Bibliographie de la numismatique belge 1987-2003

Bibliografie van de Belgische numismatiek 1987-2003

 

Voici la liste des publications concernant la numismatique belge, parues entre 1987 et 2003.  Veuillez nous contacter si vous connaissez des publications de cette période qui ne sont pas mentionnées dans cette liste. 

Hieronder vindt u de lijst van publicaties betreffende de Belgische numismatiek, verschenen in de loop van de jaren 1987 tot 2003.  Mocht u publicaties uit deze periode kennen die nog niet in dit overzicht zijn opgenomen, gelieve dan contact op te nemen met :


De Heer Harry Dewit

Tervuurse Vest 21, Ap. 193

3001 Heverlee

 

Abréviations – Afkortingen

BCEN Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques
BSFN Bulletin de la Société française de Numismatique
JEGMP Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde
NC Numismatic Chronicle
NCirc Numismatic Circular
RBN Revue belge de Numismatique et de Sigillographie
RN Revue Numismatique
VN Vie Numismatique

 

 

 

1600 : Slag bij Nieuwpoort, catalogus. Van 1 juli tot 30 september 2000 : tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van de 400ste verjaardag van de slag bij Nieuwpoort, vzw 1600-2000 i.s.m. Stadsbestuur Nieuwpoort, Nieuwpoort, 142 p.

1890-1990 : Cent ans de Maison de ville. Mieux connaître nos armoiries, dans Bulletin d’information bimestriel. Cercle d’histoire de l’entité lessinoise, 51, 1990, p. 105.
Sceaux de Lessines.

50 jaar Benelux. Thema nieuw tien guldenstuk, in Muntkoerier, 23-9, 1994, p. 19.

A numismatic career : Philip Grierson (1910 – ), in Spink Numismatic Circular, 99, 7-10, 1991, p. 223-224, 259-260, 291-292, 335-336.
Professeur de numismatique à l’université de Bruxelles, etc.

Abdy, R., Coin register 1999, in BNJ, 69, 1999 (2000), p. 227-241.
Signale un esterlin de Herstal (1285-1309), un gros de Philippe le Bon (1433-67) et un poids monétaire d’un «lion d’or» de Brabant.

Abraham Thisse, S., Les hanséates et la monnaie, dans Moneda y monedas en la Europa medieval (siglos XII-XIV) : XXVI Semane de Estudios Medievales, Estella-Lezarre 19-23 Julio 1999, Pamplona, 2000, p. 309-368.

Acquisitions dans les départements en 1992. Département des Monnaies, Médailles et Antiques, dans Revue de la Bibliothèque Nationale, 49-automne, 1993, p. 86-92.
Contient à la page 92 la description et la photo du droit d’un contrefaçon d’un franc à cheval d’or au type de celui du comte de Flandre Louis II (1346-1384).

Adriaen, J. en Adriaen, M., Gereedschap voor hopteelt en hophandel, in Mengelmaren, driemaandelijks tijdschrift van de Bond van West-Vlaamse volkskundigen, 11-4, 2002, p. 2-41.
Hoppelood 1847, p. 19; matrijs voor hoppelood 1890, p. 20; medaille 1850 «À la plus pure culture de houblon», p. 23.

Aerts E. en Van Cauwenberghe, E., Organisatie en techniek van de muntfabricage in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het Ancien Régime, in JEGMP, 1987, p. 7-144.

Aerts, E. (e.a.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) (Alg. Rijksarchief en Rijksarchief van de provinciën. Studia, 55), 2 delen, Brussel, 1994, 981 p.
O.a. artikels over de verschillende Rekenkamers en over de Muntkamer door E. Aerts. Met voor elke instelling : historisch overzicht, organisatie, bibliografie en overzicht van de archivalische bronnen.

Aerts, E. en Coekelberghs, A., La frappe mécanique en Europe et spécialement dans les Pays-Bas méridionaux (suite et fin), dans BCEN, 24, 1987, p. 13-23.

Aerts, E., De monetaire circulatie van de Bourgondische Nederlanden in het midden van de 15de eeuw, dans H. Coppejans e.a. (Red.), Album Carlos Wijffels, aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers / offert par ses collaborateurs scientifiques, Brussel / Bruxelles, 1987, p. 2-21.

Aerts, E., Der Geldumlauf in den Burgundischen Niederlanden im 15. Jahrhundert. Ein quantitativer Versuch, in M. North (Red.), Geldumlauf … 1300-1800, p. 25-44.

Aerts, E., Geld en krediet. Brugge als financieel centrum, in V. Vermeersch (Red.), Brugge en Europa, Mercatorfonds, Antwerpen, 1992, p. 57-71 en 419-420.

Aerts, E., Geschiedenis en archief van de rekenkamers van de Zuidelijke Nederlanden, Brussel, 1994.

Aerts, E., Metal loss in the monetary circulation of the Southern Low Countries (fifteenth-eighteenth centuries) : sources and methods, in E. Aerts (Red.), Studia Historica Oeconomica. Liber Amicorum Herman Van der Wee, Leuven, 1993, p. 41-58.

Aerts, E., Monnaies, crédits et finances dans les Pays-Bas méridionaux (1500-1550), dans Chr. Logie (Ed.), L’Escarcelle de Charles Quint, p. 33-82.

Aerts, E., Spanje of Oranje ? Loyale en dissidente Rekenkamers in Brabant en Vlaanderen bij het begin van de tachtigjarige oorlog (1577-1585), in M. Nuyttens en B. Roose (Red.), De Rekenkamers in de Nederlanden en Noord-Frankrijk. Studiedag georganiseerd te Brugge op 23 september 1998 (Miscellanea archivistica, studia, 118), Brussel, 1999, p. 9-46.

Aerts, E., Wisselruiterij in de Lage Landen. De wisselbrief op de Brugse geldmarkt tijdens de late Middeleeuwen, in G. De Clercq (Red.), Ter beurze, geschiedenis van de aandelenhandel in België, 1300-1990, Brugge-Antwerpen, 1992, p. 33-47 en 442-444.

Aerts, J., Coins or money ? Exploring the monetization and functions of Roman coinage in Belgic Gaul and Lower Germany 50 BC-AD 450, Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2000, xiv + 325 p.
Het gaat om de voorlopige uitgave van een proefschrift waarin onder meer de muntcirculatie in de civitas Tungrorum en in het Groothertogdom Luxemburg in detail besproken wordt.

Aerts, J., Geld uit de grond; een onderzoek naar de geldcirculatie en monetarisatie van de Maas-Demer-Schelde regio, Doktoraalscriptie IPP-Universiteit van Amsterdam, 1989, 77 + 69 p. (niet in de handel).

Aleksiejunas, V. et Paszkiewicz, B., Skarb mont z XV-XVII w. z. Trok (Trakai), in Wiadomosci Numizmatyczne, 39-3/4, 1995, p. 103-134.
Plusieurs monnaies des Pay-Bas espagnols dans un trésor trouvé en Pologne.

Algar, D. en Egan, G., Balances and Weights, in P. Saunders (Ed.), Salisbury Museum Medieval Catalogue part 3, Salisbury, 2001, p. 119-131.

Alheritière, E., L’Union latine ou les conventions monétaires, dans Numismatique & Change, 18, 197, 1990, p. 26-27.

Allen, D. et Mays, M., Catalogue of the Celtic coins in the British Museum, 3, Bronze coins of Gaul, London, 1995, 144 p.

Amand, M., Leuxe, F. et Lallemand, J., Bronzes d’époque romaine au «Planti» à Howardies (Ht.), dans Vie archéologique, 38, 1992-3, p. 77-83.
Contient la publication d’une monnaie gauloise (du type dit «Kaletedou») et de 24 pièces romaines.

Amandry, M. e.a., Catalogue des monnaies d’or grecques, gauloises, romaines du Ve siècle, ostrogothique, francques, mérovingiennes, lombardes et byzantines (Cahiers des Musées et Monuments de Nîmes, 7), Nîmes, 1989, 56 p. (ill.).
Avec 6 monnaies en or des peuples celtes de la Gaule Belgique e.a. Ambiens, Suessions et Trévires.

Amandry, M., Dhénin, M., Popoff, M., François, T. et Vellet, Ch., Dictionnaire de Numismatique, Larousse, Paris, 2001, 628 p.

America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Imschoot books, Antwerpen, 1992, 528 p.
Bevat notities van W. Louwet over munten (p. 341-346) en penningen (p. 262-273).

Andre Van Keymeulen, in JEGMP, 1992, p. 3 (ill.).

Anselot, N., Les ancêtres belges de la Légion d’Honneur, Dinant, 2002, 165 p.

Ansieau, C., Boussu/Hornu : monnaie gauloise, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 2, 1994, p. 38.
Monnaie en or : Scheers n° 10, classe IIb.

Ansieau, C., Le vicus Gallo-Romain de Waudrez. Structures archéologiques au nord de la voie antique, dans Documents d’archéologie Régionale, 3, 1990, p. 8-37.
P. 20-21 : 22 monnaies romaines.

Anvers : médaille d’or pour le «General cargo» qui établit un nouveau record : 47 millions de tonnes en 1993 ! Qui dit mieux, dans Revue de la navigation, ports et industries - Formule A, 4, 1994, p. 109.

Arenberg in de Lage Landen. Een hoogadellijk huis in Vlaanderen en Nederland. Red. M. Derez, M. Nelissen, J.-P. Tytgat en A. Verbrugge, onder leiding van J. Roegiers. Leuven, 2002, 407 p.
Schepenzegel van Loenhout.

Armstrong, S., Carolingian coin hoards and the impact of the Viking raids in the 9th century, dans NC, 158, 1998, p. 131-164.

Art, J., Boone, M. en Groenen, G. (Red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente, IIIa, Hulpwetenschappen, Gent, 1995, 310 p.
Met een hoofdstuk over de sigillografie door W. Prevenier en één over numismatiek door M. Boone.

Arts, N., Bijsterveld, A.-J. en Van der Veen, B.J., Een heilige plaats onder de grond : Aalst en zijn middeleeuwse kerk, in Brabants heem, 52, 2000, p. 81-92.
Muntvondst van 11 «Friese imitaties» van Karolingische denarii van het type «Christiana religio» in Aalst (gemeente Waalre, Noord-Brabant).

Attman, A., The Bullion Flow from Europe to the East : 1500-1800, in E. Van Cauwenberghe (Ed.), Precious Metals, etc., p. 65-68.

Attwood, P. (Ed.), In the round. Contemporary art medals of the world (FIDEM XXIII), London, 1992, 288 p.

Aubin, G., Les moules monétaires en terre cuite du IIIe siècle : chronologie et géographie, dans RN, 159, 2003, p. 125-162.

Aubry, F. et van Loo, A., Paul Du Bois, 1859-1938, Bruxelles, 1996, 64 p.
Médailles p. 59-61.

Aubry, F. en Devos, E., Fernand Dubois, Stadsbestuur, Ronse, 2001, 55 p. (avec résumé en français).
8 illustraties van penningen.

August, D. et Selvais, Ch., État indépendant du Congo, Congo Belge, Congo Belge et Ruanda Urundi Rwanda-Burundi, Katanga, Billeta Belgica, Maldegem, 2002, 208 p.

Baerten, J., De interpretatie van de «lex frisionum» op monetair gebied : methodologische wenken, in JEGMP, 1994, p. 15-24.

Baerten, J., Le modèle du gros tournois. Un vieux débat à rouvrir, dans BCEN, 34-4, 1997, p. 71-74.

Baerten, J., Les droits des empereurs et des évêques en matière monétaire dans la principauté de Liège (Xe-XIIe siècles), dans BCEN, 29-3, 1992, p. 49-59 (ill.).

Baerten, J., Les racines hennuyères et hollandaises du monnayage de Jean IV (1420), dans BCEN, 33, 1996, p. 69-78.

Baerten, J., L’unification monétaire bourguignonne dans les Pays-Bas : origines-réalisations-faiblesses, dans BCEN, 30-3, 1993, p. 51-63.

Baerten, J., Unions et unifications monétaires en Europe depuis la Grèce antique jusqu’à l’euro (Archives et bibliothèques de Belgique. Numéro spécial, 59), Bruxelles, 1999, 306 p. (ill.).

Baerten, J., Van zilverling tot euro. De geschiedenis van het geld, Leuven, 1999, 160 p.

Baeyens, B., Fernand Vanderplancke, Tielt, 1996, 119 p.
Penningen p. 65 en 118.

Ball, W.D. en Peters, P., Military medals, decorations and orders of the United States and Europe, Atglen, 1994, 184 p.

Balthau, E., Kalken (Laarne, O.-Vl.) : Republikeinse denarius, in Archeologie, 1987, p. 36-37.
Denarius van G. Coilius Caldus (Crawford 318, 1b).

Bar, M., Les modalités de l’influence de l’hellénisme sur les monnaies gallo-belges du temps de César, dans BCEN, 24, 1987, p. 1-12; 35-43; 67-77; 81-90.

Bar, M., Les Prix quinquennaux de Numismatique, ses six lauréats, ses six médailles, dans BCEN, 31-4, 1994, p. 70-77 (ill.).

Bar, M., Les progrès de la numismatique contemporaine, dans BCEN, 36, 1999, p. 82-86.

Bar, M., L’étude des monnaies de site contribue à élargir le point de vue archéologique local : un aspect de la circulation monétaire dans le bassin de la Meuse depuis le Bas-Empire jusqu’à la période mérovingienne, dans M.H. Corbiau and J. Plumier (Eds.). Première journée d’archéologie namuroise. Actes, Namur, 1993, p. 59-64.

Bar, M., Monnaies grecques et assimilées trouvées en Belgique (Travaux du cercle d’études numismatiques, 11), Bruxelles, 1991, 303 p., 11 pl.

Bar, M., Monnaies grecques et assimilées trouvées en Belgique. Supplément I, dans BCEN, 33, 1996, p. 1-20.

Bar, M., Monnaies grecques et assimilées trouvées en Belgique. Supplément II, dans BCEN, 39-3, 2002, p. 233-240.

Bar, M., Trois monnaies grecques du Cabinet des Médailles de Bruxelles trouvées à Bavay vers 1920, dans BCEN, 27, 1990, p. 25-29 (ill.).
Une monnaie de Rhegium, une autre des Bruttii et une de Tingi en Maurétanie.

Barrandon, J.N. et Bompaire, M., Écus d’or affaiblis, de 1417 à 1436, RN, 6e s. 34, 1992, p. 100-150 (ill.).
Concerne e.a. l’atelier de Tournai.

Barrow, J., German Cathedrals and the Monetary Economy in the Twelfth Century, in Journal of Medieval History, 16, 1, 1990, p. 13-38.
Concerne e.a. Liège.

Bartels, G., Brüssel, Die Bürgermeistermedaillen seit 1830, in Money trend, 9, 1991, p. 9-15.
Cataloog met biografische gegevens.

Bassoli, F., Antiquarian books on coins and medals from the fifteenth to the nineteenth century (Studies in the History of Numismatic Literature, 1), London, 2001, 87 p.

Bastin, P., Les avatars du blason de Durbuy, dans Terre de Durbuy, 123, 1994, n° 49, p. 35-38.
Extrait de l’Avenir du Luxembourg. Les sceaux de Durbuy.

Batrina L. et Batrina, A., Un sigiliu de postav descoperit la Curtea de Argeşmărturie a relaţiilor comerciale aie Tării Româneşti în sec. XV, dans Studii şi Comunicàri. Muzeul Pitesti (Roumanie), 1987, p. 50-54.
Te Curtea de Argeş in Roemenië werd bij opgravingen een lakenloodje uit het 15de-eeuwse Doornik gevonden.

Baurin, G., Les comptes de la ville de Namur et le système monétaire du Namurois au XIVe siècle, dans Annales de la Société archéologique de Namur, 66, 1, 1989, p. 15-71.

Bavay, L., De mannenbond der Xaverianen te Mere (1904-1945), in Mededelingen van de Heemkundige kring van Erpe-Mere, 38, 1998, p. 31-35.
Medaille van het vaandelfeest en medaille van de Xaverianen.

Baxter, B.A., The Beaux-Arts Medal in America. New York City September 26, 1987 to April 16, 1988, The American Numismatic Society, New York, 1987, 92 p. (ill.).
P. 65-66 : beknopte biografie van G. Devreese (1861-1941), gevolgd door een bibliografie en een beschrijving van 9 exemplaren uit de jaren 1902-1914.

Bazelmans, J., Gerrets, D. en Pol, A., Metaaldetectie en het Friese koninkrijk. Kanttekeningen bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege Middeleeuwen, in De Vrije Fries, 78, 1998, p. 4-48.
Over de depositie van de vroeg-middeleeuwse goudmunten met een verspreidingskaart van de Merovingische vondsten, die Nederland, België en Duitsland omvat.

Beeckmans, L. en Borremans, E., Sporen van een 15de-eeuws atelier voor pelgrimsdevotionalia te Geraardsbergen (prov. Oost-Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen, 5, 1995/1996 [1999], p. 317-324.
Stenen gietmallen voor religieuze penningen (15de eeuw ?), een pelgrimsampul en vier 15de-eeuwse munten van de Bourgondische hertogen.

Beeckmans, L. en De Buyser, F., Een 16de-eeuws depot van gouden en zilveren munten uit Zingem (Prov. Oost-Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen, 6, 1997-1998 [2002], p. 309-335.

Beeckmans, L. en De Buyser, F., Middeleeuwse munten uit de opgraving van Velzeke-Kerkweg, in Zottegems genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde. Handelingen, 11, 2003, p. 339-342.
Beschrijving van een Vlaamse denier uit Brugge en een mijt uit Sittard (Walraven IV).

Beeckmans, L., de Callataÿ, F. en Despriet, Ph., Een vroeg-19de-eeuws muntdepot uit Wingene (W.-Vl.) (Archeologische monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 44), Kortrijk, 2000, 37 p.
100 zilvermunten en 2 goudstukken uit de periode 1715-1812 (Lodewijk XV – Napoleon I).

Beeckmans, L., De muntproductie vanaf de Oostenrijkse Habsburgers tot heden en de regionale depotvondsten, in Geld uit de grond, p. 173-191.
Bevat o.a. informatie over verschillende nooit eerder gepubliceerde muntschatten.

Beeckmans, L., Een 12de-eeuwse omloopschat op de korenmarkt te Gent, in Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 22-2, 1998 [2000], p. 33-41.
18 munten uit Anjou (Fulco IV of V, 1060-1129), 2 denarii van het Sint-Martinusklooster van Tours en 1 denarius van het bisdom Puy.

Beeckmans, L., Een 17de-eeuws muntdepot uit Velzeke (Zottegem, O.-Vl.), in Zottegems genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde. Handelingen, 11, 2003, p. 343-347.
Twaalf 17de-eeuwse munten voornamelijk uit Brabant.

Beeckmans, L., Een 18de-eeuws muntdepot uit Nieuwerkerken bij Aalst (O.-Vl.), dans RBN, 147, 2001, p. 213-220.

Beeckmans, L., Een 18de-eeuwse muntschat uit Onkerzele (Geraardsbergen), in Handelingen Zottegems genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, 6, 1993, p. 225-234.

Beeckmans, L., Een 18de-eeuwse noodschat uit Scheldewindeke (Oosterzele), in Zottegems genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde. Handelingen, 8, 1997, p. 243-262.
118 zilvermunten uit de periode 1710-1796 afkomstig uit de Oostenrijkse Nederlanden, Oostenrijk, het prinsbisdom Luik en Frankrijk.

Beeckmans, L., Een 18de-eeuwse zilverschat uit Brakel (O.-Vl.), in Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 10-1, 2001, p. 203-221.
169 munten uit de Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk. Sluitmunt : 1794 (maar schatvondst onvolledig).

Beeckmans, L., Een vroeg 16de-eeuwse muntvondst uit Geraardsbergen, in Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, IX, 1, 1999, p. 217-224.
Muntschat verborgen ca. 1506-20 en bestaande uit 11 zilvermunten uit Brabant, Vlaanderen, Gelderland, Holland en Frankrijk.

Beeckmans, L., Enkele vroegere vondsten uit de Gallo-Romeinse vicus van Kester (Gem. Gooik), in Archeologie in Vlaanderen, 1, 1991, p. 135-139.

Beeckmans, L., Moderne schatvondsten uit Zuid-Oost-Vlaanderen (Ninove II, Onkerzele II/III en Kruishoutem), in Zottegems genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, 7, 1995, p. 331-345.
Vier schatvondsten uit de 19de en de 20ste eeuw. Kruishoutem : uitsluitend papiergeld uit de jaren 1930-37.

Behr, R., Koninklijke en menslievende verenigingen der dragers van eretekens en medailles van België voor daden van moed, van zelfopoffering en van menslievendheid, in MEDEC, 1993-3, p. 2-4 (ill.).

Behr, R., Medaille uitgereikt door het IFKWVA, in MEDEC, 1992-1, p. 3-4.
IFKWVA = International Federation of Korean War Veterans Associations.

Bekker, G., Europäische Plaketten und Medaillen des 19. und 20. Jahrhunderts : Bestandskatalog der Sammlung des Grassimuseums Leipzig / Museum für Kunsthandwerk, Leipzig, Leipzig, 2001, 279 p.
Belgique et Pays-Bas, nos 554-563.

Bekker, G., Europäische plaketten und Medaillen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Bestands- und Verlustkatalog der Sammlung des Grassimuseums Leipzig/Museum für Kunsthandwerke, Leipzig, 1998, 196 p.

Belaubre, J., Dictionnaire de numismatique médiévale occidentale, Paris, 1996, 151 p.

Belaubre, J., Fiduciarisation du denier au moyen âge français (XIe-XVe s.), dans Rythmes de la production monétaire…, p. 499-510.
Concerne aussi la Flandre.

Belaubre, J., L’époque du denier, 1 (Monnaies médiévales, les collections monétaires). Paris, Administration des Monnaies et Médailles, 1987, 271 p. dont 109 pl., 2 cartes.

Belgium, in The Medal, 25, 1994, p. 148.

Belgium, in The Medal, 32, 1998, p. 127 en 33, 1998, p. 122.

Belgium, in The Medal, 34, 1999, p. 130.
Concerne une médaille de Paul Huybrechts.

Belgium. Art. New York, New York, 2001, 108 p.
Contient 3 planches de monnaies et médailles ayant un rapport avec la Belgique : e.a. une plaquette de Devreese avec le portrait de la princesse Marie-José, deux médailles de Josué Dupon. Ces pièces appartiennent à l’American Numismatic Society. Signalons aussi la reproduction dans ce catalogue du buste du Duc d’Albe par Jacques Jonghelinck, appartenant à la collection Frick dont le musée se trouve à New York.

Bellesia, L., Monete italiane nell’«Ordonnantie ende placcaet» di Anversa del 1622, dans Revue suisse de Numismatique, 76, 1997, p. 195-229.

Benders, J., Aanvullingen op «De muntslag van Maria van Brabant», http ://oase.uci.kun.nl/~jbenders/MARIAAPP.htm (Internetpublicatie van 4 januari 2003), 2 p.

Benders, J., De dubbele mijten W 324-328 van Brabant : voor Jan II of III geslagen ?, in RBN, 149, 2003, p. 231-239.

Benders, J., De muntslag van Maria van Brabant, in De Beeldenaar, 25, 2001, p. 99-105.

Berger, F. Münzkabinette in Niedersachsen, den Niederlanden und England zu Beginn des 18. Jahrhunderts nach den Aufzeichnungen Zacharias Konrads von Uffenbach (1683-1734), in R. Albert en R. Cunz (Red.), Wissenschaftsgeschichte der Numismatik. Beiträge zum 17. deutschen Numismatikertag 3.-5. März 1995 in Hannover, Speyer, 1995, p. 117-126.

Berger, F., Geld ohne Grenzen. 2500 Jahre Währungsunionen. Der Weg zum Euro, Frankfurt am Main, 1998, 104 p.

Berghaus, P., Der Münzschatz von Querenburg in der Bochumer Universität (Kleine Hefte der Münzsammlung an der Ruhr-Universität Bochum, 12/13), Bochum, 1990, 96 p.

Berghaus, P., Numismatiker im Porträt 48, Charles Patin, 23. Februar 1633 Paris – 10. November 1693 Padua, in Geldgeschichtliche Nachrichten, 34-190, 1999, p. 83-89.

Berghaus, P., Numismatiker im Porträt, 35, Jean-Gaspard Gevaerts. 6. August 1593 Antwerpen – 23. März 1666 Antwerpen, in Geldgeschichtliche Nachrichten, 31-173, 1996, p. 114-118.

Berghaus, P., Numismatiker im Porträt, 6, Nicolaas Rockox, 14.12.1560 Antwerpen – 12.12.1640 Hannover, in Geldgeschichtliche Nachrichten, 26-144, 1991, p. 167-171.

Berghaus, P., Numismatiker im Porträt, 7, Joachim Lelewel, 23.3.1786 Warschau – 29.5.1861 Paris, in Geldgeschichtliche Nachrichten, 26-145, 1991, p. 219-225.

Berghaus, P., Numismatiker im Porträt. 13, Peter Paul Rubens 28 juni 1577 Siegen – 30 Mai 1640 Antwerp, in Geldgeschichtliche Nachrichten, 27-151, 1992, p. 262-267.

Berghaus, P., Wirtschaft, Handel und Verkehr der Karolingerzeit im Licht numismatischen Materials, dans K. Düwel e.a. (Ed.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr…, IV, Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit, Göttingen, 1987, p. 69-85.
Étudie e.a. les trésors belges dans leur contexte nord-européen.

Berghaus, P., Denar Sterling Goldgulden. Ausgewählte Schriften zur Numismatik, Osnabrück 1999, 484 p.

Berman, A.G., Pennies, Pollards and Crockards, in The Numismatist, 112-5, 1999, p. 500-506 en 561-562.
Article général concernant l’influence des esterlins anglais.

Bertha, A., Der Umtausch des deutschen Geldes im Kreise Eupen i.J. 1920, in Im Göhltal, 48, 1991, p. 41-62.

Bibliographie de Jacqueline Lallemand, dans RBN, 141, 1995, p. 394-403.

Bientôt l’euro remplacera le franc. Information du gouvernement fédéral et de l’Union européenne (prospectus), Bruxelles, 2000, 24 p.
Existe aussi en néerlandais sous le titre «Straks vervangt de euro de frank».

Billiauw, S., Vreemde invloeden en hun betekenis in de beginnende goudaanmunting in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 14de eeuw, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 10-2, 2000, p. 27-30, 46-49, 72-74, 88-92, 104-107, 127-132 en 143-147.

Billiauw, S., Vreemde invloeden en hun betekenis in de beginnende goudaanmunting in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 14de eeuw, in Numismatica Brugge en het Vrije. Maandblad, 11-1, 11-3 en 11-4, 2001, p. 9-11, 54-58 en 75-80.

Billioud, F., La riche iconographie des méreaux d’église, dans Le Gnomon, revue internationale d’histoire du Notariat, 74, 1990, p. 45-48 (ill.).
Méreau uniface de Tournai.

Binet, D., Méreaux de la collégiale Saint-Jacques à Liège, VN, 45, 1995, p. 261-262.

Bit, R. et Dockier, J., Fouilles d’urgence au parc Struvay à Huy (1981-1984), dans Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 24, 1996-1999, p. 49-122.
Denier de Charles le Chauve, denier de Louis le Pieux, monnaies de Philippe le Hardi.

Blackburn, M., Mint attributions of the «petit denier à la croix brabançonne», dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 3, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 105-112.

Blackburn, M.A.S., Les monnaies de Beauvais dans un trésor découvert aux environs de Paris vers 1987 (la soi-disant «trouvaille de Beauvais»), dans BSFN, 46, 6, 1991, p. 110-116.
Un denier anonyme de Liège; trésor enfoui c. 1145.

Blanchard, I., Mining, metallurgy and minting in the Middle Ages, vol. I : Asiatic supremacy, vol. II : Afro-European supremacy, 1125-1225, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2001, liv + xxxv + 919 p.
Contient e.a. un long chapitre sur l’origine du denier en argent à l’époque mérovingienne ainsi que beaucoup d’autres qui sont de la plus haute importance pour notre histoire monétaire.

Bland, R., Burnett, A.M. et Bendall, S., The Mints of Pescennius Niger in the Light of Some New Aurei, dans NC, 147, 1987, p. 64-83.
L’aureus de Pescennius Niger trouvé en 1823 à Lokeren était peut-être un faux de Becker.

Blankoff, J., La médaille en Russie, puis en URSS, dans BCEN, 26, 1989, 2, p. 40-49 (ill.).
Mentionne une médaille russe avec le portrait de P.-P. Rubens par Rukavichnikov.

Blanquart, P. e.a., Autour de la première enceinte. Rond de eerste stadsomwalling (Archéologie à Bruxelles, 4), Bruxelles, 2001, 360 p.
Plusieurs monnaies et jetons, voir e.a. p. 194, denier et double tournois; p. 197, 2 monnaies de Philippe II et de Charles Quint; p. 202, plusieurs jetons et un brûlé de Liège; p. 205, jeton Dugniolle 3344; p. 283, deux petits deniers de Henri II/III (1235-1261); p. 241, tesson en verre imprimé d’un petit blason.

Blansaer, R. en Despretz, A., Numismatische relictae van de centrale der Belgische metaalbewerkers, in JEGMP, 1989, p. 35-74 (ill.).

Bloemers, H.F., Archäologie der Römerzeit im Mündungsbereich von Schelde, Maas und Rhein. Ziele, Methoden und Ergebnisse, in Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 34, 1987, 2, p. 369-386.
Met vermelding van de goudschatten uit de periode 375-425/450 n.C., o.a. Suarlée, Furfooz, St.-Denijs-Westrem.

Blunt, G., Coins; with appendices by D. Algar and E. Saunders, in Salisbury Museum Medieval Catalogue, part 1, Salisbury, 1991, p. 140-167.
Arnould d’Oreye, Guillaume Ier de Namur, Charles le Téméraire, Robert de Béthune, Arnould V de Looz, Gaucher de Châtillon, le trésor de Boyton.

Boegheim, L.M.J., Een voordelige wonde. Uit de geschiedenis van de Brusselse Munt, in De Beeldenaar, 2002-3, p. 136.
Concerne le vol de monnaies d’or par un employé de la Monnaie de Bruxelles en 1830.

Boegheim, L.M.J., Gedenkmunt 50 jaar Benelux-verdrag, in Muntkoerier, 23-10, 1994, p. 24-26.

Boegheim, L.M.J., Tentoonstelling «De Muntomloop in Vlaanderen» in Brugge, in De Beeldenaar, 27-1, 2003, p. 39-41.

Boegheim, L.M.J., Tentoonstelling «Keizer Karels geldbeurs» in Gent en in Brussel, in De Beeldenaar, 14-6, 2000, p. 279-280.

Boegheim, L.M.J., Tweede aanvullingslijst op het supplement van De gouden Benelux, in De Beeldenaar, 21-4, 1997, p. 457-459.

Boerner, L., Zum Medaillenschaffen des niederländischen Juristen Jacques Zagar im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts, in Berliner Numismatische Forschungen, 2, 1988, p. 51-57.

Boffa, S. et Guilardian, D., La première ordonnance monétaire d’Antoine de Bourgogne, duc de Brabant (23 janvier 1409) (N. St.), dans RBN, 147, 2001, p. 119-134.

Boffa, S., Liste provisoire des sources éditées de l’histoire monétaire brabançonne jusqu’en 1430, dans RBN, 146, 2000, p. 31-137.

Boffa, S., Numismatique et diplomatique. Réflexions à propos d’une monnaie prétendument frappée par Godefroid Ier, duc de Lotharingie et comte de Louvain (1095-1139), in NC, 160, 2000, p. 298-304.

Boffa, S., Princes, villes et hôtels des monnaies dans les territoires contrôlés par le duc de Brabant au Moyen Âge, dans I luoghi della moneta. Le sedi delle zecche dall’antichità all’étà moderna, Milan, 2001, p. 303-313.

Bogaert, R., Deposito, krediet en geldhandel door de eeuwen heen, Antwerpen, HSA Spaarbank, 1988, 72 p. (ill.).

Bogaert, R., Depositum, Kredit und Geldhandel durch die Jahrhunderte, 1988, Antwerpen, HSA Spaarbank, 72 p. (ill.).

Bogaert, R., Les dépôts, le crédit et le commerce de l’argent à travers les âges, Anvers, HSA Spaarbank, 1988, 72 p. (ill.).

Bolle, M., Piasteren en slavenhandel, in Polderheem. Heemkundige kring van de Antwerpse polder, 37-1, 2002, p. 33.

Boly, J., René Cliquet parmi nous. Album souvenir pour le vingtième anniversaire de son décès, Éditions de l’Aronde, Hannut, 1997, 60 p.

Bommerez, H., Le trésor de Mont-St-Aubert, dans VN, 38, 1988, p. 87-90.
Trésor contenant 301 pièces d’argent : France (Louis XIV et XV), Pays-Bas méridionaux (Albert et Isabelle – Charles III), Pays-Bas septentrionaux (Gelderland, Westfriesland), Principauté de Liège (Joseph-Clément de Bavière et Ferdinand de Bavière).

Bompaire, M. et Dumas, Fr., Numismatique médiévale (L’atelier du Médiéviste, 7), Brepols, Turnhout, 678 p.

Bompaire, M., L’activité monétaire sous le règne de Philippe IV le Bel, dans N.J. Mayhew (Ed.), The gros Tournois, Oxford, 1997, p. 51-104.
Concerne e.a. la ville de Tournai.

Bompaire, M., Monnaie étrangère et monnaie locale en France, XIIIe-XIVe siècle, dans L. Travaini (Ed.), Moneta Local, Milano 1999, p. 135-199.

Bompaire, M., Trésor de monnaies d’or du XVe siècle découvert à Langres (Haute-Marne), dans Trésors monétaires, 17, 1998, p. 335-347.

Bonaert, A. et de Hemptinne, G., Sceaux de la région yproise, dans Le Parchemin, 294, 1994, p. 421-433.

Boniface, F. et Delgrange, D., Quelques armoiries des Pays-Bas bourguignons et espagnols, dans Héraldique et Sigillographie des Pays-Bas Français, 5, 1990, p. 23-32 (ill.).

Boon, G.C., Counterfeit Coins in Roman Britain, in J. Casey en R. Reece, Coins and the Archaeologist, second edition, London, Seaby, 1988, p. 102-188 (ill.).
De auteur bespreekt het fenomeen van vervalsingen en noodgeld in een zeer ruime context zodat ook Belgische vondsten ter sprake komen.

Boone, M., Davids, K. en Janssens , P. (Eds.), Urban public debts, urban government and the market for annuities in Western Europe (14th-18th centuries) (Studies in European History, 3), Brepols, Turnhout, 2003, vi + 221 p.

Boone, M., Blondel, essai de généalogie, dans Le Parchemin, 52, 1987, 248, p. 535-538 (ill.).
Sceau de Guillaume Ier d’Orange-Nassau (p. 536).

Boone, M., Geldhandel en pandbedrijf in Gent tijdens de Bourgondische periode : politieke, fiscale en sociale aspecten, in Revue belge de philologie et d’histoire, 66, 1988, p. 767-791.

Boone, M., Stratégies fiscales et financières des élites urbaines et de l’état bourguignon naissant dans l’ancien comté de Flandre (XIVe-XVIe siècle), dans L’argent au Moyen Âge, XXVIIe Congrès de la S.H.M.E.S. (Clermont-Ferrand, 30 mai-1er juin 1997), Paris, 1998, p. 235-253.

Borné, A.C., 1993 – Médaille commémorative pour missions ou opérations à l’étranger, dans MEDEC, 1993-4, p. 3-4.

Borné, A.C., Distinctions honorifiques de la Belgique, 1830-1985, Bruxelles, Créadif, 1987, 594 p. (ill.).

Borné, A.C., Insigne du corps des volontaires Parent, dans MEDEC, 52, 1999, p. 8-11.
Concerne la révolution belge de 1830.

Borné, A.C., Insignes de la Société des Blessés de Septembre 1830, in MEDEC, 46, 1998, p. 3-10 et supplément dans MEDEC, 47, 1998, p. 20-21.

Borné, A.C., La croix des aumôniers militaires, in MEDEC, 61, 2001, p. 13-20.

Borné, A.C., La Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre (FNAPG) of Nationaal Verbond van Oud-krijgsgevangenen (NVOK), in MEDEC, 1992-1, p. 5-11 (ill.).

Borné, A.C., Les insignes de la société royale nautique anversoise, in MEDEC, 29, 1995, p. 11-16.

Borné, A.C., Les insignes privés de Sociétés d’anciens militaires (suite), dans Militaria Belgica, 1990, p. 79-90.
Zie ook Militaria Belgica, 1989, p. 89-102.

Borné, A.C., Les insignes privés des sociétés d’Anciens militaires (suite), dans Militaria Belgica, 1992, p. 47-59.

Borné, A.C., Les médailles d’infamie-1829, in MEDEC, 30, 1995, p. 4-10 en MEDEC, 31, 1995, p. 3-9.

Borné, A.C., Les médailles-souvenirs du comte Tolstoï, dans MEDEC, 1994-2, p. 11-16.
Médaille d’argent frappée en 1914 à la gloire de la Belgique.

Borné, A.C., Les septante-cinq ans de l’institution de la Croix de Guerre belge (1915-1990), dans Militaria Belgica, 1990, p. 3-8.

Borné, A.C., Société royale «la Générale et le Mérite» des décorés pour actes de courage et de dévouement, in MEDEC, 42, 1997, p. 2-10; 43, 1997, p. 3.

Borné, A.C., Union Franco-Belge de dévouement, dans MEDEC, 3e trim. 1991, p. 4-6.

Bos, W.S., Oord en duit uit Noord en Zuid. Nieuwe overzichtelijke catalogus van koperen munten zoals die in de Provinciale tijd circuleerden in de Nederlanden (Verdru verzamelcatalogi, 1), Zwolle, 1995, xvii + 133 p.

Bosch, F., Het wapen en de vlag van de gemeente Malle, in Jaarboek. Heemkundige kring van Malle, 21, 2000, p. 115-126.

Bosman, J., Het papieren noodgeld van het arrondissement Aalst, Aalst, Eigen beheer, 1991, 24 p.

Bott, S. et Cattelain, P., Viroinval/Treignes : recherches récentes dans la villa gallo-romaine des «Bruyères», dans Chronique de l’archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 185-186.
Aureus de Claude (RIC 80) illustré.

Boussemaere, P., De Ieperse lakenproductie in de veertiende eeuw opnieuw berekend aan de hand van de lakenloodjes, in Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 3, 2000, p. 131-161.

Bouvy, Gh., À propos de variantes des monnaies du type «au rameau», dans Amphora, 59, mars 1990, p. 47-57 (ill.).

Bouvy, Gh., Inventaire du statère éburon BN 8858, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 49-56.

Bouvy, Gh., Proposition d’une nouvelle lecture du petit bronze nervien du type «rameau C» et «D», dans VN, 43-1, 1993, p. 3-6 (ill.).

Bouvy, Gh., Proposition d’une nouvelle lecture du petit bronze nervien du type «rameau C» et «D», dans Congrès de Liège. 20-23/8/1992. Actes, 3 (LIe Congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique), Liège, 1995, p. 317-321.

Bouvy, Gh., Statère des Éburons (LT 8859) — inventaire, dans VN, 40, 1990, p. 197-203 (ill.).

Bouvy, Gh., Un bronze inédit des Aulerci Eburovices, dans VN, 41, 1, 1991, p. 3-9.

Bouvy, Gh., Variante inédite du potin du type «rameau A», dans VN, 40, 1990, p. 251-254 (ill.).

Bouvy, Gh., Variante inédite du type «B.N. 8030», dans Amphora, 59, mars 1990, p. 58-63 (ill.).

Bouwens, S.M.A.M., Het kleingeld tijdens de tweede wereldoorlog, in Muntkoerier, 18, 1989, 1, p. 22-26 (ill.).
Bespreekt ook Belgisch oorlogsgeld.

Brabantse orde voor verdienste, in MEDEC, 4e trim. 1991, p. 4-20.

Bracke, W., Billets belges en francs or – Waarom vindt men bijna geen Belgische biljetten in goudfranken (tot 1914) ?, dans Billeta Belgica, 23-3, 2003, p. [13-15].

Braem, R. en D’Hollander, R., De wapenschilden van het Land van Waas. (De Kluizenaar. Themanummer), Sint-Gillis-Waas, 1999, 60 p.

Brenot, C. et Metzger, C., Trouvailles de bijoux monétaires dans l’Occident romain, dans C. Brenot et X. Loriot (Ed.), L’or monnayé III. Trouvailles de monnaies d’or dans l’occident romain (Cahiers Ernest Babelon 4), Éditions du CNRS, Paris, 1992, p. 313-371 (ill.).

Brenot, C., De Magnence à Maxime et Fl. Victor : remarque à propos des monnaies au chrisme, dans RN, 152, 1997, p. 73-80.
Concerne en particulier la monnaie unique de Flavius Victor (?) trouvée à Vieuxvilles (Liège).

Brenot, C. et Scheers, S., Musée des Beaux-Arts de Lyon. Les monnaies massaliètes et les monnaies celtiques, Leuven, Peeters, 1996, xviii + 182 p., 44 pl.

Briard, J., Systèmes pré-monétaires en Europe protohistorique : fiction ou réalité ?, dans Rythmes de la production monétaire…, p. 731-743.

Brion, R. et Moreau, J.-L., A flutter of banknotes : from the first European paper money to the euro, Mercatorfonds, Antwerpen, 2001, 168 p.

Brion, R. et Moreau, J.-L., Billets de banque en Europe, Mercatorfonds, Anvers, 2001, 168 p.

Brion, R. et Moreau, J.-L., Het bankbiljet in alle staten : van het eerste bankpapier tot de euro, Mercatorfonds, Antwerpen, 2001, 168 p.

Bronzen herinneringsmedaille MEDEC, in MEDEC, 49, 1999, p. 9-14.

Bruand, O., Voyageurs et marchandises aux temps carolingiens. Les réseaux de communication entre Loire et Meuse aux VIIIe et IXe siècles, De Boeck Université, Paris, 2002, 360 p.

Bruand, O., Voyageurs et marchandises aux temps carolingiens : les réseaux de communication entre Loire et Meuse aux VIIIe et IXe siècles (Bibliothèque du Moyen Âge), Bruxelles, 2002, 357 p.

Bruins, A., Eurodiffusie, de euro als smeltkroes, in Muntkoerier, 31, 2002-5, p. 26-28.

Brulet, R., La Gaule septentrionale au Bas-Empire. Occupation du sol et défense du territoire dans l’arrière-pays du Limes aux IVe et Ve siècles. (Trierer Zeitschrift, Beiheft 11), Trier, 1990, 431 p.

Brulet, R., La nécropole du Bas-Empire romain de la rue Perdue à Tournai (Fouilles 1989) (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain, 91), Louvain-la-Neuve, 1996, 97 p.
85 monnaies romaines du IIIe et IVe siècles trouvées dans 14 tombes à Tournai et identifiées par Mme J. Lallemand. Le plus intéressant sont les 5 petites bourses.

Brumagne, W., De Tervuurse schuttersgilden, in De Horen. Driemaandelijks ledenblad van de Koninklijke heemkundige kring «Sint-Hubertus», 1999/3, p. 112-125.

Bruna, D., Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes (Musée national du Moyen Âge. Thermes de Cluny), Paris, 1996, 383 p.

Bruneaux, J.-L. et Gruel, K. (Eds.), Monnaies gauloises découvertes en fouilles (Dossier de protohistoire, 1), Paris, Éditions Errance, 1987, 268 p.
Contient un nombre important de monnaies gauloises provenant de la Gaule Belgique.

Bruwier, M.-C., Tony Hackens (1939-1997), dans Institut Supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles 1903-2003. Centième anniversaire, Bruxelles, 2003, p. 40-41.

Buchet, A., Achèvement du chemin de fer Anvers-Malines-Liège-Verviers-Aix-la-Chapelle-Cologne en 1843, dans VN, 44-9, 1994, p. 270-275 (ill.).

Buchet, A. (e.a.), Belgische medailles belges 1994, Tongeren, 1995, 102 p.

[Buchet, A. en Van Laere, R.], Belgische Medailles 1990, Hasselt, Provincie Limburg, 1991, 56 p.

[Buchet, A. en Van Laere, R.], Médailles 1988 (Rond Munten 5-6), s.l., s.d., 24 p. (ill.).

[Buchet, A. en Van Laere, R.], Medailles 1989 (Rond Munten, 7-10), s.l., s.d., 40 p.

Buchet, A. en Vandamme, L., Voltooiing van de spoorweg Antwerpen-Köln in 1843, in JEGMP, 2000, p. 139-145.

Buchet, A. et Dupont, M.-L., Belgium, in The medal, 31, 1997, p. 123.

Buchet, A. et Toussaint, J., La Société Hollandaise-Belge des Amis de la Médaille d’Art (1901-1920) et la Société Royale «les Amis de la Médaille d’Art» asbl (1920-1959), dans RBN, 137, 1991, p. 177-182.

Buchet, A., Après l’exposition «Au ciseau et au marteau»…, dans VN, 40, 1990, 7, p. 234-235.

Buchet, A., Belgium, dans The Medal, 15, Automne 1989, p. 93 (ill.).
Avec une illustration d’une médaille de A. Darville, éditée pour le 135e anniversaire de l’entreprise Fibru-Fisch.

Buchet, A., Belgium, in The Medal, 25, 1994, p. 121.

Buchet, A., Belgium, in The Medal, 28, 1996, p. 139.

Buchet, A., Commémoration de l’octroi d’un titre de noblesse, dans VN, 46, 1996, p. 243.
Médaille frappée en 1995 par la famille de Moffarts.

Buchet, A., Commencer une collection de médailles, dans VN, 46, 1996, p. 17-26.

Buchet, A., Dolf Ledel, dans Nouvelle biographie nationale, 4, Brussel, 1997, p. 245-246.

Buchet, A., Exposition de médailles et jetons gantois (1780-1980), dans VN, 40, 1990, 3, p. 89-93.
Présentation de l’exposition tenue à Gand en 1989 (Volkskundig Museum).

Buchet, A., Francine Somers-Tytgat, artiste belge, dans VN, 38, 1988, p. 98.
Notice biographique du médailleur belge Francine Somers-Tytgat née en 1923.

Buchet, A., Georges André Brunet, in The Medal, 25, 1994, p. 76-77.

Buchet, A., La collection de médailles d’Alexis Dohogne, dans Annales de la Fondation Adolphe Hardy, 13, 2002, p. 7-17.

Buchet, A., Le choléra à Bruxelles au XIXe siècle, dans VN, 41, 8, 1991, p. 251-254.

Buchet, A., Ledel, Adolphe, Léopold, dans Nouvelle Bibliographie Nationale, Bruxelles, 4, 1997, p. 245-246.

Buchet, A., Mauquoy-Tramaux et des éditeurs-fabricants de médailles et jetons, dans VN, 39, 1989, 9, p. 309-310 (ill.).

Buchet, A., Médaille frappée à l’occasion du 250e anniversaire de l’attribution du titre de baron à Guillaume-Gérard de Moffarts, dans RBN, 143, 1997, p. 165-167.

Buchet, A., Renaers, H. en Van Laere, R., Belgische medailles belges 1999, Tongeren, 2000, 114 p.

Buchet, A., Renaers, H., Van Laere, R. en Willemans, M., Belgische medailles belges 1996, Tongeren, 1997, 132 p.

Buchet, A., Renaers, H., Van Laere, R. en Willemans, M., Belgische medailles belges 1997, Tongeren, 1998, 137 p.

Buchet, A., Renaers, H., Van Laere, R. en Willemans, M., Belgische medailles belges 1998, Tongeren, 1999, 134 p.

[Buchet, A., Renaers, H., Van Laere, R. en Willemans, M.], Belgische medailles belges 1995, Tongeren, 1996, 86 p.

Buchet, A., Van Laere, R. en Willemans, M., Belgische medailles belges 1992, Hasselt, 1993, s.p. (ill.).

[Buchet, A., Van Laere, R. en Willemans, M.], Belgische medailles belges 1991, Provincie Limburg, Hasselt, 1992, s.p. (ill.).
Beschrijving van 95 penningen uitgegeven in België gedurende 1991.

[Buchet, A., Van Laere, R. en Willemans, M.], Belgische medailles-belges 1993. Hasselt-Mons, 1994, 96 p.

Buchet, A., Van penningen en medailles, 8, Cholera te Brussel in de XIXe eeuw, in De Standaard, 5 april 1991, p. 12.

Buchet, J., La collection numismatique de Montaigle, dans Bulletin des Amis de Montaigle, n° 10, 1975, p. 11-18.
Flan monétaire du 16e-17e s., double mite de Philippe le Bon de Malines, double mite de Charles Quint de Bruges, jetons de Nuremberg, enseigne de pèlerinage de Gérard de Brogne.

Buchet, J., Montaigle et la numismatique. Découvertes de 1975 à novembre 1978, dans Bulletin des Amis de Montaigle,1981/82, p. 37-44.
E.a. méreau avec Saint-Michel, double mite de Namur.

Buchet, J., Numismatique : découvertes 1975. Dans Bulletin des Amis de Montaigle, 1975, p. 27-30.
Bronze de Théodose, liard de Ferdinand de Bavière, courte de Charles-Quint, médaille religieuse avec Christ, gros tournois à l’o rond, jeton de Tournai.

Buitenlands geld met wettelijke betaalkracht in België, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, nr. 32, 2003, p. 8-9; nr. 33, 2003, p. 4-5.

Bullowa Lecture, in The American Numismatic Society Newsletter, Spring 1993, p. 7 (ill.).
De Heer C. Dekesel uit Gent werd in 1993 uitgenodigd voor het geven van de Bullowa Memorial Lecture in New York.

Burkhardt, A., Stern, W.B. et Helmig, G., Keltische Münzen aus Basel. Numismatische Untersuchungen und Metallanalysen (Antiqua, 25), Basel, 1994, 434 p.

Burnett, A., Gallo-Belgic coins and Britain, in B. Raftery (Ed.), Sites and sights of the Iron Âge. Essays on fieldwork and museum research presented to Ian Mathieson Stead (Oxbow Monograph, 56), Oxford, 1995, p. 5-11.

Bussers, H., Théodore van Berckel, in Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles 275 ans d’enseignement / 275 jaar onderwijs aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1987, p. 402-403.

Buyse, J., Medailles van Sint-Helena te Stekene, in d’Euzie, 21, 2000, p. 20-25.
Eremedaille van Sint-Helena voor 24 oudgedienden van Stekene.

Buze, Cl., Mais combien en reste-t-il ? La précision trompeuse de la colonne «Reste» dans les catalogues de poche belges, dans Jean Elsen, liste 201, 1998, p. 1-4.

Buze, Cl., Mais combien en reste-t-il ?, dans VN, 49-3, 1999, p. 91-95.

Cabuy, Y. et Demeter, S., Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles, 10.2, Bruxelles pentagone, découvertes archéologiques, Bruxelles, 1997, 264 p.

Cabuy, Y. et Demeter, St., Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles, 8, Anderlecht. Bruxelles, 1994, 192 p. + 2 vol. de cartes.
Description de 3 monnaies romaines (p. 165-6) et une mérovingienne (p. 178). Bestaat ook in het Nederlands.

Cabuy, Y., Demeter, S. et Leuxe, F., Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles, 2, Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles, 1992, 96 p. + cartes.
Décrivent un as de Néron et un jeton de Philippe le Beau.

Cabuy, Y., La villa gallo-romaine du Champ de Sainte Anne à Anderlecht…, dans Bulletin des Musées royaux d’art et d’histoire, 64, 1993, p. 215-239.
3 Romeinse munten.

Cahen-Delhaye, A. et van Heesch, J., In memoriam Jacqueline Lallemand (11 décembre 1928 – 5 août 1995), dans Bulletin des Musées royaux d’art et d’histoire, 66, 1995, p. 239-242.

Callebaut, D. e.a., Aalst. Archeologie en archief (Herlevend verleden, 2). Zellik-Asse, 1994, 95 p. (ill.).
P. 20-21 : 6e-eeuwse solidus uit Aalst.

Calleeuw, Y., Zilverbaren in baggerspecie, The coinhunter magazine, 13-50, 1994, p. 40-41 (ill.).
O.a. 2 zilverbaren (350 en 390 g) zonder merktekens gevonden te Brugge. Datering onzeker.

Callewaert, Gh., De eretekens van de Nieuwe Orde, in MEDEC, 30, 1995, p. 14-18 en MEDEC, 31, 1995, p. 13-18.

Callu, J.-P. et Loriot, X., L’or monnayé II. La dispersion des aurei en Gaule romaine sous l’Empire (Cahiers Ernest-Babelon 3), Juan-les-Pins, Éd. A.P.D.C.A., 1990, 591 p.

Caluwaerts, J., ‘t schuerend archiefje, in Brabant cronikel, 2, 1998, p. 48-49.
Aanhouding van een Schotse bedelaar in Herenthout in 1716 met 370 gulden op zak. Inventaris van de gouden munten.

Campion, R., Police medals of the World : a guide to the most collected awards from around the globe. Honinton (Devon), 2002, 337 p.
België : p. 31-34.

Cange, R., De l’histoire et des légendes de l’Ordre de la Toison d’Or, dans VN, 40, 1990, 1, p. 3-16 (ill.).

Cardoen, J., Quelques nouvelles médailles, dans Flash médailles, n° 3 1998, s.p.

Cauchies, J.-M., Finances et financiers des princes et des villes à l’époque bourguignonne (Burgundica, 8), Brepols, Turnhout, 2003, 131 p.

Cercle Numismatique liégeois 50e anniversaire. Exposition : Histoire de monnaies. Catalogue, Liège, 1995, s.p.

Cercle Numismatique liégeois 50e anniversaire. Exposition : Monnaies, reflet d’une culture. Catalogue, Liège, 1995, s.p.

Charles, L. en Laleman, M.-Chr., Geld en muntwezen in Gent, in Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 22-2, 1998 [2000], p. 6-32.
Algemeen overzicht.

Charlet, C. (Ed.), Documents officiels pour servir à l’étude des monnaies du règne de Louis XIV. Le temps de l’instabilité monétaire : réformations, refontes, mutations (1689-1715), Paris, 1997, cxi + 255 p.

Charlet, C., La pièce de quatre sols appelée «Louis d’argent de Flandre» et surnommée «Carambole», dans Jean Elsen, liste 163, 1994, p. 3-8.

Charlet, C., Le «gigota» de Charleville : un mystère élucidé, dans VN, 40, 1990, p. 323-327.

Charlet, C., Les monnaies ardennaises de Nicolas Briot, dans BSFN, 44, 1989, 6, p. 603-609 (ill.).

Charlet, C., Monnaies des rois de France. De Louis XIII à Louis XVI, 1640-1793, Paris, 1996, 351 p.

Charlet, C., Un trésor de monnaies du XVIe siècle trouvé à Armentières (Nord), dans BSFN, 43, 1988, p. 318-319.
30 monnaies d’argent dont 2 d’Albert et Isabelle, 17 de Philippe IV et 1 de Charles II.

Charlet, C., Une monnaie qui n’existe pas : le quart d’écu de Flandre, dit Carambole à la tranche lisse, dans Numismatique & Change, 19, 209, 1991, p. 37-39.

Chefneux, E. et L., La famille de Bosse à Chaineux, dans Le Parchemin, 52, 1987, 247, p. 442-469 (ill.).
Description d’un sceau en cire noire du baron Gabriel de Frantz (18e siècle) – p. 459/460.

Chiderov, P., La circulation des talers de la Confédération belge dans les terres bulgares aux XVIIe et XVIIIe s., dans Numizmatika, 22, 1988, p. 41-43.

Ching, D.K., An Update on Belgium Communications Tokens, in TAMS Journal, 25, 1985, p. 172-173.

Claasen, A., Een belangrijke Gallo-Romeinse nederzetting aan het Kolisbos. Tussentijds verslag van de opgravingen aan de grens Neerpelt-Sint-Huibrechts-Lille, Sint-Huibrechts-Lille, 1998, 63 p.
Beschrijving van 28 Romeinse munten van de Republiek tot Marcus Aurelius door J. van Heesch (p. 35-39 en 63).

Claassen, A. en van Heesch, J., Onze Romeinse munten, in Het Liller Heem, 10-4, 1992, p. 172-181.
16 Romeinse munten (Republiek-Marcus Aurelius) gevonden tijdens opgravingen te Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt, Limburg).

Claassen, A., Romeins in de Kempen, in Van Vrueger Joâren. Documenten en herinneringen (Noorderkempen, Genootschap voor Geschied- en Oudheidkunde), 20, 1991, p. 1-48.
Beknopte inventaris van munten en muntvondsten uit de Limburgse Noorderkempen. Nieuwe gegevens over de schat van Neerpelt (Thirion 217).

Clairand, A. et Hollard, D., Le jeton de la cour de Bouillon, dans RBN, 141, 1995, p. 227-276.

Clairand, A. et Prieur, M., Le trésor de Pimprez (vers 1140) vendu pour presque un million de francs par CGF à la maison Spink (Londres), dans Bulletin numismatique CGB/CGF, 1, s.d., p. 5.
Contient des monnaies liégeoises.

Clairand, A., Hollard, D. et Tissière, A., Deux liards inédits du duché de Bouillon de 1681, attestés par un texte d’archives et un dessin du XIXe siècle, dans BSFN, 50, 1995, p. 976-979.

Clairand, A., Le trésor de Taillebourg (Charente-Maritime) : un dépôt monétaire de 215 monnaies noires, enterré entre 1432 et 1436, dans Trésors Monétaires, 19, 2000, p. 195-218.
Contient des monnaies de Jean sans Peur, Philippe le Bon, Guillaume Ier et Guillaume II de Namur, Arnould III de Stein, de Reckheim.

Clairand, A., Les monnaies des fouilles de Parthenay (Deux-Sèvres) et de Gençay (Vienne), dans Trésors Monétaires, 19, 2000, p. 289-348.
Contient un quart de gros de Philippe le Bon, imitation de double mite de Flandre, mite d’Arnould de Hornes, brûlé de Jean de Heinsberg, gaillot de Guillaume Ier de Namur, mite de Jean sans Peur, obole (?) du XVe siècle.

Clairand, A., Monnaies inédites, et monnaies fausses découvertes à Parthenay, dans BSFN, 47-10, 1992, p. 451-454.
Parle e.a. d’une monnaie de Kessenich (Arnould de Hornes, 1423-1456).

Clarke, J.D., Gallantry medals and decorations of the world, Leo Cooper, Barnsley, 2001, 272 p.

Clouner, P., Essai d’application du catalogage électronique à la numismatique : questions, problèmes et solutions dans le cadre du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique. Mémoire. Université libre de Bruxelles. Faculté de philosophie et lettres. Bruxelles, 2001, 223 p. (ill.).

Cockshaw, P., Bourgogne, dans Une monnaie pour l’Europe, Bruxelles, 1991, p. 83-84.

Cockshaw, P., De la présence des fleurs de lis sur les monnaies du Haut-Moyen-Âge, dans Bruxelles et la vie urbaine. Recueil d’articles dédiés à la mémoire d’Arlette Smolar-Meynart (1938-2000) (Archives et bibliothèques de Belgique. Numéro spécial, 64), Bruxelles, 2001, p. 713-725.

Cockshaw, P., Déterminants et déterminatifs aux noms de lieux mentionnés sur les monnaies du VIe au XIVe siècle, dans BCEN, 27, 1990, p. 45-56, deuxième partie dans BCEN, 27, 1990, p. 75-80.

Cockshaw, P., Déterminants et déterminatifs aux noms de lieux mentionnés sur les monnaies du VIe au XIVe siècle (troisième et dernière partie), dans BCEN, 28, 1, 1991, p. 13-18.

