, 2000, p. 298-304.

31.

Bompaire, M., Monnaie étrangère et monnaie locale en France, XIIIe-XIVe Siècle, dans L. Travaini (ed.), Moneta Local, Milano 1999, p. 135-199.

32.

Bompaire, M. et Dumas, Fr., Numismatique médiévale (L’atelier du Médiéviste, 7), Brepols, Turnhout, 678 p.

33.

De Meyer, G.M., Middeleeuwse munten en hun gebruik in boekhoudingen, in Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis, 3, 2000, p. 196-217.

34.

De Wilde, J., Nogmaals de gouden rijder van Lodewijk van Male, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor numismatiek, 10, 2000, p. 67-71.

35.

Dewit, H., Laduron, D., Vêche, P.M. et Verslype, L., Le trésor dans R. Brulet et L. Verslyp (éds), Saint Pierre de Tournai. L’archéologie d’un monument et d’un quartier (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain, 99), Louvain-la-Neuve, 1999 [2000], p. 168-171.
Trésor de 43 oboles et deniers (dont beaucoup de faux) du XIIe et XIIIe siècle (et une monnaie radiée de l’usurpateur romain Tétricus I ou II).

36.

Ilisch, P., Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen. I: Die Münzprägung in den Räumen Utrecht und Friesland im 10. und 11. Jahrhundert, in Jaarboek voor munt- en penningkunde, 84-85, 1997-98 [2000], p. 1-272.
Concerne e.a. le fameux denier de Godfroid de Bouillon (Ilisch, p. 179-181), publié par Tourneur dans la RBN de 1932 et conservé au Cabinet des Médailles de Bruxelles.

37.

Ilisch, P. et Klages, Cl., Flandrische Beziehungen zum Geldumlauf am Niederrhein und in Westfalen, in Von Flandern zum Niederrhein. Wirtschaft und Kultur Überwinden, Grenzen, Duisburg 2000, p. 121-128 (ill.).

38.

Labrot, J., Les moules à méreaux et la fonte du plomb, une activité artisanale médiévale, dans Le Livre des Mereils. Bulletin du Centre national de recherche sur les jetons et les méreaux du Moyen Âge. Numéro spécial, 37-38-39, 1999, p. 15-20 et 25 planches en supplément.
Contient les photos de quelques moules en pierre provenant des Pay-Bas bourguignons.

39.

Mayhew, N., Sterling. The History of a currency, John Wiley & Sons, New York, xiv + 290 p.

40.

Nollomont, L., Moyen Âge, armement et monnaies, dans Segnia. Bulletin du Cercle d’Histoire et d’Archéologie [de Houffalize], 25-3, 2000, p. 86-108.

41.

Persson, J., Mynt från Namur ett studium av den Vikingatida myntningen i Namur med utgångspunkt från det Svenska källmaterialet, Stockholm, 1997, 12 p.
Travail d’étudiant concernant les monnaies de Namur dans les trésors suédois. Un exemplaire se trouve au Cabinet des Médailles de Bruxelles.

42.

Petry, Kl. et Weisenstein, K., Münzprägung und Geldumlauf in Mittelalter und früher Neuzeit (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft VII/11-VII/12), Rheinland Verlag, Köln, 2000), 86 p. + 4 pl. et deux cartes en couleurs.

43.

Pettersson, H., Vikingatida myntning i Dinant en kronologisk studie, Stockholm, 1997, 15 p.
Travail d’étudiant concernant les monnaies de Dinant dans les trésors suédois. Un exemplaire se trouve au Cabinet des Médailles de Bruxelles.

44.

Petry, Kl., Bewegte Zeiten – auf Strassen aus Gold und Silber. Aspekte des Geldumlaufs und der Wirtschaftsbeziehungen des lotharingischen Raumes im frühen und hohen Mittelalter, dans B. Kluge (eds.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997, Akten – Proceedings – Actes II, Berlin, 2000, p. 943-961.

