Home

Wie zijn we ? Activiteiten Publicaties Contact

 

Exposition «La médaille d’art grand format»

 

Quoi ? La collection de Marie-Louise Dupont de projets de médailles en bas relief par des graveurs belges, issue de l’atelier de frappe de médailles bruxellois Fibru-Fisch (1853-1998)
Où ? La Salle Naster de la Bibliothèque Royale de Belgique, Boulevard de l’Empereur 4 à 1000 Bruxelles
Quand ? Du lundi au samedi, de 10 à 17 h (entrée gratuite)
Combien de temps ? Jusqu’au 14 juin 2008

 

Tentoonstelling «Penningkunst in het groot»

 

Wat ? De verzameling Marie-Louise Dupont van bas-reliëf ontwerpen van medailles van Belgische graveurs, afkomstig van de Brusselse penningfabrikant Fibru-Fisch (1853-1998)
Waar ? In de zaal Naster van de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel
Wanneer ? Van maandag tot en met zaterdag tussen 10 en 17 h (gratis toegang)
Hoelang ? Tot 14 juni 2008

 

 

 

 

 

©  KBGN-SRNB, 2008-2019