Cockshaw, P., Jacqueline Lallemand (1928-1995), RBN, 141, 1995, p. 392-403.

Cockshaw, P., La comptabilité publique dans les états bourguignons. L’exemple des comptes généraux, dans P. Bonenfant et P. Cockshaw (Eds), Mélanges Claire Dickstein-Bernard, Bruxelles, 1999, p. 37-106.

Cockshaw, P., La présence de l’ordre de la Toison d’or ou de ses symboles dans les monnaies, dans P. Cockshaw (Ed.), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505). Idéal ou reflet d’une société, Bruxelles, 1996, p. 163-164.

Coekelberghs, A., Les hôtels monétaires bruxellois, dans Cahiers bruxellois, 30, 1989, p. 1-58.

Coekelberghs, A., Les premiers ateliers monétaires bruxellois, dans BCEN, 25, 1988, p. 29-41, 57-69.

Coekelberghs, A., L’Hôtel des monnaies de Bruxelles au 18e siècle et la comptabilisation par parties doubles de ses opérations (DCEN, 2), Bruxelles, 1989, 140 p.

Coekelberghs, A., Une usine d’affinage de métaux précieux à Anderlecht au 19e siècle, dans Anderlechtensis, 53, 1989, p. 6-25.

Coenen, D., Une vaine tentative de stabilisation monétaire dans les Pays-Bas (1541-1555), dans Revue belge de philologie et d’histoire, 68, 1990, p. 817-849.

Coenen, R. (Ed.), 1832 – 2002 Le Franc belge. Encyclopédie des monnaies de circulation belges, Bruxelles, 2002, 86 p.

Coin hoards 1994, in NC, 154, 1994, p. 266-292.
Onder het n° 6 wordt een in Griekenland gevonden goudschat beschreven die 12 «Belgische» dukaten (1753-1807) bevat.

Coin hoards 1996, in NC, 156, 1996, p. 249-332.
Brabantse, Henegouwse en Vlaamse munten in Britse muntschatten : nrs. 134 (Ednam, ca 1321-2), 135 (West Rudham, ca. 1330) en 136 (Grantham 1375-80). In schat nr. 140 (Middleham, 1648) : 245 zilvermunten uit de Spaanse Nederlanden.

Coin hoards 1997, in NC, 157, 1997, p. 213-248.
Middeleeuwse Vlaamse munten in Franse muntschatten, zie o.a. p. 235-237 nrs. 68-71.

Coin Hoards, in NC, 160, 2000, p. 309-367.
Verschillende muntschatten met enkele munten uit de Zuidelijke Nederlanden.

Coin register 1994, in British numismatic journal, 64, 1994 (1995), p. 134-163.
Los gevonden munten uit Engeland : o.a. munten uit Henegouwen, Vlaanderen, Brabant en Looz.

Colaert, M. et Van Laere, R., Dagboek ou journal de Jacobus Herreyns, Monnayeur à Anvers de 1742 à 1784, dans RBN, 147, 2001, p. 153-166.

Colaert, M., À propos de concours monétaires, dans RBN, 141, 1995, p. 317-320.

Colaert, M., À propos de la pièce de 20 centimes en cupronickel de Léopold Ier, dans VN, 39, 1989, 1, p. 17-19.

Colaert, M., A travers cent cinquante années d’histoire de la Société royale de Numismatique de Belgique, dans RBN, 137, 1991, p. i-lxxvi.
Existe aussi comme tiré à part.

Colaert, M., André Van Keymeulen, dans Jean Elsen, liste 138, 1991, p. 3.

Colaert, M., Au ciseau et au marteau – Fijn en klein, dans RBN, 136, 1990, p. 359-360.
Exposition à la Banque Nationale de Belgique.

Colaert, M., Belgium, in M. Scharloo (Red.), Modern Art Medals. A retrospective, FIDEM XXVI, Leiden – Scheveningen, 1998, p. 62-72.

Colaert, M., Concours monétaires belges du dernier quart de siècle, dans RBN, 147, 2001, p. 199-202.

Colaert, M., De Braemt à Michaux, quelques documents inédits, dans RBN, 141, 1995, p. 293-316.

Colaert, M., De onuitgegeven stukken van 1 frank 1917 en 1918, in De Muntklapper, 1994-4, s.p. [1 p.] (ill.).

Colaert, M., Expositions au siège de Gand de la Banque Nationale de Belgique, dans RBN, 136, 1990, p. 358-359.
«De Fraaie Frank» et «Het noodgeld van Oost-Vlaanderen».

Colaert, M., Joachim Lelewel, numismate, dans T. Wysokinska (Ed.), Joachim Lelewel à Bruxelles de 1833 à 1861; Actes du colloque des 17 et 18 avril 1986, Bruxelles, 1987, p. 205-210.

Colaert, M., Le dépôt monétaire du voûtement de la Senne à Bruxelles et les premières frappes de la pièce de 5 francs de Léopold II, dans RBN, 134, 1988, p. 141-152 (ill.).

Colaert, M., Les frappes monétaires du XIe Congrès, 1991, dans International Numismatic Newsletter, 20, 1991, p. 5-7.

Colaert, M., Les nouvelles monnaies à l’effigie de S.M. le Roi Albert II, dans RBN, 140, 1994, p. 99-103 (ill.).

Colaert, M., L’introduction du cupronickel dans le monnayage belge et ses suites, dans H.G. Doty et T. Hackens (Eds.). Italiam fato profugi. Hesperinaque venerunt litora. Numismatic studies dedicated to Vladimir and Elvira Clain-Stefanelli (Publications d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université catholique de Louvain, 70 = Numismatica Lovaniensia, 12), Louvain-la-Neuve, 1996, p. 87-95.

Colaert, M., Médailles officielles commémoratives du 25e anniversaire du règne de Léopold I (1856), dans BCEN, 26, 1989, 3, p. 68-78 (ill.).

Colaert, M., Mémoire métallique de la Société royale de Numismatique de Belgique et de ses membres, dans RBN, 139, 1994, p. 133-306 (ill).

Colaert, M., Monnaies obsidionales frappées à Anvers en 1814 au nom de Napoléon et de Louis XVIII (Cercle d’études numismatiques. Travaux, 14), Bruxelles 2001, 98 p.

Colaert, M., Paul De Baeck (1911-1989), dans VN, 39, 1989, 6, p. 183-184.

Colaert, M., Rémi Leenders (1924-1997), dans RBN, 143, 1997, p. 217.

Colaert, M., Thomas Vinçotte et l’art monétaire, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 65, 1996, p. 219-239.

Colaert, M., Un coin insolite de patagon, au nom de Charles III, gravé par Jean de la Court, dans RBN, 135, 1989, p. 39-57 (ill.).

Colaert, M., Une variante d’une monnaie obsidionale d’Anvers, dans Jean Elsen, liste 221, mai-août, Bruxelles 2002, p. 1.

Colaert, M., Willy Herssens 1894-1993, dans VN, 43-5, 1993, p. 147-148.

Colbert de Beaulieu, J.-B. et Fischer, Br., Recueil des inscriptions gauloises (R.I.G.), IV, Les légendes monétaires (Gallia. Supplément, 45), Paris, 1998, 564 p.

Collignon, J.-P., La médaille française et l’histoire de la guerre de 1870-71, préf. de M. Amandry, Charleville-Mézières, Musées de Charleville-Mézières, 1995, 345 p., 55 p.
Médailles belges : n° 1010 à 1015.

Collinet, Ph., Circulation d’imprimés ayant l’apparence de billets de banque – interdiction, VN, 43-9, 1994, p. 310-311.

Collinet, Ph., Convention internationale de Genève du 20 avril 1929 concernant la répression du faux-monnayage, dans VN, 42-4, 1992 p. 118-127 et addendum VN, 42-9, 1992, p. 302-303.

Collinet, Ph., De circulatie van bankbiljetten in België in 1899 – La circulation des billets de banque en Belgique en 1899, in Billeta Belgica, 23-2, 2003, p. [12-13].

Collinet, Ph., Fausses pièces d’argent de 5 francs, dans VN, 42-9, 1992, p. 299-300 (ill.).
5 francs de Léopold II.

Collinet, Ph., Faux billets de 20 francs (type 1869 A), dans VN, 47-5, 1997, p. 171-172.

Collinet, Ph., Faux jetons monétaires de 50 centimes, 1 et 2 francs, dans VN, 43-1, 1993, p. 8.

Collinet, Ph., La circulation des monnaies divisionnaires étrangères en Belgique, fin du XIXe siècle, dans VN, 48-7, 1998, p. 226-236.

Collinet, Ph., La pièce de 100 F. (type Dynastie) et ses imitations, dans VN, 46, 1996, p. 291-294.

Collinet, Ph., La pièce de 5 F. (type Cérès) et ses imitations, dans VN, 46, 1996, p. 220.

Collinet, Ph., La pièce de 50 F. (type Mercure) et ses imitations, dans VN, 46, 1996, p. 276.

Collinet, Ph., La saga du paiement des volontaires belges en Corée – De sage van de betalingen van de Korea-vrijwilligers, dans Billeta Belgica, 23-1, 2003, p. [17-26].

Collinet, Ph., La situation monétaire en Belgique au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans VN, 42-10, 1992, p. 335-339.

Collinet, Ph., Le Belga : unité monétaire de 1926 à 1946 (suite), dans VN, 45, 1995, p. 150-162.

Collinet, Ph., Le Belga : unité monétaire de 1926 à 1946, dans VN, 44-10, 1994, p. 306-317 (ill.).

Collinet, Ph., Le droit de timbre sur les billets de banque belges (de 1839 à 1862), dans VN, 43-8, 1993, p. 272-275 (ill.).

Collinet, Ph., Les billets de banque émis par la banque de l’industrie à Anvers, dans VN, 46, 1996, p. 237-238.

Collinet, Ph., Les billets de banques émis par la Société de commerce de Bruges, dans VN, 46, 1996, p. 308.

Collinet, Ph., Les billets emis par la banque de Belgique, dans VN, 44-5/6, 1994, p. 165-169 (ill.).

Collinet, Ph., Les billets émis par la banque de Flandres ou gantoise, dans VN, 45, 1995, p. 387-389.

Collinet, Ph., Les billets émis par la banque liégeoise et caisse d’épargne, dans VN, 46, 1996, p. 340-342.

Collinet, Ph., Les billets émis par la Société Générale pour favoriser l’industrie nationale, dans VN, 46, 1996, p. 48-63.

Collinet, Ph., Les bons de nécessité imprimés par la S.A. des cristalleries du Val-Saint-Lambert, dans VN, 46, 1996, p. 337-339.

Collinet, Ph., Les fausses monnaies de zinc de 25 et 50 centimes, dans VN, 43-2, 1993, p. 64-65.

Collinet, Ph., Les faux billets de 1000 francs (type 1869 B), dans VN, 43-10, 1993, p. 350-352.

Collinet, Ph., Les faux billets de 100 francs (type 1869 A. Type 1869 B), dans VN, 43-6, 1993, p. 203-206.

Collinet, Ph., Les faux billets de 100 francs (type 1921-Série nationale), dans VN, 42-6, 1992, p. 185-188.

Collinet, Ph., Les faux billets de 100 francs (type 1921-Série nationale), dans VN, 43-7, 1993, p. 243.

Collinet, Ph., Les faux billets de 100 francs (type Vloors), dans VN, 49-7, 1999, p. 242-244.

Collinet, Ph., Les faux billets de 100 francs ou 20 belgas, dans VN, 42-5, 1992, p. 147-158.

Collinet, Ph., Les faux billets de 1000 francs (type 1919 A-Série nationale), dans VN, 43-5, 1993, p. 168-171.

Collinet, Ph., Les faux billets de 1000 francs (type Mercator) – Valse biljetten van 1000 frank (type Mercator), dans Billeta Belgica, 23-1, 2003, p. [6-11].

Collinet, Ph., Les faux billets de 1000 francs (type Mercator), dans VN, 46, 1996, p. 188-192.

Collinet, Ph., Les faux billets de 20 francs (type 1896-Titi), dans VN, 48-8, 1998, p. 276-280.

Collinet, Ph., Les faux billets de 5 francs (type 1912A), dans VN, 49-3, 1999, p. 89-90.

Collinet, Ph., Les faux billets de 50 francs (type 1887), dans VN, 50, 2000, p. 192-195.

Collinet, Ph., Les faux billets de 50 francs ou 10 Belgas, dans VN, 42-7, 1992, p. 222-229.

Collinet, Ph., Les faux billets de 500 francs (type van Orley), dans VN, 50, 2000, p. 171-173.

Collinet, Ph., Les faux billets de 500 francs ou 100 Belgas, dans VN, 42-8, 1992, p. 265-268.

Collinet, Ph., Les faux billets de 5000 francs (type Vésale), dans VN, 48-9, 1998, p. 309-313.

Collinet, Ph., Les faux billets de banque de 5000 francs (type Gezelle), dans VN, 46, 1996, p. 169-171.

Collinet, Ph., Les faux billets de banque, dans VN, 43-3, 1993, p. 97-99.

Collinet, Ph., Les faux pour servir (suite), dans VN, 44-3, 1994, p. 96-99 (ill.).
Monnaies fausses d’Albert I et de Léopold III.

Collinet, Ph., Les timbres-monnaie de 1862 à 1938, dans VN, 45, 1995, p. 219-235.

Collinet, Ph., Monnaies altérées ou monnaies difformes, dans VN, 48-3, 1998, p. 93-98.

Collinet, Ph., Notes sur le fausses pièces de monnaie belges (suite 2001 N°4 p. 133 et 2002 N° 3 p. 75), dans VN, 52, 2002, p. 117-124.
Concerne les monnaies de Léopold II.

Collinet, Ph., Notes sur les fausses pièces de monnaie belges (suite 2001 N°4, p. 133), dans VN, 52, 2002, p. 75-84.
Monnaies fausses de Léopold Ier.

Collinet, Ph., Notes sur les fausses pièces de monnaie belges (suite 2001 N°4 p. 133 – 2002 N° 3 p. 75 et N°4 p. 117) (4e partie), dans VN, 52, 2002, p. 189-200.
Concerne les monnaies d’Albert Ier.

Collinet, Ph., Notes sur les fausses pièces de monnaie belges 5e partie, dans VN, 53-2, 2003, p. 59-63.

Collinet, Ph., Notes sur les fausses pièces de monnaie belges 6e partie, dans VN, 53-5, 2003, p. 163-170.

Collinet, Ph., Notes sur les fausses pièces de monnaie belges 7e partie, dans VN, 53-8, 2003, p. 273-282.

Collinet, Ph., Notes sur les fausses pièces de monnaies belges, dans VN, 51, 2001, p. 133-138.

Collinet, Ph., Un étrange billet : le mitaco ! – Een eigenaardig biljet : de mitaco, dans Billeta Belgica, 23-2, 2003, p. [9-11].

Collinet, Ph., Un faux billet de 1.000 francs (type 1869 A), dans VN, 47-1, 1997, p. 26-27.

Conreur, M., Thuin et Dinant à l’époque gauloise. Capitales respectives des Nerviens et des Aduatiques ? chez l’auteur, Thuin, 1998, 88 p.
Concerne e.a. les trésors de statères nerviens trouvés à Thuin.

Contamine, Ph., Bompaire, M., Lebecq, St. et Sarrazin, J.-L., L’économie médiévale (Collection U), 2e éd., 1997, 448 p.
Contient des chapitres importants sur l’histoire monétaire e.a. de nos régions dans leur contexte européen.

Contor, N., Gérard de Durbuy : destin d’un grand politique du Nord-Luxembourg, dans Terre de Durbuy, 22, 2003, n° 86, p. 10-18.
Son sceau.

Cook, B.J., A small sixteenth century hoard of European gold coins, in The British numismatic journal, 62, 1992, p. 194-195 (ill.).
9 goudstukken gevonden te Hayleigh Farm (Streat, Sussex), waaronder 4 munten van Karel V geslagen te Antwerpen.

Cook, B.J., The Afterlife of a Coinage; the Lancastrian Salut in England and Elsewhere, in NC, 161, 2001, p. 302-307.

Coornaert, M., De pelgrimstekens van Sint-Lenaart te Dudzele, in Biekorf, 88, 3, 1988, p. 241-256.

Corluy, E., Penningen en medailles, in De Kijkuit. Merksems Heemkundig Tijdschrift, 16, sept. 1988, p. 5-11 (ill.).
Beschrijving van de penningen in het bezit van de heemkundige kring van Merksem : 1 penning uitgegeven door de Sint-Bartholomeusparochie (1987) en 3 gedenkpenningen uitgegeven door de gemeente Merksem in de 19de eeuw.

Corluy, E., Penningen en medailles, in Kijkuit, 16, 1988, 64, p. 31-32 (ill.).
Merksemse penningen (Prov. Antwerpen).

Corluy, E., Penningen en medailles, in Kijkuit, 19, 1991, p. 123.

Cormier, J.-Ph., Monnaies médiévales, reflets des pouvoirs (Patrimoine vivant), Paris, 1996, 112 p.

Cornelis, S., Des Années sombres à l’Aventure métallique : portrait de Francine Somers, dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 32, 1999, p. 137-143.

Cornet, G.-X., Les médailles jubilaires de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, dans RBN, 146, 2000, p. 195-197.

Cornet, G.-X., Notes sur la circulation des petites monnaies allemandes à Verviers et à Stavelot aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans RBN, 142, 1996, p. 239-254.

Cornet, G.-X., Une variété du liard de Georges-Louis de Berghes, prince-évêque de Liège (1724-1743), dans RBN, 149, 2003, p. 139-140.

Corremans, R., De wapens en zegels van Hoboken tot 1974, in Antwerpen, 33, 1987, p. 52-56 (ill.).

Coulon, G. et Lacroix, M.-T., Les fouilles archéologiques de Saint-André à Tournai. Un habitat religieux en évolution : Hôpital (env. 1230-1611), Monastère (1611-1796), Pensionnat (1801-1940). (Publ. d’hist. de l’art et d’archéologie de l’U.C.L. 76), Louvain-la Neuve, 1990, 148 p.
P. 132-133 : monnaies, jetons, médailles (XIVe-XIXe siècle).

Coun, Th., Het Middelnederlandse Lutsla(ch/g)t, Lut(c/s)ela(ch/gh)y, Lucslacht(e/s), Lucslac, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 20, 2001, p. 391-394.

Coupland, S., A Die-link between Coins of Louis the Pious and Lothar I, in De Beeldenaar, 12, 1988, p. 438-439 (ill.).

Coupland, S., Identification de deux ateliers monétaires carolingiens, dans BSFN, 44, 1989, 6, p. 622-624.

Coupland, S., La chronologie des émissions monétaires de Louis le Pieux (814-840), dans BSFN, 43, 1988, p. 431-433.

Coupland, S., The coinage of Lothar I (840-855), in NC, 161, 2001, p. 157-198.

Coupland, S., The Early Coinage of Charles the Bald, 840-864, in NC, 151, 1991, p. 121-158.
Met vermelding van Belgische vondsten.

Courtain, A., Le trésor de Wayaux, dans Congrès de Mons (Sixième congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique et 53e congrès de la Fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique. Actes, 1), Bruxelles, 2000, p. 213-214.
Partie d’un trésor dispersé, enfoui entre 1550 et 1562.

Crasquin, A., La vie à Valenciennes au début du XVe siècle, dans Valentiana, n° 28, 2001, p. 11-34.
Monnaies du Hainaut, p. 23-25.

Creemers, G. en Van Laere, R., Meeuwse muntschat, in De reengenoten Meeuwen, 9-4, 1992, p. 63-64 (ill.).

Crepez, E., La monnaie dans la tradition, dans VN, 48-9, 1998, p. 301-306.

Cribb, J., Cook B. en Carradice, I., The Coin Atlas. The World of Coinage from its Origins to the Present Day, London, Mac Donald illustrated in association with Spink & Son Ltd, 1990, 337 p. (ill.).
Bevat een beknopt overzicht van de «Belgische» monetaire geschiedenis van de Kelten tot op heden (p. 42-46).

Croise R. et Link, R., La législation monétaire du Grand-Duché de Luxembourg de 1815 à nos jours. Recueil des textes; Die Währungsgesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg von 1815 bis heute. Textsammlung (Cahiers numismatiques luxembourgeois, 3), Luxembourg, Lux-Numis, 1988, 640 p. (ill.).

Crombe, Ph., Een Romeinse muntvondst op de Square Albert, in Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse, 38, 1989, p. 105-106.
Follis van Maxentius geslagen te Rome, gevonden te Ronse (O.-Vl.). Daarnaast beschrijving van andere vierde-eeuwse munten uit de regio. Zie ook Archeologie, 1990, p. 63.

Cupperi, W., La riscoperta delle monde antiche corne codice celebrativo : L’iconografie italiana dell’imperatore Carlo V d’Asburgo nelle medaglie di Alfonso Lombardi, Giovanni Bernardi, Giovanni da Cavino, «TP», Leone e Pompeo Leoni (1530-1558), con una nota su altre medaglie cesaree di Jacques Jonghelinck e Joachim Deschter, dans Saggi e memorie di storia dell’arte, 26, 2002, p. 31-85.

Curinckx, V., Onze munt in het dagelijks leven tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen 1918-1940, in Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring van Balen, 63, 1995, p. 24-36.

Danneel, M., Het biljettenpapier van de Nationale Bank van België (1850-1940), in Ons Heem, 55-1, 1999, p. 37-47.

Danneel, M., La frappe monétaire dans les Pays-Bas méridionaux sous Charles Quint (1506-1555), dans Chr. Logie (Ed.), L’Escarcelle de Charles Quint, p. 83-102.

Darnis, J.-M., Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris (1492-1998), tome II, Paris, 1999, p. 405-697.

Darnis, J.-M., L’union monétaire latine (1865-1925). Leçon pour l’Europe du temps présent, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 4, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 99-105.

Dauw, A., De provinciale ontmoetingsdag van het Verbond voor heemkunde, Vlaams-Brabant VZW, op zaterdag 10 mei 2003 te Tielt-Winge rond het thema «Orden en erertekens», in Oost-Brabant, 40, 2003, p. 141-154.

Dawson A. et Mayhew, N.J., A Continental Find Including Tealby Pennies, in The British Numismatic Journal, 57, 1987, p. 113-118 (ill.).
16 «Tealby» penningen van Henry II (12e eeuw) uit een vondst misschien afkomstig uit het Brusselse.

Day, J., Les frappes de monnaies en France et en Europe aux XIVe-XVe siècles, dans Rythmes de la production monétaire…, p. 537-577.
Parle e.a. de l’atelier de Tournai.

Day, J., Naissance et mort des monnaies de compte (XIIIe-XVIIIe siècles), dans RN, 153, 1998, p. 335-343.

Day, J., Naissance et mort des monnaies de compte (XIIIe-XVIIIe siècles), dans Homenagem a Mário Gomes Marques, Sintra, Instituto de Sintra, 2000, p. 165-173.

Day, J., The Medieval Market Economy, Oxford, B. Blackwell, 1987, 232 p.

Day, J., The problem of the standard in preindustrial Europe (thirteenth-eighteenth centuries), dans Ilana Zilli (Ed.), Fra spazio e tempo, studi in onore di Luigi de Rosa, vol. I, Naples, 1995, p. 309-359.

De Baets, H., 100 jaar kiosk op Zwijnaards dorpsplein, in Jaarboek. Heemkring Scheldeveld, 32, 2003, p. 155-160.
Inhuldigingsmedaille 1903.

de Belfort, A., Description générale des monnaies mérovingiennes, 5 vol., Paris, 1996.
Réimpression de l’édition originale augmentée d’une introduction et d’une mise à jour bibliographique de Georges Depeyrot.

De Bock, Fr., Le pouvoir d’achat des monnaies en Belgique au XIXe siècle, dans VN, 51, 2001, p. 246-247.

De Boer, C. en Denk, R., Gussform für kleine Katanga-Kreuze, in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 24, 1988, p. 57-59.

De Boer, C., Eisengeld. Nach dem Buch von Westerdijk «IJzerwerk in Centraal-Afrika», in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 2, 1980, p. 3-7.

De Boer, C., Zwei Geldformen aus Zaire : Bokonga und Engetele, in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 26, 1989, p. 5-12.

De Braekeleer, R., Dufrasnes, J. et Houbion, F., Archéologie entre Haine et Dendre. Exposition, dans Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath, 27-7, n° 153, 1993, p. 285-324.
Avec les descriptions sommaires d’une vingtaine de monnaies romaines et gauloises.

De Brandt, L., Het wapen van Stekene : betekenis, heraldiek en iconographie, in d’Euzie, 19, 2000, p. 30-35.

De Bruyn, F., Het zegel van het Kiel, in Bernescot, 3, 1987, 2, p. 25 (ill.).

De Bruyne, M., Vals geld te Roeselare in 1862, in Biekorf, West-Vlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal en volkskunde, 87, 1987, 2, p. 153.
In de stadsrekeningen van Roeselare uit 1862 worden een valse frank, een «blinde» frank en een «pruissenaere» vermeld.

De Buyser, F. en Pieters, M., Laat-Middeleeuwse landelijke bewoning achter de Gravejansdijk te Raversijde (stad Oostende, prov. West-Vlaanderen). Interimverslag 1993 : de munten en penningen, in Archeologie in Vlaanderen, 3, 1993, p. 291-293 (ill.).
Naast de 70 laat-Middeleeuwse munten wordt ook een zegelmatrijs besproken.

De Buyser, F. en Van Leemput, C., Een eigenaardig muntje in het St.-Alexiusconvent, in JEGMP, 1989, p. 107-112.
Imitatie van een Mechelse mijt van Filips de Goede, geslagen voor Johanna van Merwede (15e eeuw).

de Callataÿ, F. en van Heesch, J., Greek and Roman coins from the du Chastel Collection. Coin Cabinet of the Royal Library of Belgium, London, 1999, xx + 162 p., 41 pl.

de Callataÿ, F. en Van Laere, R., Een 18de-eeuwse muntschat uit Lummen, Tongeren, 1994, 33 p.
Laatste munt : 1754.

de Callataÿ, F. et van Heesch, J., La collection Albéric du Chastel (1842-1919), dans Dossiers d’Archéologie, 248, novembre 1999, p. 4-13.

de Callataÿ, F., Alvin, Frédéric, dans Nouvelle biographie nationale, 5, Bruxelles, 1999, p. 14-15.

de Callataÿ, F., La collection Zéphir Henin (1866-1948), dans RBN, 147, 2001, p. 202-210.

de Callataÿ, F., L’activité numismatique dans le monde vue à travers les index des 5 derniers Surveys, dans Annotazioni Numismatiche, 7, 1992, p. 108-116.

de Callataÿ, F., Le «trésor du Grand Escalier» : dépôt votif ou témoin d’une grande invasion ? dans, BCEN, 30-2, 1993, p. 38-45.

de Callataÿ, F., Le développemont de la collection de monnaies byzantines du cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale Albert Ier, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 65, 1996, p. 17-26.

de Callataÿ, F., Les écus de Louis XV et de Louis XVI à la lumière du trésor de Châtelet (Belgique), dans RN, 6e sér., 36, 1994, p. 271-307.

de Callataÿ, F., Les médailles et médaillons du Général Jean-André van der Mersch, dans RBN, 144, 1998, p. 113-129.

de Callataÿ, F., L’évolution démographique de quelques grandes sociétés de numismatique, RBN, 140, 1994, p. 71-87.

de Callataÿ, F., L’exposition «Les médailles de la présence belge en Afrique centrale, 1876-1960» au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale (16 février-30 avril 1996), dans RBN, 142, 1996, p. 284.

de Callataÿ, F., LIIe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, Herbeumont, 22-24 août 1996, dans RBN, 142, 1996, p. 285.

de Callataÿ, F., L’importance des collections du Cabinet des Médailles de Bruxelles, dans RBN, 142, 1996, p. 255-267.

de Callataÿ, F., Naster Paul, dans Nouvelle biographie nationale, 7, Bruxelles, 2003, p. 269-271.

de Callataÿ, F., Schenkingen, in Koninklijke Bibliotheek Albert I. Informatiebulletin, 41-3, 1997, p. 59-60.
België, 5 frank 1832. Existe aussi en français.

de Callataÿ, F., Tony Hackens (27 août 1939 - 28 novembre 1997), Commission Internationale de Numismatique. Compte rendu, 44, 1997, p. 58-60.

de Callataÿ, F., Tourneur, Victor, dans Nouvelle biographie nationale, 5, Bruxelles, 1999, p. 331-334.

de Callataÿ, F., Un multiple inédit pour le règne d’Albert et Isabelle, dans RBN, 138, 1992, p. 129-135 (ill.).

de Callataÿ, F., Un siècle de revue belge de numismatique : l’évolution des secteurs d’intérêt, dans RBN, 147, 2001, p. 179-198.

de Callataÿ, F., Victor Rousseau médailleur, dans Victor Rousseau. Exposition rétrospective, Abbaye de Forest, Bruxelles, 1992, p. 29-33.

de Callataÿ, F., La numismatique en Belgique vue à travers le prisme d’un siècle de Revue belge de numismatique (1890-1999), dans Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique, Liège, 2002 (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), p. 87-95.

De Coster, P., Een Romeinse munt gevonden te Kalken, in Castellum (Kalken en Laarne), 12-3, 1995, p. 3-8.
Oppervlaktevondst van een dupondius van Trajanus op «Het Rot» te Kalken.

De Craemere, Y., Dispenningen van Brugge, in Numismatica Brugge en Het Vrije, 12-10, 2002, p. 197-203.

De fraaie frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830, Brussel, De Nationale Bank van België, 1989, 315 p. (ill.).

de Graaf, C., Den valscher den ketel (?). Bestraffingen van muntmisdrijven in Holland, Zeeland en Utrecht ca. 1300 – ca. 1600, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 82, 1995 (1997), p. 77-179.

De Greef, G., Roman coin hoards and Germanic invasions AD 253-269. A study of the Western hoards from the reigns of Valerian, Gallienus and Postumus, dans RBN, 148, 2002, p. 41-99.

De Groote, K., De Buyser, F. en Huysman, N., Een 6de-eeuwse solidus uit Aalst, in Geld uit de grond, p. 115 (ill.).

De Groote, K., Het afval van de Rijke Klaren. Noodonderzoek in de voormalige abdij van Beaulieu te Petegem (gem. Wortegem-Petegem, prov. Oost-Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen, 2, 1992, p. 335-412 (ill.).
Beschrijving en foto van een religieuze penning, munten en rekenpenningen uit de tweede helft van de 15e eeuw en een follis van Constantinus I (323-324).

De Groote, K., Munten uit Ename, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor numismatiek, 9-8, 1999, p. 151-152 [publicatie overgenomen uit Ename 974, 11, september 1999].

de Heer, A.R.E., Constantijn Huygens en de penningkunst, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 80, 1993, p. 271-288.
Penning uit het penningkabinet van Brussel met het portret van C. Huygens vervaardigd door de Antwerpenaar Theodoor de Rasier in 1641-1642.

De Keyser, E., Les médailles de Charles Leplae, dans Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, 6e série Tome XII, 1-6, 2001, p. 9-25.

de Koning, H., Louis Royer een Vlaams beeldhouwer in Amsterdam, in De Beeldenaar, 18-6, 1994, p. 265-266.

De la Haye, –, Zegelstempels uit de koude grond, in De Maasgouw, 118, 1999, kol. 1-12.
Zegelmatrijs van Jehan de Gerbehaye; gem met Mars en gem met gebaarde man, gevonden te Tongeren.

De La Tour, H., Catalogue de la collection Rouyer, première partie, jetons et méreaux du Moyen Âge, réimpression, Rebecq, 2000, lviii + 323 p., 28 pl.

De Ley, J., De belastingpenningen van Belgisch Congo, in JEGMP, 1993, p. 25-54 (ill.).

De Lombaert, St., Het medaille-œuvre van Adolphe Wansart, in Flash Medailles, Speciaal nummer, Brussel 2002, s.p.

De Lombaert, St., La maison Fisch et ses jetons publicitaires, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 23, juin 2001, p. 16-23.

De Lombaert, St., Les jetons alimentaires de Gand, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 10, décembre 1994, p. 8-10.

De Lombaert, St., Les jetons alimentaires de Liège et de Cureghem, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 7, juin 1993, p. 6-8.

De Lombaert, St., Les jetons alimentaires de Namur, Charleroi, Châtelet et Verviers, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 8, décembre 1993, p. 14-16.

De Lombaert, St., Les jetons alimentaires des «Ateliers Réunis» de Bruxelles, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 6, décembre 1992, p. 11-13.

De Lombaert, St., Les jetons alimentaires d’Overpelt et d’Anvers, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 9, juin 1994, p. 6-8.

De Lombaert, St., Les jetons-monnaies militaires belges, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 14, décembre 1996, p. 12-17 et 15, juin 1997, p. 16-22.

De Maria-Theresia taler, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 31, 2003, p. 8-9.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De Mey, J.R. et Pauwels, G., Les monnaies de Belgique (1790-1993). Wetteren, 1993.

De Mey, J.R., De eerste munten van Vlaanderen, in JEGMP, 1993, p. 55-70.

De Mey, J.R., E pur si muove, dans VN, 46, 1996, p. 75.
Concerne la pièce belge de 25 centimes en zinc de 1947.

De Mey, J.R., Een ten onrechte als Brabants beschouwde goudgulden dient toegeschreven te worden aan Ligny, in JEGMP, 1988, p. 35-36 (ill.).
Goudgulden uitgegeven onder Filips, graaf van Saint-Pol en Ligny (eerste helft 15e eeuw).

De Mey, J.R., Het Belgische papiergeld van 1822 tot heden, Antwerpen, van Dyck, 1989, 163 p.

De Mey, J.R., Histoires de trouvailles belges, dans Numismatique & Change, 20-225, 1993, p. 28-29.

De Mey, J.R., La numismatique de François d’Anjou, duc d’Alençon, dans Numismatique & Change, 19, 207, 1991, p. 26-28.

De Mey, J.R., Le Florin d’or et ses imitations (Numismatic Pocket), Bruxelles, 1990, 41 p.
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Le papier monnaie belge conventionnel et de nécessité, 1940-1945 (Numismatic Pocket), Bruxelles, 1989, 35 p.
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Les contremarques sur les monnaies (Numismatic Pocket), Bruxelles, 1989, 128 p.

De Mey, J.R., Les monnaies belgo-luxembourgeoises frappées sous les Habsbourg d’Autriche (1711-1794), Bruxelles, 1987, 82 p. (ill.).
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Les Monnaies des Comtes de Louvain et des Ducs de Brabant (1015-1467). Tome I, Bruxelles, 1987, 76 p. (ill.).
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Les monnaies des Évêques de Liège (Numismatic Pocket), Bruxelles, 1990, 74 p.
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Les monnaies du nord de la France (Artois, Picardie, Flandre) (Numismatic Pocket 62), Bruxelles, 1991.
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Les premières monnaies de la Flandre, dans VN, 45, 1995, p. 113-126.

De Mey, J.R., Nouveaux éléments sur la numismatique des Pays-Bas sous domination française (1795-1814), dans Numismatique & Change, 17, 1989, 187, p. 34-36 (ill.).

De Mey, J.R., Répertoire des imitations des types monétaires au Moyen Âge. Première partie : Brabant-Flandre-Tournai, Bruxelles, 1988, 176 p. (ill.).
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Répertoire des monnaies des Pays d’En-Bas 1419-1794, Tome I, Partie Méridoniale (Numismatic Pocket), Bruxelles, 1990, 156 p.
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Répertoire des monnaies des Pays d’En-Bas. II. Partie septentrionale 1433-1806, Wemmel, 1989, 200 p. (ill.).
Catalogue pour collectionneurs.

De Mey, J.R., Restitution d’une émission monétaire à Namur, dans VN, 44-3, 1994, p. 76-82 (ill.).

De Mey, J.R., Zeldzame of nog niet gepubliceerde munten van de Nederlanden, in JEGMP, 1987, p. 151-156.
Publicatie van munten uit Brabant, Vlaanderen, Nijvel, Doornik en Overijsel (13e-17e eeuw).

De Meyer, G.M., Middeleeuwse munten en hun gebruik in boekhoudingen, in Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis, 3, 2000, p. 196-217.

De muntordonnantie van 11 december 1489 (Bronnen uitgegeven door het Nederlands Muntmuseum, 7), Utrecht, Het Nederlands muntmuseum, 2001, 88 p.

De muntslag tijdens het regentschap van Prins Karel (1944/1950), in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 19, 1999, p. [9-10], nr. 20, 1999, p. [3-4].
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. Bulgarije, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 32, 2003, p. 4-5.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. Ecuador, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 29, 2002, p. 8-9.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. 2 : De post-koloniale muntslag, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 22, 2000, p. 8-9.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. Frankrijk, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 33, 2003, p. 8-9.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. [Griekenland], in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 23, 2000, p. 10-11.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. Liberia, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 25, 2001, p. 10-11.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. Tsjaad, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 26, 2001, p. 14-15.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. Venezuela, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 30, 2002, p. 10-11.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. Zanzibar, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 28, 2002, p. 8-9.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De muntslag voor het buitenland te Brussel. Zwitserland, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 27, 2001, p. 8-9.
Existe également en français, dans Monnaie info.

De Nederlandse munt te Brussel 1819-1830. Instructies voor het personeel (Bronnen uitgegeven door het Nederlands Muntmuseum, 1), Utrecht, 1997, 78 p.

de Paula Pérez Sindreu, A cerca de los múltiplos inéditos de ducaton, dans Gaceta Numismática, 134, 1999, p. 39-43.
Concerne Albert et Isabelle, Philippe IV et Charles II (Anvers et Bruges). Un patagon de 1642 porte deux contremarques.

De Poorter, A., De Rijke-Klarenwijk : van Priempoort tot klooster (Archeologie in Brussel, 2), Brussel, 1995, 216 p.
P. 118-120 : munten, penningen en loodjes (16e-18e eeuw). Van dit boek bestaat ook een Franse editie.

De Poorter, L., De vondsten uit de Gallo-Romeinse periode, in T. Oost (Red.), Van nederzetting tot metropool. Archeologisch onderzoek in de Antwerpse binnenstad, Antwerpen, 1991, p. 82.
Romeinse munt van Marcus Aurelius.

De Punt, J., Twee oude munten gevonden te Erpe, in Mededelingen Erpe-Mere, 29, 1989, p. 78-79 (ill.).

De Roos, M., Men and Manners in a Fifteenth-century Mint. Mint Personnel in Holland, in N.J. Mayhew and P. Spufford (Ed.), Later Medieval Mints : Organisation, Administration and Techniques. The Eighth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History (BAR Int. S., 389), Oxford, 1988, p. 147-157.
Uit prosopografisch onderzoek blijkt o.a. dat verschillende leden van de Munt in Holland van Zuid-Nederlandse oorsprong zijn.

De Schepper, M., Numismatic publications of the Plantin Press 1561-1588, in R. Albert en R. Cunz (Red.), Wissenschaftsgeschichte der Numismatik. Beiträge zum 17. deutschen Numismatikertag 3.-5. März 1995 in Hannover, Speyer, 1995, p. 27-36.

De Smet, F., La médaille et la décoration belges du «Carnegie Hero-Fund», dans Flash médailles, n° 2 1999, s.p.
Extrait de la revue «Le Rail» de janvier 1988.

De Smet, F., Munten en medailles van Leopold I met Nederlandse tekst, in JEGMP, 1993, p. 71-74.

De Smet, F., Muntvondst van recente datum te Herdersem, in Heemkundige kring de Faluintjes, 9-2, 1996, p. 122-123.
Schat bestaande uit Belgische munten uit de jaren 1923-1932 : 211 ex. van 2 F, 43 ex. van 10 F en 104 ex. van 20 F.

De Smet, F., Numismatische getuigenissen in verband met de «spooktrein», in JEGMP, 1999, p. 41-47.

De Swaef, W. en Temmerman, W., Munten uit de Romeinse tijd, in Mededelingen van de heemkundige kring van Erpe-Mere, 37-4, p. 74-76.
Beschrijving van 14 Romeinse munten, zonder herkomst, bewaard in het museum van de heemkundige kring van Erpe-Mere.

De Swaef, W., Aalst (O.-Vl.) : oude muntvondstmelding, in Archeologie, 1987, p. 36.
Sestertius van Hadrianus.

De Swaef, W. en van Heesch, J., Romeinse muntvondsten te Erembodegem, in Mededelingen van de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon, 24-3, 1997, p. 71-72.
Vondst van een dubbele sestertius van Postumus (atelier II, Bastien 143) en een onbepaalde Romeinse munt.

De Swaef, W., Uit onze museumcollectie. Munten uit de Romeinse tijd, in Mededelingen van de Heemkundige kring van Erpe-Mere, 37, 1997, p. 74-76.

De Vos, F., Het Lokers noodgeld in 1914-1918, in De Souvereinen. Lokeren, 30, 1999, p. 34-38.

De Vos, Fr., Het Lokers oorlogsgeld in 1914-1918, in De souvereinen. Heemkring van Lokeren, 30-1, 1999, p. 34-37.

de Vries, S., De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor van Speyk, Haarlem, 1988, 123 p.
Bevat een hoofstuk met nieuwe gegevens over de gedenkpenningen geslagen ter ere van van Speyk, een Nederlandse luitenant-ter-zee gesneuveld voor Antwerpen in 1831 (Belgische revolutie).

De Waele, E. et Van Laere, R., Jodoigne/Dongelberg : un motif monétaire augustéen sur un plomb de marchandise du XVIIe-XVIIIe siècle, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 8.
Un plomb de Nîmes avec le crocodile et la palme, motif copié d’une monnaie d’Auguste.

De Wilde, G. en Bonnaerens, Over denarii, patagons en andere oude munten, in N. Van Campenhout en R. Van Daele, Van academie tot museum. Een bundel studies n.a.v. het eeuwfeest van het Stedelijk Museum van Lokeren, Brugge-Lokeren, 1996, p. 62-66.
Publicatie van de munten uit het Stedelijk Museum van Lokeren : 12 stukken uit de Romeinse en 16 uit de Spaanse tijd.

De Wilde, G. en Verlaeckt, K., Keltische munten uit de Schelde nabij Antwerpen, in Lunula. Archaeologia protohistorica, 5, 1997, p. 80-82.
Publicatie van enkele munten gevonden in de Schelde : twee Keltische (Avaucia en onbepaald) en één Macedonische bronsmunt uit Pydna. In zelfde publicatie vermelding van een provinciaal Romeinse munt van Antoninus Pius uit Waasmunster (p. 81 noot 3, beschreven maar niet geïdentificeerd).

De Wilde, G. en Verlaeckt, K., Munten uit de modder. Een staalkaart van 24 eeuwen monetaire geschiedenis uit de Schelde nabij Antwerpen, in Berichten en rapporten over het Antwerps bodemonderzoek en monumentenzorg, 3, 1999, p. 193-246.
914 munten, rekenpenningen en gewichten van de Gallo-Romeinse periode tot de 20ste eeuw gevonden in de Schelde nabij Antwerpen. Het artikel bevat een grondige bespreking van de vondsten alsook een beknopte inventaris van de stukken. Vermelden we onder de oudste stukken een Griekse munt uit Pydna, een Gallische Avaucia, een sceatta en een Karolingische denarius.

De Wilde, J., Nogmaals de gouden rijder van Lodewijk van Male, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 10, 2000, p. 67-71.

De zomervergadering van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek kende een groot succes, in Echo numismatica (Tienen), 2002-7 en 8, p. 7-9.

De zomervergadering van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek te Tienen kende een groot succes, in Muntkoerier, 32-2, 2003, p. 37.

Debacker, G., Mullebrouck, E. en Verscheure, S., Medailles halen herinneringen op…, in Heemkundige kring Den Hert. Ingelmunster, 17-34, 1996, p. 29-59.
53 medailles van Ingelmunster uit de 19de en de 20ste eeuw. Alle exemplaren werden afgebeeld.

Découverte d’un sesterce de Gordien III à Viesville, dans Celia, n° 69, 1997, p. 5-7.

Decrits, M. en Van Bockstaele, G., Verzameling zegels en sluitzegels (Rijksarchief te Ronse. Toegangen in beperkte oplage, 25), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2002, 14 p.

Defruyt, J., Geldwaarden «van toen», in Land van de woestijne. Heemkundige kring «Arthur Verhoustraete», Koekelare, 22-2, 1999, p. 21-30.

Degel, P., De paardenprocessie van Hakendover historisch en numismatisch benaderd, in Echo numismatica. Maandelijks tijdschrift Numismatica Tienen, 30, april 1999, p. 4-7.

Degel, P., Numismatica Tienen viert zijn twintigste verjaardag, in Muntkoerier, 17, 1988, 11, p. 31-32.
Met beschrijving van de kunstmedaille die voor het twintigjarige bestaan van de vereniging werd uitgegeven.

Dekesel, C., Bibliotheca nummaria : a bibliography of 16th century numismatic books, illustrated and annotated catalogue, London, 1997, xli + 1059 p.

Dekesel, C., Bibliotheca Nummaria II. Bibliography of 17th century Numismatic Books. Illustrated and Annotated Catalogue, 3 vol., Spink, London, 2003, xliv + 3190 p.

Dekesel, C., Bibliothecae Guelferbytanae Numismatica selecta. Twelve Highlights from the Numismatic Book Collection in the Herzog August Bibliothek (Augusteer) in Wolfenbüttel (BRD), Gent, Bibliotheca Numismatica Siliciana, 1991, 106 p.

Dekesel, C., Bibliothecae Universitatis Gandavensis. Numismatica selecta 1514-1599. Numismatic books printed before 1600 in the Central Library of the University of Ghent, Auteur, Gent, 1992, vii + 486 p. (ill.).
Bevat ook een vergelijkende studie van de afbeeldingen van de duodecimo caesares in 16de-eeuwse boeken.

Dekesel, C., Charles Patin een numismaat uit de 17de eeuw, in JEGMP, 1993, p. 17-23 (ill.).

Dekesel, C., Charles Patin. A Man without a Country (1633-1693). An Annotated and lllustrated Bibliography, Gent, Bibliotheca Numismatica Siliciana, 1990, xv + 370 p. (ill.).
Private publicatie, 100 genummerde exemplaren – o.a. de werken van Patin in Belgische bibliotheken.

Dekesel, C., Hubert Goltzius een 16e-eeuwse numismaat, in JEGMP, 1999, p. 17-33.

Dekesel, C., Hubertus Goltzius, the Father of Ancient Numismatics (Venlo-Weertsburg 30.10.1526 – Bruges 24.10.1583). An annotated and illustrated Bibliography, Gent, in eigen beheer (Bibliotheca Numismatica Siliciana), 1988, viii + 213 p. (ill.).

Dekesel, C., Jean Foy-Vaillant (1632-1706), the antiquary of the King, in Numismatische Literatur 1500-1864. Die Entwicklung der Methoden einer Wissenschaft (Wolfenbütteler Forschungen, 64), Wolfenbüttel, 1995, p. 47-55.

Dekesel, C., Les publications numismatiques du 17e siècle, dans BCEN, 36, 1999, p. 89-95.

Dekesel, C., The boom of numismatic publications between 1550 and 1559, in R. Albert en R. Cunz (Red.), Wissenschaftsgeschichte der Numismatik. Beiträge zum 17. deutschen Numismatikertag 3.-5. März 1995 in Hannover, Speyer, 1995, p. 210-222.

Dekeyser, E., Het Agnus Dei als beschermer tegen onheil, in Ghendtsche Tydinghen, 32, 2003, nr. 6, p. 10-15.

Delannoy, Y., Joseph-A.-F. Ghyssens (Hal, 4 août 1927 – Bruxelles, 20 octobre 1999), dans Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, 34, 2000, p. 324-335.

Delannoy, Y., Le Cercle archéologique d’Enghien. Société royale. Synthèse historique et souvenirs, dans Annales du Cercle archéologique d’Enghien, 27, 1991, p. 85-192.
Médaille de l’exposition d’antiquités à Enghien, 1882.

Delestrée, L.-P. et Tache, M., Nouvel atlas des monnaies gauloises, I. De la Seine au Rhin, Commios, Saint-Germain-en-Laye, 2002, 136 p., xxix pl.

Delestrée, L.-P., Gaule Belgique, Belgium et Ambiani (l’apport de la numismatique), dans Revue du Nord. Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, 80, 1998, p. 139-152.

Delestrée, L.-P., La numismatique gauloise en Gaule Belgique. Problématique et axes de recherche, RN, 6e sér, 36, 1994, p. 7-25.

Delestrée, L.-P., La romanisation et la fin du monnayage celtique dans le nord de la Gaule, dans RN, 154, 1999, p. 15-40.

Delestrée, L.-P., Les monnayages en or de la Gaule Belgique dérivés du statère «au flan large», dans RN, 152, 1997, p. 91-120.

Delestrée, L.-P., Monnayages et peuples gaulois du Nord-Ouest, Paris, 1996, 144 p.

Delestrée, L.-P., Quarts de statères dits «au bateau» en Gaule Belgique, dans RN, 151, 1996, p. 29-50.

Delestrée, L.-P., Rythmes de la circulation monétaire dans les pagi de l’ouest du «Belgium», dans Rythmes de la production monétaire …, p. 79-92.

Delestrée, L.-P., Une double homotypie romaine et massaliote chez les Belges de l’ouest : la série BN 2614-2619, dans Cahiers numismatiques, 27, 103, 1990, p. 15-21.

Delgorge, A., Un sesterce de Gordien III (238-244) trouvé à Viesville (arr. Charleroi, prov. Hainaut), dans BCEN, 33, 1996, p. 58-59.

Delgrange, D. et Doutriaux, J., Médailles et jetons des anciens Pays-Bas du XVe au XVIIe siècle du Musée des Beaux-Arts de Lille – Coins monétaires du Musée des Beaux-Arts d’Arras (Catalogue d’exposition, septembre 1989), Lille, 1989, 52 p. (ill.).

Delgrange, D. et Labrot, J., Maîtres et ouvriers de l’atelier monétaire de Tournai, dans Le Livre des Mereils, Bulletin du centre national de recherche sur les jetons et les méreaux du Moyen Âge, 6, 1988, p. 4-8.
Liste des noms de maîtres et d’ouvriers de la monnaie de Tournai d’après un livre de L. Cloquet, accompagnée d’un commentaire sur les jetons qui portent des noms propres.

Delgrange, D., Archiefdocumenten uit het fonds van de rekenkamer van Rijsel betreffende het gebruik en de aanmaak van rekenpenningen (XVe-XVIe eeuw), iv, in JEGMP, 1991, p. 29-42.

Delgrange, D., Bibliographie. Sceaux du nord de la France et du sud-ouest de la Belgique : Artois, Boulogne, Cambrai, Flandre, Hainaut, Tournai, Lille, 2002, s.p.

Delgrange, D., De rekenpenning van 1545 voor de rekenkamer van Rijsel, in JEGMP, 1988, p. 29-34 (ill.).

Delgrange, D., Deux méreaux de la Flandre lilloise : Van der Haeren et Croix, dans Comité flamand de France. Bulletin, N.S. 40-Décembre, 1993, p. 20-21 (ill.).

Delgrange, D., Document de la Chambre des Comptes de Flandre et Artois à Lille (Archives départementales du Nord) intéressant un jeton du Bureau des Finances de 1528 et 1529. Utilité et usage des jetons au début du XVIe siècle, dans Le livre des Mereils, Bulletin du centre national de recherche sur les jetons et les méreaux du Moyen Âge, 1987, 2, p. 5-6; 15-18.

Delgrange, D., Documenten betreffende de eerste rekenpenningen van de Rekenkamer te Mechelen, in JEGMP, 1999, p. 35-40.

Delgrange, D., Documents d’archives inédits concernant l’utilisation et la fabrication des jetons aux XVe et XVIe siècles, dans Le livre des Mereils, bulletin du Centre nat. de recherche sur les jetons et les méreaux du Moyen Âge, 10, mars 1990, p. 4-8.

Delgrange, D., Een document betreffende de rekenpenning van de rekenkamer van Rijsel van 1534, in JEGMP, 1989, p. 113-117.

Delgrange, D., Een document van de rekenkamer van Vlaanderen en Artesië betreffende een rekenpenning van 1529, in JEGMP, 1987, p. 145-150.

Delgrange, D., Jean Gros, Charles Soillot, Philippe Lenoir dit Nigri, dans Comité flamand de France. Bulletin, 43, 1995, p. 18-19.

Delgrange, D., Jeton de la Chambre des comptes de Lille frappé à Bruges en 1545, dans Le livre des Mereils, 11, août 1990, p. 5-8.

Delgrange, D., Jetons d’argent de 1460, dans Le livre des Mereils, 12, décembre 1990, p. 4-5.
Jeton de Lille.

Delgrange, D., Jetons officiels des Pays-Bas du Sud. XVe-XVIIe siècles. La tradition du jeton de compte et d’étrennes d’après les archives de la Chambre des Comptes de Lille, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 4, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 261-271.

Delgrange, D., La monnaie d’Arras (1592-1640). Documents inédits incluant une enquête de 1629 sur la surévaluation des espèces d’or dans les villes wallonnes, dans Études numismatiques, 2 (Mémoires de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, 29), Arras, 1991, p. 199-271.

Delgrange, D., L’atelier d’Arras sous Philippe II (1581-1592), dans M. Amandry e.a., Études Numismatiques, 1 (Mémoires de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, XXIIP), Arras, 1988, p. 133-160.

Delgrange, D., Les sceaux des faussaires Delaunay, dans L’office d’Armes. Bulletin de liaison du Cercle d’héraldique et de sigillographie, 16, juillet 2002, p. 84-88.

Delgrange, D., Monnaies et valeur des monnaies dans les provinces wallonnes (Pays-Bas méridionaux 1600-1633). Observations et questions, dans Bulletin de la commission historique du département du Nord 50, 1998-1999, Lille, 2001, p. 15-43.

Delgrange, D., Quelques poids monétaires d’Arras aux marques de Martin et Louis van Hoeningen ajusteurs du poids (1591-1641), dans Bull. de la Comm. dép. d’hist. et d’arch. du Pas-de-Calais, 13, 1, 1991, p. 79-84.

Delgrange, D., Quelques remarques à propos d’un méreau de plomb de Maubeuge, dans Le Livre des Mereils…, 1987, 1, p. 14-18.
Concerne un plomb de Maubeuge (Nord, anciennement en Hainaut) émis entre 1463 et 1542.

Delgrange, D., Restitution d’un méreau de Bouvignes, dans Le Livre des Mereils…, 1988, 4, p. 3.
Méreaux en plomb de la ville de Bouvignes (comté de Namur) datant du 15e siècle.

Delgrange, D., Sceau de Michel Marmion (secrétaire du comte de Charolais en 1455), dans Comité flamand de France. Bulletin, N.S. 37-Juillet, 1992, p. 15.
En 1450 Michel Marmion est e.a. secrétaire de la comtesse de Namur.

Delgrange, D., Un jeton flamand destiné à la Chambre des comptes de Lille (1486), dans Cercle héraldique et sigillographique des Pays-Bas français. Bulletin de liaison, 6, Janvier 1999, p. 2-3.

[Delgrange, D.], Découverte, dans Société de Numismatique du Nord de la France. Bulletin de liaison, 21, mai 2000, p. 4.
Description et dessin de la pierre tombale d’Antoine De Laderrière, essayeur et maître de la monnaie de Flandre, décédé en 1687. Ce monument se trouve dans l’église Saint-Antoine à Blankenberghe.

[Delgrange, D.], Plombs de marque, dans Société de Numismatique du Nord de la France. Bulletin de liaison, 23, décembre 2000, p. 3.
Plomb marqué «Bureau d’Hodiesmont», XVIIIe siècle.

[Delgrange, D.], Quelques sceaux et cachets des Pays-Bas bourguignons et espagnols d’après les sceaux et cachets conservés sur des documents de l’ancienne Chambre des Comptes à Lille, dans «L’office d’Armes» Bulletin de liaison du Cercle héraldique et sigillographique des Pays-Bas français, 9 livraisons (d’env. 4 p.) non paginées en 2000.

Delmaire, R. et Dhénin, M., Trouvailles de monnaies antiques et médiévales en surface à Thérouanne (III), dans Bulletin trimestriel de la Société Académique des Antiquaires de la Morinie, n° 446, 23, 1986, p. 241-257.
E.a. c. 250 monnaies frappées dans les Pays-Bas et le Nord de la France (13e-17e siècles).

Delmaire, R., Chronique numismatique (X), dans Revue du Nord, 73, 292, 1991, p. 225-230.

Delmaire, R., Gricourt, D. et Leclercq, P., Chronique numismatique (IX), dans Revue du Nord, 72, 286, 1990, p. 179-185.

Delmaire, R., Gricourt, D. et Leclercq, P., Chronique numismatique (XXII), dans Revue du Nord – Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, 85, 2003, p. 229-237.
Monnaies gauloises trouvées au nord-est de Boulogne : Ambiens, Morins, Suessions.

Delporte, L. et Roobaert, B., Jean Ansiel, ancien abbé de Lobbes, seigneur de la Laubeck à Saintes en 1477, dans Annales du Cercle d’histoire d’Enghien-Brabant, 2, 2001, p. 137-156.
Sceau de Jean Ansiel.

Deman, A. et Raepsaet-Charlier, M.-Th., Nouveau recueil des Inscriptions latines de Belgique (ILB) (Collection Latomus, 264) Bruxelles, 2002, 288 p., lxv pl.
Sous le n° 161 les auteurs décrivent le jeton mithriaque de Liberchies publié dans notre revue 2000.

Demarez, L. e.a., Le sanctuaire gallo-romain de Blicquy. 15 années de recherche, Blicquy-Aubechies, 1995, 20 p.
Contient une photo d’un trésor inédit : 202 monnaies en argent et 2 bijoux en or (Antonin/Elagabale ? – Postume).

Dembski, G., Münzen der Kelten. Kunsthistorisches Museum Wien, Münzkabinett. Kataloge der Antiken Münzen Reihe A : Griechen. II : Massalia und Keltenstämme (Sammlungskataloge des Kunsthistorischen Museums, 1), Wien, 1998, 250 p.

Demey, A., Geo Verbanck (1881-1961), Medailles, Zele, 2003, p. 94.

Denayer, A., Les jetons de la S.A. des Forges de Clabecq, dans Bulletin 18 de l’association des collectionneurs de jetons – monnaie, décembre 1998, p. 13-17.

Denayer, A., À propos d’un ancien jeton des receveurs bruxellois, dans VN, 43-4, 1993, p. 128-130.

Denayer, A., À propos d’un méreau liégeois, dans VN, 42-3, 1992, p. 82-83.
Jeton de 1817 de la paroisse de Saint-Nicolas.

Denayer, A., À propos d’une observation de la pièce belge de 20 francs argent du roi Léopold III, dans VN, 43-7, 1993, p. 240-242.

Denayer, A., Avis de recherche – Jetons émis pendant l’affaire royale, dans VN, 47, 1997, p., 277.

Denayer, A., Deux méreaux du chapitre de Sclayn [près de Namur], dans VN, 51, 2001, p. 239-242.

Denayer, A., Dute hybride Gronsveld-Reckheim, dans VN, 45, 1995, p. 198.

Denayer, A., Fontaine l’évêque siège d’un atelier monétaire au XVe siècle ? dans, VN, 42-8, 1992, p. 247-251.

Denayer, A., Grande tête, petite tête sur les 2 ½ Francs de Léopold I, comment les reconnaître facilement, dans VN, 49-3, 1999, p. 76-78.

Denayer, A., Gronsveld, dute à la légende inédite, dans VN, 43, 1993, p. 155.

Denayer, A., Gronsveld. Liard à la légende variée et rectification au catalogue Lucas, dans VN, 44-4, 1994, p. 120-122 (ill.).

Denayer, A., Jetons des comtes de Hainaut, dans VN, 47-7, 1997, p. 227-232.