45.

Spufford, P., Local coins, foreign coins in late Medieval Europe: An Overview, dans L. Travaini (ed.), Moneta locale…, Milano 1999, p. 25-40.

46.

Travaini, L. (ed.), Moneta locale, moneta straniera: Italia ed Europa XI-XV secolo. The second Cambridge numismatic symposium. Local coins, foreign coins: Italy and Europe 11th-15th centuries, (Societa Numismatica Italiana. Collana di Numismatica e scienze affini 2), Milano 1999, 448 p.

47.

Van Driessche, Th., De muntvondst van Kluize: stille getuige van een jaarmarkt? In Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige kring van het Land van Waas, 103, 2000, p. 273-275.

48.

Van Laere, R., Van economische groei tot monetaire explosie, 12de eeuw tot 1499, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p., 146-152.

49.

Van Laere, R., Les monnaies, dans R. Brulet et L. Verslyp (éds), Saint Pierre de Tournai. L’archéologie d’un monument et d’un quartier (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain, 99), Louvain-la-Neuve, 1999 [2000], p. 116, 159, 167-168, 184-185, 241-242.

50.

Van Nieuwenhuysen, A., Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404) (Académie royale de Belgique. Mémoires de la classe des lettres. Collection in 8° - 2e série, t. 68, fasc. 3), Bruxelles, 1990, 309 p.  

Retour/Terug

3. TEMPS MODERNES – MODERNE TIJDEN

51.

Abraham Thisse, S., Les hanséates et la monnaie, dans Moneda y monedas en la Europa medieval (siglos XII-XIV): XXVI Semane de Estudios Medievales, Estella-Lezarre 19-23 Julio 1999, Pamplona, 2000, p. 309-368.

52.

Aerts, E., Monnaies, crédits et finances dans les Pays-Bas méridionaux (1500-1550), dans C. Logie (éd.), L’Escarcelle de Charles Quint, p. 33-82.

53.

Danneel, M., La frappe monétaire dans les Pays-Bas méridionaux sous Charles Quint (1506-1555), dans C. Logie (éd.), L’Escarcelle de Charles Quint, p. 83-102.

54.

[Delgrange, D.], Découverte, dans Société de Numismatique du Nord de la France. Bulletin de liaison, 21, mai 2000, p. 4.
Description et dessin de la pierre tombale d’Antoine De Laderrière, essayeur et maître de la monnaie de Flandre, décédé en 1687. Ce monument se trouve dans l’église Saint Antoine à Blankenberghe.

55.

Denayer, A., L’écu d’or des archiducs Albert et Isabelle, dans VN, 48, 1998, p. 147-153.

56.

Denayer, A., Gronsveld, dute à la légende inédite, dans VN, 43, 1993, p. 155.

57.

Keizer Karel, heerser van een rijk waar de zon nooit onderging, in Muntkoerier, 29-12, 2000, p. 24-25.

58.

Klüssendorf, N., Münzfundbericht des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde, Marburg Nr. 8: 1992-1996, (Vorabdruck aus Fundberichte aus Hessen, 36, 1996), Wiesbaden, 1998, 77 p.

59.

Logie, Chr. (éd.), L’escarcelle de Charles Quint. Monnaies et finances aux XVIe Siècle. Exposition au Musée de la Banque Nationale de Belgique, du 15 mai au 30 juin 2000, Bruxelles, 2000, 351 p. et catalogue, 75 p.

60.

Logie, Chr. (ed.), Keizer Karels geldbeurs. Geld en financiën in de XVIe Eeuw. Tentoonstelling in kunsthal de Sint-Pietersabdij-Gent van 1 tot 24 april 2000, en in het Museum van de Nationale Bank van België-Brussel van 15 mei tot 30 juni 2000, Nationale Bank van België, Brussel, 2000, 351 p., en catalogus in aparte bijlage.

61.

Olivares, J.M., Multiplos inéditos de ducaton (aclaraciones imprescindibles a una réplica), dans Gaceta numismática, 138-3, 2000, p. 59-62.

62.

Peeters, J.-P., De plaats van Brabant in het geïntegreerde muntbeleid der Bourgondische Nederlanden (1433-1571), in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p. 135-145.

63.

Polak, M.S., Historiografie en economie van de «muntchaos». De muntproductie van de Republiek (1606-1795), NEHA, Amsterdam, 1999, 312 p.

64.

van den Nieuwenhof, W., De duiten van Philips II geslagen te Maastricht: enige verrassende stempelfouten, in De beeldenaar, 24-2, 2000, p. 88-92.

65.

van der Beek, M.L.F., Le monnayage dans les Pays de «par-deça», dans Chr. Logie (ed.), L’Escarcelle de Charles Quint, p. 147-170.

66.

Van Laere, R., A hoard of 15th century forgeries from Rekem (B). A preliminary report, dans B. Kluge (eds.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997, Akten II, Berlin, 2000, p. 1098-1120.

Retour/Terug

4. ÉPOQUE CONTEMPORAINE – HEDENDAAGSE TIJDEN

67.

Beeckmans, L., de Callataÿ, F. en Despriet, Ph., Een vroeg-19de eeuws muntdepot uit Wingene (W.-Vl.) (Archeologische monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 44), Kortrijk, 2000, 37 p.
100 zilvermunten en 2 goudstukken uit de periode 1715 – 1812 (Lodewijk XV-Napoleon I).

68.

Bientôt l’euro remplacera le franc. Information du gouvernement fédéral et de l’Union européenne (prospectus), Bruxelles, 2000, 24 p.
Existe aussi en néerlandais sous le titre «Straks vervangt de euro de frank».

69.

Fryer, L., Euro vision. L’euro facile. Comprendre les billets et les pièces en euros. Un guide pour personnes aveugles et malvoyantes, Bruxelles, 36 p.

70.

Houtman-De Smedt, H., Inleiding. Van Brabantse groot tot euro, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p. 120-122.

71.

Houtman-De Smedt, H., Van Belgische frank tot euro. Het Belgische geldstelsel in de 19de en de 20ste eeuw, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p. 153-161.

72.

Verbist, L., 5 centiem noodgeld Antwerpen 1814, in De Muntklapper, 26, april 2000, p. 1-5.

Retour/Terug

B. Médailles, jetons et méreaux
Medailles en penningen

73.

1600 : Slag bij Nieuwpoort, catalogus. Van 1 juli tot 30 september 2000: tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van de 400ste verjaring van de slag bij Nieuwpoort, vzw 1600-2000 i.s.m. Stadsbestuur Nieuwpoort, Nieuwpoort, 142 p.

74.

Boussemaere, P., De Ieperse lakenproductie in de veertiende eeuw opnieuw berekend aan de hand van de lakenloodjes, in Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis, 3, 2000, p. 131-161.

75.

Buchet, A., Renaers, H. en Van Laere, R., Belgische medailles belges 1999, Tongeren, 2000, 114 p.

76.

Buchet, A. en Vandamme, L., Voltooiing van de spoorweg Antwerpen-Köln in 1843, in JEGMP, 2000, p. 139-145.

77.

Cornet, G.-X., Les médailles jubilaires de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, dans RBN, 146, 2000, p. 195-197.

78.

De La Tour, H., Catalogue de la collection Rouyer, première partie, jetons et méreaux du Moyen Âge, réimpression, Rebecq, 2000, lviii + 323 p. et 28 planches.

79.

[Delgrange, D.], Plombs de marque, dans Société de Numismatique du Nord de la France. Bulletin de liaison, 23, décembre 2000, p. 3.
Plomb marqué «Bureau dHodiesmont», XVIIIe siècle.

80.

Denayer, A., Avis de recherche – Jetons émis pendant l’affaire royale, dans VN, 47, 1997, p., 277.