Denayer, A., Jetons et méreaux nivellois, dans BCEN, 39-2, 2002, p. 206-209.

Denayer, A., Jetons pour maistre Nicolas De Ruter (1422-1509), dans VN, 52, 2002, p. 95-98.

Denayer, A., L’écu d’or des archiducs Albert et Isabelle, dans VN, 48, 1998, p. 147-153.

Denayer, A., La numismatique et les lieux-dits, dans VN, 51, 2001, p. 126-127.

Denayer, A., Les Anges d’or, dans VN, 53, 2003, 6, p. 191-205.
Introduction.

Denayer, A., Les brulés au perron de Jean de Heinsberg et leurs imitations, dans VN, 47-1, 1997, p. 11-18 et VN, 47-4, 1997, p. 138 (erratum).

Denayer, A., Les esterlins à tête du comté de Namur, dans VN, 44-9, 1994, p. 255-263 (ill.).

Denayer, A., Les forges de «la Providence» à Marchienne-au-Pont (Hainaut) et à Haumont (Nord), dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 27, juin 2003, p. 12-15.

Denayer, A., Les méreaux, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 25 nr. 280, 2003, s.p.

Denayer, A., Les piles à godets, dans VN, 53-3, 2003, p. 97-103.
Concerne e.a. Mons.

Denayer, A., L’escalin au paon, dans VN, 42-9, 1992, p. 289-297.

Denayer, A., Notice sur deux médailles religieuses de la région montoise, dans VN, 43-4, 1993, p. 131-132.

Denayer, A., Numismatique de la Société Anonyme des Forges de Clabecq (Brabant), dans BCEN, 37, 2000, p. 65-69.

Denayer, A., Numismatique limbourgeoise belge, dans VN, 53-2, 2003, p. 47-58.
Introduction aux ateliers monétaires secondaires situés dans la Principauté de Liège.

Denayer, A., Un méreau brugeois inédit de la Famille van Woestwynckele, dans VN, 53-4, 2003, p. 135-137.

Denayer, A., Un méreau de l’académie de dessin de Mons, dans VN, 50, 2000, p. 278-279.
Méreau daté 1781.

Denayer, A., Un méreau du serment des arbalétriers d’Ath, dans VN, 51, 2001, p. 130-131.

Denayer, A., Un petit méreau nivellois inédit, dans VN, 49-2, 1999, p. 60-61.

Denayer, A., Variétés inédites de Reckheim, dans VN, 43-9, 1993, p. 307-308 (ill.).
Monnaies de Ferdinand d’Aspremont-Lynden, François Gobert et Ferdinand Gobert.

Dengis, J.-L. (Ed.), Deux mille ans de circulation monétaire dans notre région, Cercle numismatique Val de Salm, Vielsalm, 2000, [38 p.].

Dengis, J.-L., À propos des frappes Sede Vacante de la principauté épiscopale de Liège, dans VN, 37, 1987, p. 230-231.

Dengis, J.-L., Dalers de Gerard de Groesbeeck prince-évêque de Liège (1564-1580), type Ch. 514, dans VN, 46, 1996, p. 112-114.

Dengis, J.-L., Fausse monnaie liégeoise de Joseph-Clément de Bavière prince-évêque de Liège 1694-1723, dans VN, 49-8, 1999, p. 270-271.

Dengis, J.-L., Fouilles et étude archéologique préalable de l’abbaye de Malmedy, année 2002, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 25, 2003, 279, p. [7-9].

Dengis, J.-L., Gaucher de Châtillon (1313-1322). Monnaies d’Yves et Florennes, dans VN, 52, 2002, p. 139-140.

Dengis, J.-L., Gaucher de Châtillon 1313-1322. Monnaies de Yves et Florennes, dans Cercle numismatique liégeois. Bulletin, 32, 2003, n° 323, p. 8.

Dengis, J.-L., In memoriam Hubert Frère (Liège 15 juillet 1920 – Liège 20 mars 1999), dans RBN, 146, 2000, p. vii.

Dengis, J.-L., L’atelier monétaire d’Anvers, dans VN, 51, 2001, p. 123-125.
L’atelier monétaire d’Anvers du XIIe au XVIIe siècle; résumé succinct.

Dengis, J.-L., La confrérie des charitables de St. Éloi, Béthune-Beuvry et environs, dans VN, 38, 1988, p. 181-182 (ill.).

Dengis, J.-L., La numismatique des Pays-Bas méridionaux sous l’Ancien Régime (La période espagnole), dans VN, 51, 2001, p. 201-208.

Dengis, J.-L., La pièce de 5 francs type Wynants, dans Cercle numismatique liégeois. Bulletin, 32, 2003, 319, p. 17.

Dengis, J.-L., La première loi monétaire belge, dans VN, 43-3, 1997, p. 93-95.

Dengis, J.-L., La trouvaille de Pimprez (France), dans Cercle numismatique liégeois. Bulletin, 33, 2003, 331, p. 7.
Trésor enfoui vers le milieu du XIIe siècle contenant des monnaies inédites de Basse Lotharingie.

Dengis, J.-L., Le monnayage belge, dans VN, 51, 2001, p. 60-64.

Dengis, J.-L., Le monnayage bourguignon et Flandre, dans VN, 50, 2000, p. 275-277.

Dengis, J.-L., Le trésor de Fouron-Saint-Martin, dans VN, 52, 2002, p. 207-210.
7 monnaies en argent : France, Pays-Bas et Autriche. Terminus : 1794.

Dengis, J.-L., Le trésor de Grand-Halleux IV, dans RBN, 133, 1987, p. 196-200.
141 monnaies en or et en argent, la plupart frappées en France au 18e siècle.

Dengis, J.-L., Le trésor de Grand-Halleux V, dans RBN, 140, 1994, p. 119-127.
Ce trésor, dont la pièce la plus récente date de 1744, était contenu dans deux bourses en cuir contenant 111 monnaies d’or et d’argent et une médaille religieuse. Les pièces se répartissent ainsi : Pays-Bas espagnols (1), Hessen (4), France (106), médaille religieuse (1).

Dengis, J.-L., Le trésor de Monchenoule-Manhay, dans VN, 50, 2000, p. 131-135.
Trésor composé de 86 pièces de 5 francs de l’Union Monétaire Latine : monnaies françaises, belges et italiennes.

Dengis, J.-L., Le trésor de Nivelles-Bornival, dans RBN, 142, 1996, p. 286-290.
5 monnaies d’or et 67 monnaies d’argent dont Albert et Isabelle, Philippe III et Philippe IV. La dernière pièce date de 1659.

Dengis, J.-L., Le trésor de Nivelles-Bornival, dans VN, 46, 1996, p. 39-41.

Dengis, J.-L., Le trésor de Tohogne II, dans VN, 37, 1987, p. 154-157.
Liège (44), Pays-Bas espagnols (3), Aix-la-Chapelle (22), royaume de Suède (1). La pièce la plus récente date de 1794.

Dengis, J.-L., Les divers impôts, dans VN, 39, 1989, 5, p. 165-166 (ill.).

Dengis, J.-L., Les droits des monnayeurs, dans VN, 39, 1989, 6, p. 206-207.

Dengis, J.-L., Les ducatons de Maximilien Henri de Bavière prince-évêque de Liège (1650-1688), dans VN, 45, 1995, p. 12-15, 78-81.

Dengis, J.-L., Les fouilles de l’église abbatiale de Stavelot, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 259-300.

Dengis, J.-L., Les pièges numismatiques, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 24, 2002, n° 277, p. [11-12].
Monnaies de Jean de Bavière et de Charles II de Gonzague.

Dengis, J.-L., Les pièges numismatiques, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 25, 2003, n° 284, p. [5-9].
Brûlé frappé à Gorkum par Jean de Bavière.

Dengis, J.-L., Les systèmes monétaires «Gros et Florin», dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 9, Déc. 1987, 106, s.p.

Dengis, J.-L., Les trésors de Stavelot et de La Gleize, dans VN, 43-4, 1993, p. 133-135.
Résumé concernant deux trésors du XVII/XVIIIe siècle publiés dans la RBN.

Dengis, J.-L., Liards de Maximilien Henri de Bavière prince-évêque de Liège (1650-1688), dans VN, 44-7, 1994, p. 183-187.

Dengis, J.-L., Lingot en argent trouvé à Stavelot.

Dengis, J.-L., Localisation de l’atelier monétaire de Herstal, dans VN, 37, 1987, p. 262-265.
12e-14e siècle.

Dengis, J.-L., Logne, siège d’un atelier de faux-monnayeurs – complément, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 24, 2002, n° 270, p. [5].

Dengis, J.-L., Logne, siège d’un atelier de faux-monnayeurs. Complément, dans RBN, 148, 2002, p. 162-163.

Dengis, J.-L., Logne, siège d’un atelier de faux-monnayeurs, dans RBN, 144, 1998, p. 79-97.

Dengis, J.-L., Lorsque les Croates et les Polonais étaient en Belgique, dans VN, 51, 2001, p. 275-278.
Concerne e.a. le trésor d’Arlon, découvert en 1872 et peut-être enfoui vers 1636.

Dengis, J.-L., Médaille de la Garde urbaine liégeoise, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 25, 2003, n° 297, p. [6-7].

Dengis, J.-L., Méreaux à identifier, dans VN, 41, 2, 1991, p. 60-61.

Dengis, J.-L., Méreaux ecclésiastiques de la cathédrale et des collégiales liégeoises, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 25, 2003.

Dengis, J.-L., Monnaies de sites récoltées en 1989/1990, dans VN, 41, 1, 1991, p. 21-23.
12e-17e siècles.

Dengis, J.-L., Monnaies trouvées lors de la reconstruction du Pont des Arches à Liège, dans BCEN, 38, 2001, p. 116-121.
Essentiellement des monnaies liégeoises du XVe au XVIIe siècle. La monnaie la plus récente est une pièce de Léopold Ier de Belgique (1861-1865). Même article dans VN, 51, 2001, p. 114-120.

Dengis, J.-L., Notger son œuvre et son monnayage, dans VN, 50, 2000, p. 160-162.

Dengis, J.-L., Numismatique de la principauté de Liège. Analyse et réflexions sur l’ouvrage de J. de Chestret, dans VN, 46, 1996, p. 309-315.

Dengis, J.-L., Obole inédite de Otton III roi (983-1002) pour Huy, dans VN, 44-10, 1994, p. 291-292 (ill.).

Dengis, J.-L., Phaléristique de «la Marche du Souvenir et de l’Amitié», dans VN, 43-1, 1993, p. 9-14 (ill.).
Concerne Vielsalm.

Dengis, J.-L., Phaléristique de la Marche européenne du Souvenir et de l’Amitié, dans VN, 44-4, 1994, p. 116-119 (ill.).

Dengis, J.-L., Pseudo-monnaies liégeoises, monnaies apocryphes de François de Méan, dans VN, 49-8, 1999, p. 272-274.

Dengis, J.-L., Quelques monnaies de la principauté de Stavelot-Malmedy non mentionnées par Chestret, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 25, 2003, n° 286, p. [11-12].

Dengis, J.-L., Reconstruction de l’hôtel de ville de Liège en 1714, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 25, 2003, n° 285, p. [7-9].

Dengis, J.-L., Rixdaler de Maximilien-Henri de Bavière, prince-évêque de Liège, dans VN, 40, 1990, p. 159-160 (ill.).

Dengis, J.-L., Rodolphe de Zaehringen (1167-1191), dans VN, 50, 2000, p. 111-116.

Dengis, J.-L., Sceau-matrice de Célestin Thys, prince-abbé de Stavelot-Malmedy (1787-1796), dans VN, 41, 1, 1991, p. 17-19.

Dengis, J.-L., Sceau-Matrice de la Justice de Saint-Jacques à Fosses-sur-Salm, dans VN, 42-4, 1992, p. 115-117.

Dengis, J.-L., Trésor de monnaies romaines à Liège (1910), dans BCEN, 38, 2001, p. 148-151.
Fragment d’un trésor d’antoniniani dont 7 monnaies de Postume sont décrites (il s’agit du trésor mentionné chez Thirion sous le n° 167).
Article repris dans VN, 51, 2001, p. 166-169.

Dengis, J.-L., Trouvaille de Faymonville, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 24, 2002, n° 270, p. [7-9].
Monnaies du XVIe et XVIIe siècle.

Dengis, J.-L., Trouvaille de Faymonville, dans RBN, 149, 2003, p. 241-243.
31 monnaies des Pays-Bas espagnols, de la France, 3 monnaies anglaises etc.

Dengis, J.-L., Trouvaille de Henri-Chapelle, dans RBN, 149, 2003, p. 243-246.
30 monnaies en or allemandes, des Provinces-Unies et des Pays-Bas.

Dengis, J.-L., Trouvaille de la rue de l’Académie à Liège, dans RBN, 149, 2003, p. 246-259.
700 monnaies modernes abandonnées vers 1942.

Dengis, J.-L., Trouvaille de monnaies de site à Durbuy, dans VN, 37, 1987, p. 209.
4 monnaies (15e-18e siècle).

Dengis, J.-L., Trouvaille de Schönberg-Amelscheid, dans RBN, 148, 2002, p. 183-185.
Trésor enfoui pendant la première guerre mondiale.

Dengis, J.-L., Un nouveau méreau à attribuer à la collégiale Saint-Barthélemi de Liège, dans VN, 37, 1987, p. 272-273.
Méreau en plomb de 1713.

Dengis, J.-L., Une monnaie de Tournai à Amiens, dans VN, 51, 2001, p. 209-210.
Une monnaie de Charles VIII frappée à Tournai, sculptée en bois, est visible dans une scène représentant un changeur à la cathédrale d’Amiens.

Denis, J.P., Monnayage et monnayeurs dans le Pays de Liège, dans VN, 42-2 et 3, 1992, p. 55-61 et 90-96.

Denis, P., Les conditions du monnayage mérovingien dans la région Mosane, dans VN, 40, 1990, p. 182-195.

Denk, R., «Bangala – Speer – Geld», 2. Nachtrag, in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 7, 1982, p. 15-16.

Denk, R., Boloko, ein Kupfer-Geldform aus dem Kasai Becken (Zaire), in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 14, 1985, p. 3-10.

Denk, R., Die verschiedenen Formen der sog. Katanga-Kreuze, in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 16, 1985, p. 3-27.

Depeyrot, G. et Hollard, D., Pénurie d’argent-métal et crise monétaire au IIIe siècle après J.-C., dans Histoire et Mesure, 1987, II-1, p. 57-85.

Depeyrot, G., Le numéraire carolingien. Corpus des monnaies (Collection Moneta, 9), 2e édition, Wetteren-Paris, 1998, 314 p.

Depeyrot, G., Le numéraire carolingien. Corpus des monnaies. Paris, Epona-Errance, 1993, 282 p.

Depeyrot, G., Le numéraire gaulois du IVe siècle : aspects quantitatifs. 1 : Les frappes. 2 : Les trouvailles (Collection Moneta, 24-25), Wetteren, 2001, 168 et 176 p.

Depeyrot, G., Le numéraire mérovingien. L’âge du denier (Collection Moneta, 22), Wetteren, 2001, 194 p., 7 pl.

Depeyrot, G., Le numéraire mérovingien. L’âge de l’or, 4 vol. (Moneta, 10, 11, 13 et 14), Wetteren, 1998, 199 + 200 + 203 + 175 p.

Depeyrot, G., Numéraire et prix : le rôle des métaux, dans Rythmes de la production monétaire…, p. 707-729.
Concerne e.a. les Pays-Bas du XVe s.

Deprêtre, V., Congo belge : les Mangbetu, dans Billeta Belgica, 23-3, 2003, p. [19-36].

Deprêtre, V., La Grand Place de Bruxelles à travers la numismatique et la carte postale ancienne, dans Annales (2000) du Cercle Numismatique de Nice, n° 20, octobre 2001, p. 73-91.
Concerne les monnaies belges de 1958 (expo 50 F) et quelques billets belges.

Deprêtre, V., Papier-monnaie belge : une petite curiosité, dans Numismatique & Change, 307, Juillet-Août 2000, p. 46.
Concerne un billet test de 5000 BEF au portret de Zénobe Gramme.

Der westfälische Frieden. Die Friedensfreude auf Münzen und Medaillen, H. von Galen (Ed.), Greven, 1988, 300 p. (ill.).

Dereck, D., Lettres de chevalerie (1559, 1600) en faveur de deux nobles hainuyers : Gilles et Charles Restau, bourgeois de Mons et seigneurs de Rœulx en Ostrevant, de Beugnies à Harmignies et de Fleignes à Frameries, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, 79, 2002, p. 95-209.
Sceaux de Nicolas Restau et de Charles Restau.

Deschamps de Pas, L., Essai sur l’histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison Bourgogne (1384-1481), comtes de Flandre de la maison d’Autriche (1482-1556), pendant la période des troubles des Pays-Bas (1577-1584), Dries Jannink, Zuidlaren, 2003, s.p., ISBN 77295-12-7.
Heruitgave van de illustraties van het werk van Deschamps de Pas.

Deschieter, J., Romeins Kortrijk II, De Zuidwijk (Arch. en hist. mon. van Z.-W.-Vlaanderen, 29). Kortrijk, 1993.
Vermelding van verschillende Romeinse munten.

Desmet, F., De spoorwegen op medailles, Dendermonde, 1997, 23 p.

Desmet, G., Metaal, hout en varia uit de beerput van Oudburg 21, in Stadsarcheologie (Gent), 13, 1989, 3, p. 83-90.
16e-eeuwse rekenpenning.

Despretz, A., Academia Gandavensis in nummis. Penningen die betrekking hebben op de Gentse Universiteit (Uit het verleden van de RUG, 39), Gent, 1997, 300 p.

Despretz, A., Arbeid bekroont. Gentse interbellum-medailleurs aan de slag, Gent, V.Z.W. Burgcentrum, 1997, 60 p.

Despretz, A., De jetons van de Belgische lucifersfabrieken, in JEGMP, 1999, p. 49-76.

Despretz, A., De VFS-eretekens, in JEGMP, 1991, p. 47-63.
Eretekens van de Vlaamse Federatie van Socialistische Muziekkorpsen en Zangkringen van België.

Despretz, A., Drie aan Norbert Cornelissen geschonken medailles, in JEGMP, 1993, p. 75-92 (ill.).
Drie medailles uit de periode 1818-1837 gegraveerd door Th.V. Van Berckel, P.J.J. Tiberghien and Ch. Onghena.

Despretz, A., Les jetons belges des fabriques d’allumettes, dans Revue Clabecquoise des collectionneurs, 1994, p. 37-39, 47-49, 57-60, 69-72, 79-82 (ill.).

Despretz, A., Les jetons des fabriques d’allumettes, une particularité belge ? dans, Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 3, juin 1991, p. 6-10.

Despretz, A., Medailles van Ghislain Joseph Massaux, in JEGMP, 1993, p. 93-113 (ill.).
Gh.J. Massaux (1772-1851) graveerde penningen voor de Société royale d’agriculture en de school van Jean Baptist Delbecq, beide in Gent. Alleen gegraveerde afbeeldingen van zijn penningen bleven bewaard.

Despretz, A., Moderne Gentse penningen, Gent, Eigen beheer, 1991, 206 p.
Behandelt de 19de en 20ste-eeuwse betaalpenningen uit Gent, Drongen, Evergem, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem en Wondelgem.

Despretz, A., Omtrent Gentse en andere hondenpenningen, een kyno-sematologische bijdrage, in JEGMP, 1988, p. 37-92 (ill.).

Despriet, Ph., Goddeeris, T. en Beekmans, L., Kortrijk 1382. Muntschat uit het Begijnhof (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 42), Kortrijk, 1999, 71 p.
12 gouden nobels van Edouard III.

Destexhe, G., Le cimetière gallo-romain de Wanzoul, dans Archéologie Hesbignonne, 8, 1989, p. 183.
8 monnaies romaines dont 3 identifiées : Hadrien, Marc-Aurèle, Antonin le Pieux.

Destexhe, G., Société archéologique de Hesbaye, dans Vie archéologique, n° 57-58, 2002, p. 143-147.
Nécropole mérovingienne d’Oudoumont : gemme antique; Verlaine : intaille en jaspe et denier de Faustine.

Detaille, J. et Van Eerdenbrugh, B., Or des Celtes, or des Belges, dans Philippo, S. (Ed.), Or-Gold.
Catalogue de l’exposition, Luxembourg, 2001, p. 61-67.

Detailonderzoek van de 2 F Leopold I (type blootshoofds 1849), in Numismatische kring Dendermonde, 2003, nr. 10-11, p. 10-12.

Dethlefs, G. et Ordelheide, K., Der westfälische Frieden. Die Friedensfreude auf Münzen und Medaillen, Munster, Stadtmuseum, 1988, 300 p. (ill.).

Dewert, J.-P. et Severs, L., Nouvelles découvertes de monnaies gauloises au site archéologique des Bons-Villers à Liberchies, dans BCEN, 26, 1989, 3, p. 57-60 (ill.).

[Dewilde, J.], Ieperse Penningen 1794-1914 (Stedelijk Museum Ieper, 7 april-13 mei 1990), Ieper, 1990, 64 p.

Dewit, H., 1 cent 1821 van Willem I, atelier van Brussel, in De Muntklapper, 31, juli 2001, p. 1-6.

Dewit, H., 10 centiem 1901, de eerste Europese munt met een gat, in De Muntklapper, 12, oktober 1996, p. 1-6.

Dewit, H., 10 Stuiver 1790, of «Leve de ajuin», in De Muntklapper, 11, juli 1996, p. 1-6.

Dewit, H., De munten van de Bevrijders : 2 F 1944, in De Muntklapper, 9, januari 1996, p. 1-3.

Dewit, H., De wereldtentoonstelling van 1935, in JEGMP, 1989, p. 137-147 (ill.).

Dewit, H., Denarius met de brug, 1230-1270 : meer vragen dan antwoorden, in De Muntklapper, 30, april 2001, p. 1-6.

Dewit, H., Denarius van Godfried van Bouillon als hertog van Neder-Lotharingen ? in, De Muntklapper, 16, oktober 1997, p. 1-8.

Dewit, H., Dubbele oord van Henri de la Tour, als hertog van Bouillon, in De Muntklapper, 1994-3, s.p. [3 p.].

Dewit, H., Duit van Reckheim, 1681, de feodaliteit in een notendop, in De Muntklapper, 23, 1999, p. 1-7.

Dewit, H., Gustave Winnen, in RBN, 143, 1997, p. 218.

Dewit, H., Herdenkingsmunt Expo 1935, 40 frank die het tot 50 frank bracht, in De Muntklapper, 22, 1999, p. 1-8.

Dewit, H., Koperen strooipenning 1781 : een munt ? in De Muntklapper, 13, januari 1997, p. 1-4.

Dewit, H., Laduron, D., Vêche, P.M. et Verslype, L., Le trésor dans R. Brulet et L. Verslype (Eds), Saint-Pierre de Tournai. L’archéologie d’un monument et d’un quartier (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain, 99), Louvain-la-Neuve, 1999 [2000], p. 168-171.
Trésor de 43 oboles et deniers (dont beaucoup de faux) du XIIe et XIIIe siècle (et une monnaie radiée de l’usurpateur romain Tétricus I ou II).

Dewit, H., Monnayage et circulation monétaire pendant la période hollandaise, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 243-258.

Dewit, H., Oord van de Calvinistische republiek Gent 1583, in De Muntklapper, 14, april 1997, p. 1-7.

Dewit, H., Oord van Maximiliaan-Hendrik van Beieren, in De Muntklapper, 19, 1998, p. 1-6.

Dewit, H., Oord van Philips V (1700-1712) geslagen te Namen, in De Muntklapper, 1994-2, s.p. [4 p.].

Dewit, H., Sterling van Jan I van Brabant (1268-1294), in De Muntpers [De Muntklapper], 1994-1, s.p. [3 p.].

Dhénin, M. et Duplessy, J., Les jetons au type de l’écu à la chaise et le klinkaert de Charles VII, in BSFN, 42, 1987, p. 260-262.

Dhénin, M., Acquisition dans les départements en 1989. Départements des Monnaies, Médailles et Antiques, dans Revue de la Bibliothèque Nationale, Paris, 37, 1990, p. 48-57.
Illustrations d’un écu d’or de Charles VII (Tournai ?), d’un demi-noble d’or de Philippe le Bon, comte de Flandre, et de quatorze deniers du trésor carolingien de Breuvery-sur-Coole.

Dhénin, M., Le trésor monétaire de Beuxes (Vienne), dans BSFN, 45, juin 1990, 6, p. 844-848.
80 monnaies de Jean II (1350-1364) à Louis XI (1461-1483); 15 monnaies de l’atelier de Tournai.

Dhénin, M., Musées de Charleville-Mézières, Musée de l’Ardenne. Catalogue des monnaies d’or, Charleville-Mézières, 1989, 38 p., xv pl.
Contient e.a. 3 monnaies médiévales de la Flandre et 6 monnaies liégeoises (14e-17e siècle).

Dhénin, M., Un écu d’or affaibli de Charles VII frappé à Tournai, dans BSFN, 49-6, 1994, p. 877-878.

Dhénin, M., Une classe inédite de statères des Parisii, dans BSFN, 55-6, 2000, p. 101-103.
L’auteur mentionne trois statères des Parisii qui auraient été trouvés dans la région d’Adinkerke (Fl. Occ.).

Die Arenberger. Geschichte einer europäischen Dynastie. Koblenz, 1987-1990, 2 v.
Sceau de Guillaume de Sombreffe, v. 1, p. 102.

Die Benelux-Länder an der World Money Fair, in Münzen Revue, 35-2, Februar 2003, p. 32-33.

Diel, J., Monnaies mérovingiennes frappées dans les Ardennes, dans Terres ardennaises, n° 33, 1990, p. 23-26.

Dierickx, J., Un jeton scout, dans Les Numismates de Bruxelles, 33, n° 314, 1988, p. 6-7.

Divo, J.-P., Das Münzkabinett der Herzöge von Arenberg – Le cabinet des médailles des ducs d’Arenberg, Edingen, 2002, 164 p.
Cabinet constitué par le duc Engelbert Auguste. Contient de nombreuses médailles et jetons concernant la Belgique.

Docquier, J. et Bit, R., La nécropole de Saint-Victor à Huy (Ve-VIIe siècles), dans Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 21, Amay, 1990, 220 p.
Description des monnaies par M. Rocour.

Docquier, J. et Wilkin, R., Le trésor monétaire de Hourt à Grand-Halleux (Prov. Luxembourg), dans Bulletin des chercheurs de la Wallonie, 29, 1989, p. 63-67.
Description d’un trésor romain comportant 114 pièces de bronze et 4 d’argent. La pièce la plus récente est de Macrin (217-218).

Doncke, P., De voorouders van de wiskundige Simon Stevin te Veurne, in Vlaamse Stam, 38, 2002, p. 178-199.
Zegels van Adriaan Stevin en Pieter van der Burcht.

Donnay, G., René Harvent, Publication du Centre de Création Artistique de Mons, Mons, 1998, 111 p.

Doutriaux, J., Cent cinquante-sept coins monétaires des XIIIe et XVIIe s., dans BSFN, 42, 1987, p. 262-265.
Coins de l’atelier d’Arras (e.a. 53 de Philippe IV d’Espagne).

Doutriaux, J., Cent cinquante-six coins de l’atelier monétaire d’Arras des 13e et 17e siècles, dans RBN, 135, 1989, p. 207-209.

Doutriaux, J., La taille des coins monétaires à Arras au XVIIe siècle, éclairée par l’étude stylistique de trousseaux de cet atelier (résumé), dans BSFN, 44, 1989, 6, p. 601-603.

Doutriaux, J., Trouvailles de monnaies gauloises isolées, dans BSFN, 44, 1989, 10, p. 693-694.
E.a. un statère nervien.

Douxchamps, J., L’ordre équestre dans les provinces méridionales du Royaume des Pays-Bas 1816-1830. Liste des membres avec notes bio-bibliographiques. Nouvelle éd., Wépion-Namur, 2003.

Doyen, J.-M. e.a., Les subdivisions «aux segments de cercles» du type BN 8030 : état de la question, dans Mélanges offerts au Docteur J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris, 1987, p. 315-330.

Doyen, J.-M. (Ed.), Recherches de numismatique celtique (I) (Amphora, 59, Mars), Bruxelles, 1990, 72 p. (ill.).

Doyen, J.-M. e.a., Trouvailles, dans BCEN, 37, 2000, p. 31-35.
Monnaies gauloises et romaines provenant de : Baudecet (Namur), Clavier-Vervoz (Liège) (II), Eprave (Namur), Saint-Georges-sur-Meuse (Liège), Soignies (Hainaut), Taviers (Namur), Tournai (Hainaut, trésor de monnaies d’or et d’argent du XVIIIe s.), Virginal (Brabant Wallon), Région de Dunkerque (France), Région de Valenciennes (France).

Doyen, J.-M. e.a., Trouvailles, dans BCEN, 37, 2000, p. 69.
Monnaies gauloises et romaines provenant de : Ciney (Namur), Mons (environs) (Hainaut) (II).

Doyen, J.-M. e.a., Trouvailles, dans BCEN, 37, 2000, p. 9-14.
Monnaies gauloises et romaines provenant de : Braives (Liège), Clavier-Vervoz (Liège), Crisnée (Liège), Eprave (Namur), Fontaine-Valmont (Hainaut), Hollogne-sur-Geer (Liège), Havelange (Namur), Huy (Liège), Seneffe (Liège), Mons (région) (Hainaut), Saint-Gérard (Namur).

Doyen, J.-M. e.a., Trouvailles, dans BCEN, 38, 2001, p. 89-94, 122-124 et 151-152.
Descriptions de monnaies gauloises, romaines et quelques pièces plus récentes trouvées en surface à : Bergilers (Liège), Fontaine-Valmont (Hainaut), Liberchies (vicus des Bons-Villers, Hainaut), Liberchies (castellum de Brunehaut, Hainaut), Montaigle (Namur), Saint-Gérard (Namur), Soignies (Hainaut), Solre-sur-Sambre (Hainaut), Taviers (Namur); Asse (Vlaams-Brabant), Liberchies (castellum de Brunehaut, Hainaut), Liège (région), Florennes (Namur), Givry (Hainaut), Habay (Luxembourg), Jemelle (Namur), Vodelée (Namur).

Doyen, J.-M. et Lemant, J.-P., Les monnaies antiques de Vireux, tome 2 (Amphora, 60-61), Bruxelles, 1990, 122 p. (ill.).
Plusieurs sites belges sont commentés et comparés avec les trouvailles de Vireux (France).

Doyen, J.-M. e.a., Trouvailles, dans BCEN, 39-2, 2002, p. 214-218; BCEN 39-3, 2002, p. 244-246.
Monnaies romaines et gauloises trouvées en Belgique : Asse (Vl.-Brabant) (III) – Braives (Liège) (II) – Taviers (Namur) (III) : as d’Hadrien à âme en fer – Vodecée (Namur) – Aiseau-Presle (Hainaut) – Beauraing (Namur) : environs de – Crisnee (Liège) – Liberchies (Les Bons-Villers) (Hainaut) (II) – Liberchies – Brunehaut (Hainaut) (III) – Jeneffe (Liège) (II) – Maillen (Namur) – Marche-les-Dames (Namur).

Doyen, J.-M., Aureus d’Hadrien découvert dans la région de Waremme (prov. de Liège, Belgique), dans Amphora, 51, 1988, p. 36.

Doyen, J.-M., Aureus et imitations de Néron découverts récemment dans le Hainaut, dans BCEN, 29-2, 1992, p. 34-36 (ill.).

Doyen, J.-M., Catalogue des monnaies du haut Moyen Âge, Charleville-Mézières, Musée de l’Ardenne, 1991, 84 p.

Doyen, J.-M., De Gallo-Romeinse villa van Treignes. Campagne 1986, in Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 1987, 2, p. 1-3.
6 Romeinse en 2 17e-eeuwse munten.

Doyen, J.-M., La chapelle Saint-Hilaire (Ossogne) à Matagne-la-Petite (Prov. de Namur). Site antique et médiéval, dans Amphora, 70, 1993, p. 34-40.
Avec une description des monnaies trouvées (p. 38-40) : 14 pièces antiques de Vespasien à Arcadius et 8 monnaies et un méreau du XVe au XVIIe siècle.

Doyen, J.-M., Le refuge romain tardif et proto-mérovingien de la «Roche Trouée» à Nismes. Recherches sur l’occupation du sol au Ve siècle dans la vallée de Viron (Publication Amphora 13), Bruxelles, 1992, 116 p., 49 pl.

Doyen, J.-M., Les trésors de Chimay et de Dailly III (Hainaut) : sesterces du Haut-Empire, dans BCEN, 31-3, 1994, p. 56-60.

Doyen, J.-M., Monnaies carolingiennes de la région liégeoise, dans BCEN, 28, 1, 1991, p. 10-12.

Doyen, J.-M., Monnaies gauloises inédites de la collection Stroobants : Ciney, Fontaine-Valmont, Mons et Taviers, dans Amphora, 59, mars 1990, p. 64-71 (ill.).

Doyen, J.-M., Monnaies médiévales et modernes de Liberchies (Hainaut), dans VN, 40, 1990, p. 265-268.

Doyen, J.-M., Note à propos du trésor de Zingem (Fl. Orientale, Belgique), dans Amphora, 54, 1988, p. 34-36.
Dépôt découvert en 1858 à Zingem avec des pièces de Philippe I à Gallien/Postume.

Doyen, J.-M., Trésors monétaires du Haut-Empire à Matagne-la-Grande (Namur; Belgique), dans BCEN, 32, 1995, p. 14-15.

Doyen, J.-M., Trouvailles, Braives, Tongres, dans BCEN, 40-2, 2003, p. 284-296.

Doyen, J.-M., Trouvailles, Tongres, Havelanges, Liberchies Lobbes, dans BCEN, 40-1, 2003, p. 263-270.

Doyen, J.-M., Un liard tournaisien inédit de Philippe IV, dans BCEN, 40-2, 2003, p. 282-283.

Doyen, J.-M., Un trésor de bronzes du Haut-Empire Romain découvert dans le Hainaut belge (Givry ?), dans Amphora, 70, 1993, p. 26-33.
Description d’un trésor de provenance peu précise; les pièces connues (162 sesterces et 1 as) vont de Vespasien ou Titus jusqu’à Commode. Il n’est pourtant pas exclu que deux imitations de double sesterces de Postume proviennent du même trésor.

Doyen, J.-M., Une intaille et un solidus de Constantin II (Antioche, 335-336) découverts à Chameleux, dans G. Lambert (éd.). Archéologie entre Semois et Chiers, Bruxelles, 1987, p. 79-80.

Dratwa, D. (Ed.), Médailles à thème juif de Belgique. Suivi de «Mon Passé» de Jacques Wiener, Bruxelles, 1997, 100 p.
Bevat eveneens de publicatie van de memoires van Jacques Wiener.

Dratwa, M., Médailles à thème juif de Belgique, dans RBN, 143, 1997, p. 167-168.

Dreesen, H., Heraldiek en Numismatiek (Erratum), in JEGMP, 1997, p. 17-18.

Dreesen, H., Heraldische bespreking van de koningin Astrid herdenkingsmunt, in JEGMP, 1995-1996, p. 23-27.

Dreesen, J.B., Herdenkingspenning uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Maatschappij der ex-onderofficieren Oostende, in De Plate, 16, 1987, p. 64.

Dreesen, J.B., Het oude stadszegel van Oostende, in De Plate. Tijdschrift van de Oostendse heem- en geschiedkundige kring «De Plate», 22-2, 1993. p. 56-60.

Dreesen, J.B., Laat-middeleeuwse pelgrimstekens en siervoorwerpen uit de kuststreek, in De Plate (Oostende), 25, 1996, p. 274-278.
Geïllustreerde catalogus van de pelgrimstekens uit het Heemmuseum te Oostende en afkomstig uit de verzameling Chocqueel. Voorwerpen gevonden te Mariakerke en Raverijde (sic).

Drijvers, R., Een muntvondst in Lummen, in Archaeologia regionis (Testa), 8-3, 1995, p. 1-6.

Drinkwater, J.F., The Gallic Empire. Separatism and Continuity in the North-Western Provinces of the Roman Empire A.D. 260-274 (Historia-Einzelschriften, 52), Stuttgart, F. Steiner Verlag, 1987, 278 p.
Avec e.a. une discussion exhaustive sur le monnayage de Postume et de ses successeurs : ateliers, types et légendes, circulation (trouvailles belges).

Droulers, F., A short history of the European ecu and of previous monetary unions from the Middle Ages to the present day, Levallois, Aria Creations, 1991, 125 p.

Droulers, F., Encyclopédie pratique de numismatique et de finances royales 1610-1792, I, Rouen, 1989.

Droulers, F., Sur un curieux petit almanach belge de l’an VIII, dans Numismatique & Change, 27-298, 1999, p. 26-27.
Muntenboekje gedrukt te Gent bij Gimblet in het jaar 1799.

Druart, J., Charles Joseph de Ligne et le ducat de Fagnolles, dans Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), Liège, 2002, p. 69-73.

Druart, J., De l’existence de jetons Bonapartistes, dans VN, 53-6, 2003, p. 183-189.
Monnaie belge de Léopold I avec une contremarque montrant le buste de Napoléon I.

Druart, J., Découverte de jetons inédits à Soignies, dans VN, 37, 1987, p. 10-15.
Publication de 206 jetons en zinc frappés à la fin du 19e siècle pour la «Boulangerie coopérative-Soignies».

Druart, J., In memoriam [André Schoevaert], dans VN, 44-9, 1994, p. 281.

Druart, J., Les apprentis sorciers de la numismatique ou les effets pervers des symboles (4), dans VN, 43-8, 1993, p. 266-271.
Concerne le signe Z (= etc.) sur les monnaies des Pays-Bas espagnoles.

Druart, J., Les apprentis sorciers de la numismatique ou les effets pervers des symboles, dans VN, 52, 2002, p. 147-154.
Concerne les monnaies de la Révolution Belgique de 1789.

Druart, J., L’Euro avant l’heure ou la poste d’Écaussinnes au temps de l’Union Latine, dans VN, 48-6, 1998, p. 188-191.

Druart, J., Méreaux du chapitre de Soignies, dans VN, 41, 2, 1991, p. 41-43.

Dubru, A., Guillaume-Oger-François de Rivière d’Archot (1675-1729), un Houffalois vice-roi de Murcie, dans Glain et Salm Haute Ardenne, n° 52, 2000, p. 21-35.
Son sceau.

Dubru, A., Les sceaux et les cachets de la Ville de Houffalize, dans Bulletin trimestriel. Institut archéologique de Luxembourg à Arlon, 55, 1979, n° 2-3, p. 51-75.

Duerloo, L. en Thomas, W. (Red.), Albrecht & Isabella, 1598-1621, Brussel-Leuven, 1998, 312 p.
Catalogue d’exposition. Description des monnaies et médailles par L. Smolderen (existe aussi en français).

Duffens, T., Stokkemer noodgeld in de Eerste Wereldoorlog, in De bakeman. Kunstkring Arnold Sauwen, Stokkem, 19-2, 1998, p. 43-44.

Dufond, J.-L., La pièce de 25 centimes a-t-elle sa place dans le système métrique ?, dans VN, 49-1, 1999, p. 17-22.

Dufond, J.-L., Les légendes latines des monnaies des Pays-Bas Méridionaux 1598-1797, dans VN, 50, 2000, p. 87-93.

Dufossez, W., Medaille aan Gedeele Ignace François van Tours, in MEDEC, 52, 1999, p. 21-22.
Gentse gegraveerde schutterijmedaille uit 1835.

Dufrasnes, J. et Rondel, G., Une matrice de sceau de la fin du XIIIe – début XIVe siècle provenant de Sirault, dans Coup d’œil sur Belœil, n° 106, p. 186-187.

Dufrasnes, J., Belœil/Basècles : trésor de «Cattenifoss», dans Chronique de l’archéologie wallonne 1989-Juin 1992, 1, 1993, p. 31.
Simple mention de quatorze deniers et un denier, sans description, appartenant à ce trésor.

Dufrasnes, J., La villa romaine de Preuscamps à Meslin-l’Evêque. Contribution à la connaissance du site, dans Coup d’œil sur Belœil, 14-8, n° 54, 1993, p. 44-61.
19 monnaies gauloises et romaines.

Dufrasnes, J., Médailles de saint-Ghislain et de saint-Benoît provenant de la région de Belœil : religion, superstition et sorcellerie, dans Coup d’œil sur Belœil, 13, 2003, p. 96-99.

Dufrasnes, J., Petit matériel métallique d’époque gallo-romaine découvert dans les déblais du canal à Pommerœul (Amphora, 81), Braine-l’Alleud, 1998, 48 p.
Publie deux jetons romains en plomb.

Dufrasnes, J., Plombs estampillés découverts à Pommerœul et Blicquy, dans Coup d’œil sur Belœil, 5, 38, 1989, p. 196-201.

Dufrasnes, J., Quevaucamps : une curieuse monnaie de la période autrichienne, dans Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath. Bulletin bimestriel, 32, vol. 9 n° 192, 1999, p. 157-159.
Concerne une monnaie incuse et treflée de Marie Thérèse.

Dufrasnes, J., Sas, K., Landrain, Y. et van Heesch, J., Quelques objets, datant de la Préhistoire à la Période Moderne, découverts dans les déblais du canal à Pommerœul, dans Vie Archéologique, 52, 1999 [2001], p. 29-59.
Avec la description de monnaies gauloises, romaines, médiévales et modernes.

Dufrasnes, J., Thulin : un petit ensemble monétaire de la fin du Moyen Âge, dans Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath. Bulletin bimestriel, 32, vol. 9 n° 192, 1999, p. 164-165.
Cinq monnaies de Philippe le Bon (1419-1467), une de Jean IV de Brabant (1418-1427) et un denier de Philippe II (1270-1285).

Dufrasnes, J., Une monnaie romaine trouvée à Quevaucamps, dans Coup d’œil sur Belœil, 12-7/45, 1991, p. 5.
Sesterce de Commode avec Hilaritas au revers.

Duhaut, R., Des sceaux et armoires des anciennes communes de l’entité Wannebecq, dans Bulletin d’information. Cercle d’histoire de l’entité lessinoise, 66, 1993, p. 10-13 et 68, 1993, p. 16-20.

Duhaut, R., Des sceaux et armoires des anciennes communes de l’entité Deux-Acren, dans Bulletin d’information. Cercle d’histoire de l’entité lessinoise, 67, 1993, p. 21-24.

Dumas-Dubourg, F., France contre Bourgogne. Une approche du monnayage dans le duché, dans BCEN, 26, 1989, 4, p. 85-92 (ill.).

Dumortier, Cl. et Sorgeloos, Cl. (Eds), Le XVIIIe siècle dans le palais de Charles de Lorraine. Collections de la Bibliothèque royale de Belgique et des Musées royaux d’Art et d’Histoire, Brepols, Turnhout, 2000, 188 p.
Bestaat ook in het Nederlands onder de titel : De 18de eeuw in het paleis van Karel van Lotharingen.
Médailles et jetons décrits par Y. Kenis : p. 68-79.

Dumortier, G., PIXE and PIGE, Non Destructive Analysis of Gold, Silver and Bronze Coins, in Numismatik & Technologie : Fragen und Antworten – Numismatics and Technology : Questions and Answers. Symposium / Proceedings 25. und 26. April 2003, KHM Wien, Wien, 2003, p. 37-44.
Analyse de monnaies liégeoises médiévales.

Dumoulin, B., Le faux-monnayage dans la principauté de Liège au temps de la régence 1715-1726, dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 104, 1992, p. 335-342.

Duncan-Jones, R., Weight-Loss as an Index of Coin-Wear in Currency of the Roman Principale, dans Rythmes de la production monétaire…, p. 237-256.
Fait un important usage des monnaies d’or de Liberchies.

Duncan-Jones, R., Money and government in the Roman Empire. University press, Cambridge, 1994, xx + 300 p.
Maakt uitvoerig gebruik van de Romeinse goudschatten van Liberchies en van Arquennes; deze laatste wordt hier vermeld onder de benaming «Belgium» (zie p. 263 nr. 59 en p. 268).

Duplessy, J., Contrefaçon inédite de l’obole tournois de Charles VII (Rummen ou Kessenich ?), dans BSFN, 44, 1989, 5, p. 585-586 (ill.).

Duplessy, J., Encore le gros tournois et les mailles tierces…, dans BSFN, 53-8, 1998, p. 229-230.

Duplessy, J., Imitation de monnaies françaises par les évêques de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 217-219.

Duplessy, J., La circulation des monnaies d’Orléans du VIIIe au XIVe siècle, dans Moneta medievalis : Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznic ç, urodzin, Warszawa, Instytut arheologii i etnologii Polskiej Akademii nauk, 2002, p. 149-162.
Mentionne les trésors de Ekeren et de Zelzate.

Duplessy, J., La circulation des monnaies d’argent françaises dans les Pays-Bas méridionaux au Moyen Âge, dans Congrès de Liège (20-23 août 1992), 4e Congrès de l’association des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, Liège, 1995, p. 321-324.

Duplessy, J., La circulation des monnaies de Hainaut en France du XIIe au XVe siècle, dans Congrès de Mons (Sixième congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique et 53e congrès de la Fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique. Actes, 4), Bruxelles, 2000, p. 1099-1103.

Duplessy, J., Le trésor de Scorbé-Clairvaux (Vienne) (doubles et deniers tournois des XVIe et XVIIe siècles), dans Trésors Monétaires, 19, 2000, p. 261-284.
Contient des monnaies de Cugnon.

Duplessy, J., Lectures fantaisistes de deniers flamands ou attribués à la Flandre (XIIe siècle), dans H. Huvelin, e.a. (éd.). Mélanges … Bastien, Wetteren, 1987, p. 371-382.

Duplessy, J., Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI (987-1793), 1 (Hugues Capet-Louis XII), Paris-Maastricht, Maison Platt et A.G. van der Dussen, 1988, 326 p. (ill.).

Duplessy, J., Les trésors de Gros tournois découverts en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, in N.J. Mayhew (Red.), The Gros Tournois (nr. 44), p. 159-256.

Duplessy, J., Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France, II, 1223-1385, Paris, 1995, 181 p.

Duplessy, J., Les trouvailles de monnaies de l’Orient latin en Europe occidentale, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 3, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 147-150.

Duplessy, J., Monnaies flamandes inédites de Philippe le Beau dans la collection Vernier (Musée des Beaux-Arts de Lille), dans BCEN, 25, p. 86-90 (ill.).

Duplessy, J., Un denier inédit de Charles le Chauve confirme l’existence d’un atelier monétaire à Louvain à l’époque carolingienne, dans À vos pièces, bulletin mensuel (Cercles numismatiques, sections de l’Alliance Européenne : Mons, Soignies, La Louvière, Nivelles, Tubize), octobre 1988, s.p. (ill.).
Monnaie authentique ?

Duplessy, J., Un siècle d’influence des monnaies royales françaises, dans Une monnaie pour l’Europe, Bruxelles, 1991, p. 115-117.

Dupont, M.-L., Van Laere, R. en Renaers, H., Belgische medailles 2002 médailles belges, Tongeren, 2003, 71 p.

Dupont, M.-L. et Buchet, A., 25e FIDEM 1996. Exposition internationale de médailles d’art contemporaines, Neuchâtel, 1996, p. 29-37 (Belgique).

Dupont, M.-L. et Toussaint, J., Art et médaille, dans Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique, Liège, 2002 (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), p. 105-112.

Dupont, M.-L., Belgien, in XXVII FIDEM 2000. Internationale Medaillenkunst (Die Kunstmedaille in Deutschland 12), Berlin/Weimar, 2000, p. 20-34.

[Dupont, M.-L., Hennebert, A.J. en Sermon, Ch.], Japanese Art-Medal. Bruxelles, Office provincial des artisanats et industrie d’art du Brabant, 1989, 156 p.

Dupont, M.-L., La médaille d’art et «Europalia», dans VN, 43-10, 1993, p. 353-354 (ill.).

Dupont, M.-L., Renaers, H. en Van Laere, R., Belgische medailles belges 2000, Tongeren, 2001, 82 p.

Dupont, M.-L., Renaers, H. en Van Laere, R., Belgische medailles belges 2001, Tongeren, 2002, 73 p.

Dupont, M.-L., Roger Duterme nous a quittés, dans Flash médailles, n° 3 1997, s.p.

Dupont, M.-L., Somers, Fr. et Stautemas, G., Exposition des médailles frappées de Francine Somers, Promotion de la Médaille / Les Numismates de Bruxelles, Bruxelles, 2000, 44 p. (ill.).
Description et historique des 31 médailles frappées par F. Somers (° Gand, 1923). La version néerlandaise de ce catalogue (Medailles van Francine Somers, Gent, 2000) est moins complète.

Dupont, M.-L., Un exemple à suivre, dans VN, 43-5, 1993, p. 172-173 (ill.).
Médaille commémorative du groupe Generali à Bruxelles.

Duquenne, A., Michel Dewez, orfèvre et bronzier de la Cour (1742-1804), Bruxelles, 2002, 62 p.

Duquet, F., Het wapenschild van Sint-Lievens-Houtem, in Driemaandelijks contacttijdschrift. Land van Rode, 31, 2003, nr. 122, p. 26-29.

[Duthoy, W.], Taaluniepenning 1990, Nederlandse taalunie, s.l., 1990, 24 p. (niet in de handel).
Vergulde zilveren penning geslagen door de Nederlandse taalunie. Op de vz. F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm; op de kz. Vlaanderen en Nederland. De ontwerper is Henri Lannoye uit Bornem (België).

Düwel, K., Jankuhn, H., Siems, H. et Timpe, D. (éd.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr der Vor- und Frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil IV. Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Bericht über die Kolloquien der Kommission für die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1980 bis 1983. (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, Dritte Folge, 156), Göttingen, 1987, 829 p., 105 ill.

Dyrhaug, S., Gode Handelsmynter fra europeisk middelalder, dans Nordisk Numismatisk Union Medlemsblad, 9-10, december 2002, p. 159-181.

Egan, G., Cloth Seals, in P. Saunders (Ed.), Salisbury Museum Medieval Catalogue, part 3, Salisbury, 2001, p. 43-86.

Egan, G., Jetons or Casting Counters, in P. Saunders (éd.), Salisbury Museum Medieval Catalogue, part 3, Salisbury, 2001, p. 413-491.

Egan, G., Lead cloth seals and related items in the British Museum (Occasional paper, 93). London, 1994.
Beschrijft loodjes uit Mechelen en Wervik (p. 112-113).

Ehrend, H., Die Medaillen des Jacques Jonghelinck auf Vigilius von Ayta Zuichem (Speyerer Numismatische Beiträge, 2), Speyer, 1996, 20 p.

Ehrend, H., Eligius auf Münzen, Medaillen und sonstigen Sammelobjekten (Speyerer Numismatische Beiträge, 15), Speyer, 2000, 584 p.
Concerne les monnaies, médailles, jetons, cachets et sceaux.

El Arte en la Corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia (1598-1633). Un Reino Imaginado, Madrid, 1999, 358 p.
Description des monnaies et médailles par Luc Smolderen.

Elen, H., Muntvondst op het Herent, in Het Gengske, 1-4, 1988, p. 12-19.
Catalogus van de gekende Romeinse denarii uit de muntschat gevonden te Neerpelt.

Elewaut, G., Drinken, eten en overnachten in een herberg. Kleinhandelsprijs en sociale situering aan de hand van citaten van de primaire herbergfuncties in de Zuidelijke Nederlanden, 17de-18de eeuw, in Bijdragen tot de Geschiedenis, 72, 1-2, 1989, p. 27-57.

Eliens, T.M., De iconografie van de 19de-eeuwse prijspenningen, in De Beeldenaar, 15, 5, 1991, p. 425-431.
O.a. Gent 1830 door Braemt.

Éloy, L., Une médaille intéressante, dans Bulletin des Chercheurs de Wallonie, 27, 1986, p. 55-56 (ill.).
Médaille du sculpteur Ed. Geerts (1872).

Elsen, J., La masse théorique du denier de Brabant à l’écu au lion au milieu du 13e siècle, dans Jean Elsen, liste 199, 1998, p. 1-5.

Elsen, J., La trouvaille d’Opgrimbie – De vondst van Opgrimbie, in Jean Elsen, vente publique 17, novembre 1991, Bruxelles, 1990, p. 25-31.
Begraven ca. 1632.

Elsen, J., L’atelier de Rolduc à la fin du 13e siècle, dans Jean Elsen, liste 160, 1994, p. 3-15.

Elsen, J., Le Double Mouton du siège vacant de Cambrai (13 septembre-21 novembre 1368), dans RN, 157, 2001, p. 407-426.

Elsen, J., Le trésor de Tirlemont : la circulation de la petite monnaie en Rhénanie-Westphalie vers 1390, dans Jean Elsen, vente publique, 73, 15 mars 2003, Bruxelles, 2003, p. 72-75.

Elsen, J., Représentativité des pourcentages de monnaies dans un trésor par rapport aux pourcentages de frappe, dans Jean Elsen, liste 201, 1998, p. 5-8.
Concerne les monnaies françaises, thésaurisées en Belgique pendant la première guerre mondiale. La fréquence d’apparition des monnaies dans ces trésors dépend généralement du nombre total frappé.

Elsen, J., Un demi-gros inconnu de Henri VII, comte de Luxembourg (1288-1309), frappé à Bastogne, dans Jean Elsen, liste 177, 1995, p. 2-7.

Elsen, J., Vente publique 65, 17 et 18 mars 2001, Bruxelles, 2001, nos 1585-1597 (ill.).
13 deniers de Dinant et de Namur frappés par le comte de Namur Albert III (1064-1102) et provenant d’un trésor (acquis par le Musée archéologique de Namur).

Elsen, O., La monnaie des comtes de Flandre Louis de Nevers (1322-1346) et Louis de Male (1346-1384), d’après les comptes et les ordonnances monétaires, dans RBN, 141, 1995, p. 37-183.

Elsig, P., Un insaisissable trésor du XIe siècle trouvé en Valais, dans Association des Amis du Cabinet des Médailles. Bulletin, 15, Lausanne, 2002, p. 14-19.
Monnaies liégeoises.

Emiel Vandercammen (23.4.1919 – 27.11.1995), in JEGMP, 1995-1996, p. 3-4.

Encyclopédie des monnaies de circulation belge, 1ère livraison, La Monnaie royale, Bruxelles, 1999.
Bestaat ook in het Nederlands : De Belgische frank.

Enkele voorbeelden van munten, waarmee onze voorouders hun betalingen verrichtten, in Geschied- en heemkundige kring Londerzeel, 15-1, 1999, p. 30-37.

Enno van Gelder, H., De Nederlandse munten, Utrecht, 2002, 296 p.
Herwerkte versie met extra bijdragen door Nico Roymans (Kelten) en Albert Scheffers.

Enno van Gelder, H., Een raadselachtige bekendmaking uit 1556, in De Beeldenaar, 21-5, 1997, p. 503-508.
Perkamenten document met de voorstelling van de nieuwe Nederlandse munten van Philips II in oktober 1556.

Enno van Gelder, H., Nederlandse munttarieven 1474-1499, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 82, 1995 (1997), p. 31-76.

Enno van Gelder, H., De daalder in Nederlandse geïllustreerde muntboeken, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 74, 1987 (1988), p. 21-81.

Enno van Gelder, H., Gedrukte muntplakkaten in de Nederlanden, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 77, 1990, p. 26-90.

Enno van Gelder, H., Gedrukte muntplakkaten vóór 1815 in de collecties van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden en Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht, Leiden, 1995, 120 p.

Estiot, S., Le trésor de Montargis-Les Closiers (Loiret) : un trésor d’antoniniens à double terminus, Victorin et Aurélien, dans Trésors Monétaires, 13, 1992, p. 107-134.
L’auteur parle e.a. du trésor Tournai-17.

Estiot, S., Tétricus I et II : les apports de la statistique à la numismatique de l’empire gaulois, dans Histoire et Mesure, 4, 1989, 3/4, p. 243-266.

Euroguide. European Union-PRINCE Programme, s.l., s.d., 86 p.

Europees Genootschap nu Koninklijk, in Muntkoerier, 29-9, 2000, p. 24-26.

Exposition la bourse et la vie, dans VN, 51, 2001, p. 174-178.
Présentation de la belle exposition numismatique organisée à Namur en 2001.

Eyckmans, P., Catalogus der Belgische munten van 1832 tot heden, Antwerpen, 2001, 240 p.
Existe aussi en français.

Faes, W. en Nieuwendam, A., Carla Klein, medailles-beelden / Médailles-sculptures (Flash médailles. Speciaal nummer), Brussel, 2003, [24 p.].

Faes, W., De numismatiek in verband met de «Exposition internationale de l’eau, Liège 1939», in Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique, Liège 2002 (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), p. 113-117.

Faes, W., Histoire d’un revers de Carlos Van Dionant (1899-1969), dans Flash médailles, n° 3 1997, s.p.

Faes, W., Les médailles de Jules Lagae, dans Flash médailles, 2001, 1, s.p.
Existe aussi en néerlandais.

Fassbinder, St., Wallfahrt, Andacht und Magie. Religiöse Anhänger und Medaillen. Beiträge zur Neuzeitlichen Frömmigkeitsgeschichte Südwestdeutschlands aus Archäologischer Sicht (Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. Beiheft, 18), Habelt, Bonn, 2003, 572 p., 60 pl.
Concerne e.a. Tournai.

Felder, E., Die Personennamen auf den merowingischen Münzen der Bibliothèque nationale de Paris (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Abhandlungen, N. F., H. 122 – Veröffentlichungen der Kommission für Namenforschung), München, 2003, 701 p., 1 kaart.

Feldmann, Cl., Conversation avec Luc Luyckx, créateur des faces européennes des euros de 2002, dans Numismatique & Change, 27-290, 1999, p. 26-27.

Fernand Dubois 1861-1939. Musée Horta, Saint-Gilles, 1988, 74 p. (ill.).

FIDEM ’94. XXIV Congress and international exhibition of medals. Hungarian National Gallery, Budapest, 1994, 325 p.
P. 23 : bijdrage van A. Buchet over België.

Filée, J. et Martin, J., Une médaille inédite de Notre-Dame de Basse-Wavre trouvée à Taviers dans le Namurois, dans Le Guetteur Wallon, 62, 1987, 2, p. 53-59.
Médaille de pèlerinage en étain (XVe siècle).

Fischer, B., Atlas de monnaies gauloises. Réimpression revue et corrigée des planches de Henri de la Tour, Paris, 1992, 81 p.

Fischer, J.F., Geld und Geldwirtschaft in merowingischer Zeit in Köln, in Kölner Jahrbuch, 35, 2002, p. 281-306.
Kaarten met Belgische vondsten van Keulse Merovingische munten.

Flash médailles, 3 numéros, 2001.
Revue éditée par «Promotion de la médaille asbl». Contient entre autre les descriptions de plusieurs médailles qui viennent d’être éditées en Belgique.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit tijdschrift met dezelfde titel.

Florenzano, M.B.B., Apresentaçao, dans M. Florenzano (Ed.), Atas do simposio internacional Analises fisicas é quimicas no estudo de material arqueologico (Revista do museu de arqueologia e etnologia, Universidade de Sao Paulo, suplemento, 2), Sao Paulo, 1997, p. ii-iii.
In memoriam prof. T. Hackens.

Fossion, A., Archéologie de l’Hospice Saint Gilles : les monnaies (1296-1705), dans M.H. Corbiau and J. Plumier (éds.) Première journée d’archéologie namuroise. Actes, Namur, 1993, p. 77-80.

Fossion, A., Archéologie de l’hospice Saint-Gilles. Les monnaies (1337-1705) (Fouilles du service des fouilles de la Région wallonne), Namur, Maison de la Culture, 1991, 64 p. (ill.).

Foucray, B., Un trésor de guénars de Charles VI à Sacy-le-Petit (Oise), dans Revue Archéologique de Picardie, 1987, 3-4, p. 115-128 (ill.).
Trésor de 341 monnaies d’argent et de billon dont 84 guénars de Tournai (14e-15e siècle).

Foucray, B., Une obole inédite de Louis le Jeune (879-882) pour Visé, dans BSFN, 44, 1989, 5, p. 582-583 (ill.).

Fournier, C., Fournier, J. et Fournier, J., Le poinçon monétaire gaulois d’Halloy-les-Pernois (Somme), dans Revue Archéologique de Picardie, 1989, 1-2, p. 119-122 (ill.).

Fournier, J., Un poinçon monétaire gaulois pour statères unifaces belges, dans BSFN, 52-9, 1997, p. 192-193.

Francine Somers ou la passion de créer, le goût de connaître, l’amour et le sérieux de la vie vus au travers de la tendresse, Gand, 1990, 95 p.
Donne à la fin un aperçu de l’œuvre en médaille de cette artiste.

François, M., Le Musée Provincial Gallo-Romain de Tongres, dans VN, 42-2, 1992, p. 47-54.
Parle aussi du Cabinet des Médailles de la Province de Limbourg.

Frebutte, C., Autour du trésor monétaire de Thuin : visages de la civilisation celtique, dans Les Celtes et la Thudinie (Publications du centre d’histoire et d’art de la Thudinie 14), Thuin, 1992, p. 3-34.

Frebutte, C., Lallemand, J. et van Heesch, J., Brunehaut/Jollain-Merlin (HT). Implantation rurale gallo-romaine du Haut et du Bas-Empire, dans Sur la voie de l’Histoire. Archéologie et TGV (Études et Documents, série Fouilles, 2), Namur, 1996, p. 61-62.

Frebutte, C., Lallemand, J. et van Heesch, J., Brunehaut/Jollain-Merlin : traces d’occupation gallo-romaine, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 3, 1995 (1996), p. 39-40.

Freitag, U., Die Welt auf Münzen. Motive, Gestaltung und Prägung von Landkartenmünzen, Freie Universität Berlin, Berlin, 1999, 46 p.
Monnaies belges de 500 francs émises en 1980 et 1981.

Frère, H., 50 années du Cercle numismatique liégeois, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 13-21.

Frère, H., Après Notger ou la monnaie de l’église de Liège au temps des Saliens, dans Le Temps des Saliens en Lotharingie (1024-1125). Colloque de Malmedy, 12-14 septembre 1991, s.l., s.d., p. 125-135 (ill.).

Frère, H., Cinquantenaire du Cercle numismatique liégeois, dans RBN, 142, 1997, p. 281-284.

Frère, H., Denier d’Arnoul frappé à Thuin, dans BSFN, 42, 1987, p. 229-231.

Frère, H., Études de numismatique liégeoise. La monnaie de Notger, dans RBN, 142, 1996, p. 53-124.

Frère, H., Études de numismatique liégeoise. Les premières monnaies de l’Église de Liège, dans RBN, 143, 1997, p. 113-124.

Frère, H., Évaluations de monnaies de Liège, dans Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, 98, 1986, p. 193-201.
Donne une liste des valeurs légales à leur émission ou les cours de monnaies liégeoises, du 13e au 18e siècle.

Frère, H., Évaluations de monnaies des principautés belges, dans Revue des Archéologues et Historiens d’art de Louvain, 20, 1987 (Hommage à Jazeps Trizna), p. 178-190.

Frère, H., Gros au lion de Bouvignes, dans VN, 40, 1990, 2, p. 45-47.

Frère, H., La grande pitié de la numismatique, dans VN, 39, 1989, 1, p. 28-29.

Frère, H., La monetazione d’oro dei Carolingi, dans Balbi de Caro, S. (Ed.). Lo Scudo d’Oro. Moneta e Potere da Augusto a Carlo V, Roma-Bruxelles, 1996, Sezione IV, p. 2-8.
Existe aussi en français sous le titre : L’Écu d’Or.

Frère, H., La monnaie de Notger, dans Congrès de Liège. 20-23/8/1992. Actes, 3 (LIe Congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique), Liège, 1995, p. 329-330.

Frère, H., Le denier carolingien (2e complément), dans RBN, 143, 1997, p. 95-112.

Frère, H., Le double d’Arches à l’écu de Bavière, dans VN, 40, 1990, p. 113-115.

Frère, H., Le double d’Arches à l’écu de Bavière, dans BSFN, 44, 1989, 8, p. 663-664 (ill.).

Frère, H., Le monnayage des régions du Rhin et de la Meuse au Moyen Âge, dans VN, 51, 2001, p. 9-24.

Frère, H., L’empire carolingien dans son monnayage, une préfiguration de l’Europe occidentale, dans Une monnaie pour l’Europe, Bruxelles, 1991, p. 59-61.

Frère, H., Les deniers liégeois du Xe au XIIe siècle, dans Rythmes de la production monétaire…, p. 459-466.

Frère, H., Les marques d’atelier sur les monnaies de la principauté de Liège, dans Art & Fact. Revue des historiens de l’art, des archéologues, des musicologues et des orientalistes de l’Université de Liège, 15, 1996, p. 116-118.

Frère, H., Les marques des ateliers monétaires de la principauté de Liège (I-III), dans VN, 43-6/7/8, 1993, p. 183-188, 225-230, 255-261 (ill.).

Frère, H., Les Mérovingiens et les Carolingiens, dans A Survey of Numismatic Research 1985-1990, Brussels, 1991, p. 489-502.

Frère, H., Les monnaies de Huy, dans Bulletin du Cercle Numismatique du Val de Salm, 35, juin 1990, s.p.

Frère, H., Les noms de lieu sur les monnaies de la principauté de Liège, dans Studium et Museum. Mélanges Edouard Remouchamps, Liège, 1996, p. 679-694.

Frère, H., Les premières monnaies de l’église de Liège, dans VN, 50, 2000, p. 83-86.

Frère, H., Les trouvailles de monnaies antiques et médiévales à Liège, dans RBN, 137, 1991, p. 201-210.

Frère, H., Monnaie de compte et monnaie réelle, dans VN, 38, 1988, p. 230-235.

Frère, H., Monnaies liégeoises de Maastricht aux types impériaux, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 201-215.

Frère, H., Monnaies trouvées place Saint-Lambert à Liège, dans Congrès de Liège. 20-23/8/1992. Actes, 3 (LIe Congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique), Liège, 1995, p. 330-333.

Frère, H., Noms et titres sur les monnaies liégeoises, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 108, 1996 [1997], p. 335-352.

Frère, H., Poids monétaires liégeois, dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 22, 1989, p. 87-90.

Frère, H., Robert Jourdan (1920-1996), dans RBN, 143, 1997, p. 220.

Frère, H., Theux ? Un nouveau différent. Un nouvel atelier monétaire liégeois vers le milieu du XVIIe siècle, dans BCEN, 33, 1996, p. 45-49.

Frère, H., Trouvaille de deniers lotharingiens en Russie, dans RBN, 143, 1997, p. 170-172.

Frère, H., Trouvaille de monnaies à Huy, dans VN, 14, 7, 1991, p. 215-216.

Frère, H., Trouvaille d’esterlins à Huy (1986), dans RBN, 138, 1992, p. 107-128 (ill.).

Frère, H., Un acte notarié liégeois du 14 août 1662, relatif à la monnaie, dans Congrès de Liège. 20-23/8/1992. Actes, 3 (LIe Congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique), Liège, 1995, p. 325-329.

Frère, H., Un denier de Charlemagne trouvé à Liège, dans RBN, 140, 1994, p. 115-119.

Frère, H., Un follis byzantin trouvé à Villers-le-Temple, dans RBN, 140, 1994, p. 105.

Frère, H., Une nouvelle monnaie carolingienne de Visé, dans Richesses archéologiques dans la Basse-Meuse, Visé, 1997, p. 200-204.

Frère, H., Une préfiguration de l’Europe, la monnaie de l’empire carolingien, dans VN, 42-7, 1992, p. 211-215.

Fryer, L., Euro vision. L’euro facile. Comprendre les billets et les pièces en euros. Un guide pour personnes aveugles et malvoyantes, Bruxelles, 36 p.

Gallo-Romeinse vondsten in privé-bezit, Generale Bank, Tongeren, 1991, 35 p.
Beknopte beschrijving van één Keltische (Avaucia), één Byzantijnse (Justinianus I) en een honderdtal Romeinse munten in privé bezit (waarschijnlijk) gevonden te Tongeren.

Garnier, J.-P. et Charlet, C., Monnaies peu connues ou inédites de Godefroi-Maurice de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon (1635-1721). (Résumé), dans BSFN, 44, 1989, 6, p. 614-616 (ill.).

Garnier, J.-P., Les monnaies de Godefroi-Maurice de la Tour d’Auvergne, Duc de Bouillon (1662-1672), dans RN, 6e série, 32, 1990, p. 171-185 (ill.).

Gäumann, A., Potinmünzen der Kelten. Eine systematische Zusammenstellung der bekannten Typen mit Referenzangaben, 4e uitgave, Bij de auteur, Bern, 35 p.

Geebelen, J. en Van Laere, R., Munten gevonden in de commanderij van Gruitrode, in Limburg, 73-21, 1994, p. 83-99.

Geens, J., 10 jaar archeologie 1984-1994, in Het Liller Heem, 12-3, 1994, p. 117-121.
6 Romeinse munten (Republiek-Antoninus Pius) geïdentificeerd door J. van Heesch.

Geheimzinnig koffertje met Belgische «munten» na 30 jaar onder de hamer, in Numismatische kring Dendermonde, 2003, nr. 1, p. 14.
Overgenomen uit Het Nieuwsblad.

Geiser, A. et Lagnel, C., Les archives du Cabinet des Médailles. Les recueils Antoine Baron III : les trésors et monnaies d’or isolées en relation avec les guerres de Bourgogne découverts dans le canton de Vaud, dans Association des Amis du Cabinet des Médailles. Bulletin, 15, Lausanne, 2002, p. 29-47.
Quelques monnaies de nos régions.

Geld uit de belt. Archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelberg, Vlissingen, Uitgeverij ADZ, 1994, 103 p.
O.a. munten uit de Zuidelijke Nederlanden, pelgrimsinsigne uit Brugge, 8 muntgewichten uit Antwerpen, loodjes.

Geld van de koning-koopman. Munten en biljetten van Willem I, 1815-1830, Brussel, 1997, 162 p.
Existe aussi en français sous le titre : Le règne de Guillaume Ier. Monnaies et billets de 1815 à 1830.

Genaert, J., Un denier inédit de Charles le Chauve confirme l’existence d’un atelier monétaire à Louvain à l’époque carolingienne, dans VN, 39, 1989, 6, p. 185-189.

Gentric, G., Les monnaies gauloises du musée de Roanne (fin), dans Cahiers numismatiques, 29-113, 1992, p. 19-22.

Gentse Penningen 1780-1980, Tentoonstelling 16.12.89 – 11.03.90, Gent, Dienst voor Culturele Zaken, 1989, 203 p. (ill.).
Algemene inleiding tot de numismatiek, Gentse penningen, onderwijs, gemeentebestuur, stedelijke diensten, Gentse graveurs.

Genvier, St., Une trouvaille de bronzes au nom de Postume en région montoise, dans BCEN, 35, 1998, p. 93-97.

George, Ph., Iconographies de saints mosans, 11. La Haye, Bibliothèque Royale, Manuscrit 75A 2/4, Folio 74 verso; Livre de prières, Saint-Trond, ca. 1570-1580, dans Bulletin de la Société royale le Vieux-Liège, 240, 11, 1988, p. 383-386 (ill.).
Sceau de Liège.

George, Ph., Iconographies de saints mosans, 12. Baltimore, Walters Art Gallery, Manuscrit 37, Folio 115 verso; Livre d’heures, Huy, c. 1300-1310, dans Bulletin de la Société royale le Vieux-Liège, 246-247, 1989, 11, p. 560-562 (ill.).
Sceau de Liège.

Gerits, J., Munten in het bezit van de Loonse kanunnik W. Bartholijns (16de eeuw), in Ons Heem, 43, 1989, p. 118.

Geusens, A., Benamingen voor de munten die in de Franse tijd werden gebruikt, in Heidebloemke, 47, 1988, p. 133-135.

Gheerardijn, M., Vlaamse groot met leeuw maar zonder naam van de graaf, in De Muntklapper, 39, 2003, p. 22-26.

Ghijssens, J., Analyse métallique de petits deniers brabançons du XIIIe siècle, dans BCEN, 27, 1990, p. 29-34.

Ghijssens, J., Le marc de la monnaie des Pays-Bas, dans VN, 37, 1987, p. 183-185.
18e siècle.

Ghijssens, J., Les doubles gros «leliaert» de Philippe le Hardi, dans BCEN, 24, 1987, p. 94-95.

Ghijssens, J., Les Trésors d’Aalbeke et d’Asper, in RBN, 133, 1987, p. 109-120, 1 pl.
Étude de la chronologie des gros au lion de Louis de Male, comte de Flandre (14e siècle).

Ghijssens, J., Scheikundige analyse van munten van Lodewijk van Male, in De Beeldenaar, 11, 1987, p. 169-171.

Ghijssens, J., Un petit trésor de monnaies flamandes, dans RBN, 133, 1987, p. 193-195.
15 pièces du 14e siècle trouvées en Flandre française.

Ghijssens, J., Vragen bij de munten van leper onder Filips van de Elzas (1168-91) en Robrecht van Bethune (1305-1322), in JEGMP, 1987, p. 157-158.

Ghyssens, J., Choix de textes antérieurs à 1400 relatifs aux monnaies des Pays-Bas du Sud : textes utiles au numismate du Moyen Âge (Université Catholique de Louvain. Département d’archéologie et d’histoire de l’art. Document de travail, 1), Louvain-la-Neuve, 1997, 221 p.

Ghyssens, J., Les premières émissions monétaires de Jeanne et Wenceslas, dans RBN, 134, 1988, p. 129-140 (ill.).

Gibens, H., De samenstelling van de muntcirculatie en de koopkracht in de Zuidelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), in JEGMP, 1991, p. 65-90.

Gilles, K.-J., Bericht des Münzkabinetts im Rheinischen Landesmuseum Trier 1981-1983, in Trierer Zeitschrift, 50, 1987, p. 429-432.
Met o.a. Keltische munten gevonden te Trier : Remi, «Aduatuci», Catalauni.

Gillet, E. et Demarez, L., Leuze-en-Hainaut/Blicquy : nouvelles recherches à l’intérieur de l’enceinte cultuelle du sanctuaire, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 8, 2000, p. 47-48.
Un trésor ou dépôt votif contenant 8 potins «au rameau» attribués aux Nerviens est signalé.

Gilliland, C., The collection of an American diplomat to Belgium, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 4, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 321-330.

Gilmore, P.M., Wreck Recoveries, dans Spink Numismatic Circular, 98, 3, 1990, p. 86-87 (ill.).
O.a. Ducatons uit Brussel voor Philips IV.

Gobert, T., Monnaies, changeurs et banquiers à Liège, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 24, 2002, n° 278, p. [5-10].

Goddeeris, T., Les plaques de Louis de Male (1346-1384), dans RBN, 144, 1998, p. 64-78.

Goddeeris, T., Pillewille van Guy IV, graaf van Saint-Pol (1292-1317), in De Leiegouw, 44-1, 2002, p. 112-113.

Godefroid, C., Une belle étrangère : la gaillarde «fleur de Wallonie», dans Enquêtes du Musée de la vie wallonne, 79, 2001, p. 129-152.
Cocarde révolutionnaire liégeoise. Choix d’un emblème wallon.

Goderis, J. en Schutyser, E., Een muntgewichtje uit de tijd van Albrecht en Isabella, in Vlaamse archeokrant, 17, 1998, p. 4.

Goderis, J., Tentoonstelling : De munten van de kruistochten, in West-Vlaamse Archeokrant, nr. 32, 2001, p. 101-107.

Goderis, J., Vondstmelding uit Roeselare : een koperen munt van Louis XVI, in Rollarius, 24-4, 1995, p. 110-112 (ill.).

Gorecki, J., Ein archäologisches Phänomen. Mit einer Übersicht metallener Hortgefässe in den Nordwest- und Donauprovinzen, in H.-C. Noeske en H. Schubert (Red.), Die Münze, Bild-Botschaft-Bedeutung. Festschrift für Maria R. Alföldi, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1991, p. 203-233.
Lijst van de Belgische vondsten (p. 227).

Graff, G., Les deniers tournois de la Grèce Franque, analyse d’un ensemble de 900 deniers provenant vraisemblablement du trésor de Pylia (1968/1969). Première partie, dans Jean Elsen, liste 197, 1998, p. 1–8.

Graff, Y., Lenoir, P. et Bailleux, G., Le fortin romain (IIIe siècle) de Liberchies I (Les Bons Villers), dans Romana Contact, 15, 1991 (1992), p. 1-172.
Discussion sommaire des trouvailles monétaires dans le fortin.

Graff, Y., Lenoir, P. et Warnimont, J., La circulation des monnaies en bronze dites «gauloises» dans le «vicus» routier gallo-romain de Liberchies (Bons-Villers, Belgique), dans Mélanges offerts au Docteur J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris, 1987, p. 429-438.

Graff, Y., Lenoir, P. et Warnimont, J., Les monnaies gauloises de Liberchies (VII), dans Romana Contact, 13, 1985-1988 (1989), p. 5-37 (ill.).

Graustra-Werdekker, A.H., van der Beek, M.L.F. en Scheffers, A.A.J., De muntordonnantie van 11 december 1489 (Bronnen, uitgegeven door Het Nederlands Muntmuseum, 7), Utrecht, 2001, 88 p.

Graux, A., Les seigneurs de Seneffe, dans Revue trimestrielle. Société de recherche historique et folklorique de Seneffe, n° 85, 1998, p. 3-17.
Sceau de Godefroid, châtelain de Bruxelles et de Francon III, châtelain de Bruxelles.

Gricourt, D. et Hollard, D., Le trésor de bronzes romains de Méricourt-L’Abbé, recherches sur les monnayages d’imitation tardifs de Postume, dans Trésors Monétaires, 13, 1992, p. 15-43.
Les auteurs parlent aussi des trésors d’Elverdinge et de Werken.

Gricourt, D., Hollard, D. et Pilon, F., Plomb et faux-monnayage en Gaule romaine. Épreuves de coins et empreintes monétaires inédites, dans RBN, 149, 2003, p. 11-41, pl. I-II.

Gricourt, D., Le monnayage des Morins : à propos de bronzes inédits récemment découverts en Ardrésis, dans Cahiers numismatiques, 30-116, 1993, p. 9-21.
Parle e.a. des monnaies gauloises avec sanglier (Scheers 81) trouvées à La Panne; l’auteur attribue ces pièces aux Morins.

Gricourt, D., Les incursions de pirates de 268 en Gaule Septentrionale et leurs incidences sur la politique de Postume. À propos du hiatus numismatique d’Ardres, dans Trésors Monétaires, X, 1988, p. 9-43.

Grierson, Ph. et Blackburn, M., Medieval European Coinage, (5th-10th centuries), with a catalogue of the coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge-London-New York (e.a.), Cambridge University Press, 1986, 21 + 674 p., 65 pl., 6 cartes.

Grierson, Ph., Coins of Medieval Europe (Coins in History), London, 1991, 248 p.

Grierson, Ph., Scritti storici e numismatici (Centro Italiano di studi sull’alto medioevo. Collectanea, 15), Spoleto, 2001, xxx + 381 p.
Recueil de publications de Philip Grierson. Contient e.a. une interview dans laquelle Grierson parle de ses années à Bruxelles.

Grimmaux, D., L’argent de nécessité à Châtelet en 1914, dans Le vieux Châtelet, 40, 2000, p. 19-35.

Grispen, A., Belgische munten onder de loep. 1830-1989, Zonhoven, Uitgeverij Boek, 144 p. (ill.).

Grispen, A., Gids voor muntverzamelaars. Een handleiding vol met gouden tips, Brussel, Koninklijke Munt van België, [1992], 23 p. (ill.).

Grispen, A., Officiële munten, penningen, proefslagen en hun varianten van het Koninkrijk België vanaf 1970 tot 1994 – Monnaies officielles, médailles, essais et leurs variantes du Royaume de Belgique à partir de 1970 jusqu’à 1994, Brussel, 1995, 80 p.

Groeneweg, G. (Red.), Schatten uit de Schelde. Gebruiks- en siervoorwerpen uit de verdronken plaatsen in de Oosterschelde, Museum het Markiezenhof, Bergen-op-Zoom, 1987, 82 p.
Beschrijving van o.a. 60 pelgrimstekens.

Groenvelt, S., Filips van Montmorency, graaf van Hoorn (1524-1568). Een Habsburgse edelman tussen vorstenmacht en verzet, in Jaarboek. Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap, 139, 2003, p. 39-99.
Portretpenningen van hem en zijn echtgenote.

Grothausen-Van Gansbeke, M., La collection numismatique Karel Loppens au musée de l’abbaye des Dunes à Coxyde, in De Duinen, 15, 1985, p. 59-75 (ill.) en 16, 1986, p. 35-61 (ill.).
137 monnaies trouvées le long du littoral français et belge : jetons, plombs, 3 monnaies romaines, 3 sceatta’s, monnaies féodales et royales françaises, monnaies de la Flandre, des Pays-Bas espagnols et autrichiens, 1 monnaie de la Gueldre, 1 d’Ecosse, 1 de Léopold Ier.

Groustra-Werdekker, A., De muntordonnantie van 11 december 1489 (Bronnen van de vaderlandse muntgeschiedenis, 7), Het Nederlands Muntmuseum, Utrecht, 2001, 88 p.

Groustra-Werdekker, A.H., Olivier de la Marche général de la monnaie bourguignonne pendant une période turbulente, in Autour d’Olivier de la Marche. Rencontres de Chalon-sur-Saône (26-29 septembre 2002). Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 43, 2003, p. 137-147.

Gruel, K. et Morin, E., Les monnaies celtes du Musée de Bretagne, Musée de Bretagne – Maison Florange, Paris, 1999, 206 p.

Gruel, K., La monnaie chez les Gaulois (Collection des Hespérides), Paris, Éditions Errance, 1989, 180 p. (ill.).

Guépin, J.P., De drie dichtende broers Grudius, Marius, Secundus in brieven, reisverslagen en gedichten, 2 vol., Styx Publications, Groningen, 2000, xiv + 441 en xiv + 902 p. inclusief een muziek-CD.

Guioth, J.-L., Histoire numismatique de la Révolution belge, ou Description raisonnée des médailles, des jetons et des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette Révolution jusqu’à ce jour, Torhout, Flandria Nostra, 1987, 3 vol. (Reproduction photomécanique des volumes parus à Hasselt en 1844, 1851 et 1869).

Györffy, I., Egy belga szemészprofesszor páratlan jutalomérem – gyüjteménye, in Magyar Eremgyüjtok Egyesülete, 2, 1987, p. 31-33.
Bespreking van de medailles uitgegeven ter ere van de Gentse oogartshoogleraar Jules François (1907-1984).

Hackens, T. et Moucharte, Gh., Le XIe Congrès International de Numismatique Bruxelles, 8-13 septembre 1991, dans RBN, 138, 1992, p. vii-lxxiii (ill.).
Contient aussi un catalogue des médailles offertes à la Société royale de numismatique de Belgique et une liste de jetons édités à l’occasion du Congrès International de Numismatique de Bruxelles.

Hackens, T., Dans le sillage d’une grande tradition belge : la numismatique scientifique à Louvain et l’inauguration du Séminaire Marcel Hoc, dans Revue des Archéologues et Historiens d’Art de Louvain, 18, 1985 (1987), p. 220-245.

Hackens, T. e.a. (Red.), A survey of numismatic research 1985-1990 (International Association of Professional Numismatists, Special Publications, 12), 2 vol., Brussels, 1991, 896 p.

Hackens, T., Edouard Terseleer (1917-1996), dans RBN, 143, 1997, p. 217.

Hackens, T., Ole Jacobsen (1915-1995), dans RBN, 142, 1996, p. 340-341.

Haeck, A. (met medewerking van Van Hove, R. en Van Laere, R.), De site Kluizenhof te Sint-Gillis-Waas (O.-Vl.). Studie van een uitzonderlijke muntvondst (vnl. 1140-1290/95) op de middeleeuwse begraafplaats van Kluise (Clusa) (Berichten van de Archeologische Dienst Waasland, 4), Sint-Niklaas, 1999, p. 445-540.
Als overdruk uitgegeven en ook gepubliceerd in de Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, 102, 1999, p. 445-540.

Haeck, A., De munten van het graafschap Vlaanderen voor en na 1302, in JEGMP, 2001, p. 33-42.

Haeck, A., Enkele (ongepubliceerde) vondsten van middeleeuwse munten in België, in RBN, 140, 1994, p. 105-115.
Munten gevonden te Aalst, Ename, Geraardsbergen, Hautrage, Hoei ( ?), Ivoz-Ramet (?), Melden, Sint-Gillis-Waas, Strijpem en Tongeren.

Haeck, A., Het muntwezen in het graafschap Vlaanderen tijdens de middeleeuwen en de muntvondsten in Zuid-Oost-Vlaanderen, in Geld uit de grond, p. 125-141 en p. 193-201 (ill.).

Haeck, A., Les monnaies médiévales liégeoises et la circulation monétaire au Pays de Liège au Moyen Âge, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 221-230.

Haeck, A., Les trésors monétaires médiévaux trouvés en Belgique, dans Congrès de Liège. 20-23/8/1992. Actes, 3 (LIe Congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique), Liège, 1995, p. 333-347.

Haeck, A., Middeleeuwse muntschatten gevonden in België (750-1433)-Trésors monétaires médiévaux découverts en Belgique (Cercle d’Études numismatiques. Travaux, 13), Bruxelles, 1996, 287 p.

Haeck, A., Middeleeuwse muntvondst(en) gedaan te Brugge, in Koninklijke Maatschappij Brugge en het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 13-6, 2003, p. 113-116.
13 Middeleeuwse en Bourgondische munten gevonden te Brugge. 8 Franse denieren van Filips II August (1180-1223) komen uit een verspreide schatvondst.

Haeck, A., Muntvondst uit het midden van de 11e eeuw, in RBN, 134, 1988, p. 181-186.

Haeck, A., Vlaamse munten van de Middeleeuwen in muntvondsten, in West-Vlaamse Archaeologica, 7, 1-2, 1991, p. 45-61.

Haertle, C.M., Anmerkungen zum karolingischen Münzmonogramm des 9. Jahrhunderts, in P. Rück (Ed.), Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik (Historische Hilfswissenschaften, 3), Sigmaringen, 1996, p. 263-291.

Haertle, C.M., Karolingische Münzfunde aus dem 9. Jahrhundert, 2 vol., Köln-Weimar-Wien, 1997, xix + 1701 p., 48 pl.

Haertle, Ph.C.M., De Karolingische muntenvondst (sic) van Zelzate, in A.M.J. de Kraker e.a. (Red.). «Over den Vier Ambachten» 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk, Kloosterzande, Duerinck bv., 1993, p. 679-684 (ill.). ISBN 90 72604 03 2.
Herpublicatie met gedetailleerde commentaar van de Karolingische muntvondst van Zelzate eerder gepubliceerd door P. Naster in RBN, 96, 1950.

Hainaut, M., La chapelle de Boendael, dans Mémoire d’Ixelles, n° 63-64, 1996, p. 10-22.
La médaille religieuse de Boendael 1658.

Halbardier, B. et Gaimant, P., Villa Gallo-Romaine de Mageroy (Habay-la-Vieille-Habay, Lux.), dans Vie Archéologique, 33-34, 1989, p. 27-30.
Tableau avec les monnaies romaines (Tibère-Postume).

Halet, J., La médaille du cinquantenaire [Cercle numismatique liégeois], dans VN, 45, 1995, p. 102.

Hammer-Kiesow, R., Dummler, D. en North, M., Silber, Gold und Hansehandel : Lübecks Geldgeschichte und der grosse Münzschatz von 1533/37, Lübeck, 2003, 190 p.
Overzichtstentoonstelling. Schat van bijna 24.000 munten, o.a. 116 guldens uit muntateliers der Nederlanden.

Haquette, B., Les nébuleuses drapières de la châtellenie de Courtrai, dans Handelingen. Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van Kortrijk, nr. 63, 1998, p. 79-122.
Lakenloodje gevonden in Kortrijk.

Haselgrove, C., Archaeological dating of Iron Âge coinage in northern France, dans B. Kluge e.a. (Eds.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997, Akten I, Berlin, 2000, p. 409-417.

Haselgrove, C., Archaeological evidence for dating of Iron Âge potin coinage, dans T. Hackens e.a. (Ed), Actes du XIe Congrès International de Numismatique (Bruxelles 1991), Louvain-la-Neuve, 1993, p. 11-20.

Haselgrove, C., The development of Iron Âge coinage in Belgic Gaul, in NC, 159, 1999, p. 111-168.

Hatz, G. et Hatz, V., Die Deutschen Münzen des Fundes von Burge I, Ksp. Lummelunda, Gotland (tpq 1143) (Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis, nova series 16), Stockholm, 2001, 280 p.
Monnaie inédite frappée à Visé.

Hatz, G., Der Münzfund vom Goting-Kliff /Föhr (Numismatische Studien,14), Hamburg, 2001, 100 p.
Important pour les sceattas.

Haupt, P., Römische Münzhorte des 3. Jhs. in Gallien und den germanischen Provinzen. Eine Studie zu Archäologischen Aspekten der Entstehung, Verbergung und Auffindung von Münzhorten (Provinzialrömische Studien, 1) Grunbach, 2001, 305 p.

Hautekeete, U., Catalogus van het monetair werk, in JEGMP, 1998, p. 172-194.
Betreft M. Rau.

Hautekeete, U., Een Brugse halve patagon van Filips IV met onbekend jaartal, in JEGMP, 1991, p. 91-94.

Hautekeete, U., Een Brugse schelling van Filips IV met onbekend jaartal, in JEGMP, 1994, p. 25-26.
Brugge, 1626.

Hautekeete, U., Een onbekend jaartal van een ½ Patagon voor Filips IV geslagen in het atelier van Maastricht, in JEGMP, 2002, p. 19-22.

Heinrichs, J., Zur Verwicklung ubischer Gruppen in den Ambiorix-Aufstand d. J. 54 v. Chr. Eburonische und ubische Münzen im Hortfund Fraire-2, dans Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 127, 2000, p. 275-293.

Helsen, I., De private zegels van de Turnhoutse schepenen (1ste helft 15de eeuw), in Taxandria, N.R. 68, 1996, p. 303-330.

Helsen, J., Muntrecht en muntslag te Tongeren, in Tongerse annalen, 1-1, 1987, p. 5-8.

Henckes, J. et Labrot, J., Les jetons de Tournai et de Nuremberg : approche comparative et évolution, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 4, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 291-302.

Hendrickx, C., Intailles découvertes à Waudrez-Vodgoriacum, n° inv. WV88.19 et WV85.81, dans Bulletin d’information. Centre d’archéologie et de loisirs scientifiques, n° 60, 1993, p. 20-23.

Hendrickx, H., Les billons noirs de Ghorinchem ou Gorkum, dans VN, 39, 1989, 6, p. 202-204 (ill.).

Hendrickx, H., Un nouveau type de florin d’or frappé à Maaseik sous Ernest de Bavière (1581-1612) dans VN, 39, 1989, 5, p. 155-156 (ill.).

Hendrickx, M., À propos de certains liards frappés à Maaseik sous Ernest de Bavière, dans Cercle numismatique Liégeois. Bulletin, 16, 1987, 162, p. 7.
Concerne la représentation de l’effigie.

Hendrickx, M., De munten van de heerlijkheid Kessenich-Kinrooi, in Jubileumboek. 20 jaar geschied- en heemkundige kring Kinrooi 1976-1996, Kinrooi, 1996, p. 110-120.

Hendrickx, M., Des faux louis d’or en 1797, dans Cercle numismatique Liégeois. Bulletin, 16, 1987, 156, p. 17.

Hendrickx, M., Écus du comte de Hornes, dans VN, 40, 1990, p. 329-330.

Hendrickx, M., Een Thornse patard met leesbare opschriften geslagen tijdens de regering van Anna van der Marck (1604-1631), in Jean Elsen, liste 108, juni 1988, p. 2-3 (ill.).

Hendrickx, M., Graveerfout op een Maaseiker munt van Prinsbisschop Ernest van Beieren, in De Maaseikenaar, 27-1, 1996, p. 35.

Hendrickx, M., L’évêque Jean de Heinsberg fit-il frapper des brûlés à Weert, dans la seigneurie de Hornes ? dans, VN, 38, 1988, p. 128-129.

Hendrickx, M., Un billet précurseur de la monnaie de nécessité, dans VN, 40, 1990, 4, p. 121 (ill.).
Billet de la Maison des Pauvres en Isle à Liège de 1794.

Hendriks, M., Muntset 1982-1988 van België bevat afwijkende stukken van 20 frank, in Muntkoerier, 20, 11, 1991, p. 22-23.

Hennebert, A.J., Jean et Benjamin Duvivier; artistes médailleurs liégeois de renommée européenne (1687-1761 et 1730-1819), dans VN, 39, 1989, 4, p. 114-121.

Hennebert, A.J., La musique, thème favori des médailles récentes de l’artiste Georges Aglane de Nivelles, dans VN, 39, 1989, p. 228-234.

Hennebert, A.J., Michel Stiévenart, artiste médailleur montois, dans VN, 38, 1988, p. 92-96 (ill.).

Hennebert, A.J., René Harvent, statuaire et médailleur, dans Jean Elsen, liste 105, 1988, p. 2-5.

[Hennebert, A.J.], Kunstmedailles. Brussel, hart van Europa – Médailles d’art. Bruxelles cœur de l’Europe (Tentoonstelling Kredietbank 6 september – 4 oktober 1991), Brussel, Kredietbank, 1991, 209 p.

Hermans, F.J., Schatorje, J.M.W.C. en Verkuylen, C.M.F., Tussen twee Tricolores. Een Limburgse vestingstad onder Nederlands en Belgisch bestuur, Venlo 1815-1850, Venlo, Goltziusmuseum, 1990, 127 p.
Illustraties van Belgische penningen en nota over de graveurs Wiener.

Het noodgeld van Oost-Vlaanderen tijdens WO I en WO II, Gent, Stad Gent, 1989, 88 p.

Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum verwerft de schat van Ambiorix, in De Maasgouw, 120, 2001, p. 94.

Het slijk der aarde. Mijnbouw en geologie op munten, penningen en papiergeld. Heerlen, 1992.

Het Spoor in Fotografie, Filatelie, Numismatiek; tentoonstellingscatalogus 150 jaar spoorwegen te Dendermonde, 12-20 sept. 1987, Dendermonde, 1987, 10 p.

Het vorstenportret op munt en biljet 1830-1991, Brussel, Nationale Bank van België, 1991, 296 p.

Hildred, A. (Ed.), VOC Anniversary Shipwreck Project, Report on the excavation of the Dutch East Indiaman Vliegent Hart July – August 2000, Leyde, 2001, 60 p.
Verschillende zilveren ducaten maar niet in detail beschreven.

Hobbley, A.S., An examination of Roman bronze coin distribution in the Western empire, A.D. 81-192 (British Archaeological Reports. International series, 688), Oxford, 1998, xii + 425 p.

Hodges, R. et Whitehouse, D., Mahomet, Charlemagne et les origines de l’Europe (Réalités byzantines, 5), Paris, 1996, 189 p.

Hollard, D., La thésaurisation du monnayage de bronze de Postume : structure et chronologie des dépôts monétaires, dans Trésors monétaires, 13, 1992, p. 73-105.
Situe les trouvailles belges dans un context plus large.

Hollevoet, Y., Een vroeg-Middeleeuwse nederzetting aan de Hoge Dijken te Roksem (Gem. Oudenburg), in Archeologie in Vlaanderen, 1, 1991, p. 181-196.
Angelsaksische sceatta van het type B II (foto).

Hollevoet, Y., Speuren onder het sportveld. Romeinse en middeleeuwse sporen ten zuiden van de Stedebeek te Oudenburg (prov. West-Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen, 2, 1992, p. 195-207.
P. 204/5 : 13e-eeuwse denier, gouden schild van Filips IV van Valois en zilveren Spaanse reaal.

Hollevoet, Y., Vroegmiddeleeuwse nederzettingssporen nabij de Zandstraat te Ettelgem (stad Oudenburg, prov. West-Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen, 7, 1999/2000 [2003], p. 83-94.
Een gouden pseudo-imperiale Merovingische tremissis met een Victoria op de keerzijde (geïllustreerd op p. 89).

Hollevoet, Y., Westkerke (W.-Vl.) : karolingische denier, in Archeologie, 1988, 2, p. 172 (ill.).

Holtslag, K., Muntomloop in [Nederlands] Limburg. Bonnefantenmuseum, Maastricht, 1992, [11] p. (ill.).

Hossey, G., Les rites mortuaires au Moyen Âge révélés par les fouilles d’églises, dans Les premiers rites funéraires dans la province de Luxembourg. De la Préhistoire au Moyen Âge (Extrait du catalogue Les vivants et leurs morts. Art, croyances et rites funéraires dans l’Ardenne d’autrefois. Musée en Piconrue, Bastogne, 1989), Libramont, Crédit Communal, 1989, p. 67-72.
Mentionne des monnaies dans plusieurs tombes (XVIe-XVIIe s.).

Houben, G.M.M., Coin-weightmakers, including some of their boxes for coins from 24 countries, Chez l’auteur, Zwolle, 1998, 114 p.

Houdeng-Aimeries et son sceau armoirie, dans VN, 43-4, 1993, p. 112-119.

Hourlier, M., Portion d’un trésor de monnaies françaises et féodales des XIVe et XVe siècles conservé au musée de Laon (Aisne), dans Trésors monétaires, 17, 1998, p. 327-334.
18 monnaies de Tournai.

Houtman-De Smedt, H., Inleiding. Van Brabantse groot tot euro, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p. 120-122.

Houtman-De Smedt, H., Ongeveer een eeuw muntchaos in de Zuidelijke Nederlanden na 1648, in H. van den Eerenbeemt (Red.), Bankieren in Brabant…, Tilburg, 1987, p. 79-89.

Houtman-De Smedt, H., Van Belgische frank tot euro. Het Belgische geldstelsel in de 19de en de 20ste eeuw, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p. 153-161.

Huggins, D.N., The genius of Jacques Wiener. Master of the Architectural Medal, in The Numismatist, July 1987, p. 1407-1412.

Huiskamp, M. en de Graaf, C. (Red.), Gewogen of bedrogen. Het wegen van geld in de Nederlanden. Leiden, Koninklijk Penningkabinet, 1994.
Bevat ook een hoofdstuk over het wegen van geld op schilderijen.

Huvelin, H. et Loriot, X., Les trouvailles de monnaies d’or dans l’Occident romain au IIIe siècle de notre ère, dans C. Brenot et X. Loriot (Ed.), L’or monnayé III. Trouvailles de monnaies d’or dans l’occident romain (Cahiers Ernest Babelon 4), Éditions du CNRS, Paris, 1992, p. 215-272.

Huvelin, H., Chrostol, M. et Gautier, G. (éd.), Mélanges de numismatique offerts à / in honor of Pierre Bastien, Wetteren, Ed. Numismatique Romaine, 1987, xxxi + 382 p., 29 pl.

Huvelin, H., Historique des médailles frappées ou projetées pour la Compagnie des Indes, in RN, 6e s. 34, 1992, p. 183-198.
L’auteur parle e.a. d’une médaille dont le droit est signé par Jean-Charles Roettiers (1692-1779).

Huyge, L., De biljetten van het Belgisch leger, in Billeta Belgica, 7, 1987, 1, s.p.

Huyge, L., Een raadsel opgelost ? En nog een ander – Un mystère résolu ? … et encore un autre, in Billeta Belgica, 23-1, 2003, p. [12-14].
20 frank, type 1919 B, Série nationale – Goffin – Sontag en 50 frank, type A1927 A Anto-Carte – Goffin – Sontag.

Huysecom, É., Leuze-en-Hainaut : dépôt de statères celtiques, dans L’Archéologie en Hainaut occidental (1983-1988) (Amicale des Archéologues du Hainaut occidental, IV), Ath, 1988, p. 31-32.

Huysecom, É., Wargnies, J. et Bachmann, H.G., Le dépôt de statères celtiques unifaces – type Scheers 24 – du «Mont d’Or» (Comm. de Leuze-en-Hainaut), dans Archaeologia Belgica, III, 1987, p. 101-116 (ill.).

Identification d’une matrice de sceau du XVIe s. trouvée à Montaigle, dans Bulletin des Amis de Montaigle 1981/82, p. 8.
Sceaux de la famille de Faing et de Foy du Wez.

Ilisch, P. et Klages, Cl., Flandrische Beziehungen zum Geldumlauf am Niederrhein und in Westfalen, in Von Flandern zum Niederrhein. Wirtschaft und Kultur Überwinden, Grenzen, Duisburg 2000, p. 121-128 (ill.).

Ilisch, P., À propos des imitations mosanes des deniers de Cologne du Xe siècle, in RBN, 133, 1987, p. 103-107, 1 pl.

Ilisch, P., Die Münzen aus den römischen Militäranlagen in Westfalen, in W. Schlüter en R. Wiegels (Red.), Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, 1 = Kulturregion Osnabrück, 10), Osnabrück, 1999, p. 279-291.
Concerne e.a. les variantes dans le monnayage «Avaucia».

Ilisch, P., Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen. I : Die Münzprägung in den Räumen Utrecht und Friesland im 10. und 11. Jahrhundert, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 84-85, 1997-98 [2000], p. 1-272.
Concerne e.a. le fameux denier de Godfroid de Bouillon (Ilisch, p. 179-181), publié par Tourneur dans la RBN de 1932 et conservé au Cabinet des Médailles de Bruxelles.

Ilisch, P., Eine bisher unbekannte Münze, gefunden in Kortrijk, dans RBN, 148, 2002, p. 158-162.

Ilisch, P., Eine Münze Heinrich III. aus dem Maasgebiet, in Geldgeschichtliche Nachrichten, 34-190, 1999, p. 73-77.

Ilisch, P., Eine rätselhafte Barschaft aus Plettenberg, in Der Märker, 43, 1994, p. 61-62.
Belgische munten (Leopold I) gevonden in Westfalen.

Ilisch, P., Les monnaies de l’empire, celles de Basse-Lotharingie incluses et l’économie monétaire en Europe aux 10e et 11e siècles, dans RBN, 143, 1997, p. 125-135.

Impe, M., Herckenrode en zijn munten, in Numismatica Limburg, 11, 1990, 6, p. 84-88 (ill.).
Loden penningen uitgegeven door de familie Claes uit Herckenrode in de jaren 1832-1849.

In memoriam Andre Despretz, dans JEGMP, 1997, p. 3-6.

In memoriam André Van Keymeulen (1945-1991), dans BCEN, 28, 4, 1991, p. 96.

In memoriam Emiel Rouquart (18.1.1917 – 31.8.1994), in JEGMP, 1994, p. 3-4.

In memoriam Jacqueline Lallemand, dans BCEN, 32, 1995, p. 71-72.

In memoriam. La numismatique est orpheline d’un de ses grands hommes. Monsieur Hubert Frère nous a quittés à l’âge de 78 ans, dans VN, 49-6, 1999, p. 187.

In memoriam Paul Naster (1913-1998), dans BCEN, 35, 1998, p. 75.

In memoriam René Van Brussel, in JEGMP, 1999, p. 3-4.

In memoriam Willy Herssens (27.12.1894-21.3.1993), in JEGMP, 1993, p. 3-4 (ill.).

In memoriam, dans Flash médailles, 2-20, 2003, p. [1-3].
Jacques Dierickx, Johan Lindhout, André Verbeeck.

In memoriam, dans VN, 53-6, 2003, p. 213.
Jacques Dierickx, François Van Hoof.

Indekeu, B., Dekt de vlag ook altijd de lading ? De schuttersgilden van Lommel, in Brabants heem, 55, 2003, p. 134-140.
Zilveren plaat van de koning van de Sint-Jorisgilde 1778.

Indrigo, J. et Anterion, R., Les collections du Musée de la Monnaie, Acquisitions 1989-1996, Direction des Monnaies et Médailles, Paris, 1996, 323 p.
Plusieurs monnaies de nos régions, essentiellement du Moyen Âge.

Indrigo, J., Monnaies françaises et napoléonides 1799-1855. Direction des Monnaies et Médailles, les collections monétaires, Paris, 1992, 334 p.

Ista, F.P., Trésors monétaires, dans Les Cahiers du CHARH, 7-8, 1990, p. 30-36.
XVIIe-XVIIIe s. (région de Hannut).

Ivanauskas, E. en Balcius, M., The circulation of coins from the southern Low Countries in Lithuania from the 17th to the 19th century, in RBN, 139, 1993, p. 83-102.

Jacob Wiener – Europa in Münzen, Medaillen, Briefmarken. Ausstellung anlässlich des 90. Todestages von Jacob Wiener 1815-1899 im Ordensmuseum Abtei Kamp, Abteiplatz 24, 3. November 1989 – 7. Januar 1990. (Vereinigung Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp e.v., Kataloge und Schriften, 1), Kamp-Lintfort, Verlag Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp e.v., 1989, 220 p. (ill.).
Cataloog door Hiltrud en Klaus Reinecke e.a. Beknopte schets van leven en werk van J. Wiener en cataloog + afbeeldingen van 190 medailles en jetons.

Jacob, R., Deux documents inédits sur le Jüngling, dans Malmedy – Folklore, 59, 2001-2002, p. 285.
Médaille de Marianische Jünglingskongregation de Malmedy.

Jacobs, J., «Eigenaardigheden» die onze hobby zo boeiend maken, in MEDEC, Cercle historique de collectionneurs de décorations et médailles, 72, 2003, p. 24.
Orde van Leopold II.

Jacobs, J., Algemene beschouwingen bij de reeks «Naslagen, vervalsingen, ook bij ons» – Considérations générales sur la série «Des refrappes, des falsifications, aussi chez nous», in MEDEC, 56, 2000, p. 2-19.

Jacobs, J., Antoon Van Dyck, in MEDEC, 51, 1999, p. 6-8.
Bespreekt een medaille van Leopold Wiener gesigneerd door Charles Wiener.

Jacobs, J., De dwarsstreep 1916 -R- 1918, in MEDEC, 38, 1996, p. 3-13.

Jacobs, J., Een Belgische medaillegroep (rechtzetting), in MEDEC, 66, 2002, p. 9-10.

Jacobs, J., Een Belgische medaillegroep, in MEDEC, 65, 2002, p. 15-17.
Een groep van vijf Belgische decoraties uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Jacobs, J., Een draagteken … een brochure …  of hoe elke informatie, hoe klein ook, belangrijk kan zijn, in MEDEC, 63, 2001, p. 27-28.
Insigne des sympathisants du Roi Léopold.

Jacobs, J., Een onbekend draagteken, in MEDEC, 43, 1997, p. 4-5.
Guioth, Révolution nr. 374 maar in het zilver en met ketting en draagoog.

Jacobs, J., Eerste huwelijk van onze eerste koning, in MEDEC, 58, 2000, p. 20-22.

Jacobs, J., Enkele medailles betreffende W.O.II (aanvulling) – Quelques médailles concernant la Deuxième Guerre Mondiale, in MEDEC, 56, 2000, p. 19-23.

Jacobs, J., Enkele medailles betreffende W.O.II, in MEDEC, 55, 2000, p. 20-22.

Jacobs, J., Medaille Arabische campagne. Nabeschouwing, dans MEDEC, 66, 2002, p. 4-6.

Jacobs, J., Medaille olympiade 1920. Het originele doosje, dans MEDEC, 66, 2002, p. 6-8.
Ereteken met het portret van Albert I.

Jacobs, J., Médaillon offert par la reine Marie-Henriette, in MEDEC, 1994-3, p. 3-4.

Jacobs, J., Naslagen … vervalsingen … ook bij ons (II), in MEDEC, 47, 1998, p. 7-19 en supplement in MEDEC, 50, 1999, p. 4-10.

Jacobs, J., Naslagen … vervalsingen … ook bij ons (III), Des refrappes … des falsifications … aussi chez nous (III), in MEDEC, 54, 2000, p. 15-22.

Jacobs, J., Naslagen … vervalsingen …, in MEDEC, 71, 2003, p. 5-16.
Betreft het «Corps expéditionnaire belge en Russie».

Jacobs, J., Nog meer «eer aan de arbeid», in MEDEC, 43, 1997, p. 9-14.

Jacqueline Lallemand, in International Numismatic Newsletter, 27, 1995, p. 20.

Jacquiot, J., Virgile dans les devises de médailles et de jetons de la Renaissance au XVIIIe siècle, dans RBN, 135, 1989, p. 97-109 (ill.).

Janssens, P., Ridderorde in het Ancien Régime, in Oost-Brabant, 40, 2003, p. 155-157.

Jaumonet, V., Nomenclature des articles sur les jetons parus dans la Revue belge de Numismatique, I, 1842 à 1856, dans VN, 37, 1987, p. 61-63.

Jean, M., Faire carrière à la Chambre des Comtes de Lille au XVIe Siècle, dans M. Nuyttens et B. Roose (Red.), De Rekenkamers in de Nederlanden en Noord-Frankrijk. Studiedag georganiseerd te Brugge op 23 september 1998 (Miscellanea archivistica, studia, 118), Brussel, 1999, p. 47-68.

[Jennen, F.], Muntenvondst in Olmen, in ’t Schreneel (Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis), 5, 1988, p. 87-88 (ill.).
Beschrijving van 1 oord van Jan-Theodoor van Beieren en enkele (geen precies aantal) munten ter waarde van 2 mijten geslagen onder Filips II.

Jeton commémoratif – Herdenkingspenning, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 3, juin 1991, p. 14.
Jeton commémorant une rencontre des membres de l’Association des Collectionneurs de jetons-monnaie à l’abbaye de Forest.

Joncker, R., Clémenceau, dans Flash Médailles, Numéro spécial, décembre 1999, 11 p.

Jones, M. (Ed.), Designs on posterity. Drawings for medals, British Art Medal Trust, Ringwood, 1994, 283 p.

Jones, M., Jean Warin, in The Medal, 11, summer 1987, p. 7-23.
Jean Warin (17e siècle), graveur de médailles, d’origine liégeoise.

Jonsson, K., The routes for the importation of German en English coins to the Northern Lands in the Viking Âge, in Fernhandel und Geldwirtschaft. Beiträge zum deutschen Münzwesen in sächsischer und salischer Zeit. Ergebnisse des Dannenberg-Kolloquiums 1990, Sigmaringen, 1993, p. 205-232.

Joosten, Fr., Restauratie van archeologische voorwerpen, in Het Liller Heem, 20-2, 2002, p. 75-77.
Beschrijving van 6 Romeinse munten gevonden op de Kolis te Sint-Huibrechts-Lille door J. van Heesch.

Jouret, A., Naissance, développement et disparition des trinitaires d’Audregnies (1220-1783) : la vocation, le patrimoine, la quotidienneté et les vestiges de la communauté religieuse, dans Annales du Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région, 9, 2002, p. 115-358.
Médaille de saint-Roch.

Jouret, F., In memoriam André Van Keymeulen, dans VN, 42-1, 1992, p. 3.

Jubileumboek en een greep uit het cultureel verleden van Rekem, Rekem, 1999, p. 28-34.
Een geïllustreerde inventaris van de medailles van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Rekem.

[Jungwirth, H. en Schulz, K.], De Aufklärung in munt en medaille 1683-1794. Europalia 87, Österreich. Tentoonstelling in de Nationale Bank van België, Brugge, van 19 november 1987 tot 3 januari 1988, Brussel, De Nationale Bank van België, 1987, 544 p. (ill.).

[Jungwirth, H. et Schulz, K.], La numismatique au siècle des Lumières 1683-1794. Europalia ’87 – Österreich. Exposition à la Banque Nationale de Belgique à Charleroi du 24 sept. au 8 nov. 1987, Bruxelles, 1987, 544 p. (ill.).

Jurca, J., De Brabantse omwenteling 1790, in Muntkoerier, 22-6, 1993, p. 24-25.
Vulgarisatie.

Kantor, J.-P., Three Varieties of the Belgian Voluntary Medal 1914-1918, dans Medal Collecter. Official Publication of the Orders and Medals Society of America (New York), 38, 1987, 1-2, p. 23-24 (ill.).

Kantor, J.-P., Trois variétés de la médaille belge du volontaire combattant 1914-1918, dans Cercle Numismatique Liégeois. Bulletin, 16, juin 1987, 159, p. 170.

Karlshausen, Chr., Répertoire bibliographique des sites et trouvailles archéologiques de la province de Hainaut. Arrondissement de Mons. De la Préhistoire à la fin du XVIe siècle (Chronique de l’archéologie wallonne. Hors série), Namur, Ministère de la Région wallonne, 2003, 185 p.

Kazanski, M. et Perin, P., Le mobilier funéraire de la tombe de Childéric Ier. État de la question et perspectives, dans Revue Archéologique de Picardie, 1988, 3/4, p. 13-38 (ill.).

Keizer Karel, heerser van een rijk waar de zon nooit onderging, in Muntkoerier, 29-12, 2000, p. 24-25.

Kenis, Y., Catalogue des médailles et jetons des Pays-Bas autrichiens 1714-1794 (Archives et bibliothèques de Belgique, numéro spécial 62), Bruxelles, 2000, 336 p. (ill.).

Kenis, Y., Deux jetons d’étrennes de Charles de Lorraine au millésime 1755, dans RBN, 140, 1994, p. 91-95.

Kenis, Y., In memoriam pacis Teschinensis, dans RBN, 137, 1991, p. 165-175.

Kenis, Y., La médaille d’inauguration de Charles VI à Gand (18 octobre 1717), dans Jean Elsen, liste 157, 1993, p. 3-5 (ill.).

Kenis, Y., Les manifestations Europalia-Österreich et la numismatique, dans RBN, 134, p. 173-175.

Kenis, Y., Les médailles des Académies des Beaux-Arts dans les Pays-Bas autrichiens, dans RBN, 134, 1988, p. 153-166 (ill.).

Kenis, Y., Théodore-Victor van Berckel, 1739-1808, graveur de médailles, dans The Medal, 13, 1988, p. 48-51 (ill.).

Kenis, Y., Variante inédite d’un jeton de Théodore van Berckel, dans VN, 38, 1988, p. 152-153 (ill.).

Kennis, H.J., Orden en eretekens, in Oost- Brabant, 40, 2003, p. 158-179.

Kent, J., Continental coins in Mediaeval and Early Modern England, in H. Castro e.a. (Ed.), Homenagem a Mario Gomes Marques, Sintra, 2000, p. 361-376.

Kent, J.P.C., The Roman imperial coinage, 10, The divided empire and the fall of the western parts AD 395-491. London, 1994, clxxxii + 510 p., 80 pl.
Bevat een beknopte beschrijving van alle Belgische muntvondsten uit de laat-Romeinse tijd.

Kerrebijn, K.F., Zilveren halve manen, in De Beeldenaar, 25, 2001, p. 173-175.

King, C., Fifth Century Silver Issues in Gaul, in P. Kos en Z. Demo (éd.), Studia Numismatica Labacensia Alexandre Jelocnik oblata (Situla 26), Ljublijana, 1988, p. 197-212.

Kloots, A., Wie gaat dat hier piasteren ? in Polderheem. Heemkundige kring van de Antwerpse polder, 36-4, 2001, p. 16.

Kluge, B. (Ed.), Fernhandel und Geldwirtschaft : Beiträge zum deutschen Münzwesen in sächsischer und salischer Zeit. Ergebnisse des Dannenberg-Kolloquiums 1990. (Monographien 31 = Berliner Numismatische Forschungen N.F. 1), Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1993, xii + 323 p.
Bevat verschillende bijdragen die onze gewesten aanbelangen.

Kluge, B., Conspectus Nummorum Germaniae Medii Aevi (CNG). Kommentierter Typenkatalog der deutschen Münzen des Mittelalters von den Anfängen bis zur Ausbildung der regionalen Pfennigmünze von 880 bis um 1140, in Geldgeschichtliche Nachrichten, 34-192, 1999, p. 192-204.
Inleidend artikel i.v.m. de geplande herwerking van het naslagwerk van Dannenberg. De muntplaatsen van Opper-Lotharingen komen aan bod in de volgende nummers (o.a. Metz).

Kluge, B., Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier (ca 900 bis 1129) (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 29), Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1991, 302 p.

Klüssendorf, N., Der neuzeitliche Münzschatz aus dem Antoniter Kloster zu Höchst, Stadt Frankfurt-am-Main (Frankfurter Beiträge zur Mittelalter – Archäologie II – Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte – Archäologisches Museum XII), Frankfurt, 1990, p. 123-133.
29 munten vnl. 16e-eeuwse zilvermunten uit de Nederlanden. Bespreekt o.a. de rol van de Spaans-Nederlandse munten in de geldomloop.

Klüssendorf, N., Der Schatz aus der Laneburg, Gemeinde Löhnberg, Kr. Limburg-Weilburg, verborgen ab 1687. Brückennominale im Geldumlauf des späten 17. Jahrhunderts (Archäologisches Denkmäler in Hessen 155), Marburg 2002, [48 p. (ill.)].
Vooral Duitse munten maar ook enkele munten van Filips II en Karel II en van Maximiliaan-Hendrik van Beieren, prinsbisschop van Luik.

Klüssendorf, N., Kontinuität und Diskontinuität im Hessischen Geldumlauf des frühen 17. Jahrhunderts, in Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 38, 1988, p. 103-138 (ill.).
Met uitvoerig commentaar over Filipsdaalders in Hessische muntvondsten.

Klüssendorf, N., Münzbericht des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde, Marburg Nr. 5 : 1982 und 1983, in Fundberichte aus Hessen, 24, 1984 (1989), p. 1-84.
Met beschrijving van verschillende muntvondsten die voor een belangrijk deel uit munten van de Spaanse Nederlanden bestaan.

Klüssendorf, N., Münzfundbericht des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde, Marburg Nr. 7 : 1987 bis 1991, in Fundberichte aus Hessen, 31, 1991 [1995].
Antwerpen (Filips II en Karel V), Brussel (Maria-Theresia), Namur (M.E. de Bavière), Rekem (Ernest of Ferd. van Aspremont-Lynden).

Klüssendorf, N., Münzfundbericht des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde, Marburg Nr. 8 : 1992-1996, (Vorabdruck aus Fundberichte aus Hessen, 36, 1996), Wiesbaden, 1998, 77 p.

Klüssendorf, N., Regionaler und überregionaler Geldumlauf in Deutschland. Ein Grundproblem der Neuzeit mit Wurzeln im Mittelalter, in H.R. Derschka, I. Liggi en G. Perret (Eds), Circulation monétaire régionale et supra-régionale. Actes du troisième colloque international du groupe suisse pour l’étude des trouvailles monétaires (Berne, mars 2000), (Études de numismatique et d’histoire monétaire, 4), Lausanne, 2002, p. 129-164 (ill.).
Onder meer munten van Filips II uit onze gewesten.

Koch, B. et Jungwirth, H., Österreichische Münzstätten, in Numismatische Zeitung, 100, 1989, p. 165-172.

Kocken, M., Armenpenningen te Mechelen, Mechelen, Numismatische Kring, 1996, 38 p.

Kocken, M., Hieronymus van Busleyden, 16e-eeuws humanist en numismaat, in JEGMP, 1993, p. 145-148 (ill.).

Koeckelberg, O.K., Molen – noodgeld ?, in Ons molenheem. Nieuwkerken-Waas, 1999-1, p. 16-19.