81.

Denayer, A., Les jetons de la S. A. des Forges de Clabecq, dans Bulletin 18 de l’association des collectionneurs de jetons – monnaie, décembre 1998, p. 13-17.

82.

Denayer, A., Numismatique de la Société Anonyme des Forges de Clabecq (Brabant), dans BCEN, 37, 2000, p.65-69.

83.

de Vries, S., De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor van Speyk, Haarlem, 1988, 123 p.
Bevat een hoofstuk met nieuwe gegevens over de gedenkpenningen geslagen ter ere van van Speyk, een Nederlandse luitenant-ter-zee gesneuveld voor Antwerpen in 1831 (Belgische revolutie).

84.

Donnay, G., René Harvent, Publication du Centre de Création Artistique de Mons, Mons, 1998, 111 p.

85.

Dumortier, Cl. et Sorgeloos, Cl. (eds), Le XVIIIe siècle dans le palais de Charles de Lorraine. Collections de la Bibliothèque royale de Belgique et des Musées royaux d’Art et d’Histoire, Brepols, Turnhout, 2000, 188 p.
Bestaat ook in het Nederlands onder de titel : De 18de eeuw in het paleis van Karel van Lotharingen.
Médailles et jetons décrits par Y. Kenis : p. 68-79.

86.

Dupont, M.-L., Belgiën, in XXVIII Fidem 2000. Internationale Medaillenkunst (Die Kunstmedaille in Deutschland 12), Berlin/Weimar, 2000, p. 20-34.

87.

Dupont, M.-L., Somers, Fr. et Stautemas, G., Exposition des médailles frappées de Francine Somers, Promotion de la Médaille / Les Numismates de Bruxelles, Bruxelles, 2000, 44 p. (ill.).
Description et historique des 31 médailles frappées par F. Somers (° Gand, 1923). La version néerlandaise de ce catalogue (Medailles van Francine Somers, Gent, 2000) est moins complète.

88.

Guépin, J.P., De drie dichtende broers Grudius, Marius, Secundus in brieven, reisverslagen en gedichten, 2 vol., Styx Publications, Groningen, 2000, xiv + 441 en xiv + 902 p. inclusief een muziek-CD.

89.

Jacobs, J., Eerste huwelijk van onze eerste koning, in MEDEC, 58, 2000,
p. 20-22.

90.

Jubileumboek en een greep uit het cultureel verleden van Rekem, Rekem, 1999, p. 28-34.
Een geïllustreerde inventaris van de medailles van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Rekem.

91.

Kenis, Y., Catalogue des médailles et jetons des Pays-Bas autrichiens 1714-1794 (Archives et bibliothèques de Belgique, numéro spécial 62), Bruxelles, 2000, 336 p. (ill.).

92.

Luisa, M. et Perer G., Leone Leoni tra Lombardia e Spagna, atti del convegno internazionale menaggio 25-26 settembre 1993. Instituto per la storia dell’Arte Lombarda, Milano, 1995, 131 p.

93.

Medaille-1999. Jaarlijks geschenk aan de leden van de Promotie van de Medaille, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor numismatiek, 10, 2000, p. 87.
Bevat ook een curriculum vitae van de kunstenares Francien Maas.

94.

Padmos, T. en Vanpaemel, G. (ed.), De geleerde wereld van Keizer Karel. Catalogus tentoonstelling «Wereldwijs. Wetenschappers rond Keizer Karel». Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2000, 427 p.
Nota over Frans Cranevelt en illustratie van de medaille van Janus Secundus (1533).

95.

Rocour, M., Les Jéhotte et leurs médailles, dans RBN, 146, 2000, p. 189-192.

96.

Scher, S.K. (ed.), Perspectives on the Renaissance medal (Garland Studies in the Renaissance, 11 et Garland Reference Library of the Humanities, 1922), Garland Publishing et American Numismatic Society, New York, 2000, x + 240 p.

97.