Koldeweij, A.M., Teekenen van mijnheere St.-Lenaert : Pelgrims-insignes uit Dudzele, in Biekorf, 1987, p. 308-317.

Kolendo, J., Kolekje numizmatyczne rodziny Lelewelów – The numismatic collections of the Lelewel family, in Wiadomośc numizmatyczne, 45, 2001, p. 55-60.

Kolendo, J., Les recherches sur l’Antiquité menées par des Polonais en France au XIXe s. (Historia Zeszyt, 2), Warszawa, 1997, 60 p.
Contient un chapitre sur Joachim Lelewel et la numismatique gauloise.

Kolendo, J., The numismatic collections of the Lelewel family, dans Wiadomosci numizmatyczne, 171, 2001, p. 45-60.

Koninklijke Munt van België, tienjaarlijks verslag 1980-1989, Brussel, 1991, 28 p.
Existe aussi en français.

Kool, R. et Arav, R., The Khirbet Shatta hoard : European and Latin coins and Islamic jewellery from the late thirteenth century, dans N.J. Mayhew (éd.), The gros tournois. Proceedings of the fourteenth Oxford symposium on coinage and monetary history (Royal Numismatic Society. Special publication, 31), Oxford, 1997, p. 257-278.
Un baudekin frappé à Alost est mentionné.

Korchnak, L.C., Dutch Sieges of the 16th and 17th Centuries, in The Numismatist, 103, 12, 1990, p. 1947-52, 2001-03, 2041 (ill.).

Korthals Altes, W.L., H. van Werveke’s «Monnaie de compte et monnaie réelle», in De Beeldenaar, 26-5/6, 2002, p. 287-289.

Korthals Altes, W.L., Van £ tot Nederlandse ƒ. De geschiedenis van de Nederlandse geldeenheid, Amsterdam, 1996, 323 p.

Krings, E., Un Malmédien, chevalier de la Légion d’Honneur, dans Malmedy – Folklore, 59, 2001-2002, p. 132-146.

Kunzmann, R., Die Lateinische Münzunion, Vorgänger des Euro, in Helvetische Münzenzeitung, 34-10, 1999, p. 529-534.

L. J., Noodgeld Lebbeke 1914-1918, in Numismatische Kring Dendermonde. Maandblad, 23-8, 2000, p. 4-16.

L’exposition dans la presse, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 24, 2002, n° 272, p. [5-7]. Exposition numismatique à Vielsalm 2002.

«La Belgique reconnaissante», 1914, breloque par Boudewijn Tuerlinckx.

La chronique du C.N.S.A. (suite). Complément 4, dans Flash médailles, 2-20, 2003, p. [17].

La médaille commémorative pour missions ou opérations à l’étranger et la médaille commémorative pour opérations humanitaires armées, dans Forum. Feuille d’information de la force terrestre, 12, Août 1996, s.p. (2 p.).

La monnaie royale de Belgique, dans VN, 44-4, 1994, p. 111-115.

La villa romaine de Preuscamps à Meslin-l’Évêque. Contribution à la connaissance du site, dans Coup d’œil sur Belœil, n° 54, 1993, p. 44-61.
Rameau A, rameau C, Vercio, monnaies romaines 37-245, denier hybride M. Aurèle/L. Verus, faux denier de Maximin.

Labrot, J. et Henckès, J., Deux jetons au type de l’écu à la chaise, in BSFN, 42, 1987, p. 256-260.
Jetons frappés dans l’atelier monétaire de Tournai.

Labrot, J., Les jetons banalisés de Tournai au Moyen Âge (1), dans Numismatique & Change, 17, 1989, 185, p. 19-20 (ill.).

Labrot, J., Les jetons banalisés de Tournai au Moyen Âge (2), dans Numismatique & Change, 17, 1989, 186, p. 21-23 (ill.).

Labrot, J., Les jetons banalisés de Tournai au Moyen Âge (3), dans Numismatique & Change, 17, 1989, 188, p. 28-29 (ill.).

Labrot, J., Les jetons banalisés de Tournai au Moyen Âge (4), dans Numismatique & Change, 17, 1989, 189, p. 28-29 (ill.).

Labrot, J., Les jetons banalisés de Tournai au Moyen Âge (5), dans Numismatique & Change, 17, 1990, 194, p. 36-38 (ill.).

Labrot, J., Les jetons banalisés de Tournai au Moyen Âge (6), dans Numismatique & Change, 18, 1990, 196, p. 17-18 (ill.).

Labrot, J., Les moules à méreaux et la fonte du plomb, une activité artisanale médiévale, dans Le Livre des Mereils. Bulletin du Centre national de recherche sur les jetons et les méreaux du Moyen Âge. Numéro spécial, 37-38-39, 1999, p. 15-20 et 25 pl. en supplément.
Contient les photos de quelques moules en pierre provenant des Pay-Bas bourguignons.

Labrot, J., Une histoire économique et populaire du Moyen Âge. Les jetons et les méreaux. Collections Numismatiques. Paris, Éd. Errance, 1989, 236 p.

Lafaurie, J. et Morrisson, C., La pénétration des monnaies byzantines en Gaule Mérovingienne et Visigotique du VIe au VIIIe siècle, dans RN, 6e série, 29, 1987, p. 38-98.

Lafaurie, J. et Pilet-Lemière, J., Monnaies du Haut-Moyen Âge découvertes en France (Ve-VIIIe siècle) (Cahiers Ernest Babelon, 8), Paris, CNBS, 2003, 457 p.

Lafaurie, J., 451 : La monnaie de la Victoire, dans J.-Y. Marin (éd.), Ville de Caen. Attila, les influences danubiennes dans l’ouest de l’Europe au Ve siècle. 23 juin-1er octobre 1990, Caen, Musée de Normandie, 1990, p. 77-90 (ill.).
Carte avec les lieux de trouvailles de solidi à la couronelle; pour la Belgique : Vedrin, Ohey, Spontini.

Lafaurie, J., Argentei francs attribuables à Worms, dans BSFN, 43, 1988, p. 419-421.
Commente aussi une monnaie en argent du début du 6e siècle trouvée à Ave-et-Auffe et conservée au Musée archéologique de Namur.

Lafaurie, J., Collier orné de monnaies en or du VIe siècle, trouvé aux environs de Liège (Belgique), dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 171-184.

Lafaurie, J., De gouden tremisses geslagen te Anderpus en andere Merovingische munten gevonden nabij Antwerpen, in E. Warmenbol, Het ontstaan van Antwerpen, feiten en fabels, Antwerpen, 1987, p. 157-161.

Lafaurie, J., Jacqueline Lallemand 1928-1995, dans BSFN, 50, 1995, p. 1144-1145.

Lafaurie, J., Le tiers de sou d’or frappé à Anvers, dans Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 1987, 2, p. 5-10.

Lafaurie, J., Les dernières émissions impériales de Trêves au Ve siècle, dans H. Huvelin, e.a. (éd.). Mélanges … P. Bastien, Wetteren, 1987, p. 297-323.

Lafaurie, J., Les frappes monétaires de Metz et de sa région aux VIe-IXe siècles, dans P. Riche, e.a. (éd.). Actes du colloque «autour d’Hildegarde» (Centre de recherches sur l’antiquité tardive et le Haut-Moyen Âge et Centre de recherches d’Histoire et civilisation de l’Université de Metz – Cahier V), Paris, 1987, p. 89-103 (ill.).
Discute aussi les monnaies de Metz trouvées en Belgique.

Lafaurie, J., Les monnaies attribuables à Laon (Aisne) à l’époque mérovingienne, dans BSFN, 53-6, 1998, p. 116-121 et 53-7, 1998, p. 209.
Mentionne quatre monnaies trouvées en Belgique.

Lafaurie, J., Monnaies frappées en Gaule à l’époque de Clovis, dans M. Rouche (éd.), Clovis. Histoire et mémoire, I, Paris, 1997, p. 769-802.

Lafaurie, J., Monnaies trouvées dans la tombe 22 de la nécropole de Mailly-le-Camp (Aube) (résumé), dans BSFN, 43, 1988, p. 379-384.
Publication de monnaies enfouies au début du VIe siècle. L’auteur mentionne quelques pièces trouvées en Belgique : Ave-et-Auffe, Éprave.

Lafaurie, J., Pilet-Lemière, J. et Deschamps, S., Argenteus de Valentinien III découvert à Rezé (Loire-Atlantique), dans BSFN, 47-9, 1992, p. 435-441.
Mentionne et illustre une pièce trouvée à Harmignies (Hainaut).

Lafaurie, J., Quelques trouvailles de monnaies mérovingiennes arvernes, dans BSFN, 50, 1995, p. 1048-1051.
Publie e.a. un tremissis mérovingien, trouvé à Saint-Trond.

Lafaurie, J., Sous d’or mérovingiens signés par des monétaires, dans BSFN, 46, 1, 1991, p. 4-8 et BSFN, 46, 2, 1991, p. 32-37.
Monnaies de Huy.

Lafaurie, J., Un nouvel argenteus de Flavius Victor, in M. Christol e.a. (Eds.), Institutions, société et vie politique dans l’empire romain au IVe siècle ap. J.-C. (Collection de l’École Française de Rome 159), Rome, 1992, p. 127-136 (ill.).
Argenteus de Flavius Victor caesar, trouvé à Vieuxville (Liège); au revers : un chrisme cantonné d’une alpha et d’une omega entouré d’une couronne.

Lafaurie, J., VVic in Pontio : les monnaies mérovingiennes de Wicus, dans RN, 151, 1996, p. 181-239.
Contient e.a. des cartes avec les lieux de découverte de monnaies de Wicus (Ciply en Belgique) et des deniers mérovingiens aux anneaux entrelacés (Belgique : Amay, Kruishoutem, Liège, Ophoven).

Lagadec, J.-P. et Liéger, A., La circulation monétaire celtique en Lorraine, dans Archaeologia Mosellana, 3, 1998, p. 9-60.

Lahouste, J.-Ph., Les armoiries de la ville de Lessines. Étude et analyse héraldique, dans Bulletin d’information bimestriel. Cercle d’histoire de l’entité lessinoise, n° 129, 2003, p. 12-17.
Sceaux de Lessines.

Laleman, M. C., Archeologie in het Patershol. Ter inleiding, in Stadsarcheologie (Gent), 13, 3, 1989, p. 2-10.
Sestertius van Antoninus Pius.

Lallemand J. et van Heesch, J., Les monnaies, dans Brulet, R. (éd.) e.a., Liberchies IV Vicus gallo-romain. Travail de rivière (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université catholique de Louvain, 101), Louvain-la-Neuve, 2001 [2002], p. 55-58.

Lallemand, J. et van Heesch, J., Répertoire des monnaies antiques découvertes en Belgique, dans Vie Archéologique – info, 12, 1991, p. 3-4.

Lallemand, J. et Fossion, A., La numismatique, dans J. Plumier (Ed.), Cinq années d’archéologie en province de Namur 1990-1995 (Études et documents. Fouilles, 3), Namur, 1993, p. 131-134.

Lallemand, J. et Houbion, F., Monnaies romaines inédites de notre région, dans Coup d’œil sur Belœil, 6, 42, 1990, p. 47-64.
Monnaies isolées et parties de trésors trouvés à Blicquy et Stambruges.

Lallemand, J. et Mergaux, P., Les monnaies de Mageroy, dans Arc-Hab, 15, 1990, p. 4-11 et 14-16.

Lallemand, J. et van Heesch, J., Le corpus des monnaies antiques trouvées en Belgique, dans Nouvelles de la science et de technologies, 13-2/4, 1995, p. 425-426.

Lallemand, J. et van Heesch, J., Les monnaies, dans R. Brulet et L. Verslyp (éds), Saint-Pierre de Tournai. L’archéologie d’un monument et d’un quartier (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain, 99), Louvain-la-Neuve, 1999 [2000], p. 41-56.
Catalogue de 266 monnaies romaines, essentiellement du Bas Empire.

Lallemand, J. et Van Laere, R., Les monnaies antiques, médiévales et modernes du Musée du Monde Souterrain à Han-sur-Lesse (Amphora, 75), Braine-l’Alleud, 1994, 48 p.

Lallemand, J., 113. Deux trésors monétaires romains de Tournai – 113. Twee te Doornik gevonden Romeinse muntschatten, dans Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 59, 1988, p. 178-179, 185-186 (ill.).

Lallemand, J., Blandain (Ht.) : monnaies des 1er-4e s., dans Archéologie, 1988, 2, p. 168.

Lallemand, J., De munschat van Grotenberge, in Geld uit de grond, p. 79-81 (ill.).

Lallemand, J., De munten, appendix bij K. Van der Gucht, Het Merovingisch grafveld van Lede (O.-Vl.), in Bulletin des Musées royaux d’Art et d’Histoire, 62, 1991, p. 197-198, 219 (ill.).

Lallemand, J., De muntschatten van Velzeke, in Geld uit de grond, p. 74-78.

Lallemand, J., De Romeinse munten van Kruishoutem, in Geld uit de grond, p. 61-63.

Lallemand, J., Deux trésors d’antoniniens à Tournai des règnes de Victorin et de Tétricus, dans BSFN, 45, 1990, p. 724-727.

Lallemand, J., II. Les monnaies : interprétation, dans Documents et Rapports de la Société Royale d’Archéologie et de Paléontologie de Charleroi, 40, 1986-1988, p. 16-18.
Interprétation des 65 monnaies romaines trouvées au Trou des Nutons (Charleroi, Belgique) et connues par un manuscrit anonyme.

Lallemand, J., Imitations du 4e s. découvertes à Dourbes, province de Namur, dans H. Huvelin, e.a. (éd.). Mélanges … P. Bastien, Wetteren, 1987, p. 241-250.

Lallemand, J., Inventaire des monnaies de Mageroy, dans Amphora, 52, 1988, p. 30-33.
Description de 29 monnaies romaines et d’une pièce de Liège du 17e siècle, trouvées dans une villa romaine à Habay-la-Vieille (Luxembourg).

Lallemand, J., La circulation des monnaies de la période valentinienne (364-378) sur le territoire de la Belgique actuelle, in H.-C. Noeske en H. Schubert (Red.), Die Münze, Bild – Botschaft – Bedeutung. Festschrift für Maria R. Alföldi, Frankfurt-am-Main, Peter Lang, 1991, p. 328-334.

Lallemand, J., La circulation des monnaies romaines au Wolberg (Autelbras-Arlon), dans Les cahiers du Groupe de recherches aériennes du Sud-belge, 7, 1991, p. 49-56.

Lallemand, J., La pénétration des monnaies de la première moitié du IIIe siècle dans quelques vici du nord la Gaule, dans Numismatica e Antichità Classiche, Quaderni Ticinesi, 19, 1990, p. 241-250.

Lallemand, J., La Villa Romaine de Wancennes. Annexe 1. Catalogue des monnaies, dans De la Meuse à l’Ardenne, 4, 1987, p. 36-43.

Lallemand, J., Le cimetière gallo-romain du «Champ Hayat» à Saint-Mard, les monnaies, dans Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 60, 1989, p. 146-147.
8 monnaies romaines d’Auguste à Néron.

Lallemand, J., Le trésor d’Habay-la-Vieille, dans Arc-Hab, 16, 1990, p. 6-13.
Jusqu’à Postume.

Lallemand, J., Le Vicus romain de Saint-Mard. Les moules monétaires, dans G. Lambert (éd.), Archéologie entre Semois et Chiers, Bruxelles, 1987, p. 104-110.

Lallemand, J., Les monnaies antiques de Kruishoutem-Kapellekouter, dans F. Vermeulen, Tussen Leie en Schelde, Gent 1992, p. 259-263.

Lallemand, J., Les monnaies antiques de la Sambre à Namur (Musée Archéologique de Namur, Doc. inédits relatifs à l’archéologie de la région namuroise, 3), Namur, 1989, 178 p., V pl.

Lallemand, J., Les monnaies antiques découvertes à Blandain, dans J. Dufrasnes, Blandain site Gallo-Romain de «la Noire Terre», Blandain-Hertain, 1993, p. 26-30.
Commentaire sommaire concernant les monnaies romaines (260-402 apr. J.-C.).

Lallemand, J., Les monnaies romaines de l’Hospice Saint-Gilles (Namur), dans Deuxième journée d’archéologie namuroise. Actes, Namur, 1994, p. 75-81.

Lallemand, J., Les monnaies romaines, dans M. Otte (éd.), Les fouilles de la place Saint-Lambert à Liège, 2, Le vieux marché (Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège 23), Liège, 1988, p. 138-139.
Description de 8 monnaies romaines de Vespasien/Titus à Dioclétien.

Lallemand, J., Les monnaies, dans G. Faider-Feytmans, Fouilles du Musée royal de Mariemont 1955-1984. Le site gallo-romain des Castellains à Fontaine-Valmont (Monographies du Musée royal de Mariemont, 7), Mariemont, 1995, p. 143-147.

Lallemand, J., Les monnaies, dans R. Brulet (Ed.), Braives Gallo-Romain IV. La zone Centre-Ouest (Publications d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université Catholique de Louvain 77), Louvain-la-Neuve, 1990 [1992], p. 53-57.
Description de 65 monnaies gauloises et romaines.

Lallemand, J., Les monnaies, dans R. Brulet (Ed.), Braives gallo-romain, V, La fortification du Bas-Empire (Publ. d’Hist. de l’art et d’arch. de Université Catholique de Louvain, 83), Louvain-la-Neuve, 1993, p. 78-87 et 249-250.

Lallemand, J., Les monnaies, dans R. Brulet (éd.), Le sarcophage Gallo-Romain de Tournai (Coll. d’archéologie Joseph Mertens IV – Publ. d’hist. et d’arch. de l’UCL, LXXIV), Louvain-la-Neuve, 1990, p. 33-35 (ill.).
63 monnaies du 3e siècle dont une grande partie indéterminable.

Lallemand, J., Les monnaies, dans R. Brulet (éd.), Les fouilles du quartier Saint-Brice à Tournai. L’environnement funéraire de la sépulture de Childéric, 1 (Coll. d’archéologie Joseph Mertens III – Publ. d’hist. de l’art et d’arch. de l’U.C.L., LXXIII), Louvain-la-Neuve, 1990, p. 42.

Lallemand, J., Les monnaies, dans R. Brulet (éd.), Liberchies I. Vicus Gallo-Romain. Bâtiment méridional et la Fontaine des Turcs. Fouilles de P. Claes (1956-1964) (Publication d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’U.C.L., LIV), Louvain-la-Neuve, 1987, p. 58-59.

Lallemand, J., Les monnaies, dans R. Brulet (Ed.), Liberchies, vicus gallo-romain, 2 (Publ. d’Hist. de l’art et d’arch. de Université Catholique de Louvain, 82), Louvain-la-Neuve, 1993, p. 127-133.

Lallemand, J., Les monnaies, dans R. Brulet et J.-C. Demanet (Eds.), Liberchies III vicus gallo-romain. Les thermes, fouilles CRAN (1973 et 1989-90) et zone d’habitat au nord de la voie antique. Fouilles de Pro Geminiaco (1979-80 et 1987-94) (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université catholique de Louvain, 94), Louvain-la-Neuve, 1997, p. 107-112.
Description de 72 monnaies romaines.

Lallemand, J., Les moules monétaires de Saint-Mard (Virton, Belgique) et les moules de monnaies impériales romaines en Europe : essai de répertoire, in A. Cahen e.a. (Eds.), Un quartier artisanal de l’agglomération gallo-romaine de Saint-Mard (Virton) (Études et documents, fouilles, 1), Namur, 1994, p. 141-177 (ill.).

Lallemand, J., Les trésors 17 et 18 de Tournai. Antoniniens de Victorin et des Tétricus (Musées royaux d’art et d’histoire. Monographie d’archéologie nationale, 7), Bruxelles, 1992, 88 p.

Lallemand, J., Monnaies de sites et trésors, dans Découvertes récentes en Wallonie (Dossier de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, 1), 1993, p. 121-124.

Lallemand, J., Rapport des fouilles de sauvetage de 1979 à 1986 sur le plateau de Mageroux à Saint-Mard (Virton) : Les monnaies, in A. Cahen e.a. (Eds.), Un quartier artisanal de l’agglomération gallo-romaine de Saint-Mard (Virton) (Études et documents, fouilles, 1), Namur, 1994, p. 47-49.
Description de 2 monnaies gauloises et 29 pièces romaines.

Lallemand, J., Un secteur du quartier gallo-romain au plateau de Mageroux à Saint-Mard (Virton) : les monnaies, in A. Cahen e.a. (Ed.), Un quartier artisanal de l’agglomération gallo-romaine de Saint-Mard (Virton) (Études et documents, fouilles, 1), Namur, 1994, p. 136-137.
Description de 5 monnaies romaines.

Lallemand, J., Une pièce d’or inédite de Constance II pour Siscia découverte à Dourbes (province de Namur, Belgique), dans P. Kos en Z. Demo (éd.), Studia Numismatica Labacensia Alexandro Jelocnik oblata (Situla, 26), Ljublijana, 1988, p. 155-158.

Landerloos, R., De munten van Rummen, in Limes Gatia (Geetbets), 4-4, 1995, p. 107-115.
Algemeen overzicht en vondstmelding uit Bornem (Antw.).

Landi, G., Les médailles de l’assurance / De medailles van de verzekering. Belgique-België, Nederland, Luxembourg, Barcelona, 1997, 181 p.

Landi, G., Numismatique de l’assurance. Belgique, Generali Group, Bruxelles, 1992, 95 p. (ill.).
Description de 80 médailles.

Landrain, Y., Monnaies des Pays-Bas Espagnols : nombreuses variétés inédites acquises par le Cabinet des Médailles de Bruxelles, dans RBN, 148, 2002, p. 131-138.

Landrain, Y., Petite histoire métallique de la Bibliothèque Royale d’après les collections du Cabinet des Médailles, Bruxelles, 1995, 40 p. (ill.).

[Landrain, Y.], Liste des catalogues de ventes illustrés du Cabinet des Médailles de Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert I, Bruxelles, 1992, 81 p.
Avec index.

Lapsus calami numismatique, dans VN, 49-7, p. 245.
Concerne la pièce belge de 250 francs aux portraits de la reine Fabiola et du roi Baudouin de 1998.

L’Archéologie en Hainaut occidental 1988-1993 (Amicale des Archéologues du Hainaut occidental 5), Ath, 1993, 144 p.
Description détaillée du trésor de Gallaix (Leuze-en-Hainaut, 3 deniers et 31 antoniniens de Septime Sévère à Valérien I) par Mme J. Lallemand (p. 79-83), d’un «rameau A» (p. 60-61) trouvé à Basècles (Belœil) et de 3 monnaies d’Hadrien (p. 110-111) trouvées en surface à Quevaucamps (Belœil) par M.R. de Braekeleer.

Laurent, R. et Roelandt, C., Inventaire des collections de matrices de sceaux des Archives générales du Royaume et de la Bibliothèque royale, Bruxelles, xvii + 271 p., 135 pl.

Laurent, R., De zegels en de zee. De evolutie van de scheepsbouwkunde aan de hand van zegels van de XIIIde tot de XVde eeuw, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1987, 91 p. (ill).

Laurent, R., Inventaire de la collection de moulages de sceaux des Archives Générales du Royaume à Bruxelles, I, Moulages nos 1 à 1000, Bruxelles, 2003, 290 p.

Laurent, R., La collection sigillographique des Archives générales du Royaume et les sceaux des institutions ecclésiastiques hainuyères, dans Congrès de Mons (Sixième congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique et 53e congrès de la Fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique. Actes, 4), Bruxelles, 2000, p. 1106-1120.

Laurent, R., Les matrices de sceaux de la Société Archéologique de Namur, dans Annales de la Société Archéologique de Namur, 69, 1995, p. 139-165.

Laurent, R., Les sceaux de l’abbaye de Saint-Hubert (XIIe-XVIIIe siècle), dans Saint-Hubert, 1991, p. 199-310.

Laurent, R., Les sceaux de l’abbaye et des abbés de Viullers (XIIe-XVIIIe siècle), dans P. Bonenfant et P. Cockshaw (éds), Mélanges Claire Dickstein-Bernard, Bruxelles, 1999, p. 167-186.

Laurent, R., Les sceaux de l’ordre, dans P. Cockshaw (Ed.), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505). Idéal ou reflet d’une société, Bruxelles, 1996, p. 24-30.

Laurent, R., Les sceaux des princes territoriaux belges de 1482 à 1794 (Archives générales du Royaume, Studia, 70), Bruxelles, 1997, 95 p., 100 pl.

Laurent, R., Les sceaux des princes territoriaux belges des origines au début du XIIIe siècle. IV. Les comtes de Luxembourg, dans H. Coppejans, e.a. (Red.), Album Carlos Wijffels …, Bruxelles, 1987, p. 269-282.

Laurent, R., Les sceaux des princes territoriaux belges du Xe siècle à 1482, 2 vol., Bruxelles, 1993, 694 + 393 p.

Laurent, R., Les sceaux du cartulaire et du chartrier de l’abbaye Saint-Martin à Tournai, Bruxelles, 2002, 125 p.

Laurent, R., Les sceaux du chartrier des comtes de Namur (Studia, 91), Bruxelles, 2002, 383 p., 420 ill.

Laurent, R., Les sceaux et la mer. L’évolution de l’architecture navale d’après les sceaux du XIIIe au XVe siècle, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 1987, 91 p. (ill.).

Laurent, R., Les sceaux et l’héraldique de l’abbaye et des abesses, dans Th. Coomans, La Ramée. Abbaye cistercienne en Brabant wallon, Bruxelles, 2002, p. 67-69.

Laurent, R., Les sceaux : miroir de la société médiévale. Exposition (Archives générales du royaume, catalogues, 125). Bruxelles, 78 + xviii p. (ill.).
Bestaat ook in het Nederlands onder de titel : De zegels : spiegel van de middeleeuwse maatschappij (Algemeen Rijksarchief, catalogus, 126).

Laurent, R., Sceaux et armoires des comtes de Hainaut, in Châteaux, Chevaliers en Hainaut au Moyen Âge, Bruxelles, Crédit communal, p. 231-240.

Laurent, R., Sigillografie (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën – centrum voor praktische studie van de hulpwetenschappen der geschiedenis), Brussel, 1986 (1987), 296 p. (waaronder XL platen).

Lautz, G., Was Mr. Henry Morton Stanley an Zahlungsmittel mit sich nahm, in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 55, 1998, p. 69-72.

Lauwers, R., Een Keltische muntvondst te Rotselaar, in RBN, 134, 1988, p. 180-181 (ill.).

Le Franc belge. Monnaies et billets belges depuis 1830, Bruxelles, Banque Nationale de Belgique, 1989, 315 p. (ill.).

Le symbolisme d’une intaille d’époque gallo-romaine découverte dans la région de Belœil, dans Coup d’œil sur Belœil, n° 48, 1991, 104.

Le XIe Congrès international de numismatique, dans International Numismatic Newsletter, 20, 1991, p. 2-5.

Leblanc, C., La carrière belge d’Alexandre Charpentier, dans Bulletin des Musées royaux d’art et d’histoire, 72, 2001, p. 76-102.
Médaille de Constantin Meunier, esquisse pour la médaille Octave Maus; Libre esthétique.

Leblois, E. et Pacyna, D., Cuesmes. Notes d’archéologie préhistorique, protohistorique, gallo-romaine et mérovingienne, dans Annales du cercle archéologique de Mons, 76, 1994, p. 3-72.
3 monnaies gauloises et une de la république romaine (p. 22-23).

Leblois, E., Mons/Nouvelles : nouveaux vestiges de la villa, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 4-5, 1997-1998, p. 26.
Deux deniers romains du règne de Sévère Alexandre.

Leblois, E., Saint-Ghislain/Baudour : monnaie romaine au lieu-dit «Couture de Roudelet», dans Chronique de l’archéologie wallonne. Activités 1997, 6, Namur, 1998, p. 27.
Sesterce de Sévère Alexandre pour Julia Mamaea (RIC 708).

Leblois, E., Témoins de la Préhistoire et de la période gallo-romaine à Baudour. Bilan de 150 années de découvertes archéologiques. Catalogue de l’exposition organisée à Baudour du 13 au 17 septembre 1997, Saint-Ghislain, Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région, 1997, 38 p.
Description de 6 monnaies romaines du Haut-Empire trouvées à Baudour (p. 29-30).

Leclercq, P. et Messiant, G., Informations Nord-Pas-de-Calais, dans BSFN, 49-2, 1994, p. 747.
Mentionne e.a. un trésor de monnaies du VIIe siècle trouvé à Offin et contenant plusieurs monnaies de Brabant.

Leclercq, P., Monnaies trouvées à Wissant, dans Bulletin de la commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, 12, 1987, 2, p. 121-123 (ill.).
6 monnaies de la Flandre dont 2 petits deniers, illustrés (12e-14e siècle).

Leconte, J.-M., Le bréviaire des monnaies de l’Union latine, 1865-1926, Paris, 1995, 385 p.

Leconte, J.-M., Les monnaies de l’Union latine : l’État indépendant du Congo, dans Numismatique & Change, 22-243, 1994, p. 29-30 (ill.).

Lefebvre, L., Histoire de Bastogne, 1 (Annales de l’Institut archéologique du Luxembourg, 114-115, 1983-1984), Arlon, 1989, 408 p.
La monnaie de Bastogne : p. 171-174.

Lejeune, Ph., Un cinquième trésor monétaire à Grand-Halleux, dans Glain et Salm, 40, 1994, p. 35-37.

Lemmens, K., Rekenmunt en courant geld, dans JEGMP, 1998, p. 19-52.

Lemmens, K., Rekenmunt en courant geld, in Hobuechen 1135 (Hoboken), 11-4, 1996, p. 142-150.
Algemene introductie aan de hand van lokale voorbeelden.

Lemmens, K., Rekenmunt en courantgeld, in Vlaamse Stam, 7-8, 1991, p. 339-367.

Lenoir, Y., Documents Grétry dans les collections de la Bibliothèque Royale Albert Ier, Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, 1989, 183 p., 22 pl.
P. 145-147 : Médailles commémorant A.-E.-M. Grétry, compositeur «belge» (1741-1813).

Lentz, L., Abraham Ortelius and medallic art, in The Medal, 25, 1994, p. 6-14.

Lépine, A., Le clergé cerfontainois. (Cahiers cerfontainois. 9), Cerfontaine, 1988, 110 p.
Sceau de la paroisse St Lambert de Cerfontaine, 1744.

Les Belges décorés de la Légion d’honneur des origines à nos jours (Société royale belge d’études napoléoniennes. Bulletin, 40), Bruxelles, 2002, 140 p.

Les jetons de Tournai et de Nuremberg, caractéristiques et différences, dans Le Livre des Mereils (Dossier spécial), (1991), 16 p.

Les monnaies d’or des musées de Toulouse. Monnaies et médailles des musées Saint-Raymond et Paul-Dupruy; de l’antiquité aux temps modernes. Toulouse, 1994, 289 p.

Lesenne, M., Een nieuw munt- en penningkabinet te Tongeren, in Archeologie, 1987, p. 5-6.

Lesseliers, E., Muntstukken uit de zeventiende eeuw, in Het Land van Beveren, 36-2, 1993, p. 95-96.
Oord van Karel II (Antwerpen, 1680). Zonder vondstomstandigheden of herkomst.

Letroye, J., Une famille de Rèves : Les «Letroye», dans Journal de Rèves, n° 51, 1999, p. 23-36.
Sceau de Godescal Le Troie, 1374.

Leyder, D., À la recherché du pensionnat perdu : L’Athénée Thérésien et l’éducation de la principale noblesse des Pays-Bas autrichiens (Bruxelles 1777-1788), dans Cercle d’histoire de Bruxelles et extensions, 20, 2002, p. 14-24.
Médaille de prix par Th. van Berckel.

Lhomme, D., Ernest de Bavière, prince-évêque de Liège 1581-1612, dans VN, 38, 1988, p. 81-85 (ill.).

Lhomme, D., La numismatique liégeoise du XVIe siècle, dans VN, 39, 1989, 8, p. 261-267 (ill.).

Lhomme, D., Le snaphaen liégeois, dans VN, 40, 1990, p. 18-24 (ill.).

Lhomme, D., Liège, les de la Marck et leurs monnaies à la fin du XVe siècle, dans VN, 40, 1990, p. 147-157 (ill.).

Lhomme, D., Pour quelques petites pièces…, dans VN, 38, 1988, p. 157-158.
L’auteur donne quelques exemples concernant le pouvoir d’achat des monnaies dans la principauté de Liège au 17e siècle.

Lhomme, D., Propos sur le monnayage de Jean de Horn, dans Congrès de Liège. 20-23/8/1992. Actes, 3 (LIe Congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique), Liège, 1995, p. 348-356.

Lhomme, D., Saint-Georges, thème des premiers dalers liégeois, dans VN, 45, 1995, p. 337-339.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 16, 1987, p. 72-75.
Medailles geslagen door Oostendse verenigingen ca. 1900.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 17, 1988, 10, p. 198-199 (ill.).
Beschrijving van 2 Oostendse medailles uitgegeven door schuttersverenigingen en 1 schoolmedaille.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 17, 1988, 12, p. 252-255.
Beschrijving van Oostendse onderscheidings- en herinneringsmedailles uit het begin van deze eeuw.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 17, 1988, 3, p. 80-83 (ill.).
Oostendse medailles i.v.m. de roeisport.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 17, 1988, 4, p. 108-112 (ill.).
Medailles uitgegeven door de Oostendse lijnvissersmaatschappijen (1899-1937).

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 17, 1988, 5-8, p. 146-147 (ill.).
Medailles ter ere van de intrede van koning Albert en koningin Élisabeth te Oostende.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 17, 1988, 9, p. 166-167.
Bespreking van de koperen penning die betrekking heeft op het beleg van Oostende (1601-1604).

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 18, 1989, 11, p. 254-257.
Medailles i.v.m. het beleg van Oostende (1601-1604).

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 19, 10, 1990, p. 273-275 (ill.).
Jetons en penningen uit Oostende, begin 20ste eeuw.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 19, 11 1990, p. 317-318.
Beschrijving van jetons en medailles, begin 20ste eeuw.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 19, 12, 1990, p. 331-334 (ill.).
Beschrijving van Oostendse medailles 19de-20ste eeuw.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 19, 2, 1990, p. 61-63 (ill.).
Beschrijving van 19e-eeuwse medailles.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 19, 3, 1990, p. 86-87.
Twee 19e-eeuwse medailles.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 19, 5, 1990, p. 152-154 (ill.).
Penningen i.v.m. het beleg van Oostende (1601-1604) en de aankomst van Ambrosius Spinola (1603).

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 19, 9, 1990, p. 238-241.
Oostendse penningen 20ste eeuw.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 20, 2-4, 9-10, 12, 1991, p. 88-89, 110-112, 159-161, 261-264, 281-284, 345-346.
Oostendse penningen 18e-20ste eeuw.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 21-9, 11 en 12, 1992, p. 187-189, 252-254 en 280-283 (ill.).
Oostendse penningen en eretekens.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 22-2/ 4/ 10/ 12, 1993, p. 53-56, 103-106, 253-255, 310-313.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 23-4, 1994, p. 128-131 (ill.).
Penningen (20ste eeuw).

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate, 26-2, 1997, p. 54-57 en 26-11, 1997, p. 235-237.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, in De Plate. Tijdschrift van de Oostendse heem- en geschiedkundige kring «De Plate», 17, 1988, p. 80-83, 108-112, 146-147, 166-167, 198-199, 252-255; 18, 1989, p. 52-55, 118-121, 254-257, 291-294; 20, 1991, p. 88-90, 110-112, 261-264, 281-284; 21, 1992, p. 210-213, 252-254, 280-283; 22, 1993, p. 53-56, 103-106; 26, 1997, p. 235-238; 27, 1998, p. 58-62.

Lietard, E., Oostendse numismatiek, vergroting en verbetering van de Oostendse haven in 1783, in De Plate, 19, 1990, 1, p. 15-16 (ill.).
Zilveren jeton van Marie-Christine en Albert van Saksen-Teschen, gouverneurs van de Oostenrijkse Nederlanden.

Lietard, E., Oostendse numismatiek. De vrije zwemmers, in De Plate, 16, 1987, p. 259-263.
Catalogus van medailles uitgegeven door de «Vrije zwemmers», 1959-1975.

Lietard, E., Oostendse numismatiek. Vergroting en verbetering van de Oostendse haven in 1783, in De Plate, 16, 1987, p. 306-307.
Medaille.

Lietard, E., Oostendse penningkunde, in MEDEC, 33, 1995, p. 15-20.

Lietard, E., Oostendse penningkunde, in MEDEC, 34, 1996, p. 14-20 en MEDEC 38, 1996, p. 16-20.

Lietard, E., Oostendse penningkunde, in MEDEC, 40, 1997, p. 17-20; 42, 1997, p. 14-24; 43, 1997, p. 17-24.

Lietard, E., Oostendse penningkunde, in MEDEC, 44, 1998, p. 17-24.

Limbrée, C. et Mignot, Ph., Archéologie à Rochefort. Fouilles à la villa romaine et au château comtal, Rochefort, 1993, 38 p.
P. 16-17 : 12 monnaies romaines, de Trajan à Valentinien I, déterminées par J. Lallemand et trouvées à Jemelle.

Lingen, J. en van Heesch, J., Bijlage Musea, in B. van Beek (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, aflevering 31, Houten, 1999, p. 1-20.
Bevat een beknopte lijst van de belangrijkste Belgische openbare munten- en penningenverzamelingen en hun adressen.

Link, R., Van oord tot euro : 240 jaar Luxemburgse muntslag in Brussel, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, nr. 14, 1998, p. [9-10].
Existe également en français, dans Monnaie info.

Lippens, J., Bruxelles : le cabinet des médailles de la Bibliothèque royale, dans Commission Internationale de Numismatique. Compte rendu, 37, 1990, p. 39-41.

Lippens, J., Dolf Ledel (1893-1976), in JEGMP, 1988, p. 93-117 (ill.).

Lippens, W., Arbeidsslachtoffer – Mort au travail, in MEDEC, 51, 1999, p. 16-18.

Lippens, W., Oorlogsdiensten als zeestrijder 1940-45, in MEDEC, 44, 1998, p. 6-10.

Lippens, W., They called it Passchendaele, dans MEDEC, 66, 2002, p. 17-25.
Betreft de eerste wereldoorlog en decoraties uitgereikt aan William Wheate.

Lips, H., De l’apparition des monnaies de siège à leur disparition à l’époque napoléonienne, dans Numismatique & Change, 20-232, 1993, p. 44-45 et 20-233, 1993, p. 24-25.
E.a. le siège d’Anvers (1814).

Lips, H., Les monnaies obsidoniales de la guerre d’indépendance des Provinces Unies, dans VN, 41, 5, 1991, p. 155-162.

Lips, H., L’union latine, avant-projet d’union monétaire, dans VN, 49-6, 1999, p. 193-201.

Logie, Chr. (Ed.), Keizer Karels geldbeurs. Geld en financiën in de XVIe Eeuw. Tentoonstelling in kunsthal de Sint-Pietersabdij-Gent van 1 tot 24 april 2000, en in het Museum van de Nationale Bank van België-Brussel van 15 mei tot 30 juni 2000, Nationale Bank van België, Brussel, 2000, 351 p., en catalogus in aparte bijlage.

Logie, Chr. (éd.), L’escarcelle de Charles Quint. Monnaies et finances aux XVIe Siècle. Exposition au Musée de la Banque Nationale de Belgique, du 15 mai au 30 juin 2000, Bruxelles, 2000, 351 p. et catalogue, 75 p.

Logie, Chr., Le thaler, la monnaie européenne des Temps Modernes, dans Une monnaie pour l’Europe, Bruxelles, 1991, p. 121-124.

Lorette, J., Le lieutenant Modeste Rottermund, le dessinateur Jean-Baptiste Madou et les réfugiés polonais en Belgique en 1834, dans Militaria Belgica, 1992, p. 27-39.
P. 35 note 9 : contient des informations intéressantes sur la vente d’une médaille frappée en Belgique pour commémorer la révolution polonaise (Guioth, Révolution, n° 20 et 219).

Loriot, X., Réflexions sur l’usage et les usagers de la monnaie d’or sous l’Empire romain, dans RN, 159, 2003, p. 57-74.

Loriot, X., Un aureus de Carausius de l’atelier continental présumé découvert en Belgique, dans BSFN, 44, 1989, 9, p. 677-679 (ill.).

Lorthiois, L., Un jeton de Nuremberg découvert à Stalle, in Ucclensia. Bulletin trimestriel du Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Folklore d’Uccle et Environs, 127, sept., 1989, p. 7-8.

Loscheider, R., Untersuchungen zum spätlatènezeitlichen Münzwesen des Trevererlandes 1, in Archaeologia Mosellana, 3, 1998, p. 69-225.

Loureau, R. et S., Louis Dupont, sculpteur, statuaire, médailleur, dans Flash médailles, n° 3 1998, s.p.

Loureau, R., Médaille de la libération de la ville de Liège 1940-1945 gravée par Louis Dupont, dans Cercle numismatique Liégeois. Bulletin, 16, 1987, 157, p. 8-9.

Louwet, W. en Suetens, I., Een exemplaar van de «Orde van het kruis van Bourgondië», in RBN, 141, 1995, p. 277-284.

Louwet, W., Conrad Meit, medailleur van Filips van Bourgondië en Margareta van Oostenrijk dans RBN, 139, 1993, p. 103-132 (ill.).

Louwet, W., De portretpenning van Gerard Mercator door Simon de Passe, in Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, 97, 1994, p. 159-170.

Lucas, P., L’atelier des Hayons, dans VN, 44-7, 1994, p. 191.

Lucas, P., Le Dr J.F. Dugniolle (1803-1892), dans VN, 50, 2000, p. 174.

Lucas, P., L’escalin au paon, dans VN, 45, 1995, p. 16-19.

Luisa, M. et Perer G., Leone Leoni tra Lombardia e Spagna, atti del convegno internazionale menaggio 25-26 settembre 1993. Instituto per la storia dell’Arte Lombarda, Milano, 1995, 131 p.

Lunro, H., Petty Coinage in the Economy of Late-Medieval Flanders : Some Social Considerations of Public Minting, in E. Van Cauwenberghe (éd.), Precious Metals, p. 25-56.

M[aris], A., Oud Spaans geld op Kruibeke, in Heemkundige Kring Wissekerke, Bazel en Omstreken, 12, 1987, 1, p. 25.

Maes, P., Dadizele in de numismatiek, in Dadingisila, 3-3, 1994, p. 66-77.
Algemeen overzicht i.v.m. Dadizele : jeton en papieren noodgeld (WO I).

Mailleux, B., La numismatique gauloise, dans Au temps des Gaulois, exposition organisée du 1er avril au 12 novembre 1989, Musée de Wéris, 1989, p. 40-47.
Vue générale sur le monnayage celte.

Marain, Fr., Van frank tot euro. De Belgische frank van 1830 tot nu, Lannoo, Tielt, 1999, 173 p.
Existe aussi en français : Du franc à l’euro.

Marchetti, P. et Moucharte, Gh., Quelques points forts de la biographie de Tony Hackens (Eupen 27 août 1939 – Ottignies 28 novembre 1997), dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 32, 1999, p. xvii-xxii.

Marchetti, P., In memoriam Tony Hackens (27 août 1939 – 28 novembre 1997), dans RBN, 143, 1997, p. iii-xxi.
Suivi de sa bibliographie numismatique rassemblée par Gh. Moucharte.

Marcolungo, D., Monnaies françaises de Louis XVI, dans Archéo-Situla, 10, 1991, p. 4-6.
Une pièce d’un sol trouvée à Messancy (Lux.) et une de deux sols trouvée à Grandvoir (Lux.).

Marcolungo, D., Monnaies romaine et médievales de Warnach, dans Archéo-Situla, 9, 1991, p. 18-20.
Imitation de Victorin, gigot de Philippe II (Maastricht), trois patards d’Albert et d’Isabelle (Bois-le-Duc).

Marechal, G., Een eremetaal voor August Van Acker (1879), in De Eeklose dobbelgebakkene, 5-2, 1996, p. 58-61.
Brugse prijsmedaille uit 1879.

Mariën, M., Eugène De Bremaecker, sculpteur des danseuses, dans Revue des archéologues, historiens d’art et musicologues de l’UCL, 1, 2003, p. 69-80.

Mariën, M., Médailles émises par la Fédération des Sociétés d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, dans Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 56, 1987, p. 132-135 (ill.).

Martenne, D., Numismatique hennuyère. Un curieux document, dans VN, 50, 2000, p. 241-242.
Copie d’une charte datée de 1297 et publiée dans Chalon, «Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut».

Martens, M., Hanut, Fr., Ervynck, A., Lentaker, A., Cosyns, P., De Beenhouwer, J. et van Heesch, J., Ensemble détritique ou contexte cultuel ? Étude du matériel archéologique et des restes fauniques d’une grande fosse (S 082) du vicus de Tirlemont (Tienen, Belgique), dans Revue du Nord. Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, 84, Lille, 2002 [2003], p. 43-89.

Martens, M.P.J. (Red.), Bruges and the renaissance. Memling to Pourbus, Brugge, 1998, 320 p.
Concerne e.a. Goltzius.

Martin, J. et Filée, J., Une médaille inédite de Notre-Dame de Basse-Wavre trouvée à Taviers dans le Namurois, dans Revue d’Histoire religieuse du Brabant Wallon, 1987, 2, p. 65-74.

Martin, J.S., Biographical Dictionary of Medallists, by L. Forrer. Index. (Royal Numismatic Society, special publication n° 18 / British Art Medal society, Special publication n° 1), London, 1987, 311 p.

Martiny, J.-Cl., Enkele bedenkingen in verband met de halve gouden motoen van Lodewijk van Male, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor numismatiek, 9-7, 1999, p. 123-131.

Martiny, J.-Cl., Opmerkingen in verband met de gouden munten van Lodewijk van Male, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor numismatiek, 9-9, 1999, p. 172-174.

Martuny, V.G., L’Académie royale d’Archéologie de Belgique trois fois jubilaire 1842-1992, dans Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 61, 1992, p. 11-74.
P. 34-36 : L’Académie d’archéologie dans la numismatique.

Massart, C., Le cimetière gallo-romain du Berhômont à Freux, dans Bulletin des Musées royaux d’art et d’histoire, 62, 1991, p. 111-122.
Un dupondius de Domitien (la Fortune) et un as d’Auguste contremarqué : TIB IM.

May, J., Deniers of Philippe de Heinsberg from the Huy-Mont Falhize hoard, dans RBN, 139, 1993, p. 322-328 (ill.).

Mayer, R. et Mayer, G., Les médailles médicales au cours du règne de Léopold I, dans Revue Médicale de Bruxelles, 9, 1988, 10, p. 473-489 (ill.).

Mayhew, N. (Red.), The Gros Tournois. Proceedings of the fourteenth Oxford symposium on coinage and monetary history (Royal Numismatic Society, Special Publication, 31), Oxford, 1997, vi + 520 p., 42 pl.

Mayhew, N. et Besly, E.M., The 1996 Broughton (Oxon) coin hoard, in The British numismatic journal, 68, 1998 [1999], p. 154-157.
Quelques monnaies de Philippe IV dans une trouvaille anglaise.

Mayhew, N., Coinage in France, from the dark Ages to Napoleon, London, Seaby, 1988, viii + 164 p. (ill.).

Mayhew, N., Gros Tournois in the Haarlo and Dover hoards, in N.J. Mayhew (Red.), The Gros Tournois (nr. 44), p. 339-343.

Mayhew, N., Sterling. The History of a currency, John Wiley & Sons, New York, xiv + 290 p.

McCormick, M., Origins of the European economy. Communications and commerce AD 300-900, Cambridge, 2001 [2002], 1130 p.
Surtout intéressant pour les trouvailles de monnaies carolingiennes et arabes.

Medaille van de partisan, in MEDEC, 31, 1995, p. 9-10.

Medaille-1999. Jaarlijks geschenk aan de leden van de Promotie van de Medaille, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 10, 2000, p. 87.
Bevat ook een curriculum vitae van de kunstenares Francien Maas.

Medaillecampagne : in 1998 kunnen weer enige oud-strijders dan wel hun nabestaanden blij worden gemaakt met een verdienste medaille. Er liggen nog wel de nodige eretekens te wachten, in Alle Hens, 52, 1999, p. 19.

Médailles belges coulées 1841 à 1995, Les numismates de Bruxelles, Bruxelles, 2000, 5 p.

Medailles van Jules Lagae, dans Echo numismatica (Tienen) 2002-3, p. 19-23.

Medicalia 93, dans VN, 43-2, 1993, p. 66 (ill.).
Médaille de Roger Duterme.

Meerschaert, H., Het Belgische burgerlijke ereteken met baret 1914-1915 in Australië, in MEDEC, 51, 1999, p. 13-15.

Meert, Chr., Dinant, à propos de la frappe du liard de 1640 par Ferdinand de Bavière, prince-évêque de Liège, dans VN, 40, 1990, p. 117-119 (ill.).

Meert, Chr., Ferdinand de Bavière, daler de 1631 de l’atelier de Dinant, une épreuve d’artiste ou un faux d’époque ?, dans VN, 40, 1990, p. 256-258 (ill.).

Meert, Chr., Frappe des ateliers de Bouvignes et de Méraude sous Guillaume I, comte de Namur (1337-1391) et sous Marie d’Artois, dame de Poilvache (1342-1353), dans RBN, 135, 1989, p. 25-38 (ill.).

Meert, Chr., La frappe des comtes à l’atelier de Namur aux Xe et XIe siècles, dans RBN, 144, 1998, p. 43-61.

Meert, Chr., La vue de Dinant en médailles, dans BCEN, 31-1, 1994, p. 14-24 (ill.).

Meert, Chr., L’atelier monétaire de Celles au XIe siècle, dans RBN, 137, 1991, p. 101-111.

Meert, Chr., L’atelier monétaire de Fosses sous les princes-évêques de Liège, dans BCEN, 30-3, 1993, p. 63-68 (ill.).

Meert, Chr., L’atelier monétaire de Rochefort au début du XVIIe siècle, dans BCEN, 31-3, 1994, p. 49-56.

Meert, Chr., L’atelier monétaire d’Yves au XIVe siècle. Complément d’information, dans BCEN, 29-4, 1992, p. 84-89.

Meert, Chr., Les ateliers monétaires de la province de Namur, dans VN, 41, 3, 1991, p. 88-92.

Meert, Chr., Les doubles liards et liards de Philippe V frappés à Namur en 1709/1710, dans VN, 39, 1989, 10, p. 341-344 (ill.).

Meert, Chr., Les liards des vacances du siège de 1724 et 1744 de la principauté de Liège, dans VN, 40, 1990, p. 260-263 (ill.).

Meert, Chr., Les médailles d’hommage au peintre Antoine Wiertz, dans BCEN, 29-1, 1992, p. 18-22 (ill.).

Meert, Chr., Les médailles du cercle de natation et de sauvetage de Dinant, dans VN, 41, 8, 1991, p. 265-267.

Meert, Chr., Les monnaies de l’atelier de Cugnon sous Ferdinand-Charles de Löwenstein-Wertheim, comte de Rochefort (1644-1672). Essai de classement, dans BCEN, 34-4, 1997, p. 1-7.

Meert, Chr., Les monnaies luxembourgeoises de l’atelier de Méraude sous Henri VII (1288-1309) et Jean l’Aveugle (1309-1346). Essai de classement chronologique, dans BCEN, 26, 1989, 1, p. 15-21.

Meert, Chr., Où situer les ateliers qui ont frappé au cours des siècles les monnaies dinantaises ? dans, BCEN, 28, 2, 1991, p. 45-50.

Meert, Chr., Thuin et son atelier monétaire du Xe au XIVe siècle, Thuin, Centre d’Histoire et d’Art de la Thudinie, 1997, 32 p., 4 pl.

Meert, Chr., Un denier de l’évêque Robert de Thourotte ou de Velu Henri de Gueldre, dans VN, 38, 1988, p. 227-228 (ill.).

Meert, Chr., Un méreau du XVIIe siècle attribué à Dinant, dans VN, 37, 1987, p. 227-228.

Meert, Chr., Un passage ayant trait aux occupations de 1792-1798 des armées françaises à Dinant, dans VN, 42-8, 1992, p. 253-255.
Ne concerne pas seulement les monnaies mais aussi les assignats.

Meert, Chr., Un sceau des Carmélites de Dinant (XVIIe siècle), dans BCEN, 27, 1990, p. 35-36 (ill.).
Matrice en laiton d’un sceau.

Memorial medals from the collection of academician Boris Piotrovsky. Catalogue, St. Petersburg, 1994, 96 p.
P. 11 : Medaille van de Gentse Rijksuniversiteit voor Emil Poetou (1986).

Mercier, A., L’argent des révolutionnaires. Catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition du 4 avril au 31 août 1989 au Musée National des Techniques, Paris, 1989, 112 p. (ill.).

Merson, R.A., Gros Tournois : a bibliography, in N.J. Mayhew (Red.), The Gros Tournois (nr. 44), p. 467-516.

Merson, R.A., The silver mailles of Philip III (1270-1285) and Philip IV (1285-1314) of France, in N.J. Mayhew (Red.), The Gros Tournois (nr. 44), p. 399-419.

Mertens, J., Landcommandeur Edmond Godfried von Bocholtz, zijn familie en de balije Biesen in de tweede helft van de 17de eeuw, in Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen (Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de balije Biesen, 1), Bilzen, 1994, p. 215-340.
Bevat een bijdrage over het muntrecht en de genadepenning van Gruitrode.

Metcalf, D.M., Coinage of the Crusades and the Latin East : Some New Hoard and Site Finds, dans NC, 147, 1987, p. 84-105.
P. 103, n° 73, un denier de la Flandre (Bethune, c. 1180/1220) trouvé à Caesarea Maritima.

Metcalf, D.M., The presidents address, Viking-Âge numismatics 4. The currency of German and Anglo-Saxon coins in the Northern Lands, dans NC, 158, 1998, p. 346-371.

Metcalf, D.M., Thrymsas and sceattas in the Ashmolean museum, Oxford (Royal numismatic society, special publication 27). 3 vol. London, 1993-1994, xvi + 685 p. (ill.).

Metzler, J., Das treverische Oppidum auf dem Titelberg (G.-H. Luxemburg). Zur Kontinuität zwischen der spätkeltischen und der frührömischen Zeit in Nord-Gallien (Dossiers d’archéologie d’histoire et d’art, 3), 2 vol., Luxembourg, 1995.

Mignolet, A., Réflexions d’un numismate professionel, dans VN, 46, 1996, p. 120-130.

Mikołajczyk, A., Einführung in die neuzeitliche Münzgeschichte Polens (Biblioteka Muzeum archeologicznego i etnograficznego w. Łodzi, 22), Łódź, 1988, 207 p.
Betrekt ook de Belgische vondsten uit de 16e en de 17e eeuw in zijn discussie.

Milano, Ciuiche raccolte numismatiche. Catalogo delle medaglie II. Secolo XVI. A.V. Cavallerino (Bollettino di Numismatica, Monografia 4.11.1.), Roma, 1988, 187 p. (ill.).
E.a. 4 médailles de Conrad Bloc.

Milhorat, A., Belgique. Les variétés depuis 1949, dans Numismatique & Change, 30-324, février 2002, p. 60-61.

Miskimin, H.A., Cash, Credit and Crisis in Europe : 1300-1600 (Collected Studies Series 289), London, Variorum, 1989, 289 p.

Mitchiner, M., Jetons, Medalets and Tokens. The medieval Period and Nurenberg, I, London, Seaby, 1988, 704 p. (ill.).

Mitchiner, M., Jetons, Medalets and Tokens. Vol. 2 The Low Countries and France, London, Seaby, 1991, 864 p.

Mitchiner, M., Mortimer C. en Pollard, A.M., The Alloys of Continental Copper-Base Jetons (Nuremberg and Medieval France Excepted), in NC, 148, 1988, p. 117-128.

Mitchiner, M., Mortimer C. et Pollard, A.M., Nuremberg and its Jetons, c. 1475 to 1888 : Chemical Compositions of the Alloys, dans NC, 147, 1987, p. 114-155.
Les auteurs mentionnent plusieurs jetons continentaux trouvés en Angleterre (e.a. Tournai, Pays-Bas).

Mittag, P.F., Fundmünzen der Jahre 1995-2000 aus Köln und Nachträge alterer Funde, in Kölner Jahrbuch, 35, 2002, p. 307-338.
Groot van Filips de Stoute, p. 331.

Moens, J., Een interessante variante van het stuk van 1 frank van 1887 van de Onafhankelijke Congostaat, in JEGMP, 1997, p. 19-20.

Moens, J., Le franc de Germinal et l’Union latine, dans Une monnaie pour l’Europe, Bruxelles, 1991, p. 133-138.

Moens, J., L’Histoire de l’union monétaire latine (1866-1926), dans BCEN, 34-3, 1997, p. 41-54.

Moens, J., Pogingen tot internationale monetaire samenwerking en eenmaking in de tweede helft van de 19de eeuw en hun numismatiek, in JEGMP, 2001, p. 43-74.

Moesgaard, J.C., Les imitations des monnaies royales françaises par les seigneurs mosans (XIVe-XVe siècles), dans Cahiers numismatiques, 36-139, 1999, p. 21-28.

Molvögin, A., Die Funde westeuropäischer Münzen des 10. bis 12. Jahrhunderts in Estland (Num. Studien, 10), Hamburg, 1994, xi + 613 p.

Monnaie Info – Munt Info, 31, 32 en 33. Tijdschrift van de Koninklijke Munt met informatie over hun producties.

Monnaie info.
Donne des renseignements sur les produits de la Monnaie royale de Belgique.

Monnaie info. Le magazine de la monnaie royale de Belgique, plusieurs livraisons, Bruxelles, 1998-1999.
Existe aussi en néerlandais : Munt info. Het magazine van de Koninklijke Munt van België.

Mooij, J., Vreemd geld in Nederlands-Limburg 1839-1914 (Bronnen van de vaderlandse muntgeschiedenis, 8), Utrecht, 2002, 80 p.

Moors E. en Waerzeggers, R., Het numismatisch œuvre van Paul Huybrechts (I), in JEGMP, 1989, p. 149-210 (ill.).

Moors, E. en Waerzeggers, R., Het numismatisch œuvre van Paul Huybrechts I – Erratum, in JEGMP, 1991, p. 115-116.

Moors, E., Een Hasseltse penning uit de 17de eeuw, in Echo numismatica (Tienen), 2002-7 en 8, p. 10-11.

Moors, E., Een reeks moderne nieuwjaarspenningen, in JEGMP, 1991, p. 95-114.
Nieuwjaarspenningen uitgegeven door P. De Baeck.

Moreaux, M., Le denier carolingien de Couvin, dans VN, 47-2, 1997, p. 49-52.

Morin, F. en Eyckmans, P., Catalogus der Belgische munten van 1832 tot heden – Catalogus van de Belgische bankbiljetten van 1900 tot heden, Antwerpen, 1997, 232 p.

Morisson, C. et Kluge, B. (Eds.), A survey of numismatic research 1990-1995 (International Association of Professional Numismatists. Special publication, 13), Berlin, 1997, 888 p.

Morrisson, C., Die Ausstralung des byzantinischen Münzwesens auf die Länder der alten Welt, in Numismatisches Nachrichtenblatt, 48, November, 1999, p. 501-508.

Motte, V., De Leefdaalse schuttersgilden, in De Horen. Driemaandelijks ledenblad van de Koninklijke heemkundige kring Sint-Hubertus, 1999/4, p. 175-184.

Moucharte, Gh., Bibliographie du Professeur Tony Hackens, dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 32, 1999, p. xxii-xxx.

Moucharte, Gh., Circulation monétaire à l’époque romaine dans nos régions. Trouvailles monétaires de Vervoz-Clavier, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 153-169.