Schutyser, E., Koninklijke Maatschappij Numismatica en Het Vrije in metaal, Bij de auteur, Oostkamp, 2000, 48 p.

98.

Smolderen, L., La médaille de Justus Fit, Joaillier de Don Carlos (1563), dans RBN, 146, 2000, p. 155-159.

99.

Smolderen, L., Jacques Jonghelinck (1530-1606) et la médaille de la Renaissance dans les anciens Pays-Bas, dans Médailles. Organe de la FIDEM, 1999, p. 48-50.

100.

Smolderen, L., Les médailles de Granvelle in Krista De Jonge et Gustaaf Janssens (éds). Les Granvelle et les anciens Pays-Bas. Liber doctori Mauricio Van Durme dedicatus, (Coll. «Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Serie B / vol. 17), Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2000, p. 293-320.

101.

Solidariteitsmedaille Prinses Astrid, in MEDEC, 55, 2000, p. 19.

102.

Spencer, Br., Pilgrim souvenirs and secular badges (Medieval Finds from Excavations in London, 7), London, 1998, xii + 349 p.

103.

Steen Jensen, J., Christian VIII as numismatist: his collection of coins and medals, in Christian VIII. The National Museum, Copenhagen, 2000, p. 45-77.
Le roi Christian VIII de Danemark possédait une impressionnante collection de médailles de la révolution belge de 1830. L’auteur de cette contribution se demande à quel ouvrage l’inventaire du roi fait référence pour ces pièces. Il ne s’agit pas de l’ouvrage de Guioth mais d’une brochure très rare publiée en deux parties en 1831 (ou 32) et en 1833 par un orfèvre-bijoutier qui vendait aussi des médailles : [A. Noefnet-Wyckmans], Catalogue des médailles de la révolution belge de 1830, 2 parties, Bruxelles, [1831/2 et 1833], 12 et 8 p.

104.

Toderi, G. et Vannel, F., Le medaglie italiane del XVI secolo, 3 vol. Edizioni Polistampa, Firenze, 2000, 454 + 999 p. et 522 pl.

105.

Van Brussel, R., Medailles en penningen van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (aanvullingen vanaf 1991 tot 2000), in JEGMP, 2000, p. 79-138.

106.

Vancraenbroeck, M., Charles Magnette (1863-1937), dans RBN, 146, 2000, p. 192-195.

107.

Vancraenbroeck, M., La colonisation belge en Afrique et la représentation du colonisé sur les médailles glorifiantes, dans Médailles. Organe de la FIDEM, 1999, p. 98-105.

108.

Vandamme, L., Emile Verhaeren, een medaille-uitgifte nader bekeken, dans RBN, 146, 2000, p. 161-173.

109.

Vandamme, L., Kritische lectuur van een standaardwerk: Forrer over Jouvenel, in De Muntklapper, 25, januari 2000, p. 1-3.

110.

Vandamme, L., Een uitzonderlijk mooie reeks medailles van Ad. Jouvenel, in Muntkoerier, 29-4, 2000, p. 30-32; 29-5, 2000, p.34-36; 29-6, 2000, p. 20-22; 29-7, 2000, p. 38-40; 29-8, 2000, p. 46-49; 29-10, 2000, p. 24-26; 29-11, 2000, p., 36-38.

111.

Verbeke, E., Ernest Demuyter luchtvaartpionier, in JEGMP, 2000, p. 213-220.

112.

Verstraete, J., Arsène Matton, een veelzijdig kunstenaar (1873-1953), Heemkundige Kring De Roede van Harelbeke, Harelbeke, 2000, 112 p.

113.

Wuyts, E., Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd, Numismatica Gandavensis, Gent, 2000, 249 p.

Retour/Terug

C. Billets de banque ou de nécessité
Bankbiljetten en papieren noodgeld

114.

Deprêtre, V., Papier-monnaie belge: une petite curiosité, dans Numismatique & Change, 307, Juillet-Août 2000, p. 46.
Concerne un billet test de 5000 BEF au portret de Zénobe Gramme.