Moucharte, Gh., L’Écu d’or-Lo Scudo d’oro. Une exposition européenne organisée par la Présidence italienne de l’Union Européenne à Bruxelles, dans RBN, 142, 1997, p. 280-281.

Moucharte, Gh., Thèses de doctorat et mémoires de licence dirigés par le Professeur Tony Hackens, dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 32, 1999, p. xxxi-xxxv.

Mulder, C.P. en Purves, A.A., Bibliography of orders and decorations, Odense, 1999.

Mulder, C.P., Belgische koloniale eretekens aan Nederlanders verleend, in MEDEC, 65, 2002, p. 14-15.

Müller, H.-W., Münzzentrum Rheinland, Auktion 107, 30. Mai bis 1. Juni 2001, Solingen, 2001, lot n° 323.
Trésor (?) de 45 monnaies en billon de Gallien à Dioclétien (imitations et antoniniens), trouvé dans le sud de la Belgique.

Müller, M.F.J., Kleine vermischte Beiträge zur Kenntniss der Schicksale einheimischer und fremder Münzen im Herzogthum Luxemburg und in der Grafschaft Chiney im Mittelalter und in neueren Zeiten, (Réimpression de l’édition originale. Trêves, 1829 avec une postface de R. Weiller), Luxembourg, Banque UCL, 1989, s.p. (ill.).

[Muller, R.], Lier onderstenboven. Archeologische vondsten in Lier en Koninkshooik, Dienst Archief en Musea Stad Lier, Lier, 1999, 33 p.
Beknopte bespreking van de Romeinse muntschat uit Lier en publicatie met foto’s van dertien moderne munten en penningen gevonden in Lier en omgeving : 15e-18e eeuw.

Munro, J.H., Gebundelde heruitgave van 8 artikels.

Munro, J.H., Gold, guilds and government. The impact of monetary and labour policies on the Flemish cloth industry, 1390-1435, in Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis, 5, 2002, p. 153-205.

Munt info
Geeft inlichtingen over de producten van de Koninklijke Munt van België.

Munt info. Het magazine van de Koninklijke Munt van België, Brussel, 1996, verschillende afleveringen.

Munt info. Het magazine van de Koninklijke Munt van België. Ook in het Frans : Monnaie Info. Magazine de la Monnaie royale de Belgique. Verschillende afleveringen.

Muntslag Baskenland (Euzkadi), in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 21, 2000, p. 8-9. Munten geslagen op de Munt te Brussel.
Existe également en français, dans Monnaie info.

Muntvondst Smallingerland 1998, in Laurens Schulman, veiling 23, 15-16-17 november 1999, p. 10-22.
45 Antwerpse Philipsdaalders.

Nadin-Davis, P., On tour in Bruges : small town, small museum, nice coins, dans World Coin News, 13, 1986, 13, p. 14 (ill.).

Nash, D., Coinage in the Celtic World, London, Seaby, 1987, 153 p., 24 pl.

Naster, P., De medewerking van Nederlandse numismaten aan het Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek 1842-1891, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 79-2, 1992, p. 291-306 (ill.).

Naster, P., De rekenpenningen van de rekenkamer te Rijsel met Vlaamse legende, in JEGMP, 1988, p. 119-130 (ill.).

Nationale Bank van België pakt uit met primeur : ontwerptekening 10 000 frank-biljet, in Muntkoerier, 20, 5, 1991, p. 24-25.

Nef, C., Les 5 trésors de Châtelet, dans Le vieux Châtelet, 38, 1998, p. 99-124.
Liberchies, monnaies d’or romaines; Nimy Maisières, monnaies romaines; Boussu, monnaies du Hainaut, 14e et 15e s.; trésor de 1863, monnaies du 15e et 16e s.; trésor de 1896, monnaies du 11e et 12e s.; trésor de 1909, enfoui vers 1605; trésor de 1912, monnaies du 15e et 16e s.; trésor de 1975, monnaies françaises du 17e et 18e s.

Nef, Cl., Deux raretés «au trefle» du duché de Brabant, dans VN, 46, 1996, p. 306-307.

Nef, Cl., Un esterlin inédit du duché de Brabant, dans VN, 44-10, 1994, p. 294-296 (ill.).

Nef, Cl., Une «Quatre mites» inédite du Hainaut, dans VN, 37, 1987, p. 221-222.
Quatre mites de Jean IV (15e siècle).

Nef, Cl., Une monnaie de Viesville vendue à Bruxelles, dans Jean Elsen, liste 159, 1993, p. 3-4.

Negleman, R., «Fotes d’ortografe» en numismatique, dans VN, 41, 6, 1991, p. 190-195.
E.a. deux jetons de Roettiers.

News, in The Medal, 20, Spring 1992, p. 111 (ill.).
Beschrijving en afbeelding van een penning van Paul Huybrechts (500 jaar ontdekking van Amerika).

Nicklis, H.-W., Im Mittelalter gehobene Münzschätze, in Numismatische Nachrichten Blatt, 42-4, 1993, p. 95-104.
Avec e.a. une notice sur le trésor de Huy trouvé en 1288.

Niederländische Rechenpfennige und Marken (Schweizerischer Bankverein, Auktion 31), Zürich, 1992, 160 p. (ill.).

Nieuw muntstuk van 250 frank herdenkt 50 jaar Benelux, in De Muntklapper, 1994-4, s.p. [2 p.] (ill.).

Nieuwe aanwinst : penning Nieuwen Biesen (1588), in Alden Biesen vroeger en nu, 34, maart 1993, p. 3 (ill.).

Nieuwe Belgische 10 euromunt, in Muntkoerier, 32, 2003, 3, p. 12.

Nieuwe ECU-munten met het portret van koning Boudewijn, in Muntkoerier, 22-9, 1993, p. 4-7.

Nieuwe ecu’s t.g.v. van 40-jarig regeringsjubileum (sic !), in Muntkoerier, 20, 4, 1991, p. 21-22.

Nieuwe keizersbreuk voor de Koninklijke Sint-Ambrosiusgilde te Gierle, in De Knaap, 35, 2000, nr. 1-2, p. 19-20.

Nieuwe muntreeks met beeldenaar van koning Albert II, in Muntkoerier, 23-5, 1994, p. 24-26.

Nieuwendam, A., Paul Huybrechts, Meestergraveur-medailleur, in Muntkoerier, 28-12, 1999, p. 44-48.

Nieuwendam, A., Penningen van Marit Hertzdahl-Hartman, in De Beeldenaar, 21-6, 1997, p. 550-552.

Nieuwendam, A., René Cliquet : een herinneringsmedaille, in Muntkoerier, 30-2, 2001, p. 38-40.

Nieuws van het Penningkabinet te Brussel – Nouvelles du Cabinet des Médailles de Bruxelles, dans RBN, 143, 1997, p. 168-170.

Nieuwsbrief van het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België, in Numismatica Brugge en Het Vrije, 12-9, 2002, p. 180-182.

Nijs, W., Koninklijk zilver voor volk en vorst – Orfévrerie royale pour le peuple et le roi (Sterckshof Studies, 17), Provinciaal Museum Sterckshof – Zilvercentrum, Antwerpen – Deurne, 2001, 379 p.
Medailles en plaketten van Arthur Dupon (nr. 137), Van Bergen (nr. 27) en J.B. II Verberckt (nr. 22, een zilveren plaket uit 1833 met een portret van Leopold I).

Nijssen, R. en Van Laere, R., Klinkende munt, Muntvaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1473-1552 (Limburgse Studies), Hasselt, 2003, 320 p.

Nijssen, R. en Van Laere, R., Muntcirculatie in de zestiende en zeventiende eeuw : drie Limburgse teksten, in Limburg & Het Oude Land van Loon, 80, 2001, p. 267-282.

Nijssen, R., De zegelmatrijs van de schepenbank van Gruitrode, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 82, 2003, p. 291-297.

Nimmergut, J., Orden Europas, München, 1991, 224 p.

Nivelles. Exposition : toutes les médailles aclotes, dans CNN news, 2003, décembre, p. 9.
Reproduction d’un article dans Vers l’Avenir du 28/11/2003.

Nollomont, L., Fausse monnaie au XVIIIe siècle, dans Segnia (Houffalize), 21-2, 1996, p. 50-59.
Concerne La Roche-en-Ardenne.

Nollomont, L., Fausse monnaie du XVIIIe siècle, dans VN, 40, 1990, p. 49-51.
La Roche-en-Ardenne (Liège).

Nollomont, L., Le trésor de Grandménil-Manhay, dans VN, 39, 1989, 10, p. 330-339.
Partie d’un trésor contenant des pièces d’Albert et Isabelle, de Philippe IV et de Charles II.

Nollomont, L., Monnaies anciennes dans le vocabulaire wallon, dans VN, 42-6, 1992, p. 178-184.

Nollomont, L., Moyen Âge, armement et monnaies, dans Segnia. Bulletin du Cercle d’Histoire et d’Archéologie [de Houffalize], 25-3, 2000, p. 86-108.

Nollomont, L., Moyen Âge, armement et monnaies, dans VN, 41, 4-6, 1991, p. 121-128, 143-153, 182-188.

Nollomont, L., Pour qui travaillons-nous ? dans VN, 38, 1988, p. 294-300 (ill.).
Over de koopkracht van de Belgische munt in het begin van de 20ste eeuw.

Nollomont, L., Protohistoire : société et monnayage, dans VN, 37, 1987, p. 291-311.

Nollomont, L., Trouvaille monétaire, dans Segnia, Bulletin du cercle d’Histoire et d’Archéologie (Houffalize), 14-2, 1989, p. 41-42.
Demi-gros de Dordrecht frappé par Philippe le Bon et trouvé à Houffalize.

Nollomont, L., Une nouvelle monnaie luxembourgeoise frappée à Bastogne, dans Segnia (Houffalize), 21-1, 1996, p. 2-3.
Demi-gros frappé à Bastogne pour Henri IV, comte de Luxembourg (1288-1309) et trouvé à Wilsele (Vlaams-Brabant).

North, M. (Ed.), Geldumlauf, Währungssysteme und Zahlungsverkehr in Nordwesteuropa 1300-1800. Beiträge zur Geldgeschichte der späten Hansezeit (Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte, N.F. 35), Köln-Wien, Böhlau Verlag, 1989, viii + 193 p.

North, M., Bullion Transfer from Western Europe to the Baltic and the Problem of Trade Balances : 1550-1750, in E. Van Cauwenberghe (éd.), Precious Metals, etc., p. 57-64.

Nuijttens, M., C.R.A.B. – R.C.B.L., in MEDEC, 51, 1999, p. 5.
Concerne une médaille du Centre de Recrutement de l’Armée belge de 1940.

Nuijttens, M., De «AA» of de «Anti-Alcoholische Liga», in MEDEC, 62, 2001, p. 15-16.

Nuijttens, M., De brandspuitpenningen voor de Noord- en Zuidelijke Nederlanden, Auteur, Izegem, 1994, 70 p.

Nuijttens, M., De British War Medal verleend aan Izegemnaren, in MEDEC, 1992-2 en 3, p. 12-16 en 7-15.

Nuijttens, M., De eretekens voor de bedrijfsbrandweer van Gebroeders Delhaize en Cie – De Leeuw N.V. in MEDEC, 1994-4, p. 9-16.

Nuijttens, M., De hazenorde 1832-1914-1940 / L’ordre du Lièvre 1832-1914-1940, in MEDEC, 1993, 25 p. (afzonderlijke paginering); MEDEC, 1994-2, p. 9-10 en MEDEC, 1994-6, p. 19-20 (supplementen).

Nuijttens, M., De reddersverenigingen van Lier en Laken, in MEDEC, 50, 1999, p. 18.

Nuijttens, M., De stad Ieper en haar tolgeld, in Muntkoerier, 20, 6, 1991, p. 22.

Nuijttens, M., Drie Tiense penningen, in MEDEC, 45, 1998, p. 15-19.

Nuijttens, M., Een «ereteken» of een «draagteken» ? in, MEDEC, 50, 1999, p. 19.
Betreft een draagteken van de Antwerpse brandweer uit 1832.

Nuijttens, M., Een commandeurskruis voor de arbeid MDCCCXXX – MCMXXX, in MEDEC, 71, 2003, p. 26-28.

Nuijttens, M., Een ereteken voor de vrijwillige Izegemse brandweer, in MEDEC, 46, 1998, p. 11-12.

Nuijttens, M., Een ereteken voor zes maal betoonde moed en zelfopoffering bij brand, in MEDEC, 69, 2003, p. 25-28.
Een Luiks draagteken uit de tijd van Leopold II en op naam van Jean Simal.

Nuijttens, M., Een kroon van 1766 met gewijzigd jaartal, in JEGMP, 1989, p. 211-212 (ill.).
Maria-Theresia (Brussel).

Nuijttens, M., Een kruisdaalder voor Vlaanderen met een niet gebruikelijke instempeling, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor numismatiek, 9-10, 1999, p. 188.

Nuijttens, M., Een merkwaardige zilveren penning, in MEDEC, 60, 2001, p. 24-25.
Dinant 1834.

Nuijttens, M., Een niet alledaags ereteken, in JEGMP, 1987, p. 173-174.
Mechels ereteken ontworpen door J. Wiener en in 1884 gebruikt door de Vrijwillige Brandweer.

Nuijttens, M., En toch nog 1790, in JEGMP, 2002, p. 23-32.
Slagmaterialen in de Koninklijke Munt.

Nuijttens, M., Enkele bedenkingen aangaande het artikel Geschiedenis van de Coöperatieve S.E.O. (Spaarzaamheid – Economie – Oostende), in Numismatica Brugge en Het Vrije, 12-4, 2002, p. 71-73.

Nuijttens, M., Enkele minder bekende Belgische «munten», in Muntkoerier, 20, 3, 1991, p. 35-36.
19e-eeuwse huismunten.

Nuijttens, M., Eretekens of draagtekens in verband met de Brabantse Omwenteling 1790, in MEDEC, 33, 1995, p. 9-13.

Nuijttens, M., Erkentelijkheidsmedaille stad Vilvoorde, in MEDEC, 45, 1998, p. 19-20.

Nuijttens, M., Gemeente Ingelmunster, in MEDEC, 41, 1997, p. 22-24.

Nuijttens, M., Herdenking 40 jaar verzet in Limburg – 1946-1986, in MEDEC, 62, 2001, p. 16-17.

Nuijttens, M., Het ereteken voor hulp door de brandweer geboden bij de luchtaanvallen op de stad Kortrijk in 1944, in MEDEC, 3e trim. 1991, p. 11-12.

Nuijttens, M., Het gouden jubelfeest van 19 december 1899 en de eretekens van de Borgerhoutse brandweer, in MEDEC, 41, 1997, p. 3-20.

Nuijttens, M., Het moet niet altijd …, in MEDEC, 63, 2001, p. 25-26.
Zegel met de afbeelding van de Leopoldsorde.

Nuijttens, M., Het moet niet altijd… De oplossing ? dans, MEDEC, 64, 2002, p. 8-10.
Betreft baron L.-J. Lahure, gedecoreerd met de Leopoldsorde en het Légion d’Honneur.

Nuijttens, M., Het noodgeld van de stad Izegem 1914-1918 & 1940 en van de gemeenten Cachtem, Emelgem en Lendelede en enkele artikels in verband met Izegem en nog wat, Eigen beheer, Izegem, 1985-2002, niet doorlopend gepagineerd (ca. 200 p.).
Verzamelde artikels van de auteur.

Nuijttens, M., Het noodgeld van groot-Izegem, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 8-1, 1998, p. 9-14; 8-2, 1998, p. 29-33; 8-3, 1998, p. 48-51; 8-4, 1998, p. 67-70; 8-5, 1998, p. 83-86.

Nuijttens, M., Het ontwaarden van Belgische munten, in Muntkoerier, 20, 1, 1991, p. 37.

Nuijttens, M., In verband met een ereteken van de Société royale et centrale des sauveteurs belges, in MEDEC, 1994-6, p. 7-10.

Nuijttens, M., Instempelingen op Belgische munten, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 8-6, 1998, p. 110-111.

Nuijttens, M., Izegemse penningen – getuigen van lokale historie, in De Muntklapper, 1994-4, [1 p.] (ill.).

Nuijttens, M., Jean Baptiste Sprimant, muntgewichtmaker te Bergen, in JEGMP, 1991, p. 117-130.

Nuijttens, M., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, in Ten Mandere : Heemkundig periodiek voor Izegem en omliggende, 33-3 n° 97, 1993, p. 3-12.
20ste-eeuwse penningen en noodgeld uit Izegem.

Nuijttens, M., N.V.I. – F.N.I., K.N.V.I. – F.R.N.I., in MEDEC, 57, 2000, p. 23-24.

Nuijttens, M., Nog iets in verband met kanunnik Désiré Verduyn, in Ten Mandere, heemkundige periodiek voor Izegem en omgeving, 122, 42/1, 2002, p. 17-20.
Betreft : Ordre de l’Infamie, Croix de fer, ridderkruis van de Leopoldsorde.

Nuijttens, M., Overstromingen te Namur op 1-1-1926, in MEDEC, 72, 2003, p. 21-23.
Draagteken.

Nuijttens, M., Twee eretekens van de Liebig Company, in MEDEC, 1993-3, p. 7-12 (ill.) en MEDEC, 1994-2, p. 4.

Nuijttens, M., Twee penningen in verband met 1830, in Muntkoerier, 17, 1988, 1, p. 19-20.

Nuijttens, M., Twintig frankstuk (bijna) zonder waardecijfer, in De Muntpers [De Muntklapper], 1994-1, s.p. [1 p.] (ill.).

Numismatica Tienen liet een nieuwe penning slaan, in Muntkoerier, 32-2, 2003, p. 38.

Numismatiek in België, in Muntkoerier, 25, 1996, nr. 2, p. 28; nr. 7, p. 26; nr. 10, p. 26-27 en nr. 12, p. 32-33.

Numismatiek in België, in Muntkoerier, 27-1, 1998, p. 34; 27-4, 1998, p. 24-25; 27-6, 1998, p. 48-49; 27-8, p. 28-29; 27-10, 1998, p. 24-25; 27-11, 1998, p. 36-37.

Numismatiek in België, in Muntkoerier, 28-1, 1999, p. 34; 28-3, 1999, p. 24-25; 28-4, 1999, p. 24-25; 28-5, 1999, p. 14-16; 28-6, 1999, p. 24-26; 28-8, 1999, p. 22-23; 28-9, 1999, p. 24; 28-12, 1999, p. 24-25.
Rubriek over de nieuwe Belgische munten en penningen en veilingnieuws.

Numismatiek in België, in Muntkoerier, 26, 1997, diverse bijdragen o.a. nr. 6, p. 16-17; 7, p. 48-49; 8, p. 16-17; 11, p. 28-29.

Numismatiek van Aalst. Tentoonstelling ingericht door het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, Afdeling Aalst, n.a.v. haar tienjarig bestaan, van 9 tot 18 oktober, Aalst, 1987, 47 p. (ill.).

Numismatiek, in Veertig jaar museumvrienden en aanwinsten 1959-1999. Brugge Stedelijke Musea 1 Museumvrienden. Museumbulletin, 19, 6bis, december, 1999, p. 26.

Numismatique et football, dans VN, 46, 1996, p. 345.
Médaille frappée par la ville de Mouscron avec une valeur exprimée en Euro.

Ogonovsky-Steffens, J., Le billet de banque belge idéaliste – un petit format officiel, moyen de diffusion, à grande échelle, d’un idéal de vie et d’une imagerie d’Etat, in Bull. ac. roy. Belg. Cl. beaux-arts, 1999, 1-6, p. 23-45.

Olivares, J.M., Múltiplos inéditos de ducaton (aclaraciones imprescindibles a una réplica), dans Gaceta numismática, 138-3, 2000, p. 59-62.

Olivares, J.M., Múltiplos inéditos de ducaton, dans Gaceta numismática, 132, 1999, p. 31-34.
Philip IV, piéfort d’Anvers.

Olmsted, G., Celtic Art in transition during the first century BC. An examination of the creations of mint masters and metal smiths and an analysis of stylistic development during the phase between la Tène and Provincial Roman, Budapest 2001, 340 p.

Omtrent het 50 centiem-stukje, in Munt info. Magazine van de Koninklijke Munt van België, 11, 1997, p. [5], 16, 1998, p. [2].
Existe également en français, dans Monnaie info.

Onbekend munttype Reckheim, in Muntkoerier, 28-1, 1999, p. 21.

Onbekende variant van Brogel, in Muntkoerier, 23-9, 1994, p. 9.
Munt van Jan van Bunde (1420-1456).

op den Velde, W., Sceatta’s in Friese schatvondsten, in De Beeldenaar, 11, 1987, p. 61-74.
Bespreekt ook in België gevonden sceatta’s en de zgn. sceatta’s van het Herstal- en Maastrichttype.

Orban, R., Découverte de monnaies à Mons, dans VN, 41, 5, 1991, p. 164-165.

Orban, R., René Harvent, médailleur, dans Jean Elsen, liste 112, 1988, p. 3-7 (ill.).

Overlaet, R. en Despretz, A., De vernieuwing van de Belgische munten na de Tweede Wereldoorlog, in JEGMP, 1994, p. 27-86.

P. J. K., Aanwinst in het munt- en penningkabinet. Een Keltische Eburonenstater, in Noordbrabants Museum, 6, 21, 1990, p. 9 (ill.).

Padmos, T. en Vanpaemel, G. (Ed.), De geleerde wereld van Keizer Karel. Catalogus tentoonstelling «Wereldwijs. Wetenschappers rond Keizer Karel». Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2000, 427 p.
Nota over Frans Cranevelt en illustratie van de medaille van Janus Secundus (1533).

Pallemans, L. en Verreet, R., Antwerpen maritiem in medailles, in JEGMP, 1992, p. 15-136 (ill.).

Pannekeet, C.G.J., Catalogus van het kopergeld geslagen in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden, Slootdorp, Eigen beheer, 1997, 783 p.

Papin, K., Wahrheit und Dichtung : De stichting van de Hoporde door hertog Jan zonder Vrees in 1409, in Aan de Schreve, 33/4, 2003, p. 98-108.

Paquet P. et Dengis, J.-L., Les fouilles de l’église abbatiale de Stavelot, dans VN, 39, 1989, 1, p. 20-22.
Vingt monnaies médiévales et modernes sont sommairement décrites.

Paquet, E., Une monnaie liégeoise inédite de Jean de Bavière (1389-1418), dans BCEN, 40-1, 2003, p. 253-261.

Paquet, E., Une variété inédite du double ducat d’or de Jean-Louis d’Elderen (1688-1694), dans BCEN, 40-1, 2003, p. 261-263.

Paquet, E., Une variété inédite du double mouton d’or de Liège attribué à Jean d’Arckel (1364-1378), dans BCEN, 39-2, 2002, p. 204-205.

Paquet, R., Législation monétaire de la Belgique au lendemain de son indépendance, dans VN, 50, 2000, p. 136-137.

Paquet, R., Les monnaies obsidionales de Maastricht – siège de 1794, dans Cercle numismatique Val de Salm. Bulletin, 24, 2002, n° 277, p. [7-9].

Paquet, R., Les révolutions de 1789, dans Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), Liège, 2002, p. 75-85.

Paquet, R., Numismates liégeois, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 340-358.

Paquet, R., Un grand amour qui se termine dans le sang et dans la haine, dans VN, 51, 2001, p. 260-265.
Concerne la seigneurie d’Awans.

Parent, V., Les sceaux épiscopaux entre France et Empire dans le contexte «grégorien» (1059-1123) : le cas des diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne et (Noyon-)Tournai, dans Travaux de recherche en histoire, n° 188, 2001, p. 158.

Passon, T., Het witte dorp, de geschiedenis van Stift Thorn, in Muntkoerier, 19, 10, 1990, p. 10-7 en 19, 1990, 11, p. 4-6 (ill.).

Paszkiewicz, B., Two «crosraguel pennies» found in Gdánsk and the problem of their function on the continent, in British numismatic journal, 70, 2001, p. 83-89.
Concerne les monnaies «au globe et à la croix».

Patry, K., Ein Überblick, dans Publications de la Section Historique de l’Institut G.-D. de Luxembourg, 108, 1992, p. 403-517.
Plusieurs trésors trouvés en Belgique sont mentionnés dans le catalogue.

Pède, R., Bois-Seigneur-Isaac. Les premiers seigneurs (II), dans Braine-l’Alleud et son histoire, n° 19, 1987, p. 1-13.
Sceau de sire Nicolas du Bois.

Pède, R., Jean le Familleur et son temps (5), dans Braine-l’Alleud et son histoire, n° 36, 1996, p. 17-31.
Sceau de Jean de Huldenberghe.

Pède, R., Sigillographie médiévale en Roman Pays, dans Braine-l’Alleud et son histoire, n° 34, 1995, p. 25-33.

Peeters, J.-P., De Brabantse en Bourgondische goudmunt in de laat-middeleeuwse stadsrekeningen van Zoutleeuw, Diest en Tienen (1361-1471), in Eigen schoon & De Brabander, 86-1, 2003, p. 107-143.

Peeters, J.-P., De Hollandse gulden in de Laat-Middeleeuwse stadsrekeningen van Zoutleeuw, Diest en Tienen, in Eigen Schoon & De Brabander, 84, 2001, p. 405-420.

Peeters, J.-P., De plaats van Brabant in het geïntegreerde muntbeleid der Bourgondische Nederlanden (1433-1571), in Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, 1998-1999, Antwerpen, 2000, nr. 10, p. 135-145.

Peeters, J.-P., Goudmunten van het type « Arnhems», «Arnoldus» en «Postulatus» in de 15de-eeuwse stadsrekeningen van Zoutleeuw, Diest en Tienen (1421-1471), in J. Paviot (Ed.), Liber amicorum Raphaël De Smedt, 3, Historia (Miscellanea Neerlandica, 25), Leuven, 2001, p. 87-99.

Pelsdonk, J., Pennincxkens van Loode. Een onderzoek naar in Nederland gevonden loden muntachtige voorwerpen uit de middeleeuwen en de 16e eeuw, aangevuld met een overzicht van de modernere penningen, Goudswaard, 2003, 210 p. (ill.).

Penning : «Herdenking van de 400ste verjaardag van de belegering van Tienen door Graaf Maurits in 1602» en «Bezoek Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek op 15 juni 2002», in Echo numismatica (Tienen), 2002-5, p. 6-7.

Perin, P. et Kazanski, M., Das Grab Childerichs I, dans Die Franken Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren : König Chlodwig und seine Erben, Mainz, 1996, p. 173-182.

Persson, J., Mynt från Namur ett studium av den Vikingatida myntningen i Namur med utgångspunkt från det Svenska källmaterialet, Stockholm, 1997, 12 p.
Travail d’étudiant concernant les monnaies de Namur dans les trésors suédois. Un exemplaire se trouve au Cabinet des Médailles de Bruxelles.

Pestell, T. et Ulmschneider, K. (Eds.), Markets in Early Medieval Europe, Trading and Productive Sites, 650-850, Macclesfield, Windgather Press, 2003, 304 p.

Peter Benoit 1834-1901, (Stadsbestuur Izegem), 2001, 25 p. [photocopie]
Description et catalogue de 21 médailles et plaquettes avec le portrait de Peter Benoit.

Petite histoire de la monnaie belge pendant la seconde guerre mondiale, 1939-1945, dans BCEN, 32, 1995, p. 40-46.

Petry, K. et Weisenstein, K., Münzprägung und Geldumlauf in Mittelalter und früher Neuzeit (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft VII/11-VII/12), Rheinland Verlag, Köln, 2000), 86 p., 4 pl. et deux cartes en couleurs.

Petry, K., Aspekte des Geldumlaufs in Trier und St. Goar während der letzten Hälfte des 13. Jahrhunderts : zwei Schatzfunde im Vergleich, in Trierer Zeitschrift, 61, 1998, p. 249-278.

Petry, K., Bewegte Zeiten – auf Strassen aus Gold und Silber. Aspekte des Geldumlaufs und der Wirtschaftsbeziehungen des lotharingischen Raumes im frühen und hohen Mittelalter, dans B. Kluge (Eds.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997, Akten – Proceedings – Actes II, Berlin, 2000, p. 943-961.

Petry, K., Der Münzschatz von Idesheim, Kr. Bitburg-Prüm, vergraben nach 983. Ein Beitrag zu seiner Stellung im lotharingischen »Schatzfundhorizont« des 10. Jahrhunderts und zur frühen Münzprägung in Bonn, dans Ebeling, D. e.a. (Eds.), Landesgeschichte als multidisziplinäre Wissenschaft. Festgabe für Franz Irsigler zum 60. Geburtstag, Trier, 2001, p. 1-22.

Petry, K., Die Münzhoheit in den linksrheinischen Bischofsstädten im Spannungsfeld zwischen bischöflichem Anspruch und städtischer Münzpolitik, in R. Albert, Stadt und Münze. Fachvorträge des 30. Süddeutschen Münzsammlertreffens 1995 in Speyer, Speyer, 1996, p. 37-71.
Concerne e.a. Liège (p. 69-71).

Petry, K., Les imitations des monnaies frappées par Henri Ier (925-936) à Verdun. Problèmes de circulation monétaire en Haut-Lorraine (Xe-XIIIe s.), dans RN, 6e série, 33, 1991, p. 161-208.
Met vermelding van Belgische vondsten.

Petry, K., Monetäre Entwicklung, Handelsintensität und wirtschaftliche Beziehungen des oberlothringischen Raumes vom Anfang des 6. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts (Trierer Petermännchen-Wissentschaftliche Reihe, 2), Trier, 1992, x + 683 p.

Petry, K., Pilligerheck, dans Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 23, Berlin 2003, p. 161-166 + pl. 13-14.

Petry, P., Die Geldzinse im Prümer Urbar von 893; Bemerkungen zum spätkarolingischen Geldumlauf des Rhein-, Maas- und Moselraumes im 9. Jahrhundert, in Rheinische Vierteljahrblätter, 52, 1988, p. 16-42.

Pettersson, H., Vikingatida myntning i Dinant en kronologisk studie, Stockholm, 1997, 15 p.
Travail d’étudiant concernant les monnaies de Dinant dans les trésors suédois. Un exemplaire se trouve au Cabinet des Médailles de Bruxelles.

Philippen, J., 350 jaar devotiemedailles van Scherpenheuvel, in JEGMP, 1987, p. 175-188 (ill.).

Philippen, J., Antwerpse devotiemedailles en religieuze gedenkpenningen, in JEGMP, 1992, p. 137-168.

Philippen, J., De Limburgse devotiemedailles, in JEGMP, 1988, p. 131-180 (ill.).

Phillips, M., The gros tournois in the Mediterranean, dans N.J. Mayhew (éd.), The gros tournois. Proceedings of the fourteenth Oxford symposium on coinage and monetary history (Royal Numismatic Society. Special publication, 31), Oxford, 1997, p. 279-337.
Les pages 328-337 concernent les gros au lis erronément attribués à Bruges.

Piccinni, G. et Travaini, L., Il libro del pellegrino (Siena 1382-1446) : Affari, uomini, monete nett’Ospedale di Santa Maria della Scala (Nuovo Medioevo, 71), Napoli, 2003, 323 p.
Dépôts de monnaies par des pèlerins venant de nos contrées. Voir aussi le compte rendu de R. Van Laere dans RBN, 150, 2004, p. 257.

Pierard, Chr., Léon Losseau collectionneur ?, dans Hainaut Tourisme, octobre 1987, 244, p. 147-152 (ill.).
Une importante partie de la coll. Losseau, conservée à Mons, consiste en médailles et modules de G. Devreese (1861-1941).

Pieters, D., De adellijke familie de Pelichy, in Jaarboek. Heemkring Scheldeveld, 30, 2001, p. 3-57.
Medaille van baron Jan de Pelichy, 1855, door Hart.

Pieters, M., Cools, E., Koldeweij J. en Mortier, A. (met bijdrage van Van Bulck, G.), Middeleeuwse en latere insignes en devotionalia uit Raversijde (Gemeente Middelkerke en Stad Oostende, Prov. West-Vlaanderen), in Archeologie in Vlaanderen, 6, 1997-1998 [2002], p. 261-301.

Pieters, M., Heemkunde en numismatiek, in Souvereinen, 22, 1991, p. 56-58.

Pietroń, B., Skarb monet z XVII wieku z miejscowości Osówiec, gm. Orchowo, Pow. Słupecki, woj. Wielkopolskie – The 17th century coin hoard of Osówiec, Orchowo commune, Słupca district, Great Poland voivodeship, in Wiadomośc numizmatyczne, 45, 2001, p. 199-206.
Patagons en ½ patagons van Albrecht en Isabella tot Karel II.

Pilet-Lemière, J., Triens de Tidiriciacum découvert à Curcy-sur-Orne (Calvados), dans BSFN, 44, 1989, 2, p. 524-528.
Mentionne un exemplaire trouvé à Namur.

Pirmez, –, Jos Grégoire 1900-1976. Artiste peintre, dans Bulletin. Société d’histoire, arts et folklore des communes de Fleurus, 1, 1985, n° 2, p. 1-12.
Médaille de J. Grégoire, par Darville.

Pitsaer, A., Classement des liards liégeois de Jean Théodore de Bavière, dans VN, 38, 1988, p. 3-15 (ill.).

Plechtige heropening Munt- en Penningkabinet, in Muntkoerier, 24-8, 1995, p. 32-34.

Pol, A. Laat-middeleeuwse muntspelden, in De Beeldenaar, 14, 1990, 3, p. 114-121.
Verschillende Vlaamse en Brabantse exemplaren.

Pol, A., Der Mittelalterliche Goldmünzenfund von Utrecht 1986. De vondst van Middeleeuwse gouden munten Utrecht 1986, in Münzzentrum Auktion 61, 18-20 März 1987, Köln, 1987, p. 315-332.
Avec e.a. des monnaies flamandes et brabançonnes en or des 14e et 15e siècles.

Pol, A., Het Koninkrijk omgewerkt : Nederlandse munten veranderd in sieraden en gebruiksvoorwerpen, in Muntenalmanak ’88-’89, Roermond, NVMH uitgave, 1988, p. 176-192.
Catalogus van 59 omgewerkte Nederlandse munten. De nrs. 1, 2 en waarschijnlijk ook 3 verwijzen naar de Belgische opstand.

Pol, A., Le monnayage aux VIe-VIIe siècles : production et circulation et dépôts des monnaies d’or dans le bassin mosan (résumé), dans Association française d’archéologie mérovingienne. Bulletin de liaison (XXe journées internationales d’archéologie mérovingienne, Namur), n° 23, 1999, p. 55-57.
Résumé d’une conférence présentée au congrès organisé lors de l’expo Mosa Nostra à Namur.

Pol, A., Le trésor d’Utrecht (1986), dans Cercle numismatique liégeois. Bulletin, 32, 2003, n° 321, p. 3-5.
Contient des monnaies d’or flamandes et brabançonnes du XIVe et XVe siècle.

Pol, A., Les monétaires à Huy et Maastricht. Production et distribution des monnaies mérovingiennes mosanes, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 185-200.

Pol, A., Middeleeuwse munten van het Domburgse strand, in R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx en A. Mars (Red.), De Zeeuwse vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland, Goes-Amersfoord, 1995, p. 44-48.

Pol, A., Muntproductie en muntvondsten in de vroege middeleeuwen, in Geld uit de grond, p. 97-120 (ill.).

Pol, A., Münzmeister, dans Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 20, Berlin, 2002, p. 351-355.

Pol, A., Noord-Nederlandse muntgewichten, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 76, 1989, p. 5-143 (ill.).
Ook als monografie uitgegeven, Leiden, 1990.

Pol, A., Remmerden 1988 : een vondst van vroeg-middeleeuwse munten bij Rhenen, in De Beeldenaar, 13, 1989, 2, p. 39-47.
Bevat o.a. Merovingische munten geslagen te Hoei.

Pol, A., Un nouveau trésor mérovingien aux Pays-Bas, dans BSFN, 44, 1989, 10, p. 698-702 (ill.).
Commente le trésor de Remmerden (e.a. une monnaie de Huy).

Polak, M.S., Historiografie en economie van de «muntchaos». De muntproductie van de Republiek (1606-1795), NEHA, Amsterdam, 1999, 312 p.

Poleske, L.E.E., Belgian Note : 100 Francs of 1921-1927, dans International Bank Note Society. Journal, 25, 1986, 2, p. 41-44.

Pommier, A., Les collections monétaires. Poids monétaires 2 – Poids pour monnaies non françaises. Direction des monnaies et médailles, Paris, 2000, 139 p.

Poncelet, C., Le contenu monétaire et paramonétaire des principaux sites celtiques de la Gaule belgique, dans BCEN, 34-4, 1997, p. 61-70.

Poncelet, C., Présence d’anneaux celtiques de bronze en Gaule belgique, dans BCEN, 32, 1995, p. 63-70.

Poncelet, C., Wallonie-Hainaut. Recherche et collection des antiques. Solre-sur-Sambre et environs, Chez l’auteur, Solre-sur-Sambre, 1999, 129 p. (ill.).
Monnaies romaines et modernes, jetons et plombs de marchandise provenant e.a. des communes de Solre-sur-Sambre, Loiret, Clavier-Vervoz, Merbes-le-Château, Amay, Erquelinnes.

Popelier, B., A numismatist in Brussels, dans Banking review, June 1993, p. 35-36.
Concerne MM. J.-L. Van der Schueren et J. Dauby, numismates professionnels à Bruxelles.

Portet, P., Remarques sur les systèmes métrologiques carolingiens, dans Le Moyen Âge, 97, 1, 1991, p. 5-24.

Potin, V.M., Deniers belges dans les trésors russes du XIe siècle, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 3, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 161-170.

Povée, H., De gulden. Geschiedenis van Nederlands nationale munt, Bussum, 2001, 144 p.
Met o.m. een hoofdstukje over de munt in Brussel.

Priem, J., Armenpenningen van de Gentse gilden uit de verzameling van Louis Minard, in Muntkoerier, 12, 1990, 2, p. 19-20 (ill.).

Priem, J., Armenpenningen van kerkelijke instanties, in Muntkoerier, 19, 1990, 6, p. 41-42 (ill.).

Priem, J., Bijstand- en armenpenningen van Gent, in Muntkoerier, 19, 1990, 3, p. 31-32 (ill.).

Priem, J., De Belgische koningen en hun munten (5), in Muntkoerier, 18, 1989, 1, p. 28-29 (ill.).

Priem, J., De Belgische koningen en hun munten (6), in Muntkoerier, 18, 1989, 2, p. 16-18 (ill.).

Priem, J., De Belgische koningen en hun munten, in Muntkoerier, 17, 1988, 8, p. 21-22; 10, p. 19-21; 11, p. 27-28; 12, p. 28-30 (ill.).

Priem, J., Papiergeld als middel voor reclame en propaganda, in Muntkoerier, 21-2, 1992, p. 34-35.

Prieur, M., Nüremberg, la Flandre et l’Angleterre, dans Numismatique & Change, 25-273, 1997, p. 42-43.

Pringels, P., Le franc belge 1832-2001. Histoire de l’évolution des monnaies. Taux de change des valeurs européennes en 1832, dans Annales du Cercle archéologique d’Enghien, 32, 2001, p. 143-181.

Prins, J., Schatten uit Knegsel : munten en bronzen voorwerpen uit een inheems-Romeins grafveld, in Brabants heem, 52, 2000, p. 42-47.
De Romeinse muntcirculatie in de Kempen.

Probst, R., Catalogue illustré des monnaies trévires, Luxembourg, 1997, 112 p.

Projet Bibliothèque royale de Belgique. Exposition permanente au Cabinet des médailles, dans ARTEnews. Prestige de la Belgique. Art, Science et Mémoire, Hors-série octobre 2003, p. 98.

Prokisch, B., Ein duit der Münzstätte Reckheim, in Mitteilungen des Österreichischen Numismatischen Gesellschaft, 32-1, 1992, p. 13 (ill.).

Propaganda, symboliek en satire in de numismatiek van de Brabantse omwenteling 1789-1790, in Echo numismatica – Numismatica Tienen, 9, 1990, p. 156-164 (ill.).
Tekst van de tentoonstelling georganiseerd door het museum van de Nationale Bank van België voorzien van illustraties.

Purmer, D. en van der Wiel, H.J., Handboek Nederlands kopergeld 1523-1797. Koperen munten geslagen in de voormalige Provincies, Steden en Heerlijkheden, Maastricht, 240 p.

Purmer, D., Drie Reckheimse duiten en een Hollandse penning, in De Beeldenaar, 16-3, 1992, p. 112-114 (ill.).

Purmer, D., Een onbekende en opmerkelijke hybride duit van Reckheim, in De Beeldenaar, 22-6, 1998, p. 254-256.

Purmer, D., Index 1893-1992, in Jaarboek voor munt-en penningkunde, 79-1, 1992, p. 3-189.

Question : jeton de 5 francs émis par l’Hôtel-restaurant Tour Notger pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans Sambre et Heure, n° 47, 1995, p. 24.

Radder, J., De opmerkelijke muntvondst Dordrecht 1987, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 82, 1995 (1997), p. 19-30.
479 zilveren munten uit de periode van het midden van de 14de eeuw tot ongeveer 1420. Bevat o.a. munten uit Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Rummen.

Raman, A. et Cockshaw, P. (éd.), Bibliothèque Royale de Belgique. Cent-cinquantième anniversaire de l’ouverture au public 21 mai 1839, Bruxelles, B.R. Albert Ier, 1989, alsook Koninklijke Bibliotheek van België. Honderdvijftigste verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839, Brussel, K.B. Albert I.
13 pièces remarquables choisies dans les collections du Cabinet des médailles décrites p. 101-109.
13 merkwaardige stukken uit de verzamelingen van het Penningkabinet beschreven, p. 101-109.

Raskin L. en V(an) L(aere), R., Een keuze uit de medailles van Raf Verjans (Rond Munten, 3), Tongeren, Provincie Limburg, s.d., s.p. (ill.).

Raymakers, T., De muntvondst «Lummen» in historisch en numismatisch perspectief, in Heem-info Lummen, 9-1, 1993, p. 10-16.

Raymakers, T., Historiek van het loodje of armenpenning, in Limburgs Genootschap Munt- en Penningkunde, 8, 1987, 1, p. 216-219.

Regoudy, F., Le thaler de Marie-Thérèse 1780, grand voyageur du temps et de l’espace, Paris, 1992.

Reichert, W., Hochfinanz und Territorialfinanz im 14. Jahrhundert : Arnold von Arlon – Rat und Finanzier der Luxemburger, dans F. Burgard e.a. (éds.), Hochfinanz im Westen des Reiches, 1150-1500 (Trierer Historische Forschungen, 31), Trier, 1996, p. 219-280.

Reinis, J.G., The portrait medallions of David d’Angers. An illustrated catalogue of David’s contemporary and retrospective portraits in bronze, Polymath Press, New York, 1999, xxvi + 493 p.
Quelques médailles avec des Belges : M. et Mme de Potter, Quetelet, etc.

Reinold, J., Katangakreuze, in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 5, 1982, p. 17.

Renaers, H. en Van Laere, R., Barbaarse nabootsing van een solidus van keizer Valentinianus III (425-455), in Nieuwsbrief archeologische opgravingen O.L.V.-Basiliek, 3, Tongeren, 2000, p. 12 (ill. van de keerzijde).
Sou d’or (4.42 g, 6h) avec marques de Ravenne pour Valentinien III. Selon les auteurs il s’agit d’une imitation fabriquée à Arles vers 439-455.

René Negleman, in Oriental Numismatic Society. Newsletter 133, 1992, p. 1.
Necrologie van R. Negleman uit Nijvel, auteur van de eerste franstalige publicatie over de munten van Nepal.

Renson, B., Medailles gehecht aan de kroon van het vaandel van de Verenigde ambachtslieden, in De Horen, tweemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring Sint Hubertus Tervuren, Duisburg, Moorsel, Vossem, 14/3, 1987, p. 126-128.

Reunis, R., Bibliographie bruxelloise (Archives et bibliothèques de Belgique, Numéro spécial, 47), Bruxelles, 1994, 771 p.
P. 681-687 : bibliographie de la numismatique bruxelloise.

Reviers, K., Rinkelende munten in Gaasbeek, in Brabant, 1988, 2, p. 30-31.
Algemene beschrijving van de schenking van 150 Brabantse munten (12e-18e eeuw) aan het kasteelmuseum van Gaasbeek.

Revillion, S. et Delmaire, R., La collection Louis Théry à Lille (deuxième partie), dans Revue du Nord, 70, 1988, 276, p. 123-173 (ill.).
Dans les archives de L. Théry se trouvent plusieurs notes concernant la découverte de monnaies médiévales à : Courtrai, Eeckeren, l’Escaut, He(r)ck-la-Ville et Messines. Cette collection contient aussi quelques sceaux-matrices et empreintes de sceaux provenant de la Flandre.

Revillion, S., La collection Louis Théry à Lille (première partie), dans Revue du Nord, 69, 1987, 272, p. 143-181.
Dans les manuscrits de Louis Théry, avocat à Lille et décédé en 1949, se trouvent plusieurs notes sur des trouvailles de monnaies d’époques diverses : monnaies d’or et d’argent à Ath, monnaies d’or à Gand, cinq monnaies romaines en or trouvées à Oudenbourg et un trésor d’écus de Louis XIV trouvé à Iddergem-lez-Denderleeuw.

Reynders, D., L’introduction des pièces et billets en euro, dans RBN, 148, 2002, p. vii-xiv.

Rheinisches Landesmuseum Bonn, Bericht des Direktors für das Jahr 2001, in Bonner Jahrbücher, 202/203, 2002/2003, p. 511-516.
Verwerving van Gallische munten. Treveri, Hirtius, Germanus Indutilli, Leuci, Sequani.

Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa, Turnhout, 1992.
Bevat o. a. Orde-zegels in Noordwest-Europa (p. 26-39); de muntslag van de Orde te Gruirode (p. 76-78); penning van Nieuwen Biesen (Maastricht) (p. 139).

Rigon, O., Harry Elstrøm 1906-1993, in The Medal, 29, 1996, p. 72-77.

Robberechts, M.-L., Niet-adellijke heraldiek in de Noorderkempen. Op basis van schepenzegels en wapens uit het Land van Turnhout, het Land van Herentals en het Land van Hoogstraten, in Taxandria, N. R., 72, 2000, p. 5-68.

Roberts, J.N., The silver coins of medieval France (476-1610 AD), South Salem, Attic Books, 1996, 587 p.

Rocour, M., Les Jéhotte et leurs médailles, dans RBN, 146, 2000, p. 189-192.

Rocour, M., Charbonnage du Hazard, Hôtel Louise et S.G.C. à Micheroux, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 24, décembre 2001, p. 18-23.

Rocour, M., Deux comtes d’Oultremont qui ont laissé des traces dans la numismatique liégeoise et au Château de Warfusée, dans VN, 39, 1989, 7, p. 222-226 (ill.).

Rocour, M., Jeton de l’assemblée générale de l’Alliance à Stockay-St. Georges. Médaille de Jean-Baptiste-François d’Oultremont par Ionnes Lombart (1717), dans VN, 45, 1995, p. 147-149.

Rocour, M., La Fonderie Royale de Canons et l’arsenal de Rocourt, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 28, décembre 2003, p. 10-12.

Rocour, M., Les jetons de Saint-Vincent-de-Paul de Liège et environs, dans Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), Liège, 2002, p. 125-130.

Rocour, M., Les monnaies des tombes de St.-Victor, dans Bulletin du Cercle Archéologique Hesbaye – Condroz (La Nécropole de Saint-Victor à Huy, Ve-VIIe siècle), 21, 1989-1990, p. 181-182.
12 monnaies : 1 gauloise (Remi), Tetricus I (imitation) et monnaies du IVe siècle.

Rocour, M., Méreau de la cathédrale de Tournai, dans VN, 48-7, 1998, p. 245.

Rocour, M., Monnaie trouvée à Amay entre Amay-Pneu Rue du Pont et la Meuse, dans VN, 42-1, 1992, p. 15-17.
Sceatta (MEC 634/5).

Rocour, M., Monnaies de nécessité, jetons, méreaux liégeois modernes, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 323-339.

Rocour, M., Un méreau liégeois inédit, dans VN, 48-9, 1998, p. 307-308.

Rocour, M., Une monnaie inédite de Pepin le Bref, dans VN, 42-2, 1992, p. 44-45.

[Roelandt, Cl.], notice sans titre dans Numisnord. Bulletin de liaison de la Société de Numismatique du Nord de la France, 32, Octobre 2002, [p. 4].
Description et illustration d’un jeton inédit de la chambre des comptes de Brabant frappé en 1430.

Roelens, P., Découvertes de monnaies à Ploegsteert, dans Mémoires de la société d’histoire de Comines-Warneton et de la région, 22, 1992, p. 523-528.
Un escudo d’or, monnaies de Louis XIII et de François Ier.

Rogge, M. en Beeckmans, L. (Red.), Geld uit de grond. Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen (Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen – Site Velzeke, buitengewone reeks 2). Zottegem, 1994, 216 p.

Romlund Withers, P. en B., Lions, ships and angels. Identifying coin-weights found in Britain, Llanfyllin, 1995.
Bevat o.a. Antwerpse en Brusselse muntgewichten.

Roobaert, E., Legpenningen en tekens uit de ateliers van 16de-eeuwse Brusselse goudsmeden : Hendrik Bosch, Niclaes Croysaert, Willem De Pape en Augustijn De Winter, dans RBN, 149, 2003, p. 165-204.

Rosenkranz, W., Europawährung «ECU», in MONG, 29, 3, 1989, p. 41-43.

Rosignoli, G., The illustrated encyclopedia of military insignia of the 20th century, London, 1997 (herdruk), 224 p.

Rouquart, W., Medailles voor verdienstelijke leerlingen van de scholen in de voormalige Baudelo-abdij te Gent, in JEGMP, 1999, p. 139-153.

Roymans, N. en Derks, T., De tempel van Empel, een Bataafse cultusplaats, in Spiegel Historiael, 27, 10, 1992, p. 423-428.
Avaucia munten en goudstaters van de Eburonen.

Roymans, N. en Derks, T., Ein Keltisch-Römischer Kultbezirk bei Empel (Niederlande), in Archäologisches Korrespondenzblatt, 20, 4, 1990, p. 443-451.
Twee staters van de Nervii, zeven staters van de Eburonen, Avaucia munten, etc.

Roymans, N., The Lower Rhine Triquetrum coinages and the etnogenesis of the Batavi, in Grünewald, Th., Germania inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze der römisch-germanischen Welt, Berlin/New York, 2001, p. 93-145.

Rythmes de la production monétaire, de l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque international organisé à Paris du 10 au 12 janvier 1986, éd. par G. Depeyrot, T. Hackens et Gh. Moucharte (Numismatica Lovaniensia, 7. Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain – L), Louvain-la-Neuve, Séminaire de Numismatique Marcel Hoc, 1987, 775 p., XIII pl.

S.A. Servarts N.V., Vente publique au palais des Beaux-Arts – Kunstveiling in het paleis voor Schone Kunsten, 27-28-29 février 1996, Brussel, 1996, p. 18 (ill.), 60-67.
Plâtres originaux de Jules Lagae, médailleur et sculpteur; e.a. 20 plâtres de médailles.

Sarton, J.-J., La commune d’Orp-Jauche a maintenant des armoiries particulières, un sceau et un drapeau, dans Jadis. Bulletin du Musée archéologique régional d’Orp-le-Grand, 28, 1999, 28, p. 5-9.

Scharloo, M. (Red.), Modern Art Medals. A retrospective, FIDEM XXVI, Leiden – Scheveningen, 1998, 357 p.

Scharloo, M., Belgium, Luxembourg and the Netherlands, in C. Morrisson et B. Kluge (Eds.), A survey of numismatic research 1990-1995 (International Association of Professional Numismatists. Special publication, 13), Berlin, 1997, p. 593-603.

Scharloo, M., Belgium, The Netherlands, Luxembourg, in Alfaro, C. et Burnett, A. (Eds), A Survey of Numismatic Research 1996-2001 (International Association of Professional Numismatists, 14), Madrid, 2003, p. 771-782.

Scharloo, M., Images of war and peace, 1621-1648. The Dutch medals, in The Medal, 33, 1998, p. 23-38.

Schatten van het Gulden Vlies. Europalia Österreich, Brussel, Gemeentekrediet, 1987, 213 p. (ill.).

Scheers, S. (Red.), Numismatiek en archeologie in West-Vlaanderen (West-Vlaamse Archaeologica 7, 1-2), Brugge, 1991, 75 p.

Scheers, S. en Creemers, G., Een muntschat van Eburonen te Heers (Limburg, België), in Archeologie in Limburg, 91, 2002, p. 26.

Scheers, S. et Creemers, G., Un tresor de statères gaulois trouvé à Heers (Limbourg, Belgique), dans Prehistoria, 1, 2001, p. 174-179.
Présentation d’un trésor de monnaies gauloises trouvé à Heers, contenant 101 statères des Éburons (78), Nerviens (21), Treveri (1) et Veliocasses (1).

Scheers, S. et Creemers, G., Un trésor monétaire des Éburons à Heers (Limbourg, Belgique) in Lunula. Archaeologia protohistorica, 10, Bruxelles, 2002, p. 80-85.

Scheers, S. en Oost, T., The coins excavated in the Holy Mary cathedral of Antwerp (Belgium). An archaeological and numismatic contribution, in Acta Archaeologica lovaniensia, 30, 1991, p. 121-140.
102 monnaies et jetons (XIIIe-XVIIIe siècle).

Scheers, S. et van Heesch, J., Grez-Doiceau : monnaies gauloises et romaines, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 2, 1994, p. 12-13.

Scheers, S., Celtic Coins in the Barbier-Muetter Collection, dans Arts & Cultures, 4, 2003, p. 92-117.

Scheers, S., De Merovingische munten in West-Vlaanderen, in West-Vlaamse Archaeologica, 7, 1-2, 1992, p. 31-42.

Scheers, S., De munten, in L. Opsteyn, Grote vondsten uit de kleine Gete. Recent archeologisch onderzoek te Zoutleeuw (De Brabantse folklore en geschiedenis, 289), Leuven, 1996, p. 103-112.
Beschrijving van 28 munten (14de-18de eeuw), 4 rekenpenningen en 2 lakenloodjes.

Scheers, S., De muntschat van Werken (Tentoonstellingsbrochure), Kortemark, Gemeentebestuur, 1988, 30 p. (ill.).

Scheers, S., De schat op de zolder van de dorpskerk te Wezeren, in Ons Landens erfdeel, 19-49, 1996, p. 4-15.
Studie en geïllustreerde catalogus van de 16de-eeuwse goudschat van Wezeren : 17 Franse, Engelse (imitaties) en Spaanse goudmunten.

Scheers, S., Frappe et circulation monétaire sur le territoire de la future civitas Tungrorum, dans RBN, 142, 1996, p. 6-51.

Scheers, S., Het muntwezen in Vlaanderen in de late Middeleeuwen, in West-Vlaamse Archaeologica, 7, 1-2, 1991, p. 62-66.

Scheers, S., Het muntwezen in Vlaanderen in de Moderne Tijden, in West-Vlaamse Archaeologica, 7, 1-2, 1991, p. 67-75.

Scheers, S., Hommage à Anna Maria Balaguer i Prunés, lauréate du Prix quinquennal de numismatique 1994, dans BCEN, 31-4, 1994, p. 78-80.

Scheers, S., Hommage à Christian Edmond Dekesel, lauréat du prix quinquennal de numismatique 1999, dans BCEN, 36, 1999, p. 87-88.

Scheers, S., Keltische munten in West-Vlaanderen, in West-Vlaamse Archaeologica, 7, 1-2, 1992, p. 4-15.

Scheers, S., Keltische munten, in Geld uit de grond, p. 19-36.

Scheers, S., Le monnayage, dans Valenciennes. Les Celtes en France du Nord et en Belgique, VIe-Ier siècle avant J.-C., Boulogne, Crédit Communal, 1990, p. 144-152 (ill.).
Plusieurs monnaies trouvées en Belgique y sont mentionnées.

Scheers, S., Le trésor de Saint-Quentin et les statères unifaces des classes IV et VI, dans H. Huvelin (éd.), Mélanges … P. Bastien, Wetteren, 1987, p. 345-352.

Scheers, S., Les monnaies du trésor de Frasnes-lez-Buissenal, dans Valenciennes. Les Celtes en France du Nord et en Belgique, VIe-Ier siècle avant J.-C., Boulogne, Crédit Communal, 1990, p. 159.

Scheers, S., Les monnayages celtiques de l’Ouest et du Centre de l’Europe, dans T. Hackens e.a. (Red.), A Survey of Numismatic Research 1985-1990, Brussels, 1991, p. 259-266.

Scheers, S., Les statères bifaces du type Lummen-Niederzier, un monnayage éburon antérieur à la conquête romaine, in M. Lodewijckx (Red.), Archaeological and historical aspects of West-European societies. Album amicorum André Van Doorselaer (Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae, 8), Leuven, 1996, p. 87-94.

Scheers, S., Munten en penningen, in J. Veeckman (Red.), Berichten en rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg, 1, Antwerpen, 1996, p. 62-63.
Loden medaillon, 2 rekenpenningen en 16e-17e-eeuwse munten.

Scheers, S., Paul Naster, dans Commission Internationale de Numismatique. Compte rendu, 45, 1998, p. 66-67.

Scheers, S., Trouvailles isolées – Losse vondsten, in RBN, 137, 1991, p. 210-211.

Scheers, S., Un complément à l’atlas de monnaies gauloises de Henri de la Tour, Maison Platt et A.G. van der Dussen, Paris-Maastricht, 1992, 41 p.

Scheers, S., van Heesch, J. en Van Laere, R., Uitmuntend goud. Catalogus gouden munten van het munt- en penningkabinet van de provincie Limburg, Tongeren, Brussel, Nationale Bank van België, 273 p.
Existe aussi en français sous le titre : Franc comme l’or…

Scheffers, A., Belgische medailles 1997, in De Beeldenaar, 1998-6, p. 257-259.

Schepers, A.-Fr., Billets de la régie franco-belge des chemins de fer des territoires occupés 1923-1924, dans VN, 39, 1989, 4, p. 123-129 (ill.).

Schepers, A.-Fr., Jeton de transport bruxellois peu commun, dans VN, 41, 3, 1991, p. 94-96.

Schepers, A.-Fr., Les billets de la Régie Franco-Belge des Chemins de Fer des Territoires occupés, 1923-1924, in Billeta Belgica, 7, 1987, 3, s.p. (ill.).

Schepers, A.-Fr., Les familistères des établissements Godin à Guise (Aisne) et à Laeken-lez-Bruxelles, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 25, juin 2002, p. 3-7.

Schepers, A.-Fr., Les jetons des sociétés Delhaize, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 16, décembre 1997, p. 4-9.

Schepers, A.-Fr., Les monnaies métalliques de nécessité de la ville de Gand de 1914 à 1919, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 28, décembre 2003, p. 13-15.

Schepers, A.-Fr., Les théâtres de la Belle Époque à Bruxelles, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 26, décembre 2002, p. 14-20.

Schepers, A.-Fr., Un jeton de transport bruxellois peu commun, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 2, décembre 1990, p. 6-7.

Schepers, A.-Fr., Un jeton-monnaie franco-belge à l’exposition universelle de Paris en 1900, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 11, juin 1995, p. 13-16.

Scher, S.K. en Taylor, J.B., The proud republic. Dutch medals of the Golden Âge, The Frick Collection, New York, 1997, 72 p.

Scher, S.K. (Ed.), Perspectives on the Renaissance medal (Garland Studies in the Renaissance, 11 et Garland Reference Library of the Humanities, 1922), Garland Publishing et American Numismatic Society, New York, 2000, x + 240 p.

Scher, S.K., A chronicle in silver. Dutch medals of the golden age, in The Medal, 33, 1998, p. 39-50.

Scher, S.K., Medailles 2001, Helsinki, 2001, 170 p.

Schlüter, L., Erasmus op de penning, Rotterdam, 1997, 44 p.

Schoevaert, A., Charles De Lorraine, salaires du XVIIe siècle, dans VN, 51, 2001, p. 65-66.

Schoevaert, A., Jeton de la Bataille de Seneffe, dans VN, 48-1, 1998, p. 9-11.

Schoevaert, A., Un document exceptionnel sur la vie économique dans le Hainaut au XVIIe siècle, dans VN, 47-3, 1997, p. 75-81.
Extrait du journal de Dom Martin Gouffart, abbé de Saint-Denis en Brocqueroie de 1646 à 1669.

Scholten, F. en Voigtmann, C., Ben ik in beeld ? Penningen uit de Italiaanse Renaissance, Leiden, 1998, xiii + 239 p.

Schön, G., Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert. 3. revidierte und erweiterte Aufl., München 2002.
Bevat hoofdstukken Brabant, Fagnolles, Luik, Namen, Vlaanderen.

Schön, G., Ecu-Katalog : Münzen und Medaillen. Battenberg, Augsburg, 1993, 125 p. (ill.).

Schoonheyt, J., L’Euro-Expo, dans RBN, 147, 2001, p. 210-211.

Schoonheyt, J., La collection de tissus du Cabinet des Médailles de Bruxelles, dans RBN, 143, 1997, p. 155-163.

Schoonheyt, J., La numismatique au Parlement Européen, dans RBN, 142 (1996), p. 279.

Schoonheyt, J., Lorsque l’Euro paraît, dans RBN, 144, 1998, p. 147-155.

Schraepen, P.-P., St.-Martinus in de numismatiek, II. Tienen, Eigen beheer, 1987, 532 p. (ill.).
St.-Martinus op munten, postzegels, in de beeldende kunst en in de heraldiek.

Schreurs, A., Sloeg Arnold van Rummen munten in Bree ? in, Het Ezendröpke, 22, 1992, p. 29-31.

Schulz, K., Die Medaille in Österreich, in Numismatische Zeitung, 100, 1989, p. 173-207 (ill.).

Schutyser, E., André Despretz (1938-1997), dans RBN, 143, 1997, p. 218-220.

Schutyser, E., De EGMP-penning 2002, in De Muntklapper, 34, 2002, p. 7.

Schutyser, E., De muntomloop in Vlaanderen, Numismatica Brugge en het Vrije, Oostkamp, 2002, x + 279 p.

Schutyser, E., De muntomloop in Vlaanderen. Catalogus bij de tentoonstelling, Oostkamp, 2002, 39 p.

Schutyser, E., Guldenboek van de Koninklijke Maatschappij Numismatica Brugge en Het Vrije, Bij de auteur, Oostkamp, 2000, 510 p.

Schutyser, E., Koninklijke Maatschappij Numismatica en Het Vrije in metaal, Bij de auteur, Oostkamp, 2000, 48 p.

Schutyser E., Muntvondsten uit de Brugse regio, in Numismatica Brugge en Het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 9-1, 1999, p. 6-13.
128 losse vondsten uit de regio Brugge : 12de-18de eeuw.

Schutyser, E., Penningen van de Coöperatieve S.E.O. Aanvullingen en opmerkingen, in Numismatica Brugge en Het Vrije, 12-4, 2002, p. 69-70.

Schutyser, E., Romeinen op de Burg te Brugge ?, in Numismatica Brugge en het Vrije. Maandblad voor Numismatiek, 7-6, 1997, p. 102.
Antoninianus van Tetricus gevonden te Brugge.

Schuurmans, M., De geschiedenis van het muntstelsel, in Grevenbroeker echo’s. Geschied- en heemkundige kring «De goede stede Hamont», nr. 31, 2000, p. 2-21 (ill.).

Schwarzenbach, A., Portraits of the nation. Coins and banknotes in Belgium and Switzerland 1880-1945 (European University Studies. Series III. History and Allied Studies 847), Pater Lang, Bern, 1999, 395 p.

Selvais, C., Charbonnage de Mariemont et de Bascoup. Médailles commémoratives du 28 juin 1903, dans Glanures de nos villages. Chapelle-Godarville-Piéton, 36, 2003, p. 19-24.

Selvais, C., Les 50 francs émis à Londres … suite du feuilleton – De 50 frank Londen … het vervolg, dans Billeta Belgica, 23-2, 2003, p. [5-6].

Selvais, G., Le coin de l’Euro – Het hoekje van de Euro, dans Billeta Belgica, 23-3, 2003, p. [5-10].

Sevenants, W., Een muntschat uit het begin van de 19de eeuw te Erps-Kwerps (1), in Curtenberg, 11, 2002-5, p. 166-168.

Sevenants, W. en van Heesch, J., The Roman coin moulds of Rumst (Belgium), in Acta Archaeologica Lovaniensia, 26-27, 1987-1988, p. 29-39 (ill.).

Sills, J., Gaulish and Early British Gold Coinage, Spink, London, 2003, xii + 555 p., 17 pl.

Simensen, Ch.J., Spanias Økonomiske og politiske nederlag under kong Philip IV, dans NNF-NYTT Norsk Numismatisk Tidsskrift, 1, 2001, p. 10-25.

Simoene, F., La libération de Malte dans les jetons des Pays-Bas Espagnols, dans VN, 48-1, 1998, p. 12-17.

Sint-Antoniusmedaille Sint-Jan-ter-Biezen (Poperinge), in Mengelmaren, driemaandelijks tijdschrift van de Bond van West-Vlaamse volkskundigen, 8, 1999, p. 93-94.

Sint-Trudo, een portret. Onderzoek naar de iconografie van Sint-Trudo, Sint-Truiden, Museum Vlaamse Minderbroeders, 3 sept. - 31 okt. 1993, St.-Truiden, 1993, 206 p.
P. 65-71 : 6 zegels en 1 denarius (p. 54) met de afbeelding van de H. Trudo.

Smeesters, J., Brustem (Sint-Truiden, Limb.) : muntvondst, in Archeologie, 1988, 1, p. 30.
Sestertius van Faustina de Jongere.

Smits, R., Een Romeinse muntschat op de «Steenakker», in Heemkundige kring Jan Vleminck, 111, 1995, p. 100-105.
Vulgarisatie van RBN, 125, 1979, p. 165-172.

Smolderen, L., Deux expositions à Bruxelles consacrées à l’euro, dans RBN, 148, 2002, p. 185-186.

Smolderen, L., Harry Elstrøm (1906-1993), dans RBN, 139, 1993, p. 403-404.

Smolderen, L., Jacques Jonghelinck (1530-1606) et la médaille de la Renaissance dans les anciens Pays-Bas, dans Médailles. Organe de la FIDEM, 1999, p. 48-50.

Smolderen, L., Jean de Montfort, médailleur et maître général des monnaies (vers 1567-1648), dans RBN, 142, 1996, p. 125-238.

Smolderen, L., Jean Second médailleur, dans Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 90, 1986 (1987), 2, p. 61-86.

Smolderen, L., Joseph Fléron (1920-1995), dans RBN, 141, 1995, p. 390-391.

Smolderen, L., Kenis, Y. et Colaert, M., Belgique et Luxembourg, dans A Survey of Numismatic Research 1985-1990, Brussels, 1991, p. 773-780.

Smolderen, L., La médaille de Jean-Ange Annoni, voiturier milanais établi à Anvers (vers 1560), dans RBN, 144, 1998, p. 107-111.

Smolderen, L., La médaille de Justus Fit, Joaillier de Don Carlos (1563), dans RBN, 146, 2000, p. 155-159.

Smolderen, L., La médaille du comte René de Challant-Valengin, dans RBN, 135, 1989, p. 69-78.

Smolderen, L., La parentèle de Rubens en médaille : Jean van Boeckel et Catherine de Moy, dans Revue belge d’archéologie et de l’histoire de l’art, 65, 1996, p. 141-147.

Smolderen, L., Le séjour à Vienne de Conrad Bloc, in RBN, 137, 1991, p. 159-164.

Smolderen, L., Les médailles de Granvelle in Krista De Jonge et Gustaaf Janssens (éds). Les Granvelle et les anciens Pays-Bas. Liber doctori Mauricio Van Durme dedicatus, (Coll. «Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis» Serie B / vol. 17), Universitaire Pers Leuven, Leuven, 2000, p. 293-320.

Smolderen, L., Les médailles de Jacques de Moor, Chirurgien à Anvers (1561 et 1569), dans RBN, 145, 1999, p. 285-291.

Smolderen, L., Médailles et jetons, dans P. Cockshaw (Ed.), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505). Idéal ou reflet d’une société, Bruxelles, 1996, p. 165-183.

Smolderen, L., Orfèvres et médailleurs anversois au service des rois de Danemark : Eliseus Libaerts, Hans Raadt et Abraham van Nuys, dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 32, 1999, p. 113-123.

Smolderen, L., Projet du peintre Louis David pour une médaille gantoise (1819), dans RBN, 139, 1993, p. 307-309 (ill.).

Smolderen, L., Sine Cerere et Libero friget Venus - À propos de trois médaillons de Steven van Herwyck, dans RBN, 140, 1994, p. 89-91.

Smolderen, L., Tableaux de Jérôme Bosch, de Pierre Bruegel l’Ancien et de Frans Floris dispersés en vente publique à la monnaie d’Anvers en 1572, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 64, 1995, p. 33-41.
Concerne aussi une médaille à l’effigie de Jean Noirot, jamais retrouvée.

Smolderen, L., Trois médailles anversoises du XVIe siècle : Hans van Bauhuysen (1557), Thomas Fourmennoys (1557), Hans Wynman (1560/1586), dans RBN, 143, 1997, p. 137-146.

Smolderen, L., Une lettre du sculpteur Jacques Jonghelinck au Roi de Suède Eric XIV (5 mai 1566), dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, Bruxelles, 70, 2001, p. 133-141.

Smolderen, L., Willy Herssens (1894-1993), dans RBN, 139, 1993, p. 404-405.

Snijder, J.A., De munten van Namen 946-1714, in Muntkoerier, 23-7, 1994, p. 4-9.

Soens, T., De rentmeesters van de graaf van Vlaanderen. Beheer en beheerders van het grafelijk domein in de late middeleeuwen. Brussel, 2002, 370 p.
O.a. de muntmeesters.

Soleil, P., Brunehaut/Howardries : monnaie d’argent des Lingons au lieu-dit «Les Plantis», dans Chronique de l’archéologie wallonne, 4-5, 1996-1997, p. 20.

Solidariteitsmedaille Prinses Astrid, in MEDEC, 55, 2000, p. 19.

Soly, H. et Van de Wiele, J. (éds), Carolus. Charles Quint, 1500-1558, [Gand], 367 p.
Description des médailles par L. Smolderen (p. 327-336).

Sombart, S., Le «grosus» ou gros aux lis sous une couronne, dans BSFN, 50, 1995, p. 1063-1067.
Concerne e.a. Tournai.

Somers, F., De la Cire au Métal, Bruxelles, Chez l’auteur, s.d., s.p.
Descriptions de 36 medailles, coulées à la cire perdue, de F. Somers (°1923 - ).

Sorgeloos, Cl., Les collections scientifiques et artistiques de François-Ernest de Salm-Reifferscheid, évêque de Tournai (1698-1770) : une première approche, dans Mémoires de la Société royale d’Histoire et d’Archéologie de Tournai, 11, 2003, p. 77-168.
P. 113-118 concernent le médailler de ce grand collectionneur.

Spencer, Br., Pilgrim souvenirs and secular badges (Medieval Finds from Excavations in London, 7), London, 1998, xii + 349 p.

Springael, J.-P., Sur la nouvelle réglementation en matière d’héraldique communale, dans Actes du 6e congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie, Bruxelles, 2001, p. 1112-1136.

Spufford, P. en Blackburn, M., The coinage of the Burgundian Netherlands, in A. Arnould e.a. (Red.), Splendours of Flanders. Late medieval art in Cambridge collections. The Fitzwilliam Museum, Cambridge-Brussels, 1993, p. 221-230 (ill.).

Spufford, P., Debasement and Inflation, in De Beeldenaar, 26-5/6, 2002, p. 212-218.
Betreft de zuidelijke Nederlanden in de 15de eeuw.

Spufford, P., Local coins, foreign coins in late Medieval Europe : An Overview, dans L. Travaini (Ed.), Moneta locale …, Milano 1999, p. 25-40.

Spufford, P., Mint Organisation in Late Medieval Europe, dans N. J. Mayhew et P. Spufford (éd.), Later Medieval Mints : Organisation, Administration and Techniques, The Eight Oxford Symposium on Coinage and Monetary History (BAR Int. S., 389), Oxford, 1988, p. 7-29.

Spufford, P., Money and its Use in Medieval Europe, Cambridge, (etc.), Cambridge University Press, 1988, xiv + 468 p.

Spufford, P., Power and Profit : the Merchant in Medieval Europe, Thames and Hudson, London, 432 p.

Spurensicherung. Archäologische Denkmalpflege in der Euregio Maas-Rhein. Relevés d’empreintes … Speurwerk …, Mainz-am-Rhein, Philipp von Zabern, 1992, xxii + 586 p.
Contient aux pages 569-571 une notice de R. Van Laere sur le trésor de Lummen (XVIIIe s.).

Stahl, A.M., The Circulation of European Coinage in the Crusader States, in V.P. Gross (Ed.), The meeting of two worlds : cultural exchange between East ans West during the period of the crusades, Kalamazoo, Western Michigan University, 1986, p. 85-102.

Stancu, P., The hoard of Arsura (Vaslui county). Contribution to the study of the monetary currency in Moldavia in the 15th-16th century (en roumain), dans Cercetari numismatice, 7, 1996, p. 173-190.
Munt van Gerard van Groesbeek uit Luik.

Stautemas, G., Exposition : «Médailles de Geo Verbanck», dans Flash medailles, 3-21, 2003, p. [3-8].

Stautemas, G., Francine Somers als medailleur beschouwd, in JEGMP, 2001, p. 75-160.

Stautemas, G., Tentoonstelling : «Medailles van Geo Verbanck», in Flash médailles, 3-21, 2003, p. [3-8].

Steen Jensen, J. e.a., Danmarks Middelalderlige Skattefund fra c. 1050 til c. 1241 (Nordiske Fortidsminder, ser. B, 12-1 et 2), København, 1992, 2 vol., 316 + 340 p.
Concerne les monnaies des Pays-Bas trouvées dans des trésors danois.

Steen Jensen, J. et Kromann, A., The coin hoard of Lillegaerde in Bornholm, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 3, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 73-80.

Steen Jensen, J., A Maastricht coin representing the investiture of bishop Otbert of Liège by the emperor Henry IV in 1091, in Spink Numismatic Circular, 98-9, 1990, p. 310-311.

Steen Jensen, J., Christian VIII as numismatist : his collection of coins and medals, in Christian VIII. The National Museum, Copenhagen, 2000, p. 45-77.
Le roi Christian VIII de Danemark possédait une impressionnante collection de médailles de la révolution belge de 1830. L’auteur de cette contribution se demande à quel ouvrage l’inventaire du roi fait référence pour ces pièces. Il ne s’agit pas de l’ouvrage de Guioth mais d’une brochure très rare publiée en deux parties en 1831 (ou 32) et en 1833 par un orfèvre-bijoutier qui vendait aussi des médailles : [A. Noefnet-Wyckmans], Catalogue des médailles de la révolution belge de 1830, 2 parties, Bruxelles, [1831/2 et 1833], 12 et 8 p.

Steen Jensen, J., Elstrøm, Harry, dans K. Christensen et V. Groth (Eds.), Weilbach Dansk Kunstnerleksikon, 2, Kopenhagen, 1994, p. 224.

Steen Jensen, J., En smykkebrakteat fra Lund o. 1050, fundet i Liège, dans Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 3, 1993, p. 34-36.

Steen Jensen, J., Harry Elstrøm 1906-1993, dans Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 6, 1993, p. 110 (ill.).

Steen Jensen, J., Le denier de Maastricht représentant l’investiture de l’évêque de Liège Otbert par l’empereur Henri IV en 1091, dans Bulletin de la Société royale «Le Vieux Liège», 14, 2003, p. 712-715.

Steguweit, W., Europäische Medaillenkunst von der Renaissance bis zur Gegenwart, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, 1995, 204 p.

Steuer, H., Spätrömische und byzantinische Gewichte in Südwest-Deutschland, in Archäologische Nachrichten aus Baden, 43, 1990, p. 43-59 (ill.).
Mentionne e.a. la trouvaille de Lutiommel.

Steurbaut, W., Een document uit de archieven van het Ministerie van Buitenlandse zaken, in MEDEC, 1994-3, p. 2.
Betreft het dragen van de fouragère door de persoonlijke wacht van Eisenhouwer in 1945.

Steurbaut, W., Een interessant object uit de collecties van het Rijksmuseum Paleis Het Loo (Apeldoorn), in MEDEC, 1994-2, p. 2-3 (ill.).
Beschrijving van het exemplaar van de Médaille de récompense de la Garde Civique uit 1830 (Borné, p. 35-36), bewaard in het Paleis Het Loo.

Stirbu, C. et Velther, M.-A., La circulation des monnaies en argent des Pays-Bas sur le territoire des Principautés Roumaines aux XVIe-XVIIe siècles, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 4, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 47-60.

Stoquart, J., Jetons-monnaies de la province de Namur, Belgique, dans Association de collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 12, décembre 1995, p. 10-15 et 13, juin 1996, p. 15.

Stoquart, J., Les jetons de consigne des meuneries en Belgique, dans Association des collectionneurs de jetons-monnaie. Bulletin, 27, juin 2003, p. 16-19.

Strandberg, C.-O., The Queen Louisa Ulrika Collection of Numismatic Literature. An Illustrated and Annotated Catalogue, Stockholm, 2001, 187 p.

Stroobants, A. e.a., Medailles en plaketten en werk van Dendermondse medailleurs, Dendermonde, Stad Dendermonde, 1996, 95 p.

Stroobants, A., Bewaard gebleven profane attributen van de Dendermondse Ommegang, in Gedenkschriften van de Oudheidkundige kring van het Land van Dendermonde, reeks 4, 18, 1999, p. 129-269.
Breuk en eretekens van de Sint-Sebastiaansgilde.

Stumpf, G., Der Kreuzzug Kaiser Barbarossas. Münzschätze seiner Zeit, München, 1993.

Stumpf, G., Karl der Grosse auf Münzen und Medaillen, in Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 104/105, 2002/2003, p. 405-420.
Monnaies liégeoises, p. 178-180.

Suchodolski, St., L’usage de la monnaie à l’époque mérovingienne, dans VN, 47, 2003, nr. 175, p. 77-90.

Symons, D., A Long Cross parcel from Liège, in Spink Numismatic Circular, 101-1, 1993, p. 5.

Symons, D., Medieval European coins in the Finney collection, IV, the Low Countries, in Spink Numismatic Circular, 101-10, 1993, p. 349.
Beschrijving van 9 munten waaronder enkele uit Brugge, Brussel en Leuven.

Szekely, G. V., Niederländische Münzen in den ungarischen Funden, dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 4, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 39-45.

Tabatoni, P., Mémoire des monnaies européennes, du denier à l’euro, Paris, 1999, 287 p.

Taelman, J., Brugse Legpenningen. Legpenningen van de Magistraat Brugge, het Brugse Vrije, de Kamer van de Makelaars, de Proosdij Sint-Donaas en diverse belangrijke penningen geslagen voor het graafschap Vlaanderen, Brugge, 1992, 108 p. (ill.).

Taelman, J., Cadeautje voor zus, in Numismatica Brugge en het Vrije. Maandblad voor numismatiek, 7-6, 1997, p. 92-93 (ill.).
Spectaculair muntjuweel bestaande uit 21 Romeinse aurei misschien afkomstig uit de Franse nationale verzameling en ooit bezit van de graveursfamilie Wiener.

Taelman, J., De penningkunst in de Nederlanden, Brugge, Eigen beheer, 1989 (ill.).

Taelman, J., Gedenk- en historiepenningen van de kastelenij en magistraat Kortrijk, Auteur, Brugge, 36 p.

Taelman, J., Inhuldiging van Karel VI te Gent, in De Muntpers [De Muntklapper], 1994-1, [2 p.] (ill.).

Taymans, H., De herinneringsplaket van de tentoonstelling «De gouden eeuw der grote steden», in JEGMP, 2002, p. 33-46.

Taymans, H., De herinneringsplaket van de tentoonstelling «De Gouden eeuw der grote steden», in Ghendtsche Tydinghen, 32, 2003, p. 236-251.

Taymans, H., De quelques événements durant les «Fêtes gantoises», dans Flash médailles, 3-21, 2003, p. [1-2].
Exposition de médailles gantoises et de médailles récemment éditées.

Taymans, H., De verzameling kunstmedailles uit het museum voor Schone Kunsten te Gent, in Echo numismatica (Tienen), 2002-12, p. 15-20.

Taymans, H., Een standbeeld en medailles voor Lieven Bauwens, in JEGMP, 2001, p. 161-186.

Taymans, H., Een stadbeeld en medaillon voor Lieven Bauwens, in Ghendtsche Tydinghen, 31, 2002, nr. 6, p. 327-344.

Taymans, H., Enkele belevenissen tijdens de «Gentse Feesten», in Flash médailles, 3-21, 2003, p. [1-2].
Tentoonstelling in het «Hotel d’Hane-Steenhuyse» van Gentse medailleurs en van Belgische medailles uitgegeven in 2002.

Taymans, H., Enkele numismatische herinneringen aan de familie Verbessem, in JEGMP, 1999, p. 155-173.
Betreft Gentse penningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Taymans, H., Enkele unieke stukken uit de verzameling kunstmedailles van het Museum voor Schone Kunsten te Gent, in Flash Medailles, 2003, 2-20, s.p.
Existe aussi en français.

Taymans, H., Kunstmedailles uit het Museum voor Schone Kunsten te Gent, in De Beeldenaar, 27-5, 2003, p. 179-185.

Taymans, H., Quelques pièces uniques de la collection des médailles d’art du Musée des Beaux-Arts de Gand, dans Flash médailles, 2-20, 2003, p. [9-16].

te Boekhorst, B.H.J., Danneel, M. et Randaxhe, Y., Adieu franc. La Belgique et sa monnaie, une belle histoire, Tielt, 2001, 96 p.

te Boekhorst, B.H.J., Danneel, M. en Randaxhe, Y., Adieu frank. Het boeiende verhaal van België en zijn geld, Tielt, 2001, 96 p.

te Boekhorst, B.H.J., De noodmunten van Gent geslagen tijdens de eerste wereldoorlog, in Muntkoerier, 18, 1989, 3, p. 31-33 (ill.).

te Boekhorst, B.H.J., De schat van Clarus Campus, in Muntkoerier, 23-2, 1994, p. 4-7.

Temmerman, W., De penningen van het bestuurscollege van de twee steden en van het Land van Aalst, in Het Land van Aalst, 40, 1988, 1, p. 3-8 (ill.).

ten Holter-Andriessen, C., Aanwezigheid van kunstenaars uit het Noorden te Antwerpen tussen 1453 en 1585, in Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis, 59, 1990, p. 13-53.
Met vermelding van verschillende stempelsnijders, graveurs en zegelstekers (p. 37).

Tentoonstelling Fritz Mayer van den Bergh, numismaat, 27 juni tot en met 16 september 1994, Antwerpen, 1994, s.p.

Termotte, J., leper (W.-Vl.) : Romeinse munt, in Archeologie, 1988, 2, p. 168.

The currency of fame : portrait medals of the Renaissance, New York-Washington, 1994, 420 p.

Theuws, F., De sleutel van Sint-Servaas, Uitwisseling, religie, identiteit en centrale plaatsen in de vroege Middeleeuwen, Faculteit der Geesteswetenschappen, Amsterdam, 2003, 32 p.

Thieffry, S., La chapelle royale de Bruxelles de 1612 à 1618 d’après les «Libros de la Razon» de l’archiduc Albert, dans Revue belge de musicologie, 55, 2001, p. 103-125.
Donne des renseignements très utiles à propos des salaires du personnel musical au XVIIIe siècle à Bruxelles.

Thilliez, J., Histoire et numismatique de Salm, dans Numismatique & Change, 30-324, février 2002, p. 26; ibid., 30-325, mars 2002, p. 33-35 en ibid. 30-326 avril 2002, p. 43-44.

Thilliez, J., Les monnaies de Flandre sous Louis XIV, dans Numismatique & Change, 27-293, 1999, p. 38-40 et 27-294, 1999, p. 41-43.

Thirion, J., 1664 De veroordeling van een Stekense vrouw. Mayken van Overloop werd veroordeeld voor het uitgeven van valse geldstukken, in d’Euzie, 6, 1987, p. 185-187.

Thiry, J.-C., Deux deniers anonymes des Guerres Civiles de 68-69 A.D. Un type retrouvé et un inédit, dans BCEN, 29-3 et 4, 1992, p. 59-69 et 73-81 (ill.).

Thiry, J.-C., Le trésor de Jalhay, dans Bulletin des Musées royaux d’art et d’histoire, 62, 1991, p. 123-155 (ill.).

Thiry, J.-C., Un denier de Maximin le Thrace trouvé à Liège, dans BCEN, 34-1, 1997, p. 19-20.
RIC 1 - BMC 11.

Thiry, J.-C., Une trouvaille d’antoniniens de la seconde moitié du IIIe siècle en région liégeoise, dans BCEN, 28, 4, 1991, p. 83-89.

Thoben, P., Niel Steenbergen, vijftig jaar kunstenaar, in Brabantia, 38, 1, 1989, p. 12-14.
Met foto’s van 2 bronzen penningen uitgevoerd door de kunstenaar.

Thoen, H., Dramatische getuigenis van de Romeinse aftocht uit het kustgebied : de Romeinse muntschat van Roksem, in Vlaanderen, 44-3, 1995, p. 6-9.

Thoen, H., Sporen van Gallo-Romeinse bewoning in het bos van Reesinghe te Maldegem, in Archeologisch jaarboek Gent, Gent, 1993, p. 305-314.
Beschrijving van 1 sestertius van Antoninus Pius voor M. Aurelius.

Thoma, W., Nochmals zum Thema «FEL TEMP REPARATIO», dans Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, 46, 1996, p. 77-84.
Betreft o.a. de immigratie van Franken naar Toxandria.

Thompson, D., Maria Theresia Talers, in Seaby Coin and Medal Bulletin, 1987, p. 47-48, 92-100, 156-159.
Thalers frappés à Bruxelles entre 1937 et 1957.

Thys, M., Deux monnaies gallo-romaines trouvées à Clavier et à Ben-Ahin, dans la province de Liège, dans BCEN, 28, 3, 1991, p. 65-66.

Thys, M., Le jeton de la Cour souveraine de Bouillon, dans VN, 44-7, 1994, p. 192-197 (ill.).

Thys, M., Le jeton de la cour souveraine de Bouillon, dans Bulletin. Cercle numismatique Val de Salm, n° 315, p. 5.

Thys, M., Le type «Castor» dans le monnayage de Postume, dans BCEN, 30-4, 1993, p. 73-85 (ill.).

Thys, M., Réponse à l’article de messieurs Arnaud Clairand et Dominique Hollard «Le jeton de la Cour souveraine de Bouillon», dans RBN, 142, 1996, p. 272-274.

Tielens, Fr., Van ruilhandel tot Congofrank; een moeilijke transitie in Congo, in De Muntklapper, 39, 2003, p. 1-6 en De Muntklapper, 40, 2003, p. 1-5.

Tien jaar Belgische muntproductie 1980-1989, in Muntkoerier, 20, 7, 1991, p. 34-38.

Tillie, W., Zijn frank is gevallen ? Zijn euro is gevallen ? Woorden en zegswijzen i.v.m. geld, in Aan de Schreve, 31, 2001, p. 42-57.

Toderi, G. et Vannel, F., Le medaglie italiane del XVI secolo, Edizioni Polistampa, Firenze, 2000, 3 vol., 454 + 999 p., 522 pl.

Tournoy, G., Papy, J. en De Landtsheer, J., Lipsius en Leuven (Supplementa humanistica lovaniensia, 13), Leuven, 1997, 387 p.

Toussaint, I. en Van Ginkel, E., Schatten in de bodem : Zeeuwse muntvondsten, Goes, 1992, 48 p.

[Toussaint, J. et Buchet, A.], Au ciseau et au marteau, médailles, sculptures, bijoux belges contemporains, exposition organisée au Musée numismatique et historique de la Banque Nationale de Belgique (8.12.1989 - 31.3.1990), Bruxelles, 1990, 205 p. (ill.).
Ook in het Nederlands onder de titel : Klein en Fijn.

[Toussaint, J. et Buchet, A.], La Société hollando-belge des amis de la médaille d’art (1901-1920) et la Société royale «les amis de la médaille d’art» (1920-1959), dans VN, 46, 1996, p. 172-174 et p. 316.

Toussaint, J. et Lassence, P., Médailes de Saint-Hubert. Ensignes, médailles, cornets du XVe au XXe siècle, Traditions et Parlers populaires Wallonie-Bruxelles, Namur, 1992, 124 p.

Toussaint, J., Acquisitions, dons, dépôts et restaurations 1995-2000, dans Annales de la Société archéologique de Namur, 76, 2002, p. 177-222.
130 copies de sceaux; 5 médailles 1893, Exposition d’apiculture du bassin de la Meuse; monnaie d’Albert III de Namur; écu Philippe 1592, Namur; médaille maçonnique Orient de Namur; partie d’un trésor monétaire médiéval : 13 deniers d’Albert III de Namur; médaille de Mme Marinus, par Guillaume Geefs.

Toussaint, J., Aglane de Nivelles, dans The Medal, 15, Automne 1989, p. 34-55 (ill.).
Georges, Ghislain Aglane (Aglane de Nivelles), artiste et médailleur né en 1912.

Toussaint, J., Dames de trictrac à empreintes de médailles des XVIe et XVIIe s. conservées à Namur, dans Revue des Archéologues et Historiens d’Art de Louvain, XXI, 1988, p. 117-135 (ill.).

Toussaint, J., Delsaux, L., Foulon, P.-J. et Quairiaux, Y., Médaille et industrie. Belgique, XIXe - début du XXe siècle, collection Raoul Warocqué, Mariemont, Musée royal, 1991, 103 p.

Toussaint, J., Jules Jourdain (1873-1957) : œuvre en médailles (Compléments), dans RBN, 136, 1990, p. 351-352.

Toussaint, J., Jules Jourdain (1873-1957) : œuvre en médailles, dans RBN, 135, 1989, p. 141-196 (ill.).

Toussaint, J., La sculpture et l’art de la médaille, dans Arts plastiques dans la Province de Namur 1800-1845, Bruxelles, 1993, p. 57-88 (ill.).

Toussaint, J., Le coq, animal inspirateur des sculpteurs et des médailles, dans Le coq du Moyen-Âge à nos jours (Publication extraordinaire de la société archéologique de Namur), Namur, 1993, p. 31-42.

Toussaint, J., L’œuvre monumental de Victor Demanet (1895-1964) à Namur, dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 32, 1999, p. 125-135.

Toussaint, J., Marcel Hoc (1890-1972), un Jambois, conservateur en chef de la Bibliothèque et professeur à l’Université de Louvain, dans Côté Jambes, périodique d’information du Syndicat d’initiative de Jambes, 10, 2003, n° 42, p. 8-9.

Toussaint, J., Médailleurs contemporains à travers les collections du Cabinet des Médailles (Musées vivants de Wallonie et de Bruxelles 18), Liège et Bruxelles, Pierre Mardaga, s.d., 16 p. (ill.).

Toussaint, J., Van penningen en medailles, 9, De medailleurs en Félicien Rops, in De Standaard, 12 april 1991, p. 20.

Travaini, L. (Ed.), Moneta locale, moneta straniera : Italia ed Europa XI-XV secolo. The second Cambridge numismatic symposium. Local coins, foreign coins : Italy and Europe 11th-15th centuries, (Societa Numismatica Italiana. Collana di Numismatica e scienze affini 2), Milano 1999, 448 p.

Trésor de la Semois, dans Vente publique 57, 6 mars 1999, Jean Elsen & ses fils, n° 1-5.
Monnaies du 15e siècle.

Trésors de la Toison d’or. Europalia Österreich, Bruxelles, Crédit Communal, 1987, 213 p. (ill.).

Tripnaux, E., Antoine Beenkens : une vie remplie d’honneurs, dans MEDEC, 67 et 68, 2002, p. 3-28 et p. 8-17.
Betreft de onderscheidingen uitgereikt aan Antoine Beenkens (geboren in 1899).

Tripnaux, E., Besoin d’identification, in MEDEC, 1994-6, p. 18 (ill.).
Illustration d’une médaille en bronze argenté des Vlaamse Oostfront-vrijwilligers 1941-1945.

Tripnaux, E., Chemin de croix, in MEDEC, 63, 2001, p. 11-14.

Tripnaux, E., De onvolledige wordingsgeschiedenis van de Leopoldsorde, in MEDEC, 57, 2000, p. 5-12.

Tripnaux, E., Guide des ordres, médailles et décorations officiels belges de 1830 à 1994 (avec estimations chiffrées de leur valeurs), chez l’auteur, s.l., 1995, 70 p.

Tripnaux, E., Investigations Phaléristiques, in MEDEC, 54, 2000, p. 22-24.

Tripnaux, E., L’Ordre du Roi Léopold : un secret bien gardé, chez l’auteur, s.l., 2002, 106 p.

Tripnaux, E., La croix des aumôniers fut-elle portée au-delà de 1915 ?, in MEDEC, 61, 2001, p. 4-9.

Tripnaux, E., La genèse incomplète de l’Ordre de Léopold, in MEDEC, 55, 2000, p. 3-14.

Tripnaux, E., La médaille de la reine Élisabeth : originale à plus d’un titre, dans MEDEC, 1993-2, p. 5-8.

Tripnaux, E., La phaléristique au Musée de la Dynastie, dans MEDEC, 1993-5, p. 5-6.

Tripnaux, E., Le jubilé belge de 1905 : impressions phaléristiques, dans MEDEC, 39, 1997, p. 7-20.

Tripnaux, E., Les artisans de l’illusion ?, in MEDEC, 53, 1999, p. 5-11.
Over valse en opzettelijk gewijzigde Belgische draagtekens.

Tripnaux, E., Les décorations de S.M. le roi Baudouin, in MEDEC, 30, 1995, p. 12-13.

Tripnaux, E., Les décorations sont-elles encore à la mode ? dans MEDEC 10 jaar, speciaal nummer, 1998, p. 13-20.

Tripnaux, E., Mérites ailés, dans MEDEC, 64, 2002, p. 11-18.

Tripnaux, E., Nous avons les moyens de vous faire parler…, dans MEDEC, 51, 1999, p. 19-24.
Concerne deux barrettes belges avec des distinctions honorifiques en miniature.

Tripnaux, E., Sur la piste du léopard à Bruxelles, dans MEDEC, 70, 2003, p. 11-17.

Tripnaux, E., Un espoir déçu… qui ne s’avère pourtant pas décevant, dans MEDEC, 50, 1999, p. 20-24.
Concerne un brevet pour l’attribution de la médaille commémorative de la guerre de 1940-1945.

Tripnaux, E., Une coquille qui peut laisser supposer l’existence d’une variante supplémentaire, dans MEDEC, 34, 1996, p. 12-13.

Tripnaux, E., Vive Saint-Thomas !, in MEDEC, 60, 2001, p. 14-16.
Betreft decoraties uit W.O. II.

Trommelmans, J., Lotgevallen van de Keure van Waas, 1241-1988 : een geschiedenis van zeven eeuwen, in Annalen van de Koninklijke oudheidkundige Kring van Het Land van Waas, 91, 1988, p. 5-68.
Met beschrijving van de Wase oorkonden en hun zegels (13e-15e eeuw).

Tucker, J.L., Jacques Wiener, an update, in The Medal, 25, 1994, p. 61-67.

Tullberg, A., Der Romerska guldet I Liberchies, dans Bladet. Medlemstidning för Svenska Klubben, Juin 1999, p. 40-50.
Commente le trésor de Liberchies.

Tweejaarlijkse ereprijs Numismatica Tienen voor Huguette Taymans, in Muntkoerier, 32-2, 2003, p. 38.

Uit het verleden geput. Gebruiksgoed van opgraving tot museum. De verzameling Jan Gruyaert, Antwerpen-Deurne, Provinciaal Museum Sterckshof, 1991, 139 p.
11 munten, 2 rekenpenningen en 1 textielloodje gevonden te Antwerpen in een waterput (vnl. 16e-17e eeuw).

Uitgifte biljet van 10.000 F type «Boudewijn en Fabiola», in Muntkoerier, 22-3, 1993, p. 24-25.

Une monnaie pour l’Europe, Bruxelles, Crédit Communal, 1991, 160 p.
Bestaat ook in het Nederlands en het Engels.

v(an) H(eesch), J., Een keuze uit de verzameling Romeins zilver (Rond Munten, 2), Tongeren, Provincie Limburg, s.d., s.p. (ill.).
Tentoonstellingsbrochure van het Provinciaal Munt- en Penningkabinet te Tongeren.

Valcks, L., Een bijzondere combinatie, in Muntkoerier, 21-1, 1992, p. 20-21 (ill.).
Proefstukken van 2 frank voor de gemeente Moresnet (Liège) met een Janusportret van Leopold I en Wilhelm IV van Pruisen.

Van Alsenoy, W., Muntmatrijzen in het museum Vleeshuis, in De Beeldenaar, 17-5, 1993, p. 446-449 (ill.).

Van Alsenoy, W., Muntvondst «Aalst-Nieuwerkerken», in Veilingscataloog W. Van Alsenoy, 23, 1992.

Van Alsenoy, W., Veiling, 30, 13 mei 1995, p. 6-8.
Muntschat Antwerpen : 225 zilvermunten tot 1814.

Van Arsdell, R.D., Celtic Chicanery III, dans Spink Numismatic Circular, 98, 4, 1990, p. 122 (ill.).
Scheers 711.

Van As, P., Een perroen op munten en penningen, in Muntkoerier, 19, 1990, 10, p. 35-36 (ill.).
18e-19e eeuw.

van Beek, B. (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, Houten, 1992, aflevering 14 (van Joachimsdaalder tot Koninkrijksmunten).

van Beek, B., Bourgondisch kleingeld, in De Beeldenaar, 17-4, 1993, p. 413-416.

van Beek, B., Groot, goud en de Italiaanse muntmeesters in Brabant en Vlaanderen, in De Beeldenaar, 23-6, 1999, p. 269-279.

van Beek, E.J.A. (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, Houten, 1995, aflevering 21 : van Nederlandsch Indië tot Ommajaden.

van Beek, E.J.A. (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, Alphen aan den Rijn, Samson, 1986-1987, (verschenen tot Cyprus).

van Beek, E.J.A. (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, aflevering 9, Alphen aan den Rijn, Samson, trefwoorden FF tot en met Gelder, H. Enno van.

van Beek, E.J.A. (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, afleveringen 7 en 8, Alphen aan den Rijn, Samson, trefwoorden Cyprus tot en met FEC.

van Beek, E.J.A. (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten. Houten, 1993-1994, afleveringen 15-20 : van Kontich tot Nederlandsch Indië.

van Beek, E.J.A. (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, Houten, 1997, afleveringen 25, 26 en 27 (letters O - S).

van Beek, E.J.A. (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, Houten, 1998-1999, verdere aanvullingen tot aan de letter V, bijlagen kloppen en musea.

van Beek, E.J.A., Rekenpenningen, in P. J. Margry e.a. (éd.), Van Camere van der Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer, ’s-Gravenhage, SDU, 1989, p. 57-66, 481-482 (ill.).
Over het gebruik van rekenpenningen in het algemeen met enkele afbeeldingen van Vlaamse exemplaren.

Van Belle, R., Antwerpen sloeg munt, in Antwerpse Tijdinghen, 9, 1988, p. 14-16 en p. 50-52 (ill.).
Beknopte geschiedenis van de Antwerpse munt door de eeuwen heen.

Van Bellingen, L., Nos régions, l’Espagne, l’Autriche, les Habsbourg, l’histoire et la numismatique, dans VN, 41, 9-10, 1991, p. 287-296, 319-329.

Van Bellingen, L., Nos régions, l’Espagne, l’Autriche, les Habsbourg, l’histoire et la numismatique (3), dans VN, 42-1, 1992, p. 4-13.

Van Bellingen, St., Dewilde, M. en Mus, O., De verdwenen Sint-Michielswijk te Ieper (prov. West-Vlaanderen). Interimverslag 1993, in Archeologie in Vlaanderen, 3, 1993, p. 255-280.
Illustratie van verschillende lakenloodjes op p. 276.

van Beuningen, H.J.E. en Koldeweij, A.M., Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen (Rotterdam papers, 8), Utrecht, 1993, 342 p.

van Beuningen, H.J.E., Jurion F. en De Waha, M., Over pelgrimstochten naar Aarschot en daarop betrekking hebbende insignes, in Het Oude Land van Aarschot, 22, 1987, 3, p. 115-136 (ill.).

van Beuningen, H.J.E., Koldeweij, A.M. en Kicken, D., 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties (Heilig en profaan 2; Rotterdam papers 12), Rotterdam, 2001, 512 p. (ill.).

Van Brempt, W., Eeuwfeest pakketboten Oostende-Dover. Hoe moet het nu ?, in MEDEC, 64, 2002, p. 20-22.
Herinneringsereteken van het eeuwfeest van de pakketboten Oostende-Dover.

Van Brussel, R., La médaille pour les 100 ans du syndicalisme socialiste du textile, dans Flash médailles, n° 3 1998, s.p.

Van Brussel, R., Medailles en penningen van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, in JEGMP, 1990, p. 83-206 (ill.).

Van Brussel, R., Medailles en penningen van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde - Errata, in JEGMP, 1991, p. 131-132.

Van Brussel, R., Medailles en penningen van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (aanvullingen vanaf 1991 tot 2000), in JEGMP, 2000, p. 79-138.

Van Bulck, G., Een zeer fraai laatmiddeleeuws pelgrimsinsigne uit het Mechels bodemarchief, in W. De Maeyer en M. Smeets (eds.), Opgetekend verleden 1, Jaarboek van de Mechelse vereniging voor Stadsarcheologie, 2002, p. 55-64.

Van Bulck, G., Een zeer fraai laatmiddeleeuws pelgrimsinsigne van O.-L.-Vrouw van ’s Hertogenbosch uit het Mechels bodemarchief, in Opgetekend verleden. Jaarboek van de Mechelse verenging voor stadsarcheologie, 1, 2002, s.p.

Van Buyten, L., Klein materieel herstel te Tienen na de furie van 1635. «Numismatische aspecten», in De Brabantse folklore en geschiedenis, 284, 1994, p. 376-380.
Legpenningen en belastingsloodjes.

Van Cauwenberghe, E. (éd.), Precious Metals, Coinage and the Changes of Monetary Structures in Latin-America, Europe and Asia (Late Middle Ages - Early Modern Times) (Studies in Social and Economic History-II), Leuven, Leuven University Press, 1989, 222 p.

Van Cauwenberghe, E. et Metz, R., Coinage and the Coin (Money) Stock : Problems, Possibilities and First Results (The Southern Low Countries 1334-1789), in E. Van Cauwenberghe (éd.), Precious Metals, p. 7-24.

Van Cauwenberghe, E., De antecedenten van de euro… ? Een eeuwenlang streven naar munteenheid in Europa, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p. 123-134 (ill.).

Van Cauwenberghe, E., Die Münzproduktion in den Niederlanden 14.-18. Jahrhundert, in M. North (Red.), Geldumlauf … 1300-1800, p. 93-108.

Van Cleven, J., Van penningen en medailles, 3, Eduard Dryepondt : Breydel en de Coninc-medaille, 1887, in De Standaard, 1 maart 1991, p. 15.

Van Cleven, J., Van penningen en medailles, 6, Jacques en Leopold Wiener : penning met de Sint-Salvatorkatedraal te Brugge, 1846, in De Standaard, 22 maart 1991, p. 22.

Van Cleven, J., Van penningen en medailles, 7, Léopold en Charles Wiener : penning met architekt Jos Schadde en de Antwerpse Beurs, 1872, in De Standaard, 29 maart 1991, p. 24.

Van Cutsum, R., Bronzen parsoen (sic) stempel, dans Detector Magazine, Verenigingsblad van de detector amateur, nr. 59, november 2001, p. 19.
Betreft een bronzen ponsoen uit de Romeinse tijd afkomstig uit Liberchies en ook gepubliceerd in RBN, 147, 2001, p. 211-213.

Van Dalen-Oskam, K. en Mooijaart, M., Vroegmiddelnederlandse muntnamen. Vorm en betekenis, in Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 35, 1992, p. 87-126.
Betreft de 13de eeuw.

Van De Sijpe, L. en Van Laere, R., Een 18de-eeuwse muntschat te Hamont (prov. Limburg), in Archeologie in Vlaanderen, 5, 1995-1996 [1999], p. 325-330.

Van De Sijpe, L., Kunstbezit van de Sint-Laurentiuskerk te Hamont, Hamont-Achel, 1991.
P. 39-40 en p. 107 : zegelmatrijs van de kerkfabriek, begin 18e eeuw.

Van de Vel, J., Vleks et autres vieilles médailles des groupements estudiantins belges, s.l., s.d., 94 p. (ill.).

Van De Velde, H., De numismaat Nicolaas Rockox (1560-1640), in Antwerpse tydinghen, sept. 1992, p. 83-87.

Van de Vijver, D., Het architectuuronderwijs aan de Akademie van bouw- en tekenkunde te Sint-Niklaas in de Hollandse tijd (1818-1830), in Annalen van de Koninklijke oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 104, 2001, p. 189-253.
Uitreiking van prijsmedailles.

Van de Walle, P., Brugse religieuze en devotiemedailles, in JEGMP, 2002, p. 155-186.

Van de Walle, P., Un denier inédit (?) de Philippe IV le Bel, dans BCEN, 39-2, 2002, p. 213-214.

Van de Walle, P., Varianten op munten van Vlaanderen, in Numismatica Brugge en het Vrije, 5-1, 1995, p. 4.
Stuiver van Karel II.

Van de Wielle, D., Quelques monnaies gauloises inédites ou rares, dans BCEN, 38, 2001, p. 86-88.
Concerne e.a. un petit bronze «aux segments de cercle» avec la légende Viros au droit et au revers.

Van den Bergh, H., De voorgeschiedenis van het bankbiljet in onze gewesten, in Sodipa, 35, 1987, p. 210-211.
Beknopt overzicht van de muntslag op het Belgisch grondgebied door de eeuwen heen.

Van den Berghe, S., Metalen voorwerpen uit recent archeologisch onderzoek te Brugge, in H. de Witte (Red.), Brugge onderzocht, tien jaar stadsarcheologisch onderzoek 1977-1987, Brugge, Archeo-Brugge, 1988, p. 160-191 (ill.).
Met bespreking van in Brugge gevonden zegelmatrijzen, muntgewichtdoosjes, zegels, loodjes, pelgrimstekens, munten, penningen en muntschatten (periode 1977-1987).

Van den Broecke, L., Een vuurijzer van 1477 uit het munthuis Brugge, in JEGMP, 1987, p. 189-190.

van den Eerenbeemt, H.F.J.M. (Red.), Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, 73), Tilburg, Stichting zuidelijk historisch contact, 1987, xiii + 350 p.

Van Den Kerkhove, A., 25 jaar aanwinsten. Bijlokemuseum, Gent, 1991.
Verschillende munten en penningen alsook de muntvondst van Overmere.

van den Nieuwenhof, W.P.C., De duiten van Philips II geslagen te Maastricht : enige verrassende stempelfouten, in De Beeldenaar, 24-2, 2000, p. 88-92.

van den Nieuwenhof, W.P.C., Een onbekende oord van Philips IV, in De Beeldenaar, 19-3, 1995, p. 431.
Een oord uit Brugge, geslagen in 1660.

van den Nieuwenhof, W.P.C., Een onbekende Rekemse duit, in De Beeldenaar, 20, 1996, p. 211-212.

van den Nieuwenhof, W.P.C., Een schelling van Philips IV geslagen te Maastricht in 1630, in De Beeldenaar, 2002-4, p. 166.

van den Nieuwenhof, W.P.C., Luik, een onbekende oord uit 1750, in De Beeldenaar, 22-1, 1998, p. 28-29.

van der Beek, M.L.F., De muntslag ten tijde van Koning Willem I, Utrecht, 1997, 235 p.

van der Beek, M.L.F., Le monnayage dans les Pays de «par-deça», dans Chr. Logie (Ed.), L’Escarcelle de Charles Quint, p. 147-170.

van der Dussen, J.W., Kloppen en overslagen (aflevering 3), in Muntkoerier, 30-2, 2001, p. 28-29.

Van Der Heyde, R., De figuratieve uitbeelding van het oude stadszegel van Oostende, in De Plate. Tijdschrift van de Oostendse heem- en geschiedkundige kring «De Plate», 21-11, 1992, p. 235-239.

Van Der Jeught, Fr., De muntsoorten vermeld in het manuaal van Peter Verhasselt, Pastoor van Mazenzele van 1538-1557, in JEGMP, 2002, p. 99-108.

Van Der Meer, G., De gedreven portretplakettes van Kleis Lanting, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 87, 2000 [2003], p. 75-116.
Portretpenning met de afbeelding van Simon Stevin.

Van Der Meer, G., Gerard van Loon (1683-1758) : Medallic Theory and Practice, in M.H. Crawford e.a. (Eds.), Medals from Bude to Mommsen (Warburg Institute Surveys and Texts, XXI), London, 1990, p. 87-99 (ill.).

Van der Meer, G., The beggars’ medals worn by the rebellious Dutch nobles in 1566, in The Medal, 33, 1998, p. 14-22.

van der Veen, B.J., Devotiepenningen. De collectie van een bezield verzamelaar, in De Beeldenaar, 16-2, 1992, p. 79-85 (ill.).
Bespreekt o. a. draagtekens van O.-L.-Vrouw van Halle.

van der Vin, J. P. A., Munten langs de weg, in P. Stuart en M. de Grooth (éd.), Langs de weg. De Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen, verkeersader voor industrie en handel / Villa Rustica, het Romeinse boerenbedrijf in het Rijn / Maasgebied, Heerlen - Maastricht, 1987, p. 107-109.

Van der Wee, H. en Materné, J., De muntpolitiek in Brabant tijdens de late Middeleeuwen en bij de overgang naar de Nieuwe tijd, in H. van den Eerenbeemt (Red.), Bankieren in Brabant…, Tilburg, 1987, p. 37-58.

Van der Wee, H., The Low Countries in the Early Modern World. From the Late Middle Ages to the Industrial Revolution, Aldershot, Variorum, 1993, 350 p.

van der Wis, J. C., Catalogus van kloppen, in E.J.E. van Beek (Red.), Encyclopedie van munten en bankbiljetten, Houten, 1994, 87 p.
Catalogus van zowel de Noord- als de Zuid-Nederlandse, de Nederlandse en de Belgische kloppen.

Van Dievoet, W., Les Wolfers, orfèvres, bijoutiers & joailliers, Bruxelles, 2002, 128 p.

Van Dooren, G., Het wapenschild van Kemzeke : enkele wetenswaardigheden en een fantastisch verhaal over dromedarissen, kamelen en kemels, in d’Euzie, 22, 2003, p. 84-87.

Van Dorpe, E., La médaille de Naudet : un tournant dans l’art de la médaille, dans Flash médailles, 2001, 1, s.p.
Existe aussi en néerlandais.

Van Driessche, Th., De muntvondst van Kluize : stille getuige van een jaarmarkt ? In Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige kring van het Land van Waas, 103, 2000, p. 273-275.
Munten uit de periode 1140-1290. Tegen de stelling van A. Haeck dat het om offerplaatsmunten gaat.

Van Eeckhoudt, L., De dertienmaalpenningen van Hakendover, in JEGMP, 2002, p. 187-194.
Zelfde tekst in : Echo numismatica (Tienen), 2002-2, p. 5-11.

Van Eeckhoudt, L., De dertienmaalpenningen van Hakendover, in Oost-Brabant, 39, 2002, p. 64-70.

Van Eeckhoudt, L., Medailles en eretekens van de bedevaart Breda-Hakendover (1890-1990), in JEGMP, 1991, p. 181-186.

Van Eeckhoudt, L., Tiense religieuze medailles van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen en de Heilige Maurus, in Echo numismatica Tienen, 12, 2003, p. 6-14.

Van Heeringen, R.M., Archeologische kroniek van Zeeland over 1986, in Zeeuws Tijdschrift. Mededelingen van Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1987, 5, p. 183-195.
P. 194 : 15e-eeuws pelgrimsinsigne uit Geraardsbergen gevonden te Middelburg (foto).

Van Heeringen, R.M., Koldeweij, A.M. en Gaalman, A.A.G., Heiligen uit de modder; in Zeeland gevonden pelgrimstekens (Clavis Kunsthistorische Monografieën, IV), Utrecht, 1987, 152 p.
Verschillende pelgrimstekens uit Oost- en West-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Luxemburg en Henegouwen.

van Heesch, J. en Annaert, R., Een gouden muntschat uit het Merovingisch grafveld te Broechem (gem. Ranst, prov. Antwerpen) – A Merovingian Gold Hoard at Broechem (Ranst, prov. of Antwerp), in Archeologie in Vlaanderen – Archaeology in Flanders, 8, 2001-2002, p. 229-256.

van Heesch, J. en Deschieter, J., De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke II. Een muntschat uit de tijd van keizer Postumus, Zottegem, 2000, 84 p.

van Heesch, J. et Hackens, T., Arquennes/Seneffe : trésor monétaire d’aurei romains (Néron-Septime Sévère), dans RBN, 140, 1994, p. 103-105.

van Heesch, J. et Hackens, T., Seneffe/Arquennes : trésor monétaire romain d’Aurei (Néron-Septime Sévère), dans Chronique de l’archéologie wallonne, 2, 1994, p. 53-54.

van Heesch, J. et Ilisch, P., Le trésor monétaire de Comblain-au-Pont (Liège) : deniers et oboles du XIIe Siècle, dans RBN, 148, 2002, p. 101-129.

van Heesch, J., Achter de schermen van het Penningkabinet, in F. Daelemans en W. Vanderpijpen, Het historisch patrimonium van de Koninklijke Bibliotheek van België. Nieuwe perspectieven. Een eerbetoon aan Pierre Cockshaw, Brussel, 2003, p. 93-100.

van Heesch, J., Asses du type «Britannia» trouvés en Belgique, dans RBN, 139, 1993, p. 321-322.

van Heesch, J., Augustan bronze coins in the north-west of Gaul, in W. Schlüter en R. Wiegels (Red.), Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, 1 = Kulturregion Osnabrück, 10), Osnabrück, 1999, p. 347-361.

van Heesch, J., Belgian laws regarding coin finds, in Commission Internationale de Numismatique. Compte rendu, 43, 1996, p. 82-86.

van Heesch, J., Belgian laws regarding coin finds, in Commission Internationale de Numismatique. Compte rendu, 49, Paris, 2002 (2003), p. 34-40.

van Heesch, J., Belgische penningen uitgegeven door F. Verachter (1797-1870) en L.-J. Hart (1810-1860). Een dossier in het stadsarchief van Antwerpen, in RBN, 138, 1992, p. 137-153 (ill.).

van Heesch, J., Bronzes romains à âme de fer, dans BCEN, 24, 1987, p. 53-65.

van Heesch, J., Chastre/Saint-Géry : monnaie romaine, dans Chronique de l’archéologie wallonnne, 2, 1994, p. 12.
Sesterce de Commode pour Marc Aurèle divus.

van Heesch, J., De Koning op ’t ontbijt. Numismatische getuigenissen van Willem I’s rondreis in de Zuidelijke Nederlanden in 1829, in De Beeldenaar, 26-5/6, 2002, p. 249-256.

van Heesch, J., De muntcirculatie in Romeins Tongeren tijdens de 1ste eeuw n. C. : een voorlopig verslag, in Archeologie, 1987, p. 37-38.

van Heesch, J., De muntcirculatie tijdens de Romeinse tijd in het Noordwesten van Gallia Belgica (ca. 50 v.C.-450 n.C.) : de civitates van de Nerviërs en de Menapiërs (Monografie van Nationale Archeologie, 11), Brussel, 1998, 352 p.

van Heesch, J., De munten, in G. De Mulder en M. Rogge (Red.), De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke I (Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, site Velzeke. Gewone reeks, 2), Zottegem, 1999, p. 93-94.

van Heesch, J., De munten, in W. Vanvinckenroye, Een bijdrage tot het stadskernonderzoek van Romeins Tongeren (Publicaties van het Gallo-Romeins museum Tongeren, 46). Hasselt, 1994, p. 27.
10 Romeinse munten : Augustus-Antoninus Pius.

van Heesch, J., De Romeinse munten gevonden te Melden (Oudenaarde, O.-Vl.), in Zottegems genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, 7, 1995, p. 187-196.
34 Romeinse munten (Republiek-Urbs Roma) en overzicht van de oudere vondsten uit Melden.

van Heesch, J., De Romeinse munten uit Velzeke, in Geld uit de grond, p. 64-69 (ill.).

van Heesch, J., De Romeinse munten van Tienen, in Echo numismatica. Numismatica Tienen. 9, 2001, p. 4-7.

van Heesch, J., De Romeinse, Middeleeuwse en post-middeleeuwse munten uit Kontich, in AVRA (Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie). Jaarboek, 1998 [1999], p. 92-97.

van Heesch, J., De schat van Edelare, in Geld uit de grond, p. 85-86.
Antoniniani tot Probus.

van Heesch, J., De schat van Mespelare, in Geld uit de grond, p. 82-84 (ill.).
Aurei tot Pertinax (193 n.C.).

van Heesch, J., De zegelmatrijzen van het Rijksarchief en van de Koninklijke Bibliotheek in het Penningkabinet, in RBN, 143, 1997, p. 168.

van Heesch, J., Een Alexandrijnse tetradrachme van Tiberius gevonden te Herentals (Antwerpen), in RBN, 134, 1988, p. 179-180 (ill.).

van Heesch, J., Een Romeinse muntschat uit de 5de eeuw gevonden te Tongeren (Limburg), dans RBN, 138, 1992, p. 164-173 (ill.).

van Heesch, J., Hannibal van Hohenems, een zilveren penning van Jacob Jongelinck (1575), in Koninklijke Bibliotheek van België. Informatiebulletin, 42-3, 1998, p. 71-72.

van Heesch, J., Het muntsysteem en de muntcirculatie in de Romeinse tijd aan de hand van enkele West-Vlaamse vondsten, in West-Vlaamse Archaeologica, 7, 1-2, 1991, p. 16-30.

van Heesch, J., Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Veemarkt te Tongeren. Eindverslag 1988 : munten, in Archeologie in Vlaanderen, 3, 1993, p. 136-137.
Beschrijving van zes Romeinse munten en één oord van Albrecht en Isabella (1613-1615).

van Heesch, J., Het Provinciaal Munt- en Penningkabinet te Tongeren, in IMAGO, Tijdschrift voor Internationale Opvoeding, Maatschappijleer, Actuele Problemen en Geschiedenis in het Onderwijs, 6, 1988, 1, p. 54-55.

van Heesch, J., Jodoigne/Saint-Jean-Geest : monnaie romaine, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 2, 1994, p. 17.
Sesterce de Domitien.

van Heesch, J., Jodoigne : monnaies romaines, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 2, 1994, p. 15-16.
29 monnaies romaines de Nerva à Constantin I.

van Heesch, J., La «Tessère» mithriaque de Liberchies, dans RBN, 146, 2000, p. 9-13.

van Heesch, J., Le trésor monétaire du théatre romain à Blicquy : deniers et antoniniens jusqu’à Postume, dans Lodewijckx, M. (Ed.), Belgian archaeology in a European setting II (Acta Archaeologica Lovaniensia. Monographiae, 13), Leuven, 2001, p. 117-126.

van Heesch, J., Les monnaies augustéennes sur quelques sites belges. Contribution à l’étude de la chronologie de l’occupation romaine du nord de la Gaule, in M. Lodewijckx (Red.), Archaeological and historical aspects of West-European societies. Album amicorum André Van Doorselaer (Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae, 8), Leuven, 1996, p. 95-107.

van Heesch, J., Les monnaies et l’archéologie : le Corpus des monnaies antiques découvertes en Belgique, dans M.-H. Corbiau (Ed.), Le patrimoine archéologique de Wallonie, Namur, 1997, p. 77-79.

van Heesch, J., Les trouvailles monétaires de la villa romaine de la «Haute Éloge» à Bruyelle (H.), dans RBN, 146, 2000, p. 197-217.
Contient aussi le catalogue d’un trésor monétaire d’imitations radiées du IIIe siècle.

van Heesch, J., Lokale muntslag en valsmunterij tijdens de eerste drie eeuwen van de Romeinse keizertijd, in JEGMP, 1988, p. 211-222 (ill.).
Naast een algemeen overzicht worden ook enkele te Tongeren gevonden imitaties beschreven.

van Heesch, J., Mints and the Roman Army from Augustus to Diocletian, in Freeman, P.W.M., Bennett, J., Fiema, Z.T. and Hoffmann, B. (Eds.) Limes XVIII. Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Amman, Jordan 2000, I, (British Archaeological Reports International Series vol. 1084 part I), Oxford, 2002, p. 35-42.
Concerne entre autres l’atelier de Cologne et la circulation monétaire dans nos régions sous Postume.

van Heesch, J., Monnayage gaulois : à la frontière de deux cités et La monnaie, dans Liberchies, entre Belgique et Germanie. Guerres et paix en Gaule romaine, Mariemont, 2002, p. 30-33, 94-99 et 150-151.

van Heesch, J., Munten uit muntschatten, in Geld uit de grond, p. 70-73.
Bevat een lijst van de goudmunten en de muntschatten gevonden in Zuid-Oost-Vlaanderen.

van Heesch, J., Some considerations on the circulation of Augustan and Tiberian bronze coins in Gaul, dans R. Wiegels (Ed.), Die Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, 3), Möhnesee, 2000, p. 153-170.

van Heesch, J., Troisième Partie, Les monnaies romaines trouvées à Mageroy au cours de la période 1993-1996, dans Arc-Hab., 13 n° 34, Habay-La-Neuve, 1999, p. 15-19.

van Heesch, J., Un antoninien refrappé de Gordien III émis à Antioche, dans BCEN, 30-2, 1993, p. 25-29 (ill.).
Décrit e.a. un antoninien de Gordien III frappé à Antioche et provenant d’un trésor inédit trouvé à Givry (Hainaut).

van Heesch, J., Un poinçon romain à effigie monétaire trouvé à Liberchies (Belgique), dans RBN, 147, 2001, p. 211-213.
Antonin le Pieux (denier ou aureus).

van Heesch, J., Un trésor de monnaies d’argent de la première moitié du XVIe siècle trouvé à Wayaux (Les Bons Villers, Hainaut), dans RBN, 148, 2002, p. 164-183.

van Heesch, J., Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert : monnaies romaines, dans Chronique de l’archéologie wallonne, 2, 1994, p. 17-18.
18 monnaies romaines de Titus à Elagabale.