115.

L. J., Noodgeld Lebbeke 1914-1918, in Numismatische Kring Dendermonde. Maandblad, 23-8, 2000, p. 4-16.

Retour/Terug

D. Dénéraux et boîtes de poids
Muntgewichten en muntgewichtdozen

116.

Houben, G.M.M., Coin-weightmakers, including some of their boxes for coins from 24 countries, Chez l’auteur, Zwolle, 1998, 114 p.  

Retour/Terug

E. Législation monétaire – Monetaire wetgeving

On consulte le Moniteur belge – Men raadplege het Belgisch Staatsblad.

Retour/Terug

F. Sigillographie – Zegelkunde

117.

[Delgrange, D.], Quelques sceaux et cachets des Pays-Bas bourguignons et espagnols d’après les sceaux et cachets conservés sur des documents de l’ancienne Chambre des Comptes à Lille, dans « L’office d’Armes » Bulletin de liaison du Cercle héraldique et sigillographique des Pays-Bas français, 9 livraisons (d’env. 4 p.) non paginées en 2000.

Retour/Terug

G. Ordres et décorations – Orden en eretekens

118.

Jacobs, J., Algemene beschouwingen bij de reeks «Naslagen, vervalsingen, ook bij ons» – Considérations générales sur la serie «Des refrappes, des falsifications, aussi chez nous», in MEDEC, 56, 2000, p. 2-19.  

119.

Jacobs, J., Enkele medailles betreffende W.O.II, in MEDEC, 55, 2000, p.20-22.

120.

Jacobs, J., Enkele medailles betreffende W.O.II (aanvulling) - Quelques médailles concernant la Deuxième Guerre Mondiale, in MEDEC, 56, 2000, p. 19-23.

121.

Jacobs, J., Naslagen … vervalsingen … ook bij ons (III), Des refrappes … des falsifications ... aussi chez nous (III), in MEDEC, 54, 2000, p. 15-22.

122.

Nuijttens, M., N.V.I. - F.N.I., K.N.V.I. – F.R.N.I., in MEDEC, 57, 2000, p. 23-24.

123.

Tripnaux, E., La genèse incomplète de l’Ordre de Léopold, in MEDEC, 55, 2000, p. 3-14.

124.

Tripnaux, E., Investigations Phaléristiques, in MEDEC, 54, 2000, p. 22-24.

125.

Tripnaux, E., De onvolledige wordingsgeschiedenis van de Leopoldsorde, in MEDEC, 57, 2000, p. 5-12.

Retour/Terug

H. Méthodes, techniques, collections, cabinets, histoire de la numismatique et varia
Methoden, technieken, verzamelingen, penningkabinetten, geschiedenis van de numismatiek en varia

126.

Boegheim, L.M.J., Tentoonstelling Keizer Karels geldbeurs in Gent en in Brussel, in De beeldenaar, 14-6, 2000, p. 279-280.

127.

Delannoy, Y., Joseph-A.-F. Ghyssens (Hal, 4 août 1927 – Bruxelles, 20 octobre 1999), dans Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, 34, 2000, p. 324-335.

128.

Dengis, J.-L., In memoriam Hubert Frère (Liège 15 juillet 1920 – Liège 20 mars 1999), dans RBN, 146, 2000, p. vii.

129.

Europees Genootschap nu Koninklijk, in Muntkoerier, 29-9, 2000, p 24-26.

130.

Schutyser, E., Guldenboek van de Koninklijke Maatschappij Numismatica Brugge en Het Vrije, Bij de auteur, Oostkamp, 2000, 510 p.

131.

Van Laere, R., In memoriam Marcel Hendrickx, dans RBN, 146, 2000, p. 283.

132.

Vijftig jaar EGMP, in JEGMP, 2000, p. 21-78.

Retour/Terug

 

©  KBGN-SRNB, 2008-2021