[van Heesch, J.], Le trésor gaulois de Thuin - De Gallische schat van Thuin, Brussel, Koning Boudewijn Stichting, 1991, 8 p.
Tentoonstellingsbrochure.

Van Hemelrijck, F., De bestraffing van valsmunterij in het Ancien Régime, in F. Stevens en D. van den Auweele (Eds.), «Houd voet bij stuk» Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata, Leuven, 1990, p. 341-360.

Van Hengel, C., A classification for the Gros Tournois, in N.J. Mayhew (Red.), The Gros Tournois (nr. 44), p. 9-49.

Van Hengel, C., De dikte van vroeg 13e-eeuwse munten, in De Beeldenaar, 15, 6, p. 454-455.
O.a. Vlaamse denieren en Henegouwse munten.

Van Hengel, C., Vondsten van 12e-eeuwse (Hollandse ?) munten, in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 80, 1993, p. 93-101.
Bevat een zeer beknopte lijst van in Nederland gevonden Brabantse en Vlaamse munten.

Van Hoof, C., Un aspect du rituel funéraire dans les tombes franques et mérovingiennes en Belgique. La présence des monnaies, dans Acta Archaeologica Lovaniensia, 30, 1991, p. 95-115.

Van Hoof, F., Hommage de l’empire russe à la nation belge, dans VN, 47-5, 1997, p. 157-159.

Van Hoof, F., Huldepenningen van het Russische keizerrijk aan het Belgische volk, in JEGMP, 1993, p. 191-193.
Penningen uitgegeven ca 1914/15 door het Russisch numismatisch genootschap ter ere van de Belgische geallieerden tijdens WO I.

Van Hoonacker, E. en Verschatse, Gr., Gouden munt van Filips de Schone in de Groeningeabdij, in De Leiegouw, 45-1, 2003, p. 157-159.
Aankoop van een chaise d’or van Filips de Schone op een veiling.

Van Hoorebeke, P., Belgische ordenfabrikanten, in MEDEC 10 jaar, speciaal nummer, 1998, p. 21-28.

Van Hoorebeke, P., De markeringen van de eerste types Leopoldsorden 1832-1868, in MEDEC, 70, 2003, p. 25-28.

Van Hoorebeke, P., De UNPROFOR medaille - La médaille UNPROFOR, in MEDEC, 1994-3, p. 7-16.

Van Hoorebeke, P., Een interessante vondst door de voorzitter, in MEDEC, 40, 1997, p. 13-15.
Betreft eretekens van A.J. Boucher geboren te Leuven in 1818 en F. Boucher.

Van Hoorebeke, P., Het erekruis voor buitenlandse dienst, in MEDEC, 49, 1999, p. 15-19.

Van Impe, L. en Creemers, G., Aristocratische graven uit de 5de/4de eeuwen v. Chr. en Romeinse cultusplaats op de «Rieten» te Wijshage (Gem. Meeuwen-Gruirode), in Archeologie in Vlaanderen, 1, 1991, p. 55-73.
Vermelding van de muntvondsten zonder detailbeschrijvingen.

Van Impe, L., Creemers, G., Van Laere, R., Scheers, S., Wouters, H. en Ziegaus, B. (met bijdragen van Cooremans, B. en Pieters, M.), De Keltische goudschat van Beringen (Prov. Limburg), in Archeologie in Vlaanderen, 6, 1997-1998 [2002], p. 9-132.

Van Impe, L., Godenmacht Krijgerskracht. Keltische gouddepots, Tongeren, 1997, 36 p.
Beknopte situering van de Keltische goudschat van Beringen (Limburg) : gouden juwelen en 25 Keltische goudmunten, voornamelijk «gladde regenboogschoteltjes».

Van Keymeulen, A., België/Luxemburg, in A survey of numismatic research 1985-1990, Brussels, 1991, p. 542-545.

Van Keymeulen, A., Les monnaies carolingiennes en Belgique, dans VN, 51, 2001, p. 121-122.
Texte très général.

Van Laere R. en Baeten, J., Zegelmatrijzen bewaard in het Instituut voor Franciscaanse geschiedenis te Sint-Truiden, in Franciscana. Bijdragen tot de geschiedenis van de minderbroeders in de Nederlanden, 42, 1987, p. 3-32 (ill.).

Van Laere, R. en Van Der Hove, P., Tiende-eeuwse Maastrichtse munt uit Tongeren, in De Beeldenaar, 2002-2, p. 59.

Van Laere, R., 18de-eeuwse muntschat uit Koersel, dans RBN, 144, 1998, p. 155-163.

Van Laere, R., A hoard of 15th century forgeries from Rekem (B). A preliminary report, dans B. Kluge (Eds.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997, Akten II, Berlin, 2000, p. 1098-1120.

Van Laere, R., Belgium & Luxemburg 1996-2001, in C. Alfaro et A. Burnett (Eds), A Survey of Numismatic Research 1996-2001 (International Association of Professional Numismatists, 14), Madrid, 2003, p. 445-450.

Van Laere, R., Belgium and Luxemburg, in Morrisson, C. et Kluge, B. (Eds.), A survey of numismatic research 1990-1995 (International Association of Professional Numismatists. Special publication, 13), Berlin, 1997, p. 371-377.

Van Laere, R., Billon noir de Jean de Bavière, seigneur de Gorkum (1409-1425), dans VN, 40, 1990, p. 226.

Van Laere, R., Boekbanden en medailles, een verkenning in de 19de en 20ste eeuw, in RBN, 139, 1993, p. 310-320 (ill.).

Van Laere, R., De goudschat van Heers. Een muntvondst in Belgisch Limburg, in De Beeldenaar, 25, 2001, p. 198-202.
Bespreekt in het algemeen de Keltische goudschat van Heers (Limburg), bestaande uit 101 goudstaters : 78 van de Eburonen, 21 van de Nervii, 1 van de Treveri (Potina) en 1 van de Veliocasses.

Van Laere, R., De historiek (Rond Munten, 1), Tongeren, Provincie Limburg, s.d., s.p. (ill.).
Beknopte ontstaansgeschiedenis van het Provinciaal Munt- en Penningkabinet te Tongeren.

Van Laere, R., De muntslag vanaf de eenmaking door Filips de Goede tot Filips V en de muntschatten uit Zuid-Oost-Vlaanderen, in Geld uit de grond, p. 145-170.
Bevat o.a. informatie over verschillende nooit eerder gepubliceerde muntschatten.

Van Laere, R., De tinnen pixis van Hamont. Een dateringsprobleem, in Limburg, 71, 1992, p. 3-6.
Tinnen zoutvat met indruk van een dubbele groot van Filips de Stoute geslagen tussen 1389 en 1404.

Van Laere, R., Een 15de-eeuws valsmuntersatelier van Rekem (Limburg), in RBN, 147, 2001, p. 135-151.

Van Laere, R., Een 18de-eeuwse muntschat gevonden in de Sint-Pietersberg te Zichem, in RBN, 140, 1994, p. 128-138.

Van Laere, R., Een Luiks muntatelier te Stokkem ?, in JEGMP, 1998, p. 249-262.

Van Laere, R., Een muntdepot uit het begin van de 20ste eeuw aan het Vrijthof te Tongeren (prov. Limburg), in Archeologie in Vlaanderen, 7, 1999/2000 [2003], p. 319-328.

Van Laere, R., Een religieuze medaille uit Luciendal (Sint-Truiden), in RBN, 141, 1995, p. 320-321.

Van Laere, R., Enkele 19de-eeuwse prijsmedailles van de Diestse tekenacademie, in Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 62, 1993, p. 131-142 (ill.).
Beschrijving van 14 19de-eeuwse zilveren prijsmedailles uit Diest. Auteur geeft naast een beschrijving van de penningen ook biografische gegevens met betrekking tot de begunstigden, informatie over de kostprijs en de makers van deze medailles alsook een typologie.

Van Laere, R., Enkele Limburgse muntschatten, in JEGMP, 1999, p. 209-215.
Beschrijft een zestiende–eeuwse muntschat uit Overpelt en een muntschat uit het begin van de twintigste eeuw uit Lummen-Genebos.

Van Laere, R., Enkele recent gevonden Middeleeuwse gietvormen, in Archeologie in Limburg, 60, 1994, p. 22-25 (ill.).

Van Laere, R., Enkele recente post-middeleeuwse numismatische en aanverwante vondsten uit Tongeren, in Limburg, 74, 1995, p. 31-35.

Van Laere, R., Heropening van het Munt-en Penningkabinet van de Provincie Limburg op 1 juli 1995, in RBN, 141, 1995, p. 326-332.

Van Laere, R., Historique (Monnaies, 1), Tongres, Provincie Limburg, s.d., s.p. (ill.).

Van Laere, R., In memoriam Marcel Hendrickx dans RBN, 146, 2000, p. 283.

Van Laere, R., Le Musée provincial de l’État à Tongres, dans VN, 39, 1989, p. 23-26.

Van Laere, R., Les monnaies, dans R. Brulet et L. Verslyp (éds), Saint-Pierre de Tournai. L’archéologie d’un monument et d’un quartier (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain, 99), Louvain-la-Neuve, 1999 [2000], p. 116, 159, 167-168, 184-185, 241-242.

Van Laere, R., Les monnaies, in S. Degré, Brasseries au Quartier Sainte-Catherine (Archéologie à Bruxelles, 2), Bruxelles, 1995, p. 122-124.
Valve de moule en ardoise, méreau en plomb en 15 monnaies du XIe au XVIIe siècles.

Van Laere, R., Liard à double face d’Ernest de Bavière (1581-1612), dans VN, 41, 7, 1991, p. 218-219.

Van Laere, R., Liard inédit de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688), dans VN, 41, 1, 1991, p. 15.

Van Laere, R., Loden zegels en verzegelingen, in Limburg, 71, 1992, p. 85-102.
Typologie van loodjes, loden zegels en verzegelingen met publicatie van 48 exemplaren gevonden te Halen, Herentals, Tessenderlo, Tongeren en Webbekom. Loodjes met vermelding van of verwijzing naar : Antwerpen, Roermond (?), Keulen, Tongeren, Reims, Diest, Gent, Brussel, St.-Truiden, Marseille.

Van Laere, R., Loodjes, in Archeologia regionis, 4, 1991, 4, p. 35-44.
Loden verzegelingen gevonden in Tessenderlo en omgeving.

Van Laere, R., Maastrichter loodjes, in RBN, 139, 1993, p. 328-332 (ill.).

Van Laere, R., Muntvondst in een Maaslands offerblok uit de 16de eeuw, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 66, 1997, p. 201-208 (ill.).
Studie en beschrijving van veertien 16de-eeuwse munten uit het Prinsbisdom Luik, het vorstendom abdij Stavelot en de Verenigde Provinciën.

Van Laere, R., Niet Rekem maar Château-Regnault, in De Beeldenaar, 27-6, 2003, p. 235-242.

Van Laere, R., Numismatic collections of regional museums, in ICOMON Stavanger 95-Vienna 96. Proceedings, Madrid, 1997, p. 127-130.
Betreft o.a. het Munt- en Penningkabinet van de provincie Limburg.

Van Laere, R., Op het spoor van Limburgse loodjes, in JEGMP, 1988, p. 223-239 (ill.).

Van Laere, R., Quelques pièces rares ou inédites, dans VN, 42-7, 1992, p. 220-221 (ill.).
Monnaie de Anne de la Marck, abbesse de Thorn et un liard de Philippe II (Maastricht). Donne aussi l’illustration d’un demi (!)-écu de Westfrise frappé en 1629 (Delmonte 940).

Van Laere, R., Schat van bankbiljetten uit Vechmaal, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 81, 2002, p. 167-174.

Van Laere, R., Tables des tomes CXIII (1967) à CXXXV (1989) – Index van de delen CXIII (1967) tot CXXXV (1989), dans RBN, 136, 1990, p. 3-345.

Van Laere, R., Textiel- en andere loodjes, in Museumfax, 1, 1992, p. [5-6].

Van Laere, R., Tongeren, Provinciaal munt- en penningkabinet, in Museumleven, 16, 1989/90, p. 142.
Paardenkoersmedaille uit Sint-Truiden, 1828.

Van Laere, R., Tongeren : loden verzegelingen uit het Ancien Régime, dans RBN, 148, 2002, p. 139-152.

Van Laere, R., Twee Limburgse muntschatten, in Het Oude Land van Loon, 46, 1991, p. 151-176.
Tongeren : 54 munten (17e eeuw) uit de Zuidelijke Nederlanden, de Verenigde Nederlanden (vnl. Nijmegen, Zutphen, Deventer, Kampen, Overijssel) en Lotharingen. Meeuwen : 16 munten (17e-18e eeuw), vnl. uit Luik en de Zuidelijke Nederlanden.

Van Laere, R., Twee nieuwe Limburgse medailles, in RBN, 134, 1988, p. 177-179 (ill.).
Medailles van de hedendaagse kunstenaars R. Verjans, E. Luys en L. Tits.

Van Laere, R., Un atelier monétaire à Stokkem ?, dans VN, 40, 1990, p. 287-304.

Van Laere, R., Un brûlé de Guillaume d’Argentan, dans VN, 40, 1990, p. 224.

Van Laere, R., Van economische groei tot monetaire explosie, 12de eeuw tot 1499, in Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Jaarboek 1998-1999, Antwerpen, 2000, p., 146-152.

Van Laere, R., Van Romeins tot Middeleeuws Tongeren. Twee losse vondsten, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 80, 2001, p. 379-382.
Byzantijns muntgewicht (voor een nomisma) en een Merovingisch muntsieraad uit Tongeren.

Van Laere, R., Variante du florin d’or de Ferdinand de Bavière pour Bouillon, dans VN, 40, 1990, p. 205-206.
Variante de Chestret 573/4.

Van Laere, R., Zegelmatrijs van Willem of Petri/y of Pe(e)ters uit 1567, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 78, 1999, p. 160-162.

[Van Laere, R.], Belangrijke aanwinsten voor het Munt- en Penningkabinet, in Personeelsblad Provincie Limburg, 13, 2, 1991, p. 1-3.

Van Leemput, C. en Waerzeggers, R., Een Friese pasmunt van Karel V eindelijk teruggevonden, in JEGMP, 1999, p. 217-220.
Een kwart groot van Karel V gevonden in de Dijle te Mechelen is niet van het Luxemburgs maar van het Fries muntatelier.

van Lidth de Jeude, Ph., Verzamellijst van Belgische penningen van 1860 tot heden – Répertoire de jetons belges de 1860 à nos jours, chez l’auteur, s.l., 1999, ca 100 p.

Van Nerom, Cl., Réflexions sur le profil de Charles Quint tel qu’il apparaît au droit de la courte noire des Pays-Bas (1543-1556), dans T. Hackens e.a. (Eds.), Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 4, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 1-18.

Van Nieuwenhuysen, A., Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404) (Académie royale de Belgique. Mémoires de la classe des lettres. Collection in 8° - 2e série, t. 68, fasc. 3), Bruxelles, 1990, 309 p.

Van Ormelingen, J.-J., Usages héraldiques dans le bailliage des Joncs de l’Ordre Teutonique aux Temps modernes, dans Actes du 6e Congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie, Bruxelles, 2001, p. 1137-1143.

Van Overbeek, D., De Belgische frank. Encyclopedie van Belgische staatsbetaalmiddelen 1832-2002. Brussel, s.d., 2 vol., losbladig.

Van Overbeek, D., Le franc belge. Encyclopédie des monnaies d’état belges 1832-2002. Bruxelles, s.d., 2 vol. à feuillets mobiles.

Van Rank tot Drank (16 maart-10 juni 1990), Brussel, ASLK, 1990, 336 p. (ill.).
Met korte bespreking van een reclamepenning van de kruiers uit Antwerpen, van penningen van wijnhandelaars uit Brussel, de herbergiersgilde van Leuven, de tingietersgilde van Antwerpen.

van Swinden, J.H., Bedenkingen over het muntwezen, Amsterdam, 1815 [transcriptie Utrecht, 1997].

Van Trimpout, M., Over decoraties en gedecoreerden uit Wereldoorlog I, in Triverius (Brakel), 15-4, 1996, p. 25-35.

Van Uytven, R., Geldhandelaars en wisselaars in het Middeleeuws Brabant, in H. van den Eerenbeemt (éd.), Bankieren in Brabant …, Tilburg, 1987, p. 1-20.

Vanbossele, J., Kortrijk anno 1302. Achtergronden en voorgeschiedenis, in Handelingen. Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van Kortrijk, nr. 67, 2002.
Kopie van het zegel van Margareta van Constantinopel.

Vancraenbroeck, M., À propos d’une médaille mystérieuse, dans VN, 46, 1996, p. 205-206.
Concerne une médaille de G. Devreese avec le portrait d’Octave Delvaux-De Breyne.

Vancraenbroeck, M., Belgium, in The medal, 30, 1997, p. 142.

Vancraenbroeck, M., Charles Magnette (1863-1937), dans RBN, 146, 2000, p. 192-195.

Vancraenbroeck, M., De Devreese à Willenz en passent par les Desmeth (suite), dans Flash médailles, 2001, 1, s.p.
Existe aussi en néerlandais.

Vancraenbroeck, M., De kroniek van het C.N.S.A. (vervolg), in Flash Medailles, 2003, 2-20, s.p.
Existe aussi en français.

Vancraenbroeck, M., Harry Elstrøm en het Kongolees vrijwilligerskorps, in De Muntklapper, 11, juli, 1996, p. 7-10.

Vancraenbroeck, M., Harry Elstrøm et le corps de volontaires congolais, dans VN, 47-1, 1997, p. 22-25.

Vancraenbroeck, M., L’Oeuvre Nationale de l’Enfance – O.N.E., in Flash médailles, 2002, p. 7-17.

Vancraenbroeck, M., La chronique du C.N.S.A. et de la C.R.B., dans Flash médailles, 2001, 1, s.p.
Existe aussi en néerlandais.

Vancraenbroeck, M., La colonisation belge en Afrique et la représentation du colonisé sur les médailles glorifiantes, dans Médailles. Organe de la FIDEM, 1999, p. 98-105.

Vancraenbroeck, M., La politique «annexionniste» de la Belgique entre 1915 et 1919, in Flash médailles, 2002, [p. 1-5].

Vancraenbroeck, M., La section bruxelloise de l’Association Générale de la Presse belge, ses galas, ses médailles, dans Flash médailles, 2001, 1, s.p.
Existe aussi en néerlandais.

Vancraenbroeck, M., La section bruxelloise de l’Association Générale de la Presse belge. Ses galas – Ses médailles, dans Flash médailles, n° 3 1997, s.p.

Vancraenbroeck, M., Le XXVe Congrès de la FIDEM (Fédération Internationale de Médaille), dans RBN, 142, 1996, p. 285-286.

Vancraenbroeck, M., Les conséquences numismatiques de l’interpellation parlementaire de Jules Bara, le 22 novembre 1871 (Jules Bara et l’affaire Langrand-Dumonceau), dans RBN, 143, 1997, p. 147-154.

Vancraenbroeck, M., Les médailles de la présence belge en Afrique centrale, 1876-1960, Bruxelles, 1996, 255 p.
Bestaat ook in Nederlandse vertaling : Medailles rond de Belgische aanwezigheid in Midden-Afrika, 1876-1960.

Vancraenbroeck, M., Mémoire de métal. L’Université Libre de Bruxelles en médailles, plaquettes et jetons, Bruxelles, 1999, 239 p.

Vancraenbroeck, M., Mémoire de métal, l’Université libre de Bruxelles matérialisée dans l’or, l’argent et le bronze, dans Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique, Liège, 2002 (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), p. 119-123.

Vancraenbroeck, M., Quand une plaquette précède l’événement qu’elle entend célébrer, dans Flash médailles, n° 1 1999, s.p.
Plaquettes du médailleur P.-J. Braecke.

Vancraenbroeck, M., Yvonne Vieslet, fleur des héros, dans Flash médailles, n° 2 1999, s.p.

Vandamme, L. en Bernier, D., Alfons Mauquoy, de meest romantische graveur of een halve eeuw geschiedenis van Antwerpen in medailles, Grobbendonk, Mauquoy-Tramaux & Co, 1988, 127 p. (ill.).

Vandamme, L. en Bernier, D., Luc Verlee, 25 jaar medailleur, Hasselt, Provincie Limburg, 1988, 36 p., 32 pl.

Vandamme, L. en Bernier, D., Marcel Rau, graveur van Leopold III, Brussel 20/3/1886 - Brussel 29/6/1966, dans JEGMP, 1998, p. 53-171.

Vandamme, L. en Bernier, D., Medailles Bestendig Festival van Antwerpen, Hasselt, Provincie Limburg, 1990, s.p. (ill.).

Vandamme, L. en Bernier, D., Medailles van het Bestendig Muziekfestival van Antwerpen. Aanvullingen 1990-1995, in RBN, 141, 1995, p. 321-326.

Vandamme, L. en Bernier, D., Raymond Glorie, zijn numismatisch werk, dans JEGMP, 1998, p. 195-248.

Vandamme, L. en Hautekeete, U., Marcel Rau, graveur van Leopold III. Enkele verbeteringen en opmerkingen op het artikel in het JEGMP 1998, in JEGMP, 2002, p. 89-98.

Vandamme, L. et Buchet, A., Une médaille satirique d’Adolphe-Christian Jouvenel, dans Flash médailles, n° 1 1999, s.p.

Vandamme, L., Alfons Mauquoy, de meest romantische graveur, in Muntkoerier, 17, 1988, 7, p. 27-28 (ill.).

Vandamme, L., Alfons Mauquoy, een Art Nouveau portretmedailleur, in Muntkoerier, 17, 1988, 8, p. 19 (ill.).

Vandamme, L., Armand Bonnetains Stamboom, dans RBN, 148, 2002, p. 153-158.

Vandamme, L., De «Prenzlau» Medaille van Armand Bonnetain, 602 gekende kopers, dans RBN, 144, 1998, p. 131-145.

Vandamme, L., De medailles van koningin Élisabeth en Fernand Vanderplancke. Een eeuw medaillekunst, Koksijde, 2003, 243 p.

Vandamme, L., De medailles van Marcel Rau gedurende de Tweede Wereldoorlog, in De Beeldenaar, 23-2, 1999, p. 75-78.

Vandamme, L., Een paar zeldzame Loonse munten, in Muntkoerier, 16, 1987, p. 43.
14e eeuw.

Vandamme, L., Een tot op heden onbekend Hasselts stuk, in Limburgs Genootschap Munt- en Penningkunde, 8, 1987, 1, p. 241-245.
Stuk van Jan Lodewijk van Elderen uit 1689 en munt van Robrecht van Bergen uit 1561.

Vandamme, L., Een uitzonderlijk mooie reeks medailles van Ad. Jouvenel, in Muntkoerier, 29-4, 2000, p. 30-32; 29-5, 2000, p. 34-36; 29-6, 2000, p. 20-22; 29-7, 2000, p. 38-40; 29-8, 2000, p. 46-49; 29-10, 2000, p. 24-26; 29-11, 2000, p. 36-38.

Vandamme, L., Emile Verhaeren, een medaille-uitgifte nader bekeken, dans RBN, 146, 2000, p. 161-173.

Vandamme, L., Enkele vrijmetselaarsmedailles van A.D. Jouvenel, in De Beeldenaar, 23-3, 1999, p. 123-129.

Vandamme, L., Evolutie van de prijzen van medailles aan de hand van het dossier Marcel Rau, in De Beeldenaar, 23-3, 1999, p. 110-115.

Vandamme, L., Expositions universelles, dans Flash médailles, n° 2 1999, s.p.

Vandamme, L., Ik herrysch uit mijn asch, schooner dan ik wasch, in Muntkoerier, 32, 2003, 8, p. 4-7.
Belgische medailles met betrekking tot WO I.

Vandamme, L., Koningin Astrid, mater parvulorum, in De Muntklapper, 2002, n° 35, p. 23.

Vandamme, L., Kritische lectuur van een standaardwerk : Forrer over Jouvenel, in De Muntklapper, 25, januari 2000, p. 1-3.

Vandamme, L., La collection de médailles d’art de la Reine Élisabeth, in Flash médailles, 2002, [p. 7-12].

Vandamme, L., Medals, medallions, plates  …, dans K. Verplancke, Fernand Vanderplancke, BASF, Brussel, 2001, p. 111-113.

Vandamme, L., Numismatica Limburg N.V., in De Beeldenaar, 20, 1996, p. 204.

Vandamme, L., Onbeschreven Devreese-medailles, in JEGMP, 2002, p. 55-88.

Vandamme, L., Onbeschreven Devreese-medailles. Deel 1, in De Muntklapper, 32, oktober 2001, p. 4-6.

Vandamme, L., Van penningen en medailles, 4, Alfons Mauquoy, een zeldzame firmamedaille, in De Standaard, 8 maart 1991, p. 20.

Vandamme, L., Van penningen en medailles, 5, Alfons Mauquoy, romantisch graveur, in De Standaard, 15 maart 1991, p. 13.

Vandamme, L., Vervalsingen… zelfs graven en baronnen spelen vals !, in Muntkoerier, 31, 2002-2, p. 26-27.
Munten van Thibaut de Bar, Th. (1303-1312) en Jean Louis d’Elderen (1688-1694).

Vandenberghe, S. en Marechal, D., Catalogus van de belangrijkste aanwinsten toegepaste kunst, in Jaarboek 1989-90 Stad Brugge, stedelijke musea, Brugge, 1991, p. 37-61.
Munten, penningen, hondetaksmedailles, 15e-19e eeuw (ill.). Zie ook de vorige jaargangen van dit jaarboek.

Vandenberghe, S. en Vermeulen, F., Middeleeuwse en postmiddeleeuwse munten, in F. Vermeulen e.a. (Red.), Terug naar de bron. Kruishoutem archeologisch doorgelicht (Archeologische inventaris Vlaanderen, 2), Gent, 1993, p. 195-203, 223-224 (ill.).
Met o.a. een Merovingische tremissis en een sceatta.

Vandenberghe, S., Brugge Gruuthusemuseum, in Museumleven, 16, 1989/90, p. 103.
Halve ducaton van Karel II uit 1684, geslagen te Brugge.

Vandenberghe, S., De Karolingische muntslag in West-Vlaanderen, in West-Vlaamse Archaeologica, 7, 1-2, 1991, p. 43-44.

Vandenberghe, S., De overlijdenspenning van Janus Lernutius (1545-1619), in Museumbulletin. Brugge stedelijke musea en museumvrienden, 16-1, 1996, p. 6.

Vandenberghe, S., Elewijt (Bt) : dupondius van Trajanus, in Archeologie, 1990, p. 63.

Vandenberghe, S., Van penningen en medailles, 1, een plaquette van Godefroid Devreese (1861-1941), herinnering aan de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, in De Standaard, 15 februari 1991, p. 13.

Vandenberghe, S., Van penningen en medailles, 2, Frans Jan De Hondt, in De Standaard, 22 februari 1991, p. 20.

Vandenbulcke, A., Le déménagement de la Chambre des Comptes de Flandre à Bruges lors de la prise de Lille par Louis XIV, dans M. Nuyttens et B. Roose (Red.), De Rekenkamers in de Nederlanden en Noord-Frankrijk. Studiedag georganiseerd te Brugge op 23 september 1998 (Miscellanea archivistica, studia, 118), Brussel, 1999, p. 99-110.

Vandenbulcke, A., Les chambres des comptes des Pays-Bas espagnols. Histoire d’une institution et de son personnel au XVIIe siècle, Bruxelles, 1996, 252 p.

Vanderhallen, J., Het aalmoezenierskruis, in MEDEC, 61, 2001, p. 10-12.

Vanderveken, A., Nog meer piasteren !, in Polderheem. Heemkundige kring van de Antwerpse polder, 37-1, 2002, p. 32.

Vangroenweghe, D. en Geldof, T., Apothecaries’ weights. Pondera medicinalia, Brugge, 1989, 105 p. (ill.).

Vanhoudt, H., Achttiende-eeuwse muntschat te Kampenhout, in JEGMP, 1993, p. 195-208 (ill.).
Muntvondst bestaande uit 7 gouden en 51 zilveren munten aangemunt tussen 1685 en 1766 in Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden.

Vanhoudt, H., Atlas der munten van België van de Kelten tot heden, Herent, 1996, 180 p., 93 pl.

Vanhoudt, H., De mundvondsten in België uit de Merovingische periode, in RBN, 134, 1988, p. 41-88.

Vanhoudt, H., Les monnaies mérovingiennes, dans Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège, 23, 1988, p. 197-200.

Vanhoudt, H., Merovingische munten : enkele observaties, in Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), Liège, 2002, p. 55-57.

Vanhoudt, H., Munten uit de vroege Middeleeuwen. Tentoonstelling 5 tot 24 mei 1987 - Zwijvekemuseum, Dendermonde, Stedelijke Musea, 1987, 84 p.

Vanhoudt, H., Twintig eeuwen Belgische munt. Herent, EGMP, 1993, 28 p. (ill.).

Vanhoudt, H., Vervalsingen en naslagen van Belgische munten, in JEGMP, 1987, p. 191-206.

Vanhoudt, H., Vondst van een Romeinse denarius te Kumtich (Tienen), in JEGMP, 1991, p. 187-188.

Vannederghem, Ch., Le concours de 1847 pour la gravure des coins des monnaies d’or et d’argent, dans VN, 37, 1987, p. 124-129.

Vannederghem, Ch., Le concours monétaire de 1968 pour une nouvelle pièce de 10 francs, dans VN, 41, 2, 1991, p. 50-55.

Vannederghem, Ch., Le monnayage belge sous la Régence (1945-1950), dans VN, 39, 1989, 8, p. 269-277 (ill.).

Vannel, F. et Toderi, G., Medaglie e placchette del Museo Bardini di Firenze, Firenze, 1998, 205 p.

Vannoppen, H., Orden en eretekens van het nieuwe regime, in Oost-Brabant, 40, 2003, p. 180-185.

Vanspauwen, M., Waarom zijn belastingen duur ? Clavis, Hasselt, 45 p.
Pour enfants.

Vansummeren, P., De medailles, in Harmonies en fanfares in Limburg, s.l., Gemeentekrediet, 1986, p. 69-72 (ill.).

Vanvinckenroye, W., De Romeinse villa’s van Piringen («Mulkenveld») en Vechmaal («Walenveld») (Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren, 42), Hasselt, Provincie Limburg, 1990, 44 p.
P. 28 : Rest van een geplateerde aureus van Marcus Aurelius (niet afgebeeld).

Veeckman, J. (met de medewerking van S. Scheers, A. Ervynck en W. Van Neer), Een waterput in het Groot Sarazijnshoofd in de Antwerpse Hoogstraat, in J. Veeckman (Red.), Berichten en rapporten over het Antwerps bodemonderzoek en monumentenzorg, 1, Antwerpen, 1996, p. 62-63 en 73-75 (munten en penningen).
Beschrijving van 7 munten en 3 rekenpenningen uit de 16de-17de eeuw.

Veeckman, J., Oost, T. en Bungeneers, J., Archeologie in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, in Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen, 7, 1989/1990, p. 86-90.
P. 90 : Beschrijving van een zegelmatrijs van Aubertus Miraeus (1573-1640), deken van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel.

Veraghtert, K., Het economisch leven. 1789-1814, in H. Van de Voorde e.a. (éd.), Bastille, Boerenkrijg en tricolore. De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven, Davidsfonds, 1989, p. 179-216 (ill.).
Met enkele blz. over het assignatenexperiment in onze gewesten (p. 204-207).

Verbeke, E., Ernest Demuyter luchtvaartpionier, in JEGMP, 2000, p. 213-220.

Verbeke, E., Jean Stampe, vliegtuigbouwer en piloot van koning Albert I, in JEGMP, 2002, p. 195-208.

Verbeke, E., Paul Struye, een unitarist in hart en ziel, in JEGMP, 2001, p. 187-195.

Verbist, L., 5 centiem noodgeld Antwerpen 1814, in De Muntklapper, 26, april 2000, p. 1-5.

Verbist, L., De geschiedenis van de Antwerpse noodmunten van 1814 volgens archiefstukken, in JEGMP, 2001, p. 197-216.

Verbist, L., De varianten van de Antwerpse noodmunten van 1814 en de verzameling van het Vleeshuis, in JEGMP, 1997, p. 45-89.

Verbist, L., Generaal Lazare Carnot en de Antwerpse noodmunten van 1814, in JEGMP, 1992, p. 169-180.

Verboven, K., De zogenaamde collectie «De Bast». Twintig eeuwen muntgeschiedenis in de collectie van de Gentse Universiteitsbibliotheek, Universiteitsbibliotheek, Gent, 2001, iii + 100 p.

Verduyn, G., Kanunnik Désiré Verduyn (Izegem 1792-Gent 1869), in Ten Mandere, heemkundige periodiek voor Izegem en omgeving, nr. 121, 41e jaargang, nr. 3, december 2001, p. 3-28.
Betreft de insignes van de Ordre de l’Infamie uit 1829.

Verhasselt, J., La piastre hispano-américaine aux Pays-Bas et ses contremarques (XVIe-XVIIe s.), dans BCEN, 33, 1996, p. 79-87.

Verhoeven, J., Muntslag tijdens de Brabantse Omwenteling, in Zonneblussers, 14, 1, 1991, p. 14-19.

Verhulst, A., The Carolingian Economy, Cambridge, 2002, 160 p.

Verkooyen, J.M., Straffen op het namaken of vervalsen van papiergeld in Limburg 1794-1854, in Geld en Penning, bekijk’t maar …, Numismatische Kring Limburg (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde), [Heerlen], 1992, p. 23-30.

Verlaeckt, K., Waasmunster - Sombeke. Archeologische inventaris Vlaanderen, XI (Dissertationes ad archaeologiam Flandriae pertinentes), Gent, 1989, 342 p.
Bespreekt op p. 239-245 de 193 zilveren munten van de muntschat van Waasmunster : Filips de Stoute (1384-1404) : 110 munten, Jan zonder Vrees (1404-1419) : 82 munten.

Vermeulen, F., Chronologie van de Romeinse nederzetting, in Terug naar de bron. Kruishoutem archeologisch doorgelicht (Archeologische inventaris Vlaanderen, 2), Gent, 1993, p. 132-144 (ill.).

Vermeulen, F., De Gallo-Romeinse nederzetting te Sint-Denijs-Westrem, in Archeologisch jaarboek Gent 1992, Gent, 1993, p. 187-303.
Beschijving van 3 Romeinse munten.

Vermeulen, F., Het onderzoeksprojekt op de Kapellekouter. Kronologie van de Romeinse nederzetting, in Terug naar de bron. Kruishouten archeologisch doorgelicht, s.l., 1993, p. 131-144.
Gallische en vroeg-Romeinse munten.

Vermeulen, F., Tussen Leie en Schelde. Archeologische inventaris en studie van de Romeinse bewoning in het zuiden van de Vlaamse Zandstreek (Archeologische Inventaris Vlaanderen, Buitengewone reeks, 1), Gent, 1992, 285 p.

Verslag van de algemene vergadering te Brugge op 13 mei 1995 en te Mechelen op 8 mei 1996, in JEGMP, 1995-1996, p. 11-16.
Met beschrijving en illustraties van 4 penningen uitgegeven door het EGMP.

Verslag van de algemene vergadering te Tienen op 15 mei 1993, in JEGMP, 1993, p. 11-16 (ill.).
Bevat de beschrijving met illustratie en slagaantallen van drie penningen uitgegeven door het EGMP.

Versluys, L., De schat van Eizer, in Zoniën, 11, 1987, 3, p. 240-243.
5 exemplaren (de volledige vondst ?) waaronder stukken van Karel V en Philips II; Eizer (prov. Brabant).

Verstraete, J., Arsène Matton, een veelzijdig kunstenaar (1873-1953), Heemkundige Kring De Roede van Harelbeke, Harelbeke, 2000, 112 p.

Vijftig jaar EGMP, in JEGMP, 2000, p. 21-78.

Villas, P., Promotie van de medaille. Jaargift aan de leden, plaquette 2002 : Jaguar, in Flash médailles, 2-20, 2003, p. [5-8].

Villas, P., Promotion de la médaille, don annuel aux membres, plaquette 2002 : Jaguar, dans Flash médailles, 2-20, 2003, p. [5-8].

Visser, P., Een vernielde munt van Augustus : onvrede op het Kop-plateau, in Westerheem, 52, 2003, nr. 1, p. 2-5.

Vissol, Th. (éd.), De l’Europe à l’euro, Monnaie royale de Belgique, Bruxelles, 2001, 362 p.

Voigtmann, C.M.P., De vesting van Menen, de roerige geschiedenis van een grensplaats, in De Beeldenaar, 18-6, 1994, p. 246-249.

Voigtmann, C.M.P., Portretpenning Joris van Egmond, bisschop van Utrecht, in De Beeldenaar, 19-5, 1995, p. 486-488.
Gegoten penning van Steven van Herwijck, burger van Antwerpen.

Vol de monnaies du XIe siècle à Silenrieux, dans RBN, 143, 1997, p. 170.

Vondst van Boutersem – Trouvaille de Boutersem, in Willem Van Alsenoy muntenveiling, 48, Antwerpen, 9 november 2002, p. 2-3.
536 Middeleeuwse zilvermunten gevonden te Tienen (en niet te Boutersem). Terminus ca. 1390. Zie ook Jean Elsen, vente 73, 15 mars 2003 met een gedetailleerde catalogus.

Vreugdenhil, B.J., Mauquoy-Tramaux, een uiterst modern bedrijf voor de uitgifte van munten en penningen, in Muntkoerier, 18, 1989, 6, p. 30-32.

Vreugdenhil, B.J., Bekijk eens de trein … op penningen, in Muntkoerier, 18, 1989, 7, p. 36-40 (ill.).
Belgische penning van A. Geefs, 1859.

Vreugdenhil, B.J., De Armada, vergaan op de penning (1588-1988), in Muntkoerier, 17, 1988, 12, p. 4-8.

Vreugdenhil, B.J., Engelse penningkunst in Tongeren (België), in Muntkoerier, 16, 1987, 10, p. 46-49 en 1987, 11, p. 32-33 (ill.).

Waalwijk, H., De stiefdochter van Willem I. Het ontstaan van een centrale bank in België, in De florijn, personeelsblad van De Nederlandsche Bank N.V., 1986, 12, p. 9-10.

Waerzeggers, R. en Dewit, H., Leuven in metaal vereeuwigd. Leuvense of op Leuven betrekking hebbende munten en penningen. Deel 1. Ancien Régime (tot 1794), Leuven, Stedelijke Musea, 1990, vi + 160 p. (ill.).

Waerzeggers, R., Antoine Jorissen (1884-1962), in JEGMP, 1991, p. 189-238.

Waerzeggers, R., Bemerkingen betreffende het Antwerps noodgeld van 1814, in JEGMP, 1992, p. 181-194.

Waerzeggers, R., De Leuvense kentekens voor bedelaars, in RBN, 135, 1989, p. 79-95 (ill.).

Waerzeggers, R., De Leuvense muntgewichten, in Actes du Colloque de numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2002) organisé par le Cercle numismatique liégeois à l’occasion du cinquantenaire de l’Alliance européenne numismatique, Liège, 2002 (Cahiers de l’Institut archéologique liégeois, 5), p. 59-67.

Waerzeggers, R., De naties en hun betaalpenningen, in JEGMP, 1997, p. 91-172.

Waerzeggers, R., Een onbekende noodmunt van het Beleg van Doornik (1709), in RBN, 141, 1995, p. 285-292.

Waerzeggers, R., Een onbekende penning van Kamerijk, in JEGMP, 1995-1996, p. 89-92.
Rekenpenning op naam van Jean de Monluc, geslagen te Brugge.

Waerzeggers, R., Een onbekende prijsmedaille van het college van de Augustijnen te Brugge, in JEGMP, 2001, p. 217-220.
Een penning van Johan G. Holtzhey uit 1792.

Waerzeggers, R., Een Romeinse munt, gevonden in de Mechelsestraat te Leuven, in Museumstrip (Musea Leuven), 14, 1987, p. 47-48 (ill.).
Antoninianus van Gordianus III geslagen te Rome (RIC, 5).

Waerzeggers, R., Het numismatisch œuvre van Paul Huybrechts (II), in JEGMP, 1994, p. 141-227.
Penningen uit de periode 1982-85.

Waerzeggers, R., Recente numismatische aanwinsten, in Museumstrip (Musea Leuven), 13, 1986, 2, p. 27-29.
Vnl. 20ste-eeuwse Belgische munten, bankbiljetten, jetons, bons, eretekens en penningen.

Waerzeggers, R., Recente numismatische aanwinsten, in Museumstrip (Musea Leuven), 14, 1987, 4, p. 62-64.

Waerzeggers, R., Recente numismatische aanwinsten, in Museumstrip (Musea Leuven), 16, 1989, 1, p. 2-4.

Walgrave, J., A royal image. The image of the sovereign since Sir Anthony van Dyck, Antwerp, 1999, 239 p.

Warlop, E., Kortrijkse schepenzegels 1346-1400, in De Leiegouw, 45-1, 2003, p. 3-45.

Warmenbol, E., L’Afrique et l’Amérique tête-bêche sur une médaille uniface (XVIe-XVIIe) trouvée à Anvers, dans BCEN, 26, 1989, 2, p. 29-32 (ill.).

Warnotte, D., Godefroid Devreese (1861-1941) : le progrès social vu par un sculpteur officiel, 2 vol. Mémoire de licence, Bruxelles, 1999, 124 p., clxxix pl.

Weder, M.R., Der »Bachofensche Münzschatz« (Augst 1884). Mit einem Exkurs über die unter Aureolus im Mailand geprägten Postumusmünzen, in Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst, 11, 1990, p. 53-72 (ill.).
Concerne en partie la chronologie de l’empereur gaulois Postume.

Wees voorzichtig, in De Muntklapper, 1994-3, s.p. [1 p.] (ill.).
Signalement van twee moderne vervalsingen (een Vierlander en een dubbele stuiver).

Weiller, R., La Médaille des Bourgmestres, dans Hémecht, 40, 1988, 3, p. 401-410 (ill.).
Avec e.a. description d’une médaille exécutée par L. Jéhotte, graveur et médailleur belge (1772-1851).

Weiller, R., Der Schatzfund von Goeblingen-«Miécher» (1983). Antoniniane und Nachahmungen des späten 3. Jahrhunderts (Studien zu Fundmünzen der Antike, 6), Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1988, 127 p. (ill.).

Weiller, R., Die Münzen von Trier. Erster Teil. Erster Abschnitt. Beschreibung der Münzen : 6. Jahrhundert-1307 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, XXX), Düsseldorf, Droste Verlag, 1988, 574 p., 24 pl.
Contient une liste avec les monnaies de Trêves trouvées en Belgique (p. 172-173).

Weiller, R., Die numismatischen Funde, dans Hémecht, 43, 1, 1991, p. 55-72.

Weiller, R., Ein Münzschatzfund des 15. Jahrhunderts aus der Mosel bei Trier, Nachtrag, in Trierer Zeitschrift, 51, 1988, p. 553-555.
3 nieuwe goud- en 15 nieuwe zilvermunten die tot een eerder gepubliceerde schat behoren worden beschreven. Naast 49 goudmunten van diverse oorsprong bevat de schat 446 zilvermunten afkomstig uit de Nederlanden.

Weiller, R., Jetons luxembourgeois modernes. Documents socio-culturels des XIXe-XXe siècles (Publ. d’hist. de l’art et d’arch. de l’Université Catholique de Louvain, 84 = Numismatica Lovaniensia, 14). Louvain-la-Neuve, 1994, xx + 541 p., 49 pl.
P. 106 : Belgische jetons gebruikt in Luxemburg.

Weiller, R., La circulation monétaire et les trouvailles numismatiques du Moyen Âge et des Temps Modernes au pays de Luxembourg, II (Numismatica Lovaniensia, 12 - Publ. d’hist. de l’art et d’arch. de l’U.C.L., LXXI), Louvain-la-Neuve, 1989, 286 p. (ill.).

Weiller, R., La circulation monétaire et les trouvailles numismatiques du Moyen Âge et des Temps Modernes au Pays de Luxembourg, 3 (Publications du Ministère de la Culture), Luxembourg, 1996, 373 p.

Weiller, R., La monnaie de Liège dans la circulation monétaire au Luxembourg, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 107, 1995, p. 231-242.

Weiller, R., Le cinquantenaire du Cercle Numismatique Liégeois (1995), dans International Numismatic Newsletter, 27, 1995, p. 17.

Weiller, R., Les médailles dans l’histoire du pays de Luxembourg, 3 (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université catholique de Louvain, 93 - Numismatica Lovaniensia, 17), Louvain-la-Neuve, viii + 97 p., 32 pl.

Weiller, R., Les principaux aspects de la production monétaire au Pays de Luxembourg, dans Rythmes de la production monétaire, p. 631-638.

Weiller, R., Médailles attribuées aux rosiéristes Gemen & Bourg, Luxembourg, 1991, 40 p., 5 pl.
Avec catalogue de 32 médailles de 1887 à 1924; plusieurs médailleurs belges; expos à Namur, Anvers, Arlon, Liège, Bruxelles.

Weiller, R., Médailles et breloques de pèlerinages trouvées au Grand-Duché de Luxembourg, dans J.-C. Muller (éd.), Sociologie et mentalités religieuses au Luxembourg d’Ancien Régime, Les Amis de l’Histoire, Luxembourg, 1990, p. 71-79.
E.a. médailles de Hal (4 ex.), Saint-Hubert (10 ex.), Scherpenheuvel/Montaigu (6 ex.) et Walcourt (1 ex.).

Weiller, R., Monnaies liégeoises des XIIe et XIIIe siècles découvertes sur le territoire de l’ancien duché de Luxembourg, dans Le Luxembourg en Lotharingie / Luxembourg im Lotharingischen Raum. Mélanges Maul Margue / Festschrift Paul Margue, Édition Saint-Paul, Luxembourg, 1993, p. 723-730.

Weiller, R., Un épisode de la circulation monétaire au pays de Luxembourg au début du 18e siècle, in RBN, 133, 1987, p. 121-153.

Weiller, R., Un sceat trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, dans RBN, 145, 1999, p. 219-230.

Weiser, W., Felicium Temporum Reparatio, Kaiser Constans führt gefangene Franken aus ihren Dörfern ab, dans RSN, 66, 1987, p. 161-180.
Les monnaies avec au revers Fel temp reparatio et l’empereur menant un barbare qui sort d’une cabane, n’ont aucun rapport avec l’établissement des Francs en Taxandrie sous le règne de Constans.

Westerdijk, P., Nachtrag zum Artikel « Bangala – Speer – Geld», in Der Primitivgeld-Sammler, Heft 6, 1982, p. 9.

Westermark, U. et Golabiewski Lannby, M., Gotländska fynd av medeltida guldmynt fran 1400-talet, dans Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 1992-6, p. 100-110.
Les auteurs mentionnent une pièce de Jean de Horne (1484-1505, Liège) et une monnaie frappée à Anvers dite de Philippe (1496-1506).

Weymeis, C., De bibliotheek van Juliaan Taelman, in De Standaard der Letteren, 2281, 25 januari 1996, p. 20.

Wie mag wat dragen ?, in MEDEC. 69, 2003, p. 7-17.
Onder andere over eretekens uit de regering van Albert I.

Wiegels, R., Silberbarren der römischen Kaiserzeit : Katalog und Versuch einer Deutung, Rahden, Verlag Marie Leidorf, 2003, 182 p., XXXI Taf., 1 Karte.
Nr. 54 : zilverbaar gevonden te Paspoel bij Koninksem.

Wigg, D., Fragen zur Datierung und Interpretation der barbarisierten Bronzemünzen des 4. Jahrhunderts n. Chr., in Archäologisches Korrespondenzblatt. Urgeschichte - Römerzeit - Frühmittelalter, 17, 1987, p. 111-120.

Wigg, D.G., Münzumlauf in Nordgallien um die Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. Numismatische Zeugnisse für die Usurpation des Magnentius und die damit verbundenen Germaneneinfälle (Studien zu Fundmünzen der Antike, 8), Berlin, 1991, 544 p.

Wijnants, M., De Duisburgse Sint-Katharinagilde, in De Horen. Driemaandelijks ledenblad van de Koninklijke heemkundige kring Sint-Hubertus, 1999/2, p. 61-77.

Willemans, M., Gemeentepenningen van België : medailles, biljetten, Sint-Niklaas, 1992, 98 p.

[Willems, F.], De muntenverzameling «Graaf van Horne» in het Kasteel van Gaasbeek (Gasebeca, 11), Gaasbeek, 1987, 28 p. (ill.).
Catalogus van de muntencollectie van het Kasteel van Gaasbeek omvattende 158 exemplaren : 1 gedenkpenning, munten van het hertogdom Brabant, de abdij van Gembloers, de heerlijkheid Herstal, het graafschap Horne, het prinsbisdom Luik en de abdij van Nijvel.

Willems, J., Découvertes récentes en archéologie hutoise, dans Annales du cercle hutois des sciences et beaux-arts, 45, 1991, p. 195-210.
Denier carolingien (Bourges) et esterlins de la fin du XIIIe siècle.

Wilmots, J., Mijn frank is gevallen … of wat de taal met ons geld doet, Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, 2003, 72 p.
Taalkundige aspecten van het geld en de munt in het Nederlandse taalgebied.

Witvrouw, J., Le centre domanial au Haut Moyen Âge du Their d’Olne à Engis, dans De la Meuse à l’Ardenne, 29, 1999, p. 95-114.
Monnaie de Pépin le Bref.

Wolfs, I., Beknopte geschiedenis van de Hasseltse muntslag (supplement bij de catalogus : Hasseltse munten, Hasselt, 1980), De vrienden van het Museum Stellingwerf-Waerdenhof, Hasselt, 1992, 26 p.

Wuyts, E., The Ghent world fair of 1913. Medals as a means of communication, in The Medal, 39, 2001, p. 37-46.

Wuyts, E., Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd : een iconologische case-study van expomedailles, in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks 55, 2001 [2002], p. 369-412.

Wuyts, E., Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd, Numismatica Gandavensis, Gent, 2000, 249 p.

Wynants, B., Maria van Hongarije in medailles, dans JEGMP, 1997, p. 173-221.

X, 1200 jaar Bullingen, in Muntkoerier, 19, 1990, 11, p. 20 (ill.).
Verschillende nieuwe Belgische penningen : 1200 j. Bullingen, Kortrijk, Scouts-Ninove.

X, 200 jaar Slag van Turnhout, in Muntkoerier, 18, 1989, 8, p. 25 (ill.).

X, België, gemeentepenningen, 7, Sint-Niklaas, Wase Ruilclub, 1990, 96 p.
Catalogus met vermelding van de slagaantallen, gewichten, diameters en prijzen.

X, Commémoration de la bataille de Waterloo, Émission de cinq médailles par la ’s Rijks Munt (NL), dans VN, 40, 1990, p. 229-233 (ill.).

X, De ECU 1989, in Muntkoerier, 19, 3, 1990, p. 20 (ill.).

X, De slag bij Waterloo, in Muntkoerier, 19, 1990, 6, p. 4-8 (ill.).

X, De strijd tegen het water, een tentoonstelling van penningen. Stadshuismuseum te Zierikzee, 30 mei - 30 september 1988, Amsterdam Kon. Ned. Gen. voor Munt- en Penningkunde, 1988, 18 p. (ill.).
Vermelding van 6 penningen die betrekking hebben op het kanaal Gent-Terneuzen. De meeste werden uitgegeven door de stad Gent (één ex. afgebeeld).

X, De vondst van «Oost-Vlaanderen» - La trouvaille de la Flandre Orientale, in Willem van Alsenoy, Muntenveiling - Vente de Monnaies - Coin auction 18, Antwerpen 6-5-1989, p. 28.
La trouvaille est composée de 13 ducatons, 186 ½ ducatons et un ¼ ducaton, tous frappés sous le règne de Marie-Thérèse, entre 1749 et 1754, dans les ateliers d’Anvers et de Bruges.

X, Deux nouvelles médailles dues au talent du professeur Harry Elstrøm et frappées dans les ateliers d’art de Fibru S. A. (Fisch) Bruxelles, dans VN, 39, 1989, 3, p. 97 (ill.).

X, Fête des fous et méreaux des innocents (suite), dans Le livre des Mereils, 10, mars 1990, p. 14-18.
Documents flamands.

X, Herdenkingsmunten naar aanleiding van de koningsfeesten, in Muntkoerier, 19, 1990, 7, p. 23-24 (ill.).

X, Het Zoo-geld dat niet devalueert, in Muntkoerier, 16, 1987, 6, p. 35.
Reeks Zoo-munten uitgegeven door de Antwerpse dierentuin tussen 1978 en 1986.

X, In memoriam Eduard Sollie, in JEGMP, 1989, p. 3-4.

X, L’Atelier monétaire d’Arras. Un trésor de 156 coins au musée, Arras, Musée des Beaux-Arts, 1990, 12 p. (ill.).
Exposition.

X, Liste des catalogues illustrés de ventes de monnaies détenus par le Séminaire de numismatique Marcel Hoc, Louvain-la-Neuve, 1990, 37 p.

X, Nieuwe aanwinsten voor de musea Groeninge, Gruuthuse en Brangwijn, in Stedelijke Musea Brugge. Informatiebulletin, 7, 1987, 4, s.p.
Foto en beschrijving van een zilveren rekenpenning van het Brugse Vrije uit 1666 en met het portret van Karel II.

X, Nieuwe mini-frank is er !!, in Muntkoerier, 18, 1989, 8, p. 24-25 (ill.).

X, Nos monnaies nos médailles — Onze munten onze medailles, VN, 40, 1990, num. spéc., 100 p.

X, Penningen Koningsfeesten, in Muntkoerier, 19, 10, 1990, p. 21 (ill.).

X, Petit lexique des monnaies, poids, mesures des anciens Pays-Bas bourguignons et espagnols. XVe-XVIIe siècles, Lille, Le cercle de Bourgogne, 1990, 95 p. (ill.).

X, Tentoonstelling 650 jaar O.-L.-Vrouwekerk Aarschot en haar kunstschatten (9-18 okt. ’87), in Het Oude Land van Aarschot, 22, 1987, 3, p. 137-145.
P. 144, rubriek D. bedevaartsmedailles.

X, Une médaille de A. Darville, in VN, 37, 1987, p. 199.
Portrait du prof. P.A. Bastenie (1906-1985).

X, Une variante du 4 patards (Chestret 461) de Corneille de Berghes, dans VN, 37, 1987, p. 139.

X, Veertig jaar EGMP — Historiek van de afdelingen, in JEGMP, 1990, p. 11-81.

X, Vijf penningen voor de stad Dilsen-Stokkem, in Muntkoerier, 17, 1988, 7, p. 34 (ill.).
Penningen uitgegeven ter ere van het 925-jarig bestaan van Dilsen in 1987.

XIe Congres International de Numismatique, Bruxelles, 8 au 13 septembre 1991, Résumés de communications, Bruxelles, 1991, 190 p. + Addendum, 30 p.

Zäch, B., Kanton St. Gallen I, Mittelalterliche und Neuzeitliche Münzfunde (Inventar der Fundmünzen der Schweiz, 6), Bern, 2001, 334 p., 29 pl.
Description d’une trouvaille de fausses monnaies belges.

Zedelius, V., Eight-century Archaeology in the Meuse and Rhine Valleys : a Context for the Sceatta Finds, in D.M. Metcalf (Red.), Coinage in Ninth-Century Northumbria, The Tenth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History (BAR, Brit. Ser., 180), Oxford, 1987, p. 405 e.v.

Ziegaus, B., Das Geld der Kelten und ihrer Nachbarn. Sammlung Josef Schörghuber, München, 1994, 214 p.

Zilch, R., Okkupation und Währung im Ersten Weltkrieg. Die deutsche Besatzungspolitik in Belgien und Russisch-Polen 1914-1918 mit einem Anhang von Koppatz, J. Katalog des deutschen Besatzungsgeldes im Ersten Weltkrieg (Europa), Goldbach, 1994, 431 p. (ill.).
De bijdrage van Koppatz gaat van p. 393 tot p. 430.

Zoekertjes, in MEDEC, 47, 1998, p. 4-6.
Enkele niet-identificeerbare Belgische private draagtekens.

 

 

 

Fermer Sluiten Close
 

©  KBGN-SRNB, 2008-